BELEDİYE MECLİSİNİN 05.05.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM 5. OLAĞAN 2.BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 5. Olağan 2. Birleşim toplantısını Belediye Meclis 1.Başkan Vekili  Nuri ÇETİN' in Başkanlığında 05.05.2016 Perşembe günü Saat: 18.30'da üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-GALİP GÜLTEKİN, 3-CAFER CİHAT CEYLAN, 4-ÖMER FARUK DURMAZ, 5-HALİT OĞUZ ATAKAN, 6-MUSTAFA AYDIN, 7-FATMA GÜL, 8-FURKAN YILMAZ, 9-MEHMET NACİ PEKCAN, 10-RAMAZAN YILDIRIM, 11-PINAR AKBULUT, 12-SELİM DURMAZ, 13-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 14-MURAT HASER, 15-SALİH ÖZDEN, 16-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 17-NEDİM DELEN, 18-YUSUF SÖKMEN, 19-MUSTAFA EROL, 20-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 21-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ in iştirakleri ile yaptı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ebubekir ERDOĞMUŞ, Ahmet ULUCA, Ahmet UYGAR ’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

         Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 167 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Belediyemiz 2015 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının ve komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 167 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Birimi tarafından, Belediyemiz Analitik Bütçe Esaslarına göre, hazırlanan 2015 yılı İdari ve Kesin Hesabı, komisyon raporu incelenmiş olup; Kesin Hesaba ait cetveller aşağıda sunulmuştur.

          

            GELİR KESİN HESABI

            a) 2015 Yılı Bütçesi ile tahmin edilen gelirler ve yıl sonu gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

GELİRİN TÜRÜ

BÜTÇE İLE VERİLEN

GERÇEKLEŞME

GERÇ. ORANI

TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI

Vergi Gelirleri

26.099.000,00

18.597.204,02

% 71,26

% 10,00

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

48.627.500,00

38.146.474,83

% 78,45

% 20,50

Alınan Bağış Ve Yardımlar

10.165.500,00

4.578.131,58

% 45,04

% 2,46

Diğer Gelirler

116.028.500,00

111.627.948,56

% 96,21

% 59,99

Sermaye Gelirleri

15.880.000,00

16.692.529,53

% 105,12

% 8,97

Red ve İadeler

570.500,00

-3.579.954,24

-% 627,51

-% 1,92

BÜTÇE VE GELİR TOPLAMI

216.230.000,00

186.062.334,28

% 86,05

%100

                Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi; 2015 Yılı Gelir Bütçesi 216.230.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, 186.062.334,28 TL tahsilat yapılmış ve gerçekleşme oranı % 86,05 olmuştur.

            b)2015 yılı içerisinde toplam tahakkuk ve devreden tahakkuk dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

            2014 yılından devreden tahakkuklar       :   23.049.560,70 TL

            2015 yılına ait tahakkuklar                     : 193.958.331,45 TL

            2015 yılı Toplam Tahakkuk                   : 217.007.892,15 TL

            2016 yılına devreden tahakkuklar           :   27.365.603,63 TL

 

            c)Finansman

 

BÜTÇE İLE VERİLEN

EK ÖDENEK İLE REVİZE EDİLEN

GERÇEKLEŞME

İller Bankası'na Borçlanma

14.800.000,00

23.800.000,00

19.820.818,16

İller Bankası'na Borç Ödeme

-7.248.215,00

-7.248.215,00

-9.648.149,69

Diğer Bankalara Borçlanma(uzun vadeli)

0,00

0,00

0,00

Diğer Bankalara Borçlanma(kısa vadeli)

0,00

0,00

0,00

Diğer Bankalara Borç Ödeme

-6.781.785,00

-6.781.785,00

-6.782.802,65

NET BORÇLANMA

770.000,00

9.770.000,00

3.389.865,82

           

            2015 yılı finansman bütçesinde; 14.800.000,00 borçlanma, İller Bankası ve Diğer Bankalara toplam 14.030.000,00 TL borç ödeme tahmin edilmiştir. Yıl içinde 9.000.000,00 TL finansman karşılığında ek ödenek hazırlanmıştır. 2015 yılı sonunda; 19.820.818,16 TL borçlanma gerçekleşmiş olup, 16.430.952,34 TL borç ödemesi yapılmıştır. Sonuç olarak; 2015 yılında 3.389.865,82 TL net borçlanma gerçekleşmiştir.

 

            GİDER KESİN HESABI

              2015 Yılı Gider Kesin Hesabının ekonomik dağılımına ait tablo aşağıdaki gibidir.

 

GİDERİN TÜRÜ

BÜTÇE İLE VERİLEN

GERÇEKLEŞME

GERÇ. ORANI

TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI

Personel Giderleri

24.039.218,00

19.697.822,13

% 81,94

%10,76

Sos.Güv.Kur.Devlet Primi

3.470.671,00

3.053.542,84

% 87,98

%1,67

Mal ve Hizmet Alım Gider.

73.878.862,00

77.345.582,01

%104,69

%42,28

Faiz Giderleri

2.064.400,00

2.393.570,17

%115,95

%1,31

Cari Transferler

8.242.071,00

7.612.029,19

%92,36

%4,16

Sermaye Giderleri

87.854.778,00

72.844.993,21

 % 82,92

%39,82

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

% 0,00

%0.00

Borç Verme

0,00

0,00

% 0,00

%0,00

Yedek Ödenek

17.450.000,00

 

% 0,00

%0,00

Ek Ödenek

9.000.000,00

 

% 0,00

%0,00

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

226.000.000,00

182.947.539,55

% 80,95

%10

            2015 yılı gider bütçesi olarak 217.000.000,00 TL tahmin edilmiş, yıl içinde hazırlanan 9.000.000,00 TL ek ödenek ile 226.000.000,00 TL olmuştur. 2015 yılı gider gerçekleşme tutarı 182.947.539,55 TL olarak gerçekleşmiştir, geriye kalan 43.052.460,45 TL ödenek iptal edilmiştir. 2015 yılı gider bütçe gerçekleşme oranı % 80,95 olmuştur.

            2015 yılı Gider Kesin Hesabının birimlere göre dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

KURUMSAL

MÜDÜRLÜK ADI

TUTAR

GERÇEKLEŞEN BÜTÇEYE GÖRE ORANI

KOD 1

KOD 2

KOD 3

KOD 4

46

43

2

2

Özel Kalem Müdürlüğü

1.080.575,70

%0,59

46

43

2

5

İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü

26.623.101,39

%14,55

46

43

2

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

3.507.872,41

%1,92

46

43

2

18

Yazı İşleri Ve Kararlar Müdürlüğü

341.137,76

%0,19

46

43

2

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

418.393,24

%0,23

46

43

2

30

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

11.244.976,04

%6,15

46

43

2

31

Fen İşleri Müdürlüğü

51.975.551,82

%28,41

46

43

2

33

Yapı Kontrol Müdürlüğü

860.605,43

%0,47

46

43

2

34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

5.478.947,85

%2,99

46

43

2

36

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

6.299.659,57

%3,44

46

43

2

37

İtfaiye Müdürlüğü

3.869.661,56

%2,12

46

43

2

3801

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3.101.667,25

%1,70

46

43

2

3802

Kültür Sosyal İşler Müd.(İşletme)

2.395.967,59

%1,31

46

43

2

39

Park Bahçe Müdürlüğü

6.331.067,82

%3,46

46

43

2

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

2.531.689,43

%1,38

46

43

2

41

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

13.505.483,85

%7,38

46

43

2

42

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

23.106.458,30

%12,63

46

43

2

44

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü

14.609.792,23

%7,98

46

43

2

45

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2.504.953,84

%1,37

46

43

2

46

Sağlık İşleri Müdürlüğü

1.291.146,13

%0,71

46

43

2

47

Zabıta Müdürlüğü

1.868.830,34

%1,02

GİDERLER TOPLAMI

182.947.539,55

%100

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre, aynen kabul ve tasdikine, ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

           Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis 1.Başkan Vekili                                  Katip                                           Katip

               Nuri ÇETİN                                           Pınar AKBULUT                   Ömer Faruk DURMAZ

       Belediye Meclis Üyesi