BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  10. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT  KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 10.Olağan 1. Birleşim toplantısını, Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN' nin Başkanlığında, 01.11.2016 Salı günü Saat 18.30'da üyelerden;  1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Galip GÜLTEKİN, 3-Cafer CİHAT CEYLAN, 4-Banu AKALINOĞLU, 5-Ömer Faruk DURMAZ, 6-Halit Oğuz ATAKAN, 7-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 8-Mustafa AYDIN, 9-Fatma GÜL, 10-Furkan YILMAZ, 11-Mehmet Naci PEKCAN, 12-Ramazan YILDIRIM, 13-Pınar AKBULUT, 14-Selim DURMAZ, 15-Muhammed İkbal GÜNDEM, 16- Şule UYKUN, 17-Salih ÖZDEN, 18- Ahmet ULUCA, 19- Serda BAL YILDIZ, 20-Nedim DELEN, 21-Cemal AYDIN, 22-Yusuf SÖKMEN, 23-Erol MERCAN, 24-Mustafa EROL, 25-Ahmet UYGAR, 26-Gülşah ARIKAN AKANDERE ’nin iştirakleri ile yaptı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Murat HASER, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU ve Azime Nur AKTAŞ AKALIN’nın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.   

      Gündeme ilavesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

            -İlimiz merkez İnköy Mahallesi sınırlarında kalan Kadastro Harici Taşlık Arazinin ''5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' ilan edilmesi,

            -İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 318 ada, 14-15 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 nolu adada imar planı değişikliği konusunun,

                -Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 320 sayılı kararında, İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren ticari taksilerin, taksimetre ücretlerinin, birim zaman 1 dakikanın 0,30.-TL, Birim saat ücretinin 18,00.- TL olacak şekilde, karar tashihinin yapılması,

            -İlimizde, Futbol, Boks, Halter, Jimnastik, Atletizm, Bilek Güreşi branşlarında, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren, Kütahya Belediye Sporumuzun, 2016-2017 yılı harcamaları için 150.000 TL Nakit Yardım yapılması, konularının gündeme alınmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 1. MADDESİNİN:

2017 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi gereğince Belediyemizin Stratejik Amaç ve Hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve Belediye Encümeninin 25.08.2016 tarih ve 1697 sayılı kararı ile kabul edilen, Kütahya Belediyesi 2017 Mali yılı Performans Programının ek’te sunulduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİNİN:

2017 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Encümeni'nin 25/08/2016 tarih ve 1696 sayılı kararı ile kabul edilerek Belediye Meclisine havale edilen; Kütahya Belediyesi 2017 Mali yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİNİN:

2017 Mali Yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            2017 yılında uygulanacak olan Belediyemiz Gelir Tarifesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİNİN:

Çamlıca Tabiat Parkı Giriş Ücretleri ile Hayme Ana Hanımlar Lokali Fiyat tarifesinin, Belediyemiz Gelir tarifesine alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 24.10.2016 tarih ve 277 sayılı yazılarına istinaden Çamlıca Tabiat Parkı giriş ücretleri, Hayme Ana Hanımlar Lokali ve Macera Parkı fiyat tarifelerinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına ve 2016 yılı gelir tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

KÜTAHYA BELEDİYESİ

MACERA PARKI

SIRA NO

TÜR

TUTAR

1

Hava Bisikleti

5,00 TL

2

Yetişkin Macera Parkuru

5,00 TL

3

Zipline

5,00 TL

4

Tırmanma ve Serbest Düşme Parkuru

5,00 TL

 

 

 

KÜTAHYA BELEDİYESİ

HAYME ANA HANIMLAR LOKALİ

SIRA NO

TÜR

TUTAR

1

Abonelik (Aylık) (Spor Salonu+Havuz+Hamam+Sauna)

70,00 TL

2

Harici (Havuz+Hamam+Sauna)

5,00 TL

     

KÜTAHYA BELEDİYESİ

ÇAMLICA TABİAT PARKI GİRİŞ

ÖĞRENCİ

1,50 TL

ŞAHIS

2,50 TL

BİSİKLET

2,50 TL

MOTOSİKLET

5,00 TL

OTOMOBİL

7,50 TL

KAMYONET

7,50 TL

PİKAP

7,50 TL

MİNİBÜS

22,50 TL

MİDİBÜS

37,50 TL

OTOBÜS

75,00 TL

Tarifede belirtilmeyen hükümlerle ilgili olarak

ORMAN KÖŞKLERİ (Günlük)

30,00 TL

Orman köşkleri en az 7 günlük kiraya verilir.

 

Orman köşklerinde kalanlardan giriş ücreti alınmaz.

 

       

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Hacıazizler Mahallesinde 2618 ada 454 no.lu parselde yapılacak olan, 6831 sayılı Kanunu'nun 2/b kadastro işlemleri için Bilirkişi üye seçimlerinin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kadastro Müdürlüğü'nün 03.10.2016  tarih ve 65820641-170.04.02-E2163330 sayılı yazılarına istinaden, Kütahya ili Merkez İlçeye bağlı Hacıazizler Mahallesinde 2618 ada 454 nolu parselde yapılacak olan, 6831 Sayılı Kanunu'nun 2/b kadastro işlemlerinde, kadastro çalışma alanı içerisinde birlikte görev yapmak üzere belirtilen şartlara uygun mahalle halkından bilirkişi seçimi konusu incelenmiş olup;

          3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun, Kadastro ekibi ve komisyonun kuruluşu 3.Maddesi “......Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir.....” hükmü gereğince,

          Hacızizler Mahallesinde görev almak üzere Bilirkişi olarak aşağıda T.C numarası ve adı soyadı belirtilen mahalle halkından kişilerin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Hacızizler Mahallesinde Bilirkişi olarak görev almak üzere

Sıra No

ADI SOYADI

 

1

Ahmet BEYPINAR

 

2

Mehmet Zeki KOLDAMCA

 

3

Muharrem KOMAÇAV

 

4

Mustafa KOLGU

 

5

İsmail KOLDAGUÇ

 

6

Bayram KOLDAGUÇ

 

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 04/10/2016 tarih ve 314 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen şehrimizde bulunan Mithatpaşa Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04/10/2016 tarih ve 314 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, İlimiz merkezde bulunan Mithatpaşa caddesi isminin, Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR caddesi olarak değiştirilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

            5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesi “…..değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır.” hükmü gereğince Mithatpaşa Caddesi isminin, Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR caddesi olarak değiştirilmesi için işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden,

            1-Salih ÖZDEN, 2- Ahmet ULUCA, 3- Serda BAL YILDIZ, 4-Nedim DELEN, 5-Cemal AYDIN, 6-Yusuf SÖKMEN, 7-Erol MERCAN, 8-Mustafa EROL, 9-Ahmet UYGAR, 10-Gülşah ARIKAN AKANDERE ’ nin (10)  red oylarına karşılık,

            1-Nuri ÇETİN, 2-Mehmet ÖZDOĞAN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer CİHAT CEYLAN, 5-Banu AKALINOĞLU, 6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit Oğuz ATAKAN,

8-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 9-Mustafa AYDIN, 10-Fatma GÜL, 11-Furkan YILMAZ, 12-Mehmet Naci PEKCAN, 13-Ramazan YILDIRIM, 14-Pınar AKBULUT, 15-Selim DURMAZ, 16-Muhammed İkbal GÜNDEM, 17- Şule UYKUN’ nun (17) kabul oyu ile (meclis üye tam sayısı 32 kişi, üçte iki çoğunluk 21 kişi) üçte iki çoğunluk sağlanamadığından dolayı isim değişikliği yapılamamıştır.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİNİN:

Mülkiyeti TCDD'ye ait olan İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt (Vefa) Mahallesinde, toplam 58.866,93 myüzölçümlü taşınmazların, Rezerv Alanı olarak Kentsel Dönüşüm işlemlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (d) bendine (borçlanmaya karar vermek) istinaden; İller Bankası ve/veya kamuya ait bankalardan Teminat Mektubu alınması hususunda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyeti TCDD'ye ait olan İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt (Vefa) Mahallesi, 4237/1, 4238/1, 4239/1, 4240/1, 4241/1, 4242/1, 4243/1, 4244/1, 4245/1, 4246/1 ve 4247/1 parsel numaralı toplam 58.866,93 myüzölçümlü taşınmazların Rezerv Alanı olarak Kentsel Dönüşüm işlemlerinde kullanılmak üzere, 4.790.000,00.-TL bedelle; ödeme şekli olarak da; %25'i peşin geri kalan tutar 24 ay vadeli (vade farkı ilave edilerek) satın alınmıştır.

           Belediyemiz ile Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar 7.Bölge Müdürlüğü arasında 08 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan, Devir Protokolünün 3/d. maddesinde "Taşınmaz bedelinin peşin kısmı olan 1.197.500,00.-TL'nin ödenmesini müteakip tapu devrinin istenmesi durumunda kalan bedel ve faizler tutarı kadar teminatın gösterilmesi halinde Belediye adına tapuların devri gerçekleştirilecektir." denildiğinden; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (d) bendine (borçlanmaya karar vermek) istinaden,  İller Bankası ve/veya kamuya ait bankalardan Teminat Mektubu alınması hususunda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİNİN:

İlimiz Merkez, Çalca Mahallesi, 2487 parsel numaralı taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesi (e) bendi gereğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 27.09.2016 tarih ve E.10318534 sayılı yazısında; İlimiz Merkez Çinikent Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü yanında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Çalca Mahallesi 2487 parsel numaralı taşınmazın; kapalı alan oluşturmadan okul öğrencileri ve vatandaşlara hizmet etmek amacıyla "Yaşadığım Yerin Engeli Değilim" projesi kapsamında, Müdürlüklerine tahsisinin yapılması talepleri incelenmiş olup;

           İlimiz Merkez Çalca Mahallesi, 2487 parsel numaralı taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisi'nin görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesi (e) bendine (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince;

             İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİNİN:

İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1136 ada, 24 parsel no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kısmen yoldan kalan binanın kamulaştırma işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 Yıllık Kamulaştırma Programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1136 ada, 24 parsel no.lu taşınmaz üzerinde bulunan (Yunusemre Mah. Muradiye Caddesi No:70) imar uygulaması sonucu 1 adet bina kısmen imar yolunda kalmaktadır. Trafiğin yoğun olarak aktığı bu kesimde yol daralmakta olup, trafik açısından tıkanıklıklar meydana gelmektedir. Söz konusu binanın kamulaştırılması ile konu çözüleceğinden dolayı;

            Aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 Yıllık Kamulaştırma Programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası  :Ek

b-Başlangıç Tarihi         :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi                 :31.12.2017

                        Toplam Maliyeti            : 56.700,00 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

            2013 yılı:-

            2014 yılı:-

            2015 yılı:- 

            2016 yılı: 56.700,00 TL

                        2017 yılı:-

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

                        Kamulaştırma               : 56.700,00 TL

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

Yıldırım Beyazıt Mah. 1136 ada, 24 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan (Yunusemre Mah. Muradiye Caddesi No:70) ve imar uygulaması sonucu kısmen yolda kalan 1 adet binanın kamulaştırılması.

2016

56.700,00 TL               

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince, tasarruf şekillerinin belirlenmesi, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi, satış vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU' na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

A R S A L A R

S.NO.

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

1.

EVLİYA ÇELEBİ

628

159

173,00

2.

EVLİYA ÇELEBİ

2805

2

400,00

3.

EVLİYA ÇELEBİ

628

637

269,00

4.

HAMİDİYE

1548

9

91,00

5.

BÖLCEK

274

1

866,00

6.

SİNER

230

3

674,79

7.

SİNER

230

2

766,51

8.

SİNER

230

1

690,02

9.

SİNER

228

6

393,03

10.

SİNER

228

1

531,76

11.

SİNER

227

11

1.092,26

12.

SİNER

227

10

1.099,42

13.

SİNER

7

15

245,68

14.

SİNER

7

14

245,15

15.

SİNER

97

2

4.971,00

 

İŞYERİ VE DAİRELER

SIRA

NO.

MAHALLE

ADA/PARSEL

BLOK

KAT

B.B.

ALAN (M2)

YAKLAŞIK NET)

NİTELİĞİ

1

EVLİYA ÇELEBİ

603/6

 

ZEMİN

2

61,00

MESKEN

2

LALA HÜSEYİN PAŞA

2352/1

C

BODRUM

21

1.648,42 (BRÜT)

TİCARİ DEPO

3

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B09

ZEMİN

2

144,40

MESKEN

4

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B10

ZEMİN

1

144,40

MESKEN

5

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B10

1

3

175,30

MESKEN

6

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B10

5

11

175,30

MESKEN

7

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B10

6

13

175,30

MESKEN

8

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B11

ZEMİN

1

144,40

MESKEN

9

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B11

ZEMİN

2

144,40

MESKEN

10

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B11

1

4

175,30

MESKEN

11

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B11

2

6

175,30

MESKEN

12

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B11

8

17

175,30

MESKEN

13

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B11

9+ÇATI

19

308,50

DUBLEKS MESKEN

14

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B12

3

7

175,30

MESKEN

15

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B12

4

9

175,30

MESKEN

16

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B12

5

10

175,30

MESKEN

17

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B12

6

12

175,30

MESKEN

18

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B13

3

6

175,30

MESKEN

19

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B13

4

8

175,30

MESKEN

20

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B13

7

15

175,30

MESKEN

21

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B13

8

16

175,30

MESKEN

22

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B13

9+ÇATI

18

308,50

DUBLEKS MESKEN

23

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B14

1

3

175,30

MESKEN

24

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B14

2

5

175,30

MESKEN

25

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B14

5

11

175,30

MESKEN

26

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B14

6

13

175,30

MESKEN

27

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B15

ZEMİN

1

144,40

MESKEN

28

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B15

1

3

175,30

MESKEN

29

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B15

2

5

175,30

MESKEN

30

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B15

5

12

175,30

MESKEN

31

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B15

6

14

175,30

MESKEN

32

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B16

1

4

175,30

MESKEN

33

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B16

2

6

175,30

MESKEN

34

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B16

3

8

175,30

MESKEN

35

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B16

7

16

175,30

MESKEN

36

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B16

8

18

175,30

MESKEN

37

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

B16

9+ÇATI

20

308,50

DUBLEKS MESKEN

38

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

C01

1

3

201,50

MESKEN

39

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

C01

2

5

201,50

MESKEN

40

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

C01

5

12

201,50

MESKEN

41

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

C01

6

14

201,50

MESKEN

42

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

C02

3

8

201,50

MESKEN

43

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

C02

4

10

201,50

MESKEN

44

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

C02

8

17

201,50

MESKEN

45

LALA HÜSEYİN PAŞA

2270/46

C02

9

19

201,50

MESKEN

46

LALA HÜSEYİN PAŞA

2278/5

 

ZEMİN+1

3

1080,46

DUBLEKS İŞYERİ

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Gaybiefendi Mahallesi 25 pafta, 553 ada, 47 parselde bulunan dükkânın ön bahçenin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            “Gaybiefendi Mahallesi 25 pafta, 553 ada, 47 parselde bulunan dükkânın ön bahçenin kullanılabilmesi için; tüm kat maliklerin noter onaylı muvaffaktı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde, açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanabilir”   şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 162 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 162 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün 14.10.2016 tarih, 4354 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 162 ada, 1 parsel alanında imar planında Belediye Hizmet Alanı lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezi) lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9462,2-NİP-9464,1) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 206 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 206 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            08.09.2016 tarih, 3820 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 206 ada, 2 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parsel alanına T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandı eklenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9462,3) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 224 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 224 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            23.08.2016 tarih, 3608 kayıt nolu ve 17.10.2016 tarih, 4325 kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 224 parsel alanında imar planında 5 metre ön bahçe alanlı, Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parsel alanına T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandı eklenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,65-NİP-9422,67) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

23.06.2016 tarih, 2886 kayıt nolu ve 23.08.2016 tarih, 3594 kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeler; “...Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 parselin maliğiyim. Parselime bina yapmak için imar çap talebinde bulunup çapımı aldım. İmar çapında parselimin 34 parselle şuyulu olduğu, bu parselle şuyulanarak imar parseli haline gelmesi belirtiyordu. Parselimin 34 parsele komşusu olan, Derebey sokağa olan cephesi ölçü krokisine göre 5.69 m., koordinatlara göre 5.59 m. gelmektedir. 34 parselde 3 katlı bir bina bulunmaktadır. Maliki ile görüştüğümde kesinlikle hiçbir konuda ikna edemedim. Binasının yeni olduğu, yıkmak niyetinde olmadığını, başka türlüde bu şuyulanmanın olamayacağını tarafıma iletti. Yani hiçbir şekilde benim bu parselle şuyulanmam söz konusu değildir. Mağduriyetimin giderilmesi için koordinatlara göre hareket ederek yapılacak bir imar plan değişikliği ile ekte krokide de gösterildiği şekilde yetersiz olan cepheye eklenmek üzere 0,41 m. yaklaşık 2,05 m2 yoldan ihdas (B), buna karşılık 83 parsele komşu olan kısımdan da 0,63 m. (A) yaklaşık 2,30 m2 yola terk etmek istiyorum. Bu şekilde toplam yol alanında azalma olmamaktadır...” şeklindedir.

            Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 parselin bulunduğu alan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. İmar planında Bitişik nizam 3-4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Talep edilen imar planı değişikliğinin yapılması halinde 84 nolu parselin doğu tarafında bulunan yolun genişliği azalacağından dolayı; Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 nolu parselin bulunduğu bölgede talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanında ilave imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanında ilave imar planı ve değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Bölcek Mahallesi, J23b10a1c-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanının bir bölümünde imar planında park, PYA (pasif yeşil alan), yeşil alan, yol, kanal, ağaçlandırılacak alan lejandlı sahalar bulunmaktadır. Parselin bir bölümünde ise yürürlükte imar planı bulunmamaktadır. Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planları kapsamında söz konusu parselin de içerisinde bulunduğu bölgeye ilişkin imar planına esas kurum ve kuruluş görüşleri ile jeolojik-jeoteknik etüdler alınmıştır. Bölcek Mahallesi, J23b10a1c-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanında Botanik Parkı, Park ve yol alanları düzenlenmesine yönelik ilave imar planı ve değişikliğinin (UİP-22646-NİP-22647) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3396 ada, 4 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3396 ada, 4 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 04.10.2016 tarih, 9727 sayılı yazılarında; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3396 ada, mülkiyeti Hazineye ait , Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 4 nolu parsel alanında, eski hava hastanesi binasının 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Sağlık Bakanlığına devredilmesinin gerektiği açıklanarak, 13.509 m2 lik bu bölümün imar planında “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenmesi yönünde imar planı değişikliği talebi yapılmıştır.

            Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3396 ada, 4 nolu parsel alanında uygulama ve nazım imar planlarında “Askeri Alan” lejandlı saha yer almaktadır. 4 nolu parsel alanının söz konusu 13.509 m2 lik bölümünün “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenmesi, 4 nolu parseldeki; askeri alanlarda bağımsız yapılaşmaya gidilebilmesi veya talep halinde askeri alanların diğer askeri alanla tevhid edilerek yapılaşmaya gidilebilmesi şeklinde plan notu oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliklerinin (UİP-22648,1-NİP-22649,1) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 15 nolu, 634 ada, 101 ve 132 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 15 nolu, 634 ada, 101 ve 132 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.09.2016 tarih, E.9524125 sayılı yazısında; Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, mülkiyeti hazineye ait Bakanlıklarına tahsisli 132 nolu parsel alanında bulunan; Kılıçarslan Lisesi Alanında, yeni öğrenci pansiyon binası yapım işinin Bakanlıklarının 2016 yatırım programına alındığı açıklanarak, bu hususla ilgili parselin güneyinde ve batısındaki 10 metre olan yapı yaklaşma sınırlarının, 5 metre olarak değiştirilmesi yönünde imar planı değişikliği talebi yapılmıştır. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 19.09.2016 tarih, 9315 sayılı yazısında ise; söz konusu 634 ada, 132 nolu parsel numaralı Hazine taşınmazının ilgili Bakanlığın talebi uyarınca tahsis işlemlerinin yapılabilmesi için, müstakil parsel olması gerektiği açıklanarak, anılan parselin imar planındaki 634 ada, 101 parsel ve 47 ada, 15 parsel numaralı olan taşınmazlarla şuyulu durumunun giderilmesi yönünde, imar planı değişikliğinin yapılması, belirtilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğünün 22.09.2016 tarih, E.10046342 sayılı yazısında ; Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaplı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 19.09.2016 tarih, 9305 sayılı yazısıyla, 132 nolu parselin; Spor Genel Müdürlüğüne ait 15 ve 101 nolu parsellerle şuyulu durumun giderilmesi hususunun açıklandığı belirtilerek, söz konusu taşınmazların okul alanı içinde kalması istenmiştir. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 28.05.1985 tarihli kararında; bahse konu taşınmazların (15 ve 101 nolu parseller) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne spor salonu yapmak ve mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde kalması kaydıyla, 49 yıl müddetle intifa hakkının verilmesi; uygun görülmüştür. 47 ada, 15 nolu, 634 ada, 101 ve 132 nolu parsel alanlarının bulunduğu sahada, “Kılıçarslan Lisesi, Lise Spor Salonu” lejandlı alan imar planlarında bulunmaktadır. Bu sahada 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları; Bayındırlık ve İskan (Çevre ve Şehircilik ) Bakanlığınca 24.04.1985 tarihinde onaylanmıştı. Söz konusu imar planlarında “Kılıçarslan Lisesi, Lise Spor Salonu” fonksiyon alanıyla ilgili olarak günümüze kadar herhangi bir imar planı değişikliği yapılmamıştır.

            Yukarıda açıklanan hususlar, halihazırdaki yapılaşmalar, kadastral durum, imar planıyla oluşabilecek parsel durumları; göz önünde bulundurularak, 47 ada, 15 nolu parselin kuzey bölümünün Lise Alanında kalacak şekilde, her iki alanda da ayrı ayrı bağımsız yapılaşmaya gidilebilmesi için; “Lise Alanı” ve “Lise Spor Salonu Alanı” olarak sahaların düzenlenmesi, Lise Alanının güney ve batısındaki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak değiştirilmesi, “Lise Alanında; öğrenci yurdu , öğrenci pansiyonu, v.b tesisleri yapılabilir.” şeklinde plan notunun oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişiklikleri uygun görülmüş olup (UİP-9421,33-NİP-9422,68) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 3282 ada, 57 nolu, 3289 ada, 3 nolu parsel alanları bölgesinde ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 3282 ada, 57 nolu, 3289 ada, 3 nolu parsel alanları bölgesinde ilave imar planı yapımı, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Alayunt Mahallesi, 3282 ada, 57 nolu, 3289 ada, 3 nolu parsel alanlarının bulunduğu, demiryolu geçişinin olduğu bölgede; Çinigaz A.Ş Doğal gaz hatlarının imar planındaki 30 metrelik yol alanı dışında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Doğal gaz hatlarının yol alanında kalacak şekilde , 3282 ada, 57 nolu, 3289 ada, 3 nolu parsel alanları bölgesinde, 30 metrelik yolda 4 metre kadar genişletme yapılması yönündeki ilave uygulama imar planının (UİP-22652) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 119 pafta, 712 ada, 4 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 119 pafta, 712 ada, 4 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, Afyon Yolu Güzel Sanatlar Lise Alanının Genişletilmesi talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİNİN:

   İlimiz merkez Kumarı Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

                İlimiz merkez Kumarı Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

         Söz konusu Kumarı Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 93 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla, onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 508 sayılı kararıyla da yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, Sağlık Tesisleri alanı, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar ve meskun konut bölgesinde bitişik nizam, 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanları(T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat), olarak planlanmasına yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı; İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması, İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları hazırlanıp askı işlemi tamamlanmadığından söz konusu planlar yürürlüğe girmemiştir.

            Kumarı Mahallesi İmar Planı yapımı konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, müracaatlar, bilgi ve belgeler etüd edilerek plan yapımı çalışmasında değerlendirilmiştir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler yaptırılmış olup etüd edilmiştir.

            Planlama alanı 182.501 m2 ve öngörülen nüfus 2.860 kişidir. Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, Konut ve Ticaret+Konut bölgelerinde Ayrık Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat), Parklar, İlkokul Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Sağlık Tesisi Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), İbadet Yeri (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Yol alanları, Pasif Yeşil Alan v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması ve planlarda belirtilmesi yönlerindeki Kumarı Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (UİP-22653-NİP-22654) , 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Enne Mahallesi 108 ada 1 parsel ve 271 ada 1 parsel numaralı alanlarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez  Enne Mahallesi 108 ada 1 parsel ve 271 ada 1 parsel numaralı alanlarda İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Enne Mahallesi 108 ada 1 parsel ve 271 ada 1 parseller ile ilgili olarak 05/10/2016 tarih 4107 kayıt numaralı dilekçe; “Ekte belirtilen Anaokulu ve İbadet Yeri Alanlarının plan tadilatı yapılarak yerlerinin değiştirilmesini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.” şeklindedir.

           Enne Mahallesi 108 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarında; Anaokulu KAKS:2.00 Serbest Nizam Yençok:16.50m (4 kat) lejantlı alanda kalmakta olup, 271 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bir bölümünde de imar planında İbadet Yeri TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest Nizam Yençok:Serbest lejantlı alan bulunmaktadır. Söz konusu Anaokulu Alanında İbadet Yeri TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest Nizam Yençok:Serbest lejantlı alan, İbadet Yeri lejantlı alanda da Anaokulu TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest Nizam Yençok:16.50 (4 kat) lejantlı alan düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama imar planı değişikliği ile bu Uygulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (UİP-21044,1-NİP-21045,1), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİNİN:

 İlimiz merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 603 ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 603 ada alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi sınırlarında kalan Kadastro Harici Taşlık Arazinin ''5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' ilan edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi sınırlarında kalan Kadastro Harici Taşlık Arazinin ''5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' konulu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinde; ''Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.'' denilmektedir.

            6306 sayılı  ''Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'' ve bu kanuna ait uygulama yönetmeliği kapsamındaki, 03/08/2012 tarih ve 312-323-324 sayılı Belediye Meclisi kararları ile Kütahya ili merkezi içerisinde 13 adet Afet Riski Altında Alan belirlenmiştir. Söz konusu yaklaşık 500 Ha. Afet Riski Altındaki Alanın dönüştürülmesi Bakanlar Kurulunca 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı karar ile onaylanmış 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Belediyemizce, Bahse konu 500 Ha. Afet Riski Altındaki Alanın yerinde dönüşümün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, İlimiz İnköy Mahallesi sınırlarında kalan Kadastro Harici Taşlık alanda  404296,03 m2 taşınmazların, 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesince; konut alanları ve deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla ''Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' kapsamına alınmasına ve ilgili Bakanlığa müracaatta bulunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 318 ada, 14-15 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 318 ada, 14-15 no.lu parsel alanlarında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 318 ada, 14-15 no.lu parsel alanlarında imar planında Dönenler Tekkesi lejandlı alan bulunmaktadır. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.10.2016 tarih ve 3585 sayılı kararı ile; “...taşınmazda yapılmak istenen demonte çay ocağının yapılacağı alanın plan tadilatının yapılarak Dönenler Tekkesi ve Park Alanı olarak tadil edilmesi...” kararı verilmiştir. Bu nedenlerle Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 318 ada, 14-15 no.lu parsel alanlarında imar planında bulunan Dönenler Tekkesi lejandının Dönenler Tekkesi ve Park Alanı lejandına dönüştürülmesi ve 14-15 no.lu parsellerde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Park alanlarında belirtilen koşulların uygulanabilmesine ilişkin plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-16184,8-NİP-9422,69) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 nolu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 no.lu adada imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 ada, 4 no.lu parselin kuzey bölümü ve söz konusu parselde bulunan binanın bir kısmı imar planında yol alanında kalmaktadır. Parselde bulunan bina için yapı ruhsatı alınmış olup; halen yapı kullanma izin belgesi alınmamıştır. Parselin yol alanında kalan kısmının Belediyemize bedelsiz terk edilmesi kaydıyla; uygulamada problemlerin yaşanmaması amacıyla söz konusu parselde bulunan ruhsatlı bina korunacak şekilde 2786 no.lu adada imar hattının kaydırılarak konut alanının yol alanına doğru genişletilmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,66) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 320 sayılı kararında, İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren ticari taksilerin, taksimetre ücretlerinin, birim zaman 1 dakikanın 0,30.-TL, Birim saat ücretinin 18,00.- TL olacak şekilde, karar tashihinin yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 320 sayılı kararında Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı’nın talebine istinaden, taksimetre ücretleri ile ilgili birim zaman ücreti (1 dk) sehven 0,35.-TL, birim saat ücreti sehven 17,00.-TL olarak kabul edilmiştir.

Birim saatin 60 dakika üzerinden hesaplanması gerektiğinden söz konusu birim zaman 1 dakika ücretinin 0,30.-TL, birim saat ücretinin ise 18,00.-TL olarak karar tashihinin yapılmasına ve ücret tarifesinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Fiyat Tarifesi

Taksimetre Açılış Ücreti

3,00 TL

Taksimetre Km Ücreti

3,00 TL

Birim mesafe Ücreti (100m)

0,30 TL

Birim saat Ücreti

          18,00 TL

Birim zaman 1. Dk.

0,30 TL

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİNİN:

İlimizde, Futbol, Boks, Halter, Jimnastik, Atletizm, Bilek Güreşi branşlarında, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren, Kütahya Belediye Sporumuzun, 2016-2017 yılı harcamaları için 150.000 TL Nakit Yardım yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimizde futbol, boks, halter, jimnastik, atletizm, bilek güreşi branşlarında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren, Kütahya Belediye sporumuzun, 2016 - 2017 yılı harcamaları için 150.000 TL nakit yardımı yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

            Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, gündemin 2. Maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, 2017 yılı bütçe görüşmeleri için,  2. Birleşim toplantısının 21.11.2016 Pazartesi günü, saat 18:30’da yapılmasını oya sundu ve belirtilen tarihte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

            Alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

                Nuri ÇETİN

 Belediye Meclis 1. Başkan Vekili 

 

 

Pınar AKBULUT

Katip  

   

 

Ömer Faruk DURMAZ

Katip