BELEDİYE MECLİSİNİN 04.10.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  9. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT  KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 9. Olağan toplantısını Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 04.10.2016 Salı günü Saat:18.30'da üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN,  2-NURİ ÇETİN,
3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ, 
7-HALİT OĞUZ ATAKAN, 8-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 9-MUSTAFA AYDIN, 10-FATMA GÜL, 11-FURKAN YILMAZ, 12-MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14-PINAR AKBULUT, 15-SELİM DURMAZ, 16-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM,17-MURAT HASER, 18-SALİH ÖZDEN, 19-ENVER ERDOĞAN, 20- AHMET ULUCA, 21- SERDA BAL YILDIZ, 22-NEDİM DELEN, 23-CEMAL AYDIN, 24-YUSUF SÖKMEN,
25-MUSTAFA EROL, 26-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 27-AHMET UYGAR’ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden ŞULE UYKUN’un izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.   

  

      Gündeme ilavesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

            -İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Uydukent bölgesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı kapsamına alınan taşınmazların Özelleştirme İdaresi Kapsamına alınmış olmasından dolayı satışı yapılacağından bahsi geçen taşınmazların plan durumlarının iptal edilmeden önceki haline döndürülmesi ve 5393 sayılı "Belediye Kanunu'nun 73. Maddesi'ne göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" kapsamından çıkarılması,

            -İlimiz merkez Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 14 nolu parsel alanında imar planı değişikliği,

            -Belediye Meclisimizin 05.01.2016 tarih ve 34 sayılı kararıyla basılmasına karar verilen kitapların isminin değiştirilmesi yönündeki karar tashihi ve Belediyemizce basılan kitapların dağıtımı ile telif hakkı,

            - Belediyemizce protokol ve benzeri hizmetlerde kullanılan Mobil Tribün Araç Protokol Platformu kurulum ve hizmetinin, günlük kira ücretinin belirlenerek Gelir Tarifesine eklenmesi, 

            - Kütahya-Tavşanlı karayolunda, Şeker fabrikasından Dumlupınar Üniversitesi’ne kadar olan yolun sağının ve solunun imara açılması,

 

            Konularının gündeme alınmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01/09/2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen ilimiz Lala Hüseyinpaşa Mahallesi, Meydan Mahallesi ve diğer mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
              Belediye Meclisimizin 01/09/2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup;

Meydan Mahallesi 541, 542, 2622, 1710, 127,160 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Avar Sokak” isminin verilmesine,

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 258 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Gazze Sokak” isminin verilmesine,

Gaybiefendi Mahallesi 222, 2560, 2561, 2573, 2778 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa      “İlimler Sokak” isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası uyarıca şehrimizde bulunan Mithatpaşa Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkezde bulunan Mithatpaşa caddesinin isminin değiştirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİNİN:

Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2016 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2017 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2017 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için “Kıymet Takdir Komisyonunun” oluşturulması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2016 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2017 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2017 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için Kıymet Takdir Komisyonu oluşturulması konusu incelenmiş olup;

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince, Belediyemize ait taşınmazların 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak olan kira bedellerinin tespit edilmesi için 7 kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına;

Kıymet Takdir Komisyonunda görev almak üzere;

1-Halit Oğuz ATAKAN,

2-Ebubekir ERDOĞMUŞ,

3-Selim DURMAZ,

4-Mustafa AYDIN,

5-Ramazan YILDIRIM,

6-Fatma GÜL,

7-Murat HASER’ in seçilmelerine;

Bu komisyonun almış olduğu kararlarının onaylanması için ve 2017 yılı içerisinde kira süresi dolacak taşınmazların kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına uzatılacaksa uygulanacak yeni kira bedellerinin tespiti için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Göveççi Mahallesi, 3791 ada, 43 parsel numaralı, 110,63 m2 yüzölçümlü
taşınmazın kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi ve işlemler için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Göveççi Mahallesi, 3791 ada, 43 parsel numaralı, 110,63 m2 yüzölçümlü
taşınmazın tamamı İmar Planına göre yolda kalmaktadır.

Göveççi Camisi’nin güneyinde bulunan söz konusu taşınmazın kamulaştırılması ile cami alanı
etrafındaki mülkiyet sorunları giderilecek; kamulaştırması tamamlandıktan sonra bu taşınmaz ile
birlikte yine yola tahsisli olan ve mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan komşu 3791 ada 42 parselin yola terk işlemleri yapılarak imar planının gereği yerine getirilmiş olacaktır.
            5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesis etmek.
” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu
kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi ve işlemler
için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz, Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 51 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan (4, 5, 6 ve 7. katlar) işyerlerinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesine göre 10 yıla kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz, Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 51 parsel nolu
taşınmaz üzerinde bulunan (4, 5, 6 ve 7. katlar) işyerlerinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64.
maddesi "Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Üç yıldan
fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Katma
bütçeli İdarelerde bu izin, İdarelerin bağlı bulundukları Bakanlıktan alınır. Özel İdare ve Belediyeler
için kendi özel kanunları uygulanır."
gereği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin                   e bendine "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya
tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç
yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek."
göre -10- yıla kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmasına, ve bu  işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİNİN:

Belediye Meclisi'mizin 01.09.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile “Tarih ve Kültür Komisyonu'na” havale edilen Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere, basılan kitapların fiyatlarının ve yazara verilecek telif hakkının belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 01.09.2016 tarih ve 290 sayılı Kararı ile Tarih ve Kültür Komisyonu'na havale edilen Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere basılan kitapların fiyatlarının belirlenmesi ve yazara verilecek telif hakkı miktarının belirlenmesi konusu incelenmiş olup;

Kitapların fiyatlarının maliyetinin üzerine %10 eklenerek, fiyatlarının ve basım adetlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına, yazarların imzaladıkları sözleşmelerde telif hakkı istemediklerinden dolayı herhangi bir telif bedelinin ödenmemesine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Yazar Adı

Kitap Adı

Basılacak Adet

Adet Fiyatı

Dr. Eşref ATABEY

Kütahya İli Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı

500

13,00 TL

Ahmet DEMİRCAN

Kütahya Milletvekillerinden Yusuf Cemil Bey'in Kütahya Günlükleri

300

13,00 TL

Ali GÜNHAN

İlk Mekteplere Çocuk Kitapları

250

7,50 TL

Ali GÜNHAN

Dumlupınar Nutukları   

250

7,50 TL

Ali GÜNHAN

Milli Yardım Defteri  

250

8,00 TL

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİNİN:

Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, şehrimizin muhtelif yerlerinde kent mobilyaları yaptırılarak
-10- yıla kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, şehrimizin muhtelif yerlerinde kent mobilyaları
yaptırılarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin e bendi "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" hükmü gereğince, -10- yıla kadar işletilmesi, kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmasına, tüm bu işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİNİN:

İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren ticari taksilerin, taksimetre fiyatlarının belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı’nın 28.09.2016 tarih ve E.2168 sayılı yazısı ile taşıma maliyetlerinin yükselmesi, işletme giderlerinin artması, taşıma ücretlerinin düşük kalması ve 2013 yılı Haziran ayından itibaren ücretlerde herhangi bir iyileştirme yapılmadığı belirtilmekte olup şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talepleri incelenmiş olup;

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada çevre illerin ortalama fiyat tarifeleri, son zamdan itibaren oluşan enflasyon oranı, işletmeci araçlarının amortisman değerlerinin artması, esnaf odalarının görüşleri vb. nedenler göz önüne alındığında taksimetre ücretlerinde artış yapılması gerekliliğinin oluştuğu değerlendirilmekte olup;

 2013 yılından itibaren uygulanmakta olan mevcut tarife, Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından talep edilen miktarlar, çevre illerde uygulanan tarife ve enflasyon ile  diğer değişimler dikkate alınarak hazırlanan fiyat tarifesinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Fiyat Tarifesi

Taksimetre Açılış Ücreti

3,00 TL

Taksimetre Km Ücreti

3,00 TL

Birim mesafe Ücreti (100m)

0,30 TL

Birim saat Ücreti

           17,00 TL

Birim zaman 1. Dk.

0,35 TL

 

 

 

 

 

 

  

GÜNDEMİN 9. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 70 ada, 9-15 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 70 ada, 9-15 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 70 nolu adada uygulama imar planında Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. 70 ada, 9-15 nolu parsel alanları ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol alanında; 1/5000 ölçekli nazım imar planında Mevcut konut alanları (alçak yoğunluk) lejandlı alanda kalmaktadır. Söz konusu bölgede imar uygulaması yapılmış ve 9-15 nolu parseller imar uygulaması sonucu oluşmuştur. Dolayısıyla bu durumun sehven yapılan hatadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 70 ada, 9-15 nolu parsel alanlarının Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alana dahil edilmesi; yoğunluk artışına karşılık mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,64 – NİP-9422,65) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 nolu adada imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

23.03.2016 tarih, 1278 ve 1279 kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçelerde; Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada, 11 ve 12 nolu parsele ait imar durum belgesinde ada içerisinde bulunan ('A' ile gösterilmiş) çıkmaz sokağın imar parseli haline getirilmesi gerektiğinin belirtildiği; çıkmaz sokağın imar parseli haline getirilmesi durumunda, 13 nolu parselde bulunan mevcut binanın giriş kapısı bu çıkmaz sokakta bulunduğu için giriş yapılamadığı; bu nedenle mevcut çıkmaz sokağın aynı şekilde korunarak imar planına işlenmesi talep edilmiştir. Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 nolu adanın bulunduğu alan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. 11 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Mevcut imar planına göre söz konusu parseller ile doğu tarafında bulunan çıkmaz sokağın birleştirilerek imar parseli haline getirilmesi gerekmektedir. Ancak; 13 nolu parselde bulunan mevcut binanın giriş kapısının belirtilen çıkmaz sokak üzerinde bulunması nedeniyle bu durum uygulamada problemlere yol açacaktır. Teklif imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.08.2016 tarih ve 3401 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Bu nedenlerle; Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 nolu adada, 11 ve 12 nolu parsellerin doğu tarafında bulunan çıkmaz sokağın mevcut haliyle korunarak imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-16184,7); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylanan 2653 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi, konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 23.09.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylanan 2653 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylanan 2653 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen 09.09.2016 tarih, 3837 kayıt no.lu ve 19.09.2016 tarih, 3848, 3849, 3850 kayıt no.lu dilekçeler ile itiraz edilmiştir. Ayrıca askı süresi dışında gelen 30.09.2016 tarih, 4049 kayıt no.lu ve 04.10.2016 tarih, 4098 kayıt no.lu dilekçeler ile söz konusu imar planı değişikliğine ilişkin talepler iletilmiştir. Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 282 sayılı kararı ile Servi Mahallesi, 19 pafta, 1671-104-663-664 ada, 38, 39, 40, 137, 138, 139, 143, 152, 164 no.lu parseller bölgesinde imar planında bulunan Bitişik nizam 4 kat, T2 lejandlı alan ve Şevelli Camii lejandlı alanda İbadet Yeri, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Serbest Nizam, Hmax: Serbest lejandlı alan ve yol alanı düzenlenmesi, 5 m. yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesine imar planı değişikliği onaylanmıştı. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve askı süresi dışında iletilen taleplerde; imar mevzuatı uyarınca üst ölçekli Nazım İmar Planı olmayan yerde alt ölçekli uygulama imar planı yapılamayacağı, alt ölçekli uygulama imar planlarının üst ölçekli imar planlarına uygun olması gerektiği; plan tadilatı yapılan alanda amacın cami olmadığı, ticaret olduğu buraya 3 katlı yeraltı otoparkı, dükkan ve Cami projesi yapılacağı vb. hususlar belirtilmekte ve imar planı değişikliğinin iptal edilerek eski imar durumuna döndürülmesi istenmektedir. Konu etüd edilmiştir. İl Müftülüğü'nün 17.12.2015 tarih, 3227 sayılı yazısında 143 no.lu parseldeki yerin (Şevelli Camii) genişletilmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin İl Müftülüğü'nce de uygun görüldüğü bildirilmiştir. Söz konusu imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.07.2016 tarih, 3354 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 282 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu alanda üst ölçekli Nazım İmar Planı bulunmaktadır ve Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 282 sayılı kararı ile onaylanan 2653 no.lu uygulama imar planı değişikliği ile birlikte 2653_A no.lu nazım imar planı değişikliği de onaylanmıştır. 2653 no.lu uygulama imar planı değişikliği ile İbadet Yeri olarak düzenlenen saha 2653_A no.lu nazım imar planı değişikliği ile İbadet Alanı olarak düzenlenmiştir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde “İbadet yeri: İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı, dinî tesis ve külliyesinin, dinî tesisin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla dinî tesise ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve hela gibi müştemilatların, açık veya zemin altında kapalı otoparkın da yapılabildiği alanlardır.” şeklinde tanımlanmakta olup; İbadet Yeri lejandlı alanda ticaret kullanımına yönelik yapı yapılamamaktadır. Dolayısıyla tadilat yapılan alanda amacın cami olmadığı, ticaret olduğu yönündeki itirazlarda da haklılık görülememiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylanan 2653 no.lu uygulama imar planı değişikliği ve 2653_A no.lu nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve askı süresi dışında iletilen taleplerin reddine, işaretle yapılan oylama sonucunda, SALİH ÖZDEN, ENVER ERDOĞAN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN, MUSTAFA EROL, HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, AHMET UYGAR’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği, daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 261 sayılı kararıyla Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda onaylanan 2643, 2643_A no.lu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 261 sayılı kararıyla, Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda onaylanan 2643, 2643_A nolu imar planı değişikliğine; askı süresi dahilinde yapılan itirazlar, 09.09.2016 tarih, 3831 kayıt nolu dilekçeyle; Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda onaylanan 2643, 2643_A nolu imar planı değişikliğine; askı süresi dahilinde itiraz edilmişti. Ancak söz konusu dilekçeyle ilgili olarak, 03.10.2016 tarihli müracaatla; itirazdan vazgeçildiği, dilekçenin ve talebinin geri çekildiği, belirtilmiştir. Bu nedenle 09.09.2016 tarih, 3831 kayıt nolu dilekçeyle yapılan itiraz değerlendirilmemiştir.

            01.09.2016 tarih, 3703 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle; 1. inci maddede: 2954 nolu parselin batı kısmında mevcut Ağaçköy yolu olduğu, doğu kısmında yeni 15 metrelik yolun açıldığının görüldüğü , .....ilgili Karayolları Yönetmeliği gereği hem parselin hem de komşu parsellerin kavşak mesafesini sağlamadığı, dolayısıyla Afyonkarahisar yolundan mevzuata göre hiçbir şekilde parsele giriş olanağının kalmadığı, bunun düzeltilmesi istendiği, açıklanmıştır. 2. inci maddede: İmar planı değişikliğiyle belirlenen; Ayrık Nizam Yençok 45 metre (ticaret + konut) TİCK, TAKS: 0.25 KAKS: 1.40 (yapılaşma hakkının % 100 konut kullanılabileceği) min parsel cephe ve derinliğinin 40 metre min. parsel büyüklüğü 2000 m2 lejandlarının aynı şekilde 1743 ve 2954 nolu parsellerde de uygulanması hususları açıklanarak, imar planı değişikliğine itiraz edilmiştir.

            01.09.2016 tarih, 3703 kayıt nolu dilekçenin 1’inci maddesindeki konular ile ilgili olarak; İmar planı değişikliği hakkında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınmıştır. Karayolu bölgesinde imar planı değişikliğinde ve değişiklik öncesi yan (toplayıcı) yollar bulunmaktadır. Parsellerin bulunduğu söz konusu sahada plandaki 15 ve 25 metrelik yollar yan yolla birleşmekte olup; Karayoluyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Yani Karayolundan direk giriş söz konusu değildir. Bu nedenle Yönetmelikte belirtilen kavşak mesafesine zaten bakılmayacaktır. Açıklanan bu nedenlerden dolayı; 01.09.2016 tarih, 3703 kayıt nolu dilekçenin 1’inci maddesindeki itirazın reddine;

            01.09.2016 tarih, 3703 kayıt nolu dilekçenin 2’nci maddesindeki konular hakkında ise: 1743 ve 2954 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında; imar planı değişikliğinde, 18. Madde İmar Uygulamasına katılmayacak olan 1743 nolu parselde “KDKÇA ve Ticaret Alanı TAKS: 0.35 Hmax: 8.50 m. (2 kat) Serbest Nizam” lejandı,yine 18. Madde İmar Uygulamasına katılmayacak olan 1745 nolu parselde “Özel Spor Tesisleri E=0.30 h: 9.50 Serbest Nizam” lejandı, bu parsellere bitişik 18. Madde İmar Uygulaması Yapılacak sahalarda ise “KDKÇA ve Ticaret Alanı TAKS 0.50 KAKS 1.00 Hmax: 8.50 m. (2 kat) Serbest Nizam” lejandlı sahalar yer almıştır. Söz konusu imar adasının tamamında; Ayrık Nizam Yençok 45 metre TAKS: 0.25 KAKS:1.40 (yapılaşma hakkının % 100 konut kullanılabileceği) , min parsel cephe ve derinliği : 40 metre min. parsel büyüklüğü: 2.000 m2 lejandlarıyla TİCK (Ticaret +Konut) alanlarının düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-11877,4 – NİP-11878,4) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 no.lu parselde mevzii imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 no.lu parselde mevzii imar planı yapımı talebi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

19.08.2016 tarih, 3555 kayıt nolu dilekçe “İlimiz Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 nolu parselde daha evvel 2016/144 no.lu Kütahya Belediye Meclisi Kararı ile yaptırılması kabul edilmiş , ekte bulunan Konut Amaçlı Mevzii İmar Planının Kütahya Belediye Meclisince onanmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmekteyim” şeklindedir. Söz konusu 2618 ada, 214 no.lu parsele ilgili Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması; parsel alanı miktarının en az % 39'u olacak şekilde (kamu eline bedelsiz olarak geçecek olan) kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı ayrılması, kayıtlarıyla, ayrık nizam 2 kat – 5 metre ön bahçe – 3 metre yan bahçe – TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 – Yençok : 6.50 m. lejandlı Konut Alanı olarak ; mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için ön izin verilmesi; Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 144 sayılı kararıyla , uygun görülmüştü. Ancak; Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 468 sayılı kararıyla söz konusu bölgede Hacıazizler Mahallesi Yerleşik Alanı ile mevcut imar planlı saha arasında kalan bölgede, 2619 no.lu ada da dahil olmak üzere, 2617, 2618 no.lu adalar bölgesinde 358 hektarlık alanda; (ayrık nizam 2 kat – TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 lejandlı) konut sahaları-ticaret alanları ile gerekli sosyal ve teknik altyapı (eğitim tesisleri, sosyal ve açık yeşil, sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, İbadet , Teknik Alt Yapı) alanları olarak imar planlarının hazırlanması için; İdaremiz tarafından; ilgili Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, uygun görülmüş olup, bütünsel bir planlama çalışması gerçekleştirilecektir. 214 no.lu parselde söz konusu mevzii imar planının onaylanması halinde parçacıl bir yaklaşım getirilerek, plan bütünlüğü bozulacaktır. Bu nedenlerle 19.08.2016 tarih, 3555 kayıt no.lu dilekçe ile müracaat edilen , Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 no.lu parselde mevzii imar planı yapımı talebinin, reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2, 18.Ö.1, 19.O.3 ve 19.Ö.4 pafta, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904 ve 2905 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2, 18.Ö.1, 19.O.3 ve 19.Ö.4 pafta, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904 ve 2905 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

05.09.2016 tarih, 3750 kayıt nolu müracaat ile 2903 ada, 6 nolu parsel alanında yapı yüksekliğinin arttırılmasına ilişkin imar planı değişikliği talep edilmiştir. Uygulama imar planlarında; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2, 18.Ö.1, 19.O.3 ve 19.Ö.4 pafta, 2898, 2899, 2900, 2901, 2903, 2904 ve 2905 nolu adalarda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 2902 nolu adada ise hem Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı hem de Belediye Tesisleri Alanı yer almıştır. Talep edilen 6 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği ücretlerinin yatırılması, söz konusu Belediye Tesisleri Alanı ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında h=6.50 m. lejandının, h=9.50 m. (2 kat) olarak düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9421,31); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 135 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 135 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 21.09.2016 tarih, 9400 sayılı yazısıyla; Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 135 nolu parsel numaralı taşınmazın Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına tahsisinin yapılabilmesi için, söz konusu taşınmazda; mevcut uygulama imar planında Adliye Hizmet Alanı olarak gerekli tadilatın yapılması, istenmiştir. 135 nolu parsel alanında, uygulama imar planında; yol tarafında 3 metre, diğer kesimlerde 1 ve 5 metre bahçe alanlı Halk Eğitim Merkezi lejandlı saha bulunmaktadır. Güney kesimde yol alanı düzenlenerek, yol tarafında 3 metre, diğer kesimlerde 1 ve 5 metre bahçe alanlı Resmi Kurum Alanı lejandının belirlenmesi, Resmi Kurum Alanında Adliye Hizmet Alanı yapılabilir şeklinde plan notunun oluşturulması, Serbest Nizam , TAKS: 0.40, KAKS: 2.00, Yençok :5 kat lejandlarının belirlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,32 – NİP-9422,66); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 18. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 31 adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 31 adada imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

20.07.2016 tarih, 3149 kayıt no.lu müracaat etüd edilmiştir. Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 1 no.lu parselin bulunduğu, imar planında Ayrık Nizam – 4 kat lejandlı konut alanı yer alan 31 adada; ada ayırma çizgisinin iptaline yönelik, uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-21034,4) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 - 634 ada, 15, 101 ve 132 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 - 634 ada, 15, 101 ve 132 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1356 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1356 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 21 pafta, 0 ada, 2454 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

            İlimiz merkez, Çalca Mahallesi, 21 pafta, 0 ada, 2454 nolu parsel alanında, imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

22.01.2016 tarih, 308 kayıt nolu dilekçe ile Çalca Mahallesi, 21 pafta, 2454 nolu parsel alanında; “Demiryolu Yol Kenar Kuşağı” alanından 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin; iki noktada 6.72 metre ve 6.88 metre olmak üzere daraltılmasına ilişkin imar planı değişikliği talebi yapılmıştır. Konu, Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarih, 78 sayılı kararıyla; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar planı değişikliği talebi; “Demiryolu Yol Kenar Kuşağı” alanı ile ilgili olduğundan, Devlet Demir Yolları İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. Devlet Demir Yolları İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden alınan 15.03.2016 tarih, E.156530 sayılı yazısında, ilgili Daire Başkanlıkları nezdinde çalışmalara başlanıldığı, bu çalışmaların tamamlanmasına müteakip yazının cevaplandırılacağı açıklanmıştır.

Devlet Demir Yolları İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih, E.242814 sayılı yazısında, söz konusu imar planı değişikliği ile ilgili olarak , planlanan tesis ve projelerin yapılmasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13.11.2014 tarih TS 11939/T3 sayılı Mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler ve can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturacak tesislerde demiryolu emniyeti açısından gerekli güvenlik mesafelerine uyulması kaydıyla uygun görüldüğü, belirtilmiştir. Devlet Demir Yolları İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünün 22.08.2016 tarih, 447042 sayılı yazılarında; hiç bir koşul belirtilmeden, söz konusu çalışmanın yapılmasının uygun görüldüğü, açıklanmıştır. 26.08.2016 tarih, 3638 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe ile imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi istenmiştir. Yazılar etüd edilmiştir.

Çalca Mahallesi, 21 pafta, 2454 nolu parsel alanında, açık alan ve bahçe mesafeleri azalacağından, söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 0 ada, 5401 parsel bölgesinde, Küçük Sanayi Sitesi lejandlı alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 0 ada, 5401 parsel bölgesinde, Küçük Sanayi Sitesi lejandlı alanda imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İnköy Mahallesi kuzeyi ile 2. OSB alanı arasındaki, 5401 nolu parsel bölgesinde, Belediye Meclisimizin 05/04/2016 tarih, 162 sayılı kararıyla; Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Konut Alanları ve kentsel, sosyal, teknik altyapı alanları olarak imar planları onaylanmıştı.

Küçük Sanayi Sitesi Alanı lejandlı alanın doğu kısmında bulunan 13 adet Küçük Sanayi Sitesi Alanı lejandlı alanın, yapılaşma koşullarının sabit tutularak; Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak düzenlenmesi, Sağlık Tesisi Alanı ve Belediye Hizmet Alanı lejandlı alanların doğusundaki, Genel Otopark Alanı lejandlı alanın kuzeyindeki Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak düzenlenen yapı adasına da ilave olarak T1 lejandının eklenmesi yönlerindeki Nazım ve Uygulama İmar planı değişikliğinin (UİP-18660,1 – NİP-18661,1), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Uydukent bölgesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı kapsamına alınan taşınmazların Özelleştirme İdaresi Kapsamına alınmış olmasından dolayı satışı yapılacağından bahsi geçen taşınmazların plan durumlarının iptal edilmeden önceki haline döndürülmesi ve 5393 sayılı "Belediye Kanunu'nun 73. Maddesi'ne göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" kapsamından çıkarılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Dumlupınar Mahallesi 4290/3, 4289/6, 4291/2, 4300/1, 4297/2, 4296/1, 4295/1, 4294/1, 4292/4, 4299/1 Parmakören Mahallesi 4152/2,6, 4151/1, 4154/1, 4155/3, 4142/2, 4195/1, 4086/2, 4084/3, 4136/4, 4145/1, 4148/1, 4149/1, 4150/3,1, 4159/2, 4083/1, 4162/1, 4134/1, 4161/1, 4080/2, 4078/5, 4077/1, 4137/1, 4075/3,2,1, 4156/2, 4072/2, 4157/7, 4070/3, 4069/2, 4196/1, 4141/3,6, 4088/2, 4089/1,2, 4092/1, 4138/3,4, 4164/1, 4091/2, 4090/1, 4050/1, 4052/1, 4054/1, 4165/1, 4163/1, 4047/1, 4082/1, 4081/1, 4045/1, 4044/1, 4042/1, 4009/1, 4003/1, 4006/1, 4147/1, 4169/1, 4170/1, 4171/1 Ada / Parsel nolu taşınmazların '' İmar planlarının iptal edilmeden önceki haline döndürülmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamından çıkarılması'' konulu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Özelleştirme İdaresi kapsamına alınan, İlimiz Dumlupınar Mahallesi 4290/3, 4289/6, 4291/2, 4300/1, 4297/2, 4296/1, 4295/1, 4294/1, 4292/4, 4299/1 Parmakören Mahallesi 4152/2,6, 4151/1, 4154/1, 4155/3, 4142/2, 4195/1, 4086/2, 4084/3, 4136/4, 4145/1, 4148/1, 4149/1, 4150/3,1, 4159/2, 4083/1, 4162/1, 4134/1,

 

 4161/1, 4080/2, 4078/5, 4077/1, 4137/1, 4075/3,2,1, 4156/2, 4072/2, 4157/7, 4070/3, 4069/2, 4196/1, 4141/3,6, 4088/2, 4089/1,2, 4092/1, 4138/3,4, 4164/1, 4091/2, 4090/1, 4050/1, 4052/1, 4054/1, 4165/1, 4163/1, 4047/1, 4082/1, 4081/1, 4045/1, 4044/1, 4042/1, 4009/1, 4003/1, 4006/1, 4147/1, 4169/1, 4170/1, 4171/1 Ada / Parsel nolu yaklaşık 30 ha taşınmazların, ''İmar planlarının iptal edilmeden önceki haline döndürülmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' kapsamından çıkarılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 14 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 14 nolu parsel alanında imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            23.09.2016 tarih, 3939 kayıt nolu müracaat etüd edilmiştir. Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 14 nolu parsel alanında; imar planı değişikliği teknik inceleme ücretlerinin yatırılması kaydıyla, diğer koşullar sabit tutularak “Fabrika Alanı” lejandının “Ticari Tesisler” lejandına dönüştürülmesine ilişkin; uygulama imar planı değişikliği ile nazım imar planı değişikliğinin (UİP-11877,5 – NİP-11878,5); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİNİN:

            Belediye Meclisimizin 05.01.2016 tarih ve 34 sayılı kararıyla basılmasına karar verilen kitapların isminin değiştirilmesi yönündeki karar tashihi ve Belediyemizce basılan kitapların dağıtımı ile telif hakkı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            05/01/2016 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile basılmasına karar verilen Mustafa KALYON'un
''Son Osmanlılar'' ile ''Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri'' kitaplarının isimlerinin ''Kütahya'da
Son Osmanlı'' ve ''Kütahya'da Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri'' olarak değiştirilmesine;

Belediyemiz tarafından bastırılan ve Gelir Tarifesinde fiyatları bulunan kitapların Resmi Kurum
ve Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) ücretsiz tanıtım amaçlı gönderilmesine, eser sahiplerine, telif hakkı ödenmediğinden dolayı, ellişer adet ücretsiz olarak verilmesine ve %40 indirim yapılmasına, ihtiyaç halinde bu kitapların çoğaltılmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİNİN:

Belediyemizce protokol ve benzeri hizmetlerde kullanılan Mobil Tribün Araç Protokol Platformu kurulum ve hizmetinin, günlük kira ücretinin belirlenerek Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten Meclis Başkanı bu  konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediyemizce protokol ve benzeri hizmetlerde kullanılan Mobil Tribün Araç Protokol Platformu kurulum ve hizmetinin, günlük kira ücretinin KDV dahil 5.000 TL (Beşbin) olarak uygulanmasına ve Gelir Tarifesinin 15. Makine İkmal Birimi İş Makineleri Saatlik Kiraları bölümüne eklenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİNİN:

Kütahya-Tavşanlı karayolunda, Şeker fabrikasından Dumlupınar Üniversitesi’ne kadar olan yolun sağının ve solunun imara açılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve konu meclis üyelerince de müzakere edilerek görüşüldü.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

    Kamil SARAÇOĞLU

 Belediye Meclis Başkanı 

 

 

Pınar AKBULUT

Katip  

   

 

Ömer Faruk DURMAZ

Katip