BELEDİYE MECLİSİNİN 05.04.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  4. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 4. olağan toplantısını Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 05.04.2016 Salı günü Saat: 18.30'da üyelerden  1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN,  3-GALİP GÜLTEKİN,  4-CAFER CİHAT CEYLAN,  5-BANU AKALINOĞLU,  6- ÖMER FARUK DURMAZ,  7- HALİT OĞUZ ATAKAN,  8- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ,  9- MUSTAFA AYDIN,  10- FATMA GÜL,  11-FURKAN YILMAZ,  12-MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14-PINAR AKBULUT, 15- SELİM DURMAZ, 16-ŞULE UYKUN, 
17-MURAT HASER, 18-SALİH ÖZDEN,  19-ENVER ERDOĞAN,  20-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,  21-AHMET ULUCA,  22-SERDA BAL YILDIZ,  23-NEDİM DELEN, 24-CEMAL AYDIN, 25-YUSUF SÖKMEN,  26-EROL MERCAN,  27-MUSTAFA EROL, 28-AHMET UYGAR ’ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Muhammed İkbal GÜNDEM, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU ve Gülşah ARIKAN AKANDERE’ nin izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Meclis Başkanı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden  İsmail YAŞA’nın Destek Hizmetler Müdürlüğünün yanı sıra Fen İşleri Müdürü olarak atamasının Meclisin bilgisine sundu. 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği 2014 yılı Denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması konusu olduğunu belirtti ve;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği, Belediye Meclisinin  05.01.2016 tarih ve 01 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " hükmü gereğince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporu katip Şule UYKUN ve Murat HASER tarafından okunarak meclise bilgi verildi.

 

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler  tek tek okundu ve ;

            -5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (p) fıkrası uyarınca Kars ili Susuz İlçe Belediyesi ile kardeş şehir olunması,

            -Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusu konularının gündeme alınmasında işaretle yapılan oylama sonucunda üyelerden  SALİH ÖZDEN,  ENVER ERDOĞAN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,  AHMET ULUCA,  SERDA BAL YILDIZ,  NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN,  EROL MERCAN,  MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR 'ın red oylarına karşılık önergelerin gündeme alınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİNİN:

Gündemin bu  maddesinde, 2015 yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuyu müzakereye açmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN'e bıraktı.

Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN hazırlanan Faaliyet Raporlarının önceden tüm üyelere dağıtıldığını belirterek 2015 yılı faaliyet raporunun önceden üyelere dağıtımının yapıldığını ve inceleme fırsatının bulunduğunu okunması zaman alacağından dolayı okunup okunmamasını oya sundu ve okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN 2015 yılı faaliyetler hakkında bilgi vermesi için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na söz hakkı verdi ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU 2015 yılı faaliyetleri hakkında gerekli bilgiyi verdi. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN faaliyet raporunu oya sundu ve  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemizin 2015 Yılı Faaliyet raporunun yeterliliğine ve aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda, gündemin bu maddesine, iştirak eden meclis üyelerinden Salih ÖZDEN, Ahmet ULUCA, Ahmet UYGAR, Mustafa EROL, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN’ın red oylarına karşılık  oy çokluğu ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİNİN:

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19.Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 1.ve 2. Başkan Vekillerinin seçimi ile Meclis Katip üyelerinin seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu gizli oya sundu ve;

 

            (Bu arada Meclis Başkanı oyların sayımı için tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyetine Ömer Faruk DURMAZ ve Selim DURMAZ’ı görevlendirdi)          

 

            5393 Sayılı Belediye Kanun'un 19.Maddesi gereğince Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere; Belediye Meclis Başkan Vekillikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

Belediye Meclisi 1.Başkan Vekilliği'ne Nuri ÇETİN ,18 oy,

            Belediye Meclisi 2.Başkan Vekilliği'ne Mehmet ÖZDOĞAN ,18 oyla yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçildiler.

 

5393 Sayılı Belediye Kanun'un 19.Maddesi gereğince Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere; Belediye Meclis Katipleri asil ve yedek üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda;

            Selim DURMAZ, 18 oy,

            Pınar AKBULUT, 18 oyla ASİL,

           

Ömer Faruk DURMAZ, 18 oy,

            Şule UYKUN, 18 oyla YEDEK olarak yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçildiler.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİNİN:

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyelerinin seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu gizli oya sundu ve;

            5393 Sayılı Belediye Kanun'un 33.Maddesi (a) bendi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

  1. Halit Oğuz ATAKAN 19 oy,
  2. Fatma GÜL 18 oy,
  3. Mustafa AYDIN 18 oyla  Belediye Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçildiler.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi (görev süresi 1 yıl)(en az 3 üye, en fazla 5 üye), konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 üyeden oluşturulmasına;

          Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1) Mehmet Naci PEKCAN,

            2) Ebubekir ERDOĞMUŞ,

            3) Furkan YILMAZ,

            4) Mustafa EROL,

            5) Nedim DELEN ‘nin  seçilmelerine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye, en fazla 5 üye), konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince,  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 5 kişiden oluşturulmasına;

            İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1) Nuri ÇETİN,

            2) Pınar AKBULUT,

            3) Murat HASER,

            4) Azime Nur AKTAŞ AKALIN,

            5) Serda BAL YILDIZ ‘ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeleri seçimi (görev süresi 1 yıl),(en az 3, en fazla 5 üye), konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tarih ve Kültür Komisyonu'nun 5 kişiden oluşturulmasına;

Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1) Muhammed İkbal GÜNDEM,

2) Halit Oğuz ATAKAN,

3) Banu AKALINOĞLU,

4) Ahmet UYGAR,

5) Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’nun seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi (görev süresi 1 yıl),(en az 3, en fazla 5 üye), konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’nun 5 kişiden oluşturulmasına;

 

Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1) Ramazan YILDIRIM,

            2) Mehmet ÖZDOĞAN,

            3) Cafer Cihat CEYLAN

            4) Ahmet ULUCA,

            5) Yusuf SÖKMENnin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi (görev süresi 1 yıl),(en az 3, en fazla 5 üye), konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 5 kişiden oluşturulmasına;

  

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1) Ömer Faruk DURMAZ

2) Selim DURMAZ

3) Şule UYKUN

4) Cemal AYDIN

5) Erol MERCAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİNİN:

Uluslararası platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek amacıyla, Belediye Başkanları Birliği tarafından 30 Nisan – 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında ABD’de gerçekleştirilecek olan programa katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü' nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesinde; "Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır." hükmüne istinaden;

            Uluslararası platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla, Belediye Başkanları Birliği tarafından 30 Nisan – 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında ABD’ de düzenlenen programa, Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 10. MADDESİNİN:

3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22.maddesinin “a” bendi uyarınca, Ağaçköy, İkizhöyük, Siner, İnköy ve Çalca Mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, söz konusu yerlerde ikamet eden kişilerden, her bir mahalleden 6 adet bilirkişi seçimi yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

1- Ağaçköy Mahallesinde yapılacak 22-a uygulamalarında görev almak üzere Bilirkişi olarak;

1) MUSTAFA AY                                  (TC: 52243362018)

2) RAMAZAN ZENGİN              (TC: 49927439210)

3) TALAT IŞIK                           (TC: 51922372720)

4) TECELLİ TANLIKOLU            (TC: 51673381026)

5) HAKKI ÖZBAY                     (TC: 50791410434)

6) HÜSEYİN ERCAN                 (TC: 51340392164)

 

2- İkizhöyük Mahallesinde yapılacak 22-a uygulamalarında görev almak üzere Bilirkişi olarak;

1) SÜLEYMAN ŞİŞ                   (TC: 54970271588)

2) MURAT ORHUN                    (TC: 54838275956)

3) TAHİR KARĞIN                     (TC: 36730879968)

4) MUSTAFA ÇAKIR                 (TC: 55081267880)

5) HALİL İBRAHİM ORHUN        (TC: 54847275664)

6) AHMET ÖZÇELİK                 (TC: 54064301788)

 

3- Siner Mahallesinde yapılacak 22-a uygulamalarında görev almak üzere Bilirkişi olarak;

1) AHMET AYRIK                     (TC: 45667581912)

2) MEHMET VARYEMEZ          (TC: 47848509296)

3) MEHMET EMİN KANTİN        (TC: 48502487424)

4) HÜSEYİN DOYAL                 (TC: 44236629680)

5) CEMİL KUŞ                          (TC: 57469188626)

6) HALİL İBRAHİM DARÇIN       (TC: 48694481026)

 

4- İnköy Mahallesinde yapılacak 22-a uygulamalarında görev almak üzere Bilirkişi olarak;

1) SÜLEYMAN AK                    (TC: 51022403164)

2) İSMAİL ÇAKIR                      (TC: 51694380770)

3) İBRAHİM PUL                       (TC: 49537452616)

4) HALİL ÇEVİK                        (TC: 46387557690)

5) ÖMER GÜR                          (TC: 53389324298)

6) MEHMET KAÇMAZ               (TC: 52531352882)

 

 

 

 

 

5-Çalca Mahallesinde yapılacak 22-a uygulamalarında görev almak üzere Bilirkişi olarak;

1) VELİ ÖZTEN                         (TC: 20246428772)

2) HASAN ERTEN                    (TC: 19703446824)

3) AHMET YAKAN                    (TC: 21767378034)

4) İZZET YAKAN                      (TC: 21743378836)

5) ÖMER ÖZYURT                    (TC: 20795410402)

6) AKİF SÜRGİT                       (TC: 21725379400)

 

            GÜNDEMİN 11. MADDESİNİN:

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 763 ada 57, 58 ve 59 parseller ile mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait olan İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 763 ada 56 parsel numaralı 1.366,71 m2’lik taşınmazın imar durumuna uygun olarak bir bütün halinde değerlendirilebilmesi için tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Yıldırım Gıda Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın 23.02.2016 tarihli dilekçesinde; mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 57, 58 ve 59 parseller ile mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresi'ne ait olan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 56 parsel numaralı taşınmazın imar durumunda 'Kentsel Çalışma Sahası Tesisleri' olması sebebiyle Kütahya Belediyesince alınarak, söz konusu parsellerin bir bütün olarak kullanılacak şekilde kooperatiflerine satılması, kat karşılığı verilmesi vb., Belediyece uygun görülecek bir şekilde değerlendirilmesi talep edilmektedir.

             Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 57, 58 ve 59 parseller numaralı taşınmazlar ile mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresi'ne ait olan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 56 parsel numaralı 1.366,71 m2.lik taşınmazın  imar durumuna uygun olarak bir bütün halinde değerlendirilebilmesi için  5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisi'nin görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi  vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 12. MADDESİNİN:

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Evliya Çelebi, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos, Alayunt ve Lala Hüseyin Paşa mahallelerinde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Kanununun 18. maddesi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesine, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi  vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

SIRA NO.

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

TESCİL TARİHİ

1.

EVLİYA ÇELEBİ

19K2

2798

1

2.374,00

24.01.2008

2.

EVLİYA ÇELEBİ

84

704

2

118,00

14.01.1974

3.

EVLİYA ÇELEBİ

84

704

3

92,00

14.01.1974

4.

EVLİYA ÇELEBİ

84

704

4

147,00

14.01.1974

5.

EVLİYA ÇELEBİ

20K2

2607

3

90,00

08.11.2012

6.

EVLİYA ÇELEBİ

20K2

2607

4

94,00

08.11.2012

7.

EVLİYA ÇELEBİ

20K2

2607

5

97,00

08.11.2012

8.

EVLİYA ÇELEBİ

88

613

1

397,00

14.01.1974

9.

YILDIRIM BEYAZIT

118

698

28

657,08

16.11.2015

10.

30 AĞUSTOS

17OI

1410

3

4.312,00

13.09.2011

11.

30 AĞUSTOS

17O2

1396

1

1696,40

04.10.1995

12.

30 AĞUSTOS

17O2

1397

1

790,50

24.05.1993

13.

30 AĞUSTOS

17O2

1398

1

816,20

04.10.1995

14.

ALAYUNT

J24A13A1A

3307

5

166,94

09.02.2016

15.

ALAYUNT

J24A13A1A

3307

6

755,77

09.02.2016

16.

ALAYUNT

J24A13A1A

3307

7

725,55

09.02.2016

17.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

17

99,00

31.01.2012

18.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

18

132,00

04.10.2011

19.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

19

142,00

05.06.2012

20.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

20

71,00

28.08.2014

21.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

21

121,00

22.03.2012

22.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

22

123,00

10.01.2012

23.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

23

114,00

15.12.2011

24.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

24

116,00

08.03.2012

25.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

25

111,00

08.03.2012

26.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

26

111,00

12.10.2011

27.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

27

107,00

13.12.2011

28.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

28

116,00

27.03.2012

29.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

29

107,00

29.05.2012

30.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

30

107,00

23.02.2012

31.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

31

102,00

02.12.2014

32.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

32

101,00

01.11.2011

33.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

33

116,00

08.03.2012

34.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2270

34

99,00

26.10.2011

35.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

1

90,00

22.03.2012

36.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

2

88,00

02.12.2011

37.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

3

91,00

29.03.2012

38.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

4

91,00

26.04.2012

39.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

5

91,00

20.10.2011

40.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

6

90,00

15.05.2012

41.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

7

87,00

15.03.2012

42.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

8

89,00

28.02.2012

43.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

9

97,00

26.10.2011

44.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

10

86,00

25.10.2011

45.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2268

11

46,00

25.02.2013

46.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2269

6

92,00

14.02.2013

47.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2269

7

91,00

22.03.2012

48.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2269

8

88,00

10.01.2012

49.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

9

108,00

12.02.2010

50.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

10

116,00

12.02.2010

51.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

11

116,00

15.05.2012

52.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

12

104,00

28.03.2012

53.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

13

116,00

27.04.2012

54.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

14

116,00

16.05.2008

55.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

15

117,00

01.03.2012

56.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

16

123,00

13.03.2012

57.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

33

175,61

12.02.2010

58.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

34

149,76

12.02.2010

59.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

48

969,03

23.10.2013

60.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

49

77,38

23.10.2013

61.

LALA HÜSEYİN PAŞA

21L3

2267

50

766,14

23.10.2013

 

 

            GÜNDEMİN 13. MADDESİNİN:

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi 29 ada 177 parsel numaralı taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

           Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 01.02.2016 tarih ve 355 sayılı yazısı ile 22.03.2016 tarih ve 851 sayılı yazılarıyla Belediyemize müracaat ederek;  Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan Mecidiye Mahallesi 29 ada,177 parsel numaralı taşınmazın, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bedelsiz devrini talebi görüşülmüş olup;

           Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan söz konusu taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 14. MADDESİNİN:

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan İlimiz merkez Göveççi Mahallesi 3791 ada 39 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve Kuran Kursu olarak kullanılan binanın zemin katının Kütahya İl Müftülüğüne tahsisi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Göveççi Mahallesi, 3791 ada, 39 parsel numaralı 607,11 m2'lik taşınmazın mülkiyeti Kütahya Belediyesine aittir.

            Kütahya İl Müftülüğü Başkanlığımıza göndermiş olduğu  21.03.2016 tarih ve 773 sayılı yazıları ile; mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Merkez Göveççi Mahallesi 3791 ada, 39 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve kuran kursu olarak kullanılan binanın zemin katının 25 yıllığına tahsisi yönündeki talepleri görüşülmüş olup;

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 15. MADDESİNİN:

            Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 29 sayılı kararının revize edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 23.03.2016 tarih ve 1513 sayılı yazılarında bahsi geçen; Belediye Meclisimizin 03.01.2012 tarih ve 29 sayılı kararı ile 05.01.2016 tarih ve 33 sayılı kararlarına vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenip görüşüldüğü belirtilmiş ve komisyon raporu meclisimizce görüşülmüş olup;

            05.01.2016 tarih ve 33 numaralı Belediye Meclis Kararına ek olarak:

            “Kütahya Belediyesi Meclis kararında belirtilen cadde ve sokaklar üzerinde bulunan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; tüm kat maliklerinin noter onaylı muvafakati alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde üstü hafif, sabit veya açılabilir malzeme kullanılmak, yan ve ön bahçe tarafları parapet duvarların üzerine, açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun uygulanması işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

            GÜNDEMİN 16. MADDESİNİN:

            Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin (p) fıkrası “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” uyarınca;

            Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 11. Maddesi (i) bendinin ekte sunulan, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

            GÜNDEMİN 17. MADDESİNİN:

            Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 93 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen İktisadi işletme düğün salonlarının 3 saate kadar kiralama ücretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 93 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen İktisadi işletme düğün salonlarının 3 saate kadar kiralama ücretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup;

            İktisadi işletme düğün salonlarının 3 saate kadar kiralama ücretinin aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasına ve Kütahya Belediyesi 2016 yılı Gelir Tarifesinin “İktisadi İşletme Düğün Salonları Diğer Kiralama Ücretleri” bölümüne ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

8.4

İKTİSADİ İŞLETME DÜĞÜN SALONLARI DİĞER KİRALAMA ÜCRETLERİ

8.4.1.1

Hafta içi (3 saate kadar)

250,00 TL (İkiyüzelliTürkLirası) KDV dahil

8.4.1.2

Hafta sonu (3 saate kadar)

300,00 TL (ÜçyüzTürkLirası) KDV dahil

 

            GÜNDEMİN 18. MADDESİNİN:

            Atıksu Arıtma Tesisi rehabilitasyonu ve kapasite artırımı inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı İnşaatı işinde kullanmak  üzere İller Bankası A.Ş.den 4.936.649,31 TL (dörtmilyondokuzyüzotuzaltıbinaltıyüzkırkdokuzTLotuzbirKr) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkilendirilmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

            GÜNDEMİN 19. MADDESİNİN:

            Şehrimizin Kırkıllı Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Şehrimizin Kırkıllı Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 20. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2861, 2862, 2864, 2865, 2867, 2868 ,2869,2870, 2872, 2873, 2874,  2875, 2863, 2866, 2871, 1211 parsellerde İmar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez  Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2861,2862, 2864, 2865, 2867, 2868, 2869, 2870, 2872, 2873, 2874, 2875, 2863, 2866, 2871, 1211 parsellerde Kütahya İl Özel İdaresinin İmar Planı müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

            23.02.2016 tarih 2501 sayılı Kütahya İl Özel İdaresi'nin talebi; “ ...Kırgıllı Mahallesi , mülkiyeti İdaremize ait olan 3101 ada; 2861, 2862, 2864, 2865,2867, 2868, 2869,2870, 2872, 2873,

2874 ve 2875 numaralı parsellerle mülkiyeti hazineye ait olan 2863, 2866, 2871 ve 1211 numaralı parseller üzerine Tarım ve Hayvancılık Tesisi ile tesislerin çatısına lisanssız Güneş Enerji Santrali kurulması için imar planı çalışması yapılacaktır. Hazırlanan imar planı örneğimiz yazımız ekindedir.” şeklindedir.

            İlgi dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2861,2862, 2864, 2865, 2867, 2868, 2869, 2870, 2872, 2873, 2874, 2875, 2863, 2866, 2871, 1211 parseller Belediye sınırlarımız içerisinde, Mahalle Yerleşik Alanlarının dışında, İmar Planlarının dışındadır.

            1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Sahada Maden bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması ile ilgili olarak Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Ankara), 2-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 3-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 4-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 5-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 6-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 8-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 9-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 10-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 11-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 12-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 13-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 14-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 15-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 16-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 17-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 18-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 19-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 20-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 21-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmasına, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılmasına, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 21. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta 1746 ada 101 parselde plan notunun kaldırılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta, 1746 ada, 101 parselde Plan notunun kaldırılması konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

            Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta 1746 ada 101 parselde yürürlükteki Uygulama İmar Planında Ticari Tesisleri, Otel Tesisleri, Turizm Tesisleri ve Özel Eğitim Tesisleri Alanı hmax: serbest Emsal :2.00 plan notu: İnşaat Ruhsatı aşamasında DSİ 34. Şube Müdürlüğünden görüş alınacaktır. Konut yapılamaz lejandlı sahada kalmaktadır. Kurum ve Kuruluş görüşleri tamamlandıktan sonra İmar Planları ve Değişiklikleri yapılmalıdır.

İnşaat Ruhsatı aşamasında DSİ 34. Şube Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır. Konut Yapılamaz şeklinde plan notunun düzenlenmesi 06.04.2010 tarih 183 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüştür. Ancak 2749 hektarlık Kütahya Kent Bütününe yönelik Revizyon İmar Planları yapımı ile ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması aşamasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün 27.09.2013 tarih 577344 sayılı yazıları ile 1/25000 ölçekli halihazır haritada yer alan sahalar, taşkın durumu ve DSİ Genel Müdürlüğü’nün diğer faaliyetlerinin incelendiği ve dikkate alınması gereken hususların tesbit edildiği belirtilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih 15640 sayılı yazıları ile halihazırda sulama ve proje bütünlüğünün kalmamış olması ile söz konusu alanların 2005 tarihinden önce Belediye Meclis kararı ile uygulanması dikkate alınarak bahse konu alanların Sulama sahası dışına çıkarılmasının uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ilgili kurum yazısında Felent Çayı kenarı ile ilgili olarak herhangi bir kısıtlamadan bahsedilmemiştir. Bahse konu Kurum görüşünün 06.04.2010 tarih 183 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen Plan değişikliği yapıldıktan sonra alınmış olması sebebi ile planda belirtilen fonksiyonlarda konut yapılamayacağından dolayı “İnşaat Ruhsatı aşamasında DSİ 34. Şube Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır. Konut Yapılamaz” şeklindeki plan notunun kaldırılarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 22. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2919 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2919 parselde İmar Planı değişikliği konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

            Mülkiyeti Belediyemize ait, İnköy Mahallesi 2919 parsel alanı 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Üretici Pazar Yeri lejandlı alanda kalmaktadır. Bahse konu parsel alanının çevresi Rekreasyon Alanı E:0.10 olarak planlarda gözükmektedir. İnköy Mahallesi 2919 parsel alanının Rekreasyon Alanı Emsal:0.10 lejandlı alana dönüştürülmesi 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ve Rekreasyon Alanı ile ilgili plan notlarının oluşturulması yönlerindeki imar planı değişikliğinin (UİP-18646,1-NİP18647,1); 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

            Söz konusu parselin Belediye tarafından yapılıp, 10 yıla kadar kiraya verilmesine veya kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) 25 yıla kadar kiraya verilmek üzere ihale edilmesine bu işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 23. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2508 parselde İmar Planı iptali konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez  Çalca Mahallesi 2508 parselde İmar Planı iptali müracaat konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            01.03.2016 tarih 871 sayılı dilekçe ile “10.11.2015 tarihinde 14299 nolu dilekçe ile Çalca Mahallesi, 5 pafta, 2508 ada da Belediyenin Soğuk Hava Depoları sahası olarak belirlediği alanda ekte taralı 8795 m2'lik alanın tahsisinin kaldırılması talep edilmişti. Bu alanın 7055 m2 olarak tekrar değerlendirilmesini talep ediyoruz” şeklindedir.

            Bahse konu 2508 parsel nolu alanın 7055 m2'lik kısmı İmar Planında (Belediye Hizmet Alanı) Yer altı Soğuk Hava Depoları Sahasında kalmaktadır. Soğuk Hava Depoları alanında kalmasından dolayı 25.12.2015 tarih 3879 sayı ile Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup; 11.01.2016 tarih 98 sayılı yazı ile cevap verilmiş olup Belediye Hizmet Alanı- Yer altı Soğuk Hava Depoları Alanı olup Belediyemizce kullanılan depoların bulunduğu alan içerisinde bulunmadığı belirtilmiştir. 17.03.2016 tarih 743 sayılı yazı ile Zabıta Müdürlüğü’ne söz konusu alan ile ilgili görüş sorulmuş olup; 21.03.2016 tarih 377 sayılı yazıları ile “...Müdürlüğümüzün herhangi bir talebi bulunmamaktadır.” şeklindedir.

            Yukarıda bahsedilen Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü görüşlerine istinaden bahse konu 2508 parselde 7055 m2'lik (Belediye Hizmet Alanı) Yer altı Soğuk Hava Depoları lejandlı alanın imar planının iptal edilmesi (plansız hale getirilmesi); Milli Emlak Müdürlüğünce talep edilmesi halinde Belediyemize olan tahsisin iptal işlemleri için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

           

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4128 ada 1 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4128 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliği müracaat konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            14.03.2016 tarih 1098sayılı dilekçe ile “Ekteki tapu ile maliki bulunduğumuz Kütahya ili, merkez ilçesi, J23-b04-a-3-c pafta, 4128 ada, 1 sayılı parsele ait plan tadilat yazımızın incelenerek mevcut imar planında belirtilen Taks:0.35 ve Kaks:1.00 katsayılarının; Bölge genelindeki yurt ihtiyacını karşılamak amacıyla tarafımızca Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna teslim edilmek üzere, yeni yurt binası yapılacağından, konut alanı olarak planlanmış arsamızın, yurt alanına (sosyo-kültürel Tesis alanına) dönüştürülerek, bina kat sayısı dört(4), Hmax:12.50, Taks:0.40, Kaks:1.60, binaların cephe kitle derinliğinin ise vaziyet planına göre belirlenecek şekilde düzenlenmesi için...” şeklindedir.

            İlgi dilekçe etüd edilmiştir. Bahse konu Parmakören Mahallesi 4128 ada 1 parsel alanı Belediye sınırlarımız içinde Mahalle Yerleşik Alanlarının dışında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Taks:0.35, Kaks:1.00, Ayrık Nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafeleri 3 metre, ada bazında uygulama yapılacaktır ifraz yapılamaz, konut adasıdır.

Bahse konu imar planı değişikliği talebi ile ilgili olarak konut alanından Yurt alanına (Sosyo-Kültürel Tesis Alanına) dönüştürülmesi Emsal:1.00 dan Emsal:1.60 'a artırılması istenilmektedir. Bu da inşaat yoğunluğunu artırmaktadır. Artan inşaat yoğunluğu 12.738 metrekaredir. Artan yapı yoğunluğundan dolayı Belediyemize kayıtsız, şartsız, bedelsiz hibe edilmesi gereken miktar; Parmakören Mahallesi, 4128 ada, 1 parselin yakın çevresinden arsa vasıflı 6400 m2'dir.

            Parmakören Mahallesi, 4128 ada, 1 parselin Yurt Alanı (Sosyo-Kültürel Tesis Alanı) hmax:12.50(4 kat), Taks:0.40, Kaks:1.60 şeklinde İmar Planı değişikliği talebi 29.03.2016 tarih 8568 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, 121 ada, 1 nolu (2771 m2), Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, 121 ada, 2 nolu (2851 m2), Andız Mahallesi 127 ada, 101 nolu (1607,20 m2) parsellerin kayıtsız, şartsız bedelsiz hibe olarak Belediyemize devredilmesi (verilmesi), kaydıyla uygun görülmüş olup, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 121 ada, 1 ve 2 parseller 1/1000 Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 kat, Taks:0.35, Kaks:1.05 lejandlı sahadadır.

Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 121 ada 1 ve 2 parsellerin konut lejandlı sahadan, park lejanlı alanına dönüştürülmesine (UİP-10479,2 – NİP-10481,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 25. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3638 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3638 ada, 2 parsel alanında İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Sofu Mahallesi 3638 ada, 2 parsel alanı ile ilgili olarak Sofu Mahalle Muhtarlığı’nın 10/03/2016 tarih ve 1041 kayıt numaralı dilekçesi; “Mahallemizde yapılan imar çalışmaları sonucu yeri belirlenen İdari Sosyal ve Kültürel Merkezi ile Sağlık Tesisleri alanının yer değişikliği konusunda; gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” şeklindedir ve dilekçe ekindeki plan örneği incelenmiştir.

            Söz konusu Sofu Mahallesi 3638 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz alanında ve çevresindeki alanda uygulama imar planlarında Sağlık Tesisleri Alanı, Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) ve yol alanları bulunmaktadır. Söz konusu Sofu Mahallesi 3638 ada 2 parsel alanındaki ve bitişiğindeki alanda bulunan Sağlık Tesisleri Alanında; Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Yençok:16,50m 4 kat Serbest Nizam lejandlı alan düzenlenmesi ve aynı bölgedeki Belediye Hizmet Alanında (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez); Sağlık Tesisleri Alanı T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Yençok:16,50m 4 kat Serbest Nizam lejandlı alan düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliklerindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin (UİP-8346,1-NİP-8345,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 26. MADDESİNİN:

            BOTAŞ ın 25.01.2016 tarih, -405.02.99- 3222 sayılı yazılarında belirtilen, “BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği” konusu ile ilgili, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

BOTAŞ ın 25.01.2016 tarih, -405.02.99- 3222 sayılı yazılarında belirtilen, “BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği” konusu ile ilgili, imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün, BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik ve Emniyet ve Çevre Yönetmeliği ve doğal gaz hatları ile ilgili kriterleri açıklayan 25.01.2016 tarih, 3222 sayılı yazıları, Kütahya Valiliği’nin 03.03.2016 tarih, 2218 sayılı yazılarıyla iletilen, BOTAŞ İzmir Şube Müdürlüğü’nün 01.03.2016 tarih, 8802 sayılı, Boru Hatlarının Korunması konulu yazıları, etüd edilmiştir. Çamlıca Ek Uygulama İmar Planları dahilinde geçen, doğal gaz hatları ile ilgili BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün 18.04.2011 tarih, 11834 sayılı yazıları esas alınarak, Belediye Meclisimizin 03.05.2011 tarih, 196 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğiyle, plan notları düzenlenmişti.

Uygulamalarda herhangi bir problemin olmaması, hukuksal bir sorunun oluşmaması, doğal gaz hatlarıyla ilgili hususların mevzuat kapsamında güncel olarak gerçekleştirilmesi, uygulamalarda birliğin sağlanması, amaçlarıyla;

            Belediye ve Mücavir Alanlarımızda uygulanmak üzere; Çamlıca Ek Uygulama İmar Planları Plan Notlarındaki; 18.04.2011 tarih, 11834 sayılı yazı esas alınarak düzenlenen “ 10- Doğal Gaz Boru Hattı güzergahının yeşil alan olarak kullanılması amacıyla, 15 metrelik yol alanı dahilinde, yol kesişimleri haricinde, otopark girişlerinin de düzenlenerek, hattın geçtiği güzergahta toplamda 2 metrelik yol içi yeşil band düzenlenmiştir. Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği güzergahta konut, tali iş ve ticaret yapımı için Kamulaştırma sınırından itibaren 5m. sağ ve 5 m. sol mesafenin bırakılması, artan her kat için bu miktara yarım metre ilave edilmesi koşulu sonucunda, 6’şar metre koruma alanları belirlenmiştir. Koruma alanlarının koordinatlandırılarak uygulanması, bu koşulların diğer yapılaşma bölgelerinde de aynen uygulanması zorunludur.” şeklindeki plan notunun sabit tutularak, Çamlıca Ek Uygulama İmar Planları Plan Notlarındaki doğal gaz hatlarıyla ilgili diğer bölümlerin, Kütahya uygulama imar planı plan hükümleri ile diğer uygulama imar planlarındaki Doğal Gaz Boru Hatları ile ilgili plan notlarının; “BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği hükümleri, ilgili kriter ve mevzuat koşulları, uygulanacaktır.” şeklindeki plan notuna dönüştürülmesi, ilave edilmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9420,41-NİP-9422,47); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 27. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 11C1B pafta, 2618 ada, 214 nolu parselde mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 11C1B pafta, 2618 ada, 214 nolu parselde mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            07.03.2016 tarih, 980 kayıt nolu dilekçe ile Hacıazizler Mahallesinde, 11C1B pafta, 2618 ada, 214 nolu parsel alanında; civardaki yapılaşmalara uygun, konut amaçlı , mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi talep edilmiştir. Parsel alanının bulunduğu 2617, 2618 nolu adalar bölgesindeki 358 hektarlık alanda ve bağlantı yolunda, 01.12.2015 tarih, 468 sayılı Belediye Meclisi kararıyla, (ayrık nizam 2 kat – TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 lejandlı) konut sahaları-ticaret alanları ile gerekli sosyal ve teknik altyapı alanları olarak imar planlarının hazırlanması için; İdaremiz tarafından, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, uygun görülmüştü. Günümüze kadar, söz konusu 358 hektarlık alanda ve bağlantı yolunda imar planı yapımıyla ilgili; Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) Ankara, BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, Kütahya Belediyesi : Fen İşleri Müdürlüğü ,Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan görüşler alınmıştır. Verilen görüşler etüd edilmiş olup, 214 nolu parsel alanıyla ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya,TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)nün görüşlerinin , yenilenmesi, gerekmektedir. Söz konusu 2617, 2618 nolu adalar bölgesindeki , imar planına esas görüş ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne yapılacak başvuruda 2618 ada, 214 nolu parsel alanının çıkartılması,

            Talep sahibi tarafından; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 4-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 5-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 7-Kütahya Belediyesi : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 8-Orman ve Su İşleri Bakanlığı(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü), 9- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara: şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması; parsel alanı miktarının en az % 39'u olacak şekilde (kamu eline bedelsiz olarak geçecek olan) kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı ayrılması, kayıtlarıyla, ayrık nizam 2 kat – 5 metre ön bahçe – 3 metre yan bahçe – TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 – Yençok : 6.50 m. lejandlı Konut Alanı olarak bahse konu 214 nolu parsel alanına; mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 28. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 Ağustos Mahallesi, 106 pafta, 561 adanın güneybatısında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 Ağustos Mahallesi, 106 pafta, 561 adanın güneybatısında imar planı değişiklikleri, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Uygulama imar planlarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada; konut alanı ve park alanlarını azaltacak, yol alanlarını arttıracak şekilde, hemzemin otopark alanının güney bölümünde yol alanı düzenlenerek, diğer hemzemin otopark alanı bölümü, yol ve konut alanlarında İbadet Yeri (Serbest Nizam – Hmax: Serbest – KAKS: 2.00 – TAKS: Aranmayacaktır) lejandlı sahanın oluşturulması, konut alanlarının ortasından geçen 7 metrelik yaya yolunun konut alanlarına dahil edilerek park tarafında 7 metrelik yaya yolunun düzenlenmesi, yol, konut ve yeşil alanlarının düzenlenmesi, bu bölgedeki azalan yeşil alan karşılığında; 30 Ağustos Mahallesi, 106 pafta, 561 adanın güneybatısında ağaçlandırılacak alanda park alanı düzenlenmesi, “ Park alanında yer altı otoparkı en az 430 m2 olarak gerçekleştirilecektir.” plan notunun konulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili nazım imar planı değişikliklerinin (UİP-9421,25-NİP-9422,48); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 29. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 137, 174 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 137, 174 nolu adalarda imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            İmar planlarında; Okçu Mahallesi, 174 nolu adada, orman alanı bölümü, park olarak belirlenmiştir. Ancak, Orman Bölge Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih, 134291 sayılı yazısıyla iletilen orman alanlarının 174 nolu adada bulunmadığı  tespit edilmiştir. Bu bağlamda , 174 nolu adadaki park alanının Ayrık Nizam – 2 kat, TAKS: 0.20, lejandlı konut alanına dahil edilmesi, konut alanına dahil edilen söz konusu park alanı miktarı kadar ,137 adadaki Ayrık Nizam – 2 kat, TAKS: 0.20, lejandlı konut alanının kuzey bölümünde park alanı ayrılması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9461,4-NİP-9520,3); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 30. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bölgesinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bölgesinde imar planı değişiklikleri, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bölgesinde; Askeri Saha bulunan 480 nolu parsel alanında, Bitişik Nizam – 4 kat konut lejandlı sahalarda yol alanlarının düzenlenmesi, yol içi pasif yeşil alanların, imar hatlarının, yol sahalarının düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,26-NİP-9422,49); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 31. MADDESİNİN:

            “A grubunda, 2.749 hektarlık alanda; revizyon nazım ve uygulama imar planları yapımı” işi alanında; jeolojik-jeoteknik etüdler ve orman alanları konularının müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

“A grubunda, 2.749 hektarlık alanda; revizyon nazım ve uygulama imar planları yapımı” işi alanında; jeolojik-jeoteknik etüdler ve orman alanları konuları incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            A grubunda, 2.749 hektarlık alanda, revizyon nazım ve uygulama imar planları yapımı işi sahası ile 196 hektarlık alanda, Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı imar planı alanında, 2004 yılında mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünce , Kütahya İli Merkez revize imar planlarına esas jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdleri onaylanmıştı. Belediye Meclisinin 26.06.2012 tarih, 283 sayılı kararıyla; söz konusu jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüd koşullarının imar planlarına işlenmesi gerekliliği belirtilerek, A grubunda, 2.749 hektarlık alanda, revizyon nazım ve uygulama imar planları yapımı işinin ihaleye çıkartılarak temin edilmesi, uygun görülmüştü. Yüklenici firma ile 21.06.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve revizyon imar planları işi ile ilgili, Araştırma-Değerlendirme çalışmaları İdaremizce kabul edilmişti. Yüklenici firma tarafından, 24.02.2014 tarihine kadar beş etaptaki tüm taslak revizyon imar planları İdaremize iletilmiştir. Ancak 24.02.2014 tarihinden itibaren herhangi bir etabın, revizyon imar planı onaylanamamıştır. 196 hektarlık Koruma Amaçlı imar planı alanı ile ilgili revizyon imar planları yapımı işi ihale edilmiş olup, ihaleyi alan yüklenici firma ile 20.02.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu revize imar planına ilişkin Araştırma-Değerlendirme çalışmaları; İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, halen Koruma Bölge Kurulunca, etüd edilmektedir.           Günümüz itibariyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda, Kalenin zemin güçlendirilmesine ilişkin jeolojik ve jeoteknik etüd çalışmaları da devam etmektedir. 2004 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan, Kütahya İli Merkez revize imar planlarına esas jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerde yerleşime uygun olmayan alanlar (UOA) belirlenmişti. Revizyon imar planları işi tamamlanmadığından, söz konusu (UOA) lejandlarıyla belirlenen alanlar imar planlarına işlenememiştir. Ancak, imar planı değişikliği taleplerinde, söz konusu Yerleşime Uygun Olmayan Alan (UOA) lejandlı sahalar göz önünde bulundurulmaktadır. Uygulama imar planlarımızın çoğunlukla güney bölgesinde, yapı yapılacak sahaların bir bölümünde, Yerleşime Uygun Olmayan Alan (UOA) lejandlı sahaların olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, Siner Mahallesinde daha önce ve 26.07.2012, 29.09.2014, 04.12.2015, 15.01.2016 ile 20.01.2016 tarihli yazılarla sayısal ortamda iletilen orman alanlarının, yine yapı yapılacak sahaların bir bölümüne girdiği görülmüştür.

            Uygulama imar planlarına bahse konu (UOA) lejandlı alanlar ve orman alanları işlenmediğinden, bu alanlarda yapılaşmaların olması halinde telafisi zor durumlar, oluşabilecektir. Bu nedenlerle bahse konu (UOA) lejandlı alanlar ve orman alanlarının; revizyon imar planlarının yapımını beklemeden, uygulama imar planlarına aktarılarak uygulanmasının gerektiği görülmüştür. Revizyon imar planlarının hazırlandığı alan içerisinde, 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında

 Kanun” kapsamındaki, Riskli Alanlarda; 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan jeolojik-jeoteknik etüdlerde, 2004 yılında onaylanan jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerdeki Yerleşime Uygun Olmayan Alan (UOA) lejandlı sahaların, kaldırıldığı tespit edilmiştir.

            *Yukarıda açıklanan revizyon imar planı yapılacak 196 ve 2749 hektarlık alanlar içerisinde, 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Riskli Alanlar dışındaki sahalarda, 2004 yılında onaylanan imar planlarına esas jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerinde belirlenen yerleşime “uygun olmayan alanlar” (UOA) da ; yapı yasağı getirilmesi, her türlü imar çapı (durumu) verilmemesi, ifraz, tevhid ve parselasyon izni verilmemesi, İnşaat (yapı) ruhsatı verilmemesi, bilgi amaçlı imar planı örneği verilmesine,

            *Daha önce jeolojik-jeoteknik etüdleri yaptırılmayan, yenilenmesi gereken ve Kale Bölgesindeki yerleşime “uygun olmayan alanlar” (UOA) dışında, uygulama imar planında yapılaşma olacak alanlarda kalmakta iken , 2004 yılında onaylanan jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerde yerleşime “uygun olmayan alanlar” (UOA) da kalan bölgelerde; 40 hektarı geçmeyecek şekilde, İdaremizce; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılmasına,

            *Yukarıda açıklanan İdaremize iletilen orman alanlarında, yeşil, yol v.b alanlarının; Orman Bölge Müdürlüğünden uygun görüşün alınmasından sonra uygulanması, kayıklık olduğu düşünüldüğünden; orman alanının yapılaşma olacak parsellerde olduğu durumlarda, Orman Bölge Müdürlüğünden bu parselde orman alanı bulunmadığına dair görüşün getirilmesi durumunda bu parsele ait imar planının aynen uygulanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 32. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1396, 1397 ve 1398 nolu adalarla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1396, 1397 ve 1398 nolu adalarla ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 33. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2730 ada, 64 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2730 ada, 64 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 34. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 35. MADDESİNİN:

            Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi Alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi Alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 36. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 37. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2267 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2267 ada bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Osmangazi Mahallesinde bulunan mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2267 ada bölgesinde uygulama imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 2.40, Hmax: 13.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanda nazım imar planında Meskun Konut Alanları (yüksek yoğunluk, E: 2.40) lejandlı alan bulunmaktadır. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2267 ada bölgesinde imar planında bulunan Sosyo-Kültürel Tesis Alanı lejandlı sahaya Spor Tesisleri Alanı lejandı eklenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9420,42-NİP-9422,50); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 38. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 ada, 138 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 ada, 138 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih, 919 sayılı yazısı ve eki Maltepe Mahallesi Muhtarının dilekçesi etüd edilmiştir. Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 ada, 138 parsel nolu taşınmazın Sağlık Ocağı Alanı olarak tahsis edilmesi talep edilmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 510 ada, 138 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planında Diyanet Vakfı Kız Kur'an Kursu lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın Sağlık Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğine ilişkin İl Müftülüğü'nün 09.09.2015 tarih, 2505 sayılı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 23.02.2016 tarih, 1423 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır. Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 ada, 138 ve 48 parsel bölgesinde imar planında bulunan Diyanet Vakfı Kız Kur'an Kursu lejandlı alanın Sağlık Tesis Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.50, KAKS: 1.50, Hmax: 11.00 m. (3 kat) lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,43-NİP-9422,51); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

            İmar planı değişikliğinin kesinleşmesinden sonra söz konusu taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18-e maddesine göre tasarruf şeklinin belirlenmesi, talep edilmesi halinde 29 yıla kadar tahsis edilmesi ve tüm işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 39. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.K.2 pafta, 6282 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.K.2 pafta, 6282 adada imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Evliya Çelebi Mahallesi, 19.K.2 pafta, 6282 adanın bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Söz konusu alanda uygulama imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan; nazım imar planında Meskun Konut Alanları (yüksek yoğunluk) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu ada bölgesinde imar uygulaması da yapılmış olup; imar parselleri oluşmuştur. Ancak, 6282 nolu adanın bir bölümünde imar hattı ile mülkiyet sınırı arasında kayıklıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu kayıklıkların giderilmesi amacıyla mülkiyet sınırı esas alınarak imar hattının düzenlenmesi ve 0.80-1.55 m. ön bahçe, 2-3-4-7.5 m. arka bahçe mesafelerinin belirlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,44); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 40. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bölgesinde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bölgesinde ilave mevzii imar planı yapımı, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            14.03.2016 tarih, 1097 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada, 4 parsel (eski 2517 parsel) nolu taşınmazın bir bölümünde imar planında park ve yol alanı bulunmakta olup; taşınmaz alanının büyük bölümünde imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu bölgedeki imar planları ile orman sahası arasında kalan, imar planı bulunmayan sahaları içerecek şekilde; Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bölgesindeki yaklaşık 2 hektarlık alanda konut, kentsel – sosyal – teknik altyapı bölgesi olarak ilave mevzii imar planlarının hazırlanması amacıyla, İdaremizce yasal mevzuat çerçevesinde gerekli tüm etüdlerin yaptırılmasına;

            1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-DSİ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi: A) Fen İşleri Müdürlüğü, B) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, C) Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü / Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara, 20-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 41. MADDESİNİN:

            Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı revizyonu konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı revizyonu konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 42. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 adada imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

            GÜNDEMİN 43. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 44. MADDESİNİN:

            Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 70 sayılı kararıyla onaylanan Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 70 sayılı kararıyla onaylanan Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 45. MADDESİNİN:

            İnköy Mahallesi kuzeyindeki bölgede, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Konut Alanı ve Kentsel, Sosyal, Teknik Altyapı Alanları olarak Nazım ve Uygulama İmar Planları yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez  İnköy Mahallesi kuzeyindeki bölgede, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Konut Alanı ve Kentsel, Sosyal, Teknik Altyapı Alanları olarak Nazım ve Uygulama İmar Planları yapımı dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih, 74 sayılı kararıyla, İnköy Mahallesi yerleşik alanının kuzeyi ile 2.OSB alanının güneyindeki alanda, Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından ilgili kurumlardan imar planına esas görüşler alınması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması uygun görülmüştü. Söz konusu bölgede imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler bulunmaktadır. Geçen süre zarfında imar planına esas kurum ve kuruluş görüşleri tamamlanmış, kurum ve kuruluş görüşleri ile imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler etüd edilmiştir.

            Söz konusu, İnköy Mahallesi yerleşik alanının kuzeyi ile 2.OSB alanının güneyindeki alanda, Küçük Sanayi Sitesi Alanı (Yençok=9.50 metre (2 kat), Serbest Nizam) olarak düzenlenmesi, ''Parsel Alanı 1200 m2'den az olamaz., Min. Parsel Cephesi 35 metre, Min. Parsel Derinliği 30 Metredir., Planda Belirtilmeyen Küçük Sanayi Sitesi Tesislerinin Yan ve Arka Bahçe Mesafeleri Minimum 4 metredir.'' şeklinde plan notunun oluşturulması, İnköy Mahallesi yerleşik alanının doğusunda kalan alanda Konut Alanı (Ayrık Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat,) düzenlenmesi, Kütahya-Eskişehir karayolunun batısında kalan alanda da Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Serbest Nizam, T.A.K.S Aranmayacaktır., K.A.K.S:1.00, Yençok=8.50 metre (2 kat), Min. Parsel Cephe ve Derinliği 40 metredir., Min. Parsel Büyüklüğü 2000 m2'den az olamaz. Planda Belirtilmeyen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Tesislerinin Yan ve Arka Bahçe Mesafeleri Minimum 5 metredir.) lejandlı alanın düzenlenmesi, Cami (Yençok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanı (Yençok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), Sağlık Tesisi Alanı (Yençok:Serbest, T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.00, Serbest Nizam), Sosyal Tesis Alanı (Yençok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), Ağaçlandırılacak Alan, Park Alanı, Pasif Yeşil Alan, Genel Otopark Alanı ve yol alanlarının düzenlenmesi, ilgili plan notlarının oluşturulması, yönündeki nazım ve uygulama imar planının (UİP-18660-NİP-18661); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 46. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 237/8, 238/1, 239/3 parsellerde Rezerv alan çalışması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 237/8 , 238/1 , 239/3 parsellerde Rezerv alan çalışması konulu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            6306 sayılı '' Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'' ve bu kanuna ait uygulama yönetmeliği kapsamındaki, 03/08/2012 tarih ve 312-323-324 sayılı Belediye Meclisi kararları ile Kütahya ili merkezi içerisinde 13 adet Afet Riski Altında Alan belirlenmiştir. Söz konusu alanların Afet Riskli Alanlar olarak dönüştürülmesi Bakanlar Kurulunca 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı karar ile onaylanmış 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Belediyemizce, yerinde dönüşümün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, ilimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 237/8, 238/1, 239/3 parsel nolu yaklaşık 8.5 ha taşınmazların, 6306 Sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendi uyarınca ''Rezerv Yapı Alanı'' olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 47. MADDESİNİN:

             Kütahya’mızın adını duyuran, tanıtımını yapan her türlü kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Yrd. Doç. Dr. Bülent CIRIK’ın “Osmanlı Belgelerinde Kütahya” adlı kitabın basılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 18. maddeleri gereğince; Kütahya’mızın adını duyuran, tanıtımını yapan her türlü kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Yrd. Doç. Dr. Bülent CIRIK'ın "Osmanlı Belgelerinde Kütahya " adlı kitabın basılması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 48. MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (p) fıkrası uyarınca Kars ili Susuz İlçe Belediyesi ile kardeş şehir olunması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kars ili Susuz ilçe Belediye Meclisi'nin , 03/03/2016 tarih ve 4 sayılı kararı ile Belediyeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda karşılıklı işbirliği yapılması, bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması, faaliyet ve projeler geliştirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (P) bendine göre Susuz Belediyesi ile Kütahya Belediyesi'nin kardeş şehir olması yönünde karar alınmış olup;

           Susuz ilçe Belediyesinin Kardeş Şehir olarak kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 49. MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 1746 ada 96 parsel, Balıklı Mahallesi, 81 ada 205 parsel, Çalca Mahallesi, 102 ada 6 parsel, Çalca Mahallesi, 102 ada 7 parsel, Çalca Mahallesi, 102 ada 8 parsel, Cemalettin Mahallesi, 930 ada 309 parsel, Bölcek Mahallesi 20 ada, 3 parsel, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1360 ada 6 parsel, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada 59 parsel, Paşam Sultan Mahallesi, 149 ada 3 parsel numaralı taşınmazlar ile Çalca Mahallesinde imar uygulaması öncesi 1898 ve 166 parsel – imar uygulaması sonrası oluşacak olan 4438 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendine göre (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) bedelsiz devir, 10 yıla kadar kiraya verilmesi, Belediyemizce işletilmesi vb. konularda gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı                                          Katip                                            Katip

   Kamil SARAÇOĞLU                                        Şule UYKUN                            Murat HASER       

     Belediye Başkanı