BELEDİYE MECLİSİNİN 02.08.2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Belediye Kanunun'un 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem 7. olağan toplantısı 1 birleşim, 1.oturumunu 02/08/2013 CUMA günü Saat: 21.30'da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-H.OĞUZ SEÇEN,3-HALİL TOKLU, 4- SÜLEYMAN ÇİMENLER,5-AYNUR KOÇUK MERCAN, 6-İSMAİL BAŞBUNAR,7-SÜLEYMAN MALTAŞ, 8-RAŞİT ARKAÇ, 9-HİLMİ MİTHAT DELEN, 10-AYLİN GİRGİN OĞUZ, 11-NECATİ KAYMAK,12-MEHMET CELAL DALKILIÇ,13-ERCAN ÖZÇINAR,14-H.OĞUZ ATAKAN,15-YILMAZ TOKERİM, 16-SEVGİ BAKIRSÖZER, 17-SEBAHATTİN CEYHUN, 18-ABDULLAH USTALAR, 19-İBRAHİM YİĞİT, 20-HASAN BASRİ HÜRATA, 21-FARUK ÖZLEBLEBİCİ, 22-AZİZ AYDIN, 23-HASAN HÜSEYİN SELVİ, 24-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Oturumu açan Meclis Başkanı toplantıda bulunmayan ve izin dilekçesi bulunan Meclis Üyelerinin olduğunu belirtti ve Meclis Üyelerinden; Ümmühan ŞAPÇI, Mehmet BACACI,Erol ALPERTÜRK'ün izin dilekçelerini okudu ve izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve Ümmühan ŞAPÇI, Mehmet BACACI,Erol ALPERTÜRK'ün izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 1162 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-15-16-17-19-20 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması , -İlimiz, Okmeydanı Mahallesi, Şembel deresi mevkiinde mahalle oluşturulması, -İlimiz, Pirler Mahallesi 28 pafta, 106 ada, 126 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması , -İlimiz, Parmakören ve Turgutlar mevkiinde bulunan yaklaşık 250 hektarlık Taşlık alanın Rezerv Alan ilan edilmesi, -İlimiz, Yedigöller Bölgesi, Şehzadeler Parkı doğusundaki alana paintball oyun alanı, - İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi, Yerleşik Alanı bölgesinde, Revizyon 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı, -İlimiz, merkez, İnköy, Çalca Mahallerinin Yerleşik Alan Bölgelerinde Revizyon 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı, -İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi, Yerleşik Alanı bölgesinde, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı, -İlimiz, merkez, Hacıazizler Mahallesi, 15.Ö.2 paftada, 30 Ağustos Mahallesi, 18.N.1, 19.N.4 paftalarda imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi, 18 pafta, 3552 parselde ilave-mevzii imar planının onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 257 sayılı kararında geçen hibe edilecek parsel, -Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih 301 sayılı kararıyla onaylanan, Bölcek Mahallesi, Tavşanlı Karayolu üzeri kavşak tasarlanmasına ilişkin 2343 nolu imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez,Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 1732 ada, 187 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, -Belediye Meclisimizin 11.07.2013 tarih, 314 sayılı kararıyla uygun görülen; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili işlemler, -İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 3200 ada, 7 parselde imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez,30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada, 21 parselde imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.1 pafta, 247 ada bölgesinde imar planı değişikliği, -Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 292 sayılı kararıyla onaylanan ; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 adadaki 2341 nolu imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz, -İlimiz, merkez, Alayunt Mahallesi, J24.a.1-2 pafta, Lojistik Merkezi (Kütahya Yük Merkezi - Kütahya Alayunt Lojistik İhtisas OSB) alanı imar planının düzenlenmesi, -İlimiz, merkez,Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 196 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez,Saray Mahallesi, 4 pafta, 24 ada, 8 parselde, Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih ve 211 sayılı kararı ile onaylanan 2230 nolu imar planı değişikliği, 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1410 adada, Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih ve 224 sayılı kararı ile ./.. (2) onaylanan 2235 nolu imar planı değişikliği, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada, Belediye Meclisinin 03.08.2013 tarih, 336 sayılı kararıyla onaylanan 2258 nolu imar planı değişikliği -İlimiz, merkez,İnköy Mahallesi 2.,3. ve 4. Toplu konut alanlarının doğusu ile İnköy Mahalle yerleşik alanının batısında kalan bölgede yapılan 1/5000 Nazım İmar planının düzenlenmesi, -İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi, 19 pafta, 1501 parselde imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1, 20.N.4 imar planı paftalarında, imar planı değişikliği, -Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih, 218 sayılı kararıyla, 30 Ağustos Mahallesi, 106 paftadaki 2327 nolu imar planı değişikliği, -Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih, 212 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 1474 (626) ada, 14 nolu parsel alanında yapılan 2324 nolu imar planı değişikliği, -Treleybus hattına esas olmak üzere 14 adet transfer durağının ilan reklam vergisi karşılığında 15 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmesi ve yetki verilmesi, -Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2012/1104 esas, 2013/465 karar sayılı kararı bulunan bölgede, Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 526, 654(1819), 655 adalarda imar planında bulunan Askeri Güvenlik Bölgesi Alanında ve bu alanın çevresinde yapılan 2234 ve 2234-A nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi, -İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 parselde imar planı değişikliği, -Ilıca Otel Harlek, -İlimiz, Akkent Mahallesinde bulunan Yedigöller Şehzadeler Parkı içerisinde bulunan yerler ile İlimiz, Afyon Yolu üzeri eski Can Kafe karşısı yapımı tamamlanma safhasına gelen Kültür ve Ticaret Merkezi içerisinde bulunan yerlerin tasarruf şeklinin belirlenmesi, -İlimiz, merkez, Okçu Mahallesi, 9, 10 pafta, 20.J.2 imar paftasında imar planı değişikliği, -Mülkiyeti Belediyemize ait,İlimiz, Tavşanlı yolu üzerinde 4322 parselde bulunan Çok Amaçlı Spor Kompleksi (Atlı Spor Tesisleri) konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin (P) fıkrasında “Kara,deniz su ve demiryolu üzerinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek;durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların Belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” hükmü uyarınca; Servis Umum Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında bulunan servis araçlarının izin verilen güzergahlara uymasının denetlenmesi, şehir içi hız ihlallerinin tespit edilmesi, diğer trafik kurallarına uyup uymadıklarının belirlenmesi, durak harici indirme ve bindirme yapmalarının önüne geçilmesi, servis plakasının faaliyet durumunun değerlendirilmesi ve diğer çevre illerde yaşanan sıkıntıların yaşanmaması amacıyla ekte sunulan “Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağını” nın aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin (P) fıkrasında “Kara,deniz su ve demiryolu üzerinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek;durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların Belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” hükmü uyarınca; ./.. (3) T plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği kapsamında bulunan T Plakalı Ticari Taksilerin izin verilen bekleme yerlerine uyup uymadıkları, şehir içi hız ihlallerinin tespit edilmesi, diğer trafik kurallarına uyup uymadıklarının belirlenmesi T Plakalı Ticari Taksi plakasının faaliyet durumunun değerlendirilmesi, Yolcu taşımada kasti güzergah uzatılmaması ve diğer çevre illerde yaşanan sıkıntıların yaşanmaması amacıyla ekte sunulan “T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: Bahçelievler Mahallesinde bulunan bazı sokakların Mehmet Akif Ersoy Mahallesine bağlanması talebi ve ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Bahçelievler Mah. Muhtarı Şaban YAŞAR'ın 17.05.2013 tarih ve 5119 sayılı yazısı. İlgi yazıda Bahçelievler mahallesi'nin çok uzun bir mahalle olduğu daha önceden Bahçelievler Mahallesi'nden bölünen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile sınırlarının çok girintili çıkıntılı olduğu bu nedenle mahallesinde bulunan bazı sokakların Mehmet Akif Ersoy Mahallesine bağlanması isteği ile Süleyman KAYMAK'ın Yoncalı Kaplıcasında bulunan Kükürt sokak isminin yakınlarda Kükürt köyü bulunması nedeni ile vatandaşlar tarafından karıştırıldığı gerekçesi ile Kükürt Sokak isminin iptal edilerek yerine Muhteşem Sokak isminin verilmesi ile ilgili 28/05/2013 tarih ve 5528 no sayılı yazısı incelenmiş olup; Bahçelievler Mahallesi 2001 yılında bölünerek Mehmet Akif Ersoy Mahallesi kurulmuş olup yeni mahalle sınırları belirlenirken belli hat üzerinde belirlenmekte olup,bu alanda da böyle bir çalışma yapılarak mahalle oluşturulmuş bulunmakta mevcut alan olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bahçelievler Mahallesinden daha büyük bir alana sahip olup, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde imar alanlarında yapılaşmalar hızla devam etmektedir. Ek krokide belirtilen alan yaklaşık Bahçelievler Mahallesinin 3/1 ne tekabül ekmektedir. Gerek yukarıda belirtilen nedenler gerekse günümüzde ulaşım ve teknolojik imkanların artması kişilerin kurumlara ulaşımını kolaylaştırmaktadır,Bu alanda yapılacak bir değişikliğin kişilerin adres bileşenlerinde değişikliğe gidileceğinden birçok kurum ve kuruluşta adres karmaşasına neden olacağından ilgili isteğin reddine, -Yoncalı Mahallesinde bulunan Kükürt sokağın isminin yakınında Kükürt Köyü bulunduğundan, vatandaşlar arasında karmaşıklığa sebep olduğundan dolayı değiştirilmesi yönündeki talep incelenmiş olup; Yoncalı Kaplıcasında bulunan Kükürt sokak isminin değiştirilmesinin ile ilgili isteğin, kişilerin adres bileşenlerinde değişikliğe sebep olacağından, birçok kurum ve kuruluşlarda adres karmaşasına neden olacağından dolayı talebin reddine; Ayrıca İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu da incelenmiş olup; -Okmeydanı Mahallesi 2798,2799,2800,2801,2804, adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “İNCİR Sokak” isminin verilmesine, -Dumlupınar Mahallesi 2682,2683,2684 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “CANTAŞ Sokak” isminin verilmesine, -İnköy Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara “41.İNCİK Sokak, 42.İNCİK Sokak, 43.İNCİK Sokak, 44.İNCİK Sokak, 45.İNCİK Sokak, 46.İNCİK Sokak, 47.İNCİK Sokak, 48.İNCİK Sokak, 49. İNCİK Sokak, 50.İNCİK Sokak, 51.İNCİK Sokak, 52.İNCİK Sokak”isimlerinin verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Muhtelif İşler Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İlimiz Afyon yolu 9. km. sinde bulunan Araç Muayene İstasyonu (TÜVTÜRK) yanında bulunan alana büfe yapılması ve tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (4) Belediye Encümenimizin 06.06.2013 tarih ve 1411 sayılı “ Afyon yolu 9.km.sinde bulunan Araç Muayene İstasyonu yanına büfe talebi ile ilgili” kararı incelenmiş olup; İlimiz Afyon yolu 9.km sinde bulunan Araç Muayene İstasyonu (TÜVTÜRK) yanındaki ekli planda ve fotoğraflarda belirtilen, yol kenarı dere yatağı üzerindeki boş alana büfe yapılmasına, işletilmek üzere kiraya verilmesi, ihale şartlarının belirlenmesi v.b. konularda Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz,merkez, Yoncalı Mahallesi, 12 pafta, 1112, 1113, 1114, 1115, 1149, 1150, 1151 parsel numaralı (Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin batısında bulunan) imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Yoncalı Mahallesi, sıcak suları, mesire alanları ve otelcilik alanında yapılan yatırımlar ile hem bölgemizin hem de ülkemizin önemli bir termal turizm merkezi haline gelmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak yol, park gibi çevre düzenlemelerine duyulan ihtiyaçlar da artmıştır. Yoncalı Mahallesi yerleşim merkezinin içinden geçen eski Tavşanlı Yolu’nda imar planına göre 20 m’lik imar yolunun açılması gerekmektedir. Bu nedenle İlimiz Yoncalı Mahallesi, 12 pafta, 1112, 1113, 1114, 1115, 1149, 1150, 1151 parsel numaralı (Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin batısında bulunan) taşınmazların mer’i imar planına göre imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılmasına; Aşağıda pafta-parsel numaraları, nitelikleri ve maliyeti belirtilen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 5 Yıllık imar programının a-Program numarası : Ek b-Başlangıç Tarihi : 01.01.2013 c-Bitiş Tarihi : 31.12.2017 Toplam Maliyeti : 14.915,50 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 14.915,50 TL 2014 yılı: - 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 14.915,50 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Yoncalı Mahallesi, 12 pafta, 1112, 1113, 1114, 1115, 1149, 1150,1151 parsel numaralı, arsa vasfındaki taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması 2013 14.915,50 TL GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 175 sayılı kararı ile;Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda onaylanan 2287 nolu imar planı değişikliğine yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 175 sayılı kararıyla; Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda onaylanan 2287 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 24.05.2013 tarih, 3529 kayıt nolu dilekçe; “ Kütahya ili, Merkez ilçe, Siner Mahallesi, 16PIV kadastral pafta, 283 Ada, 4 ve 6 numaralı parsellerin maliki bulunmaktayım. Belediye Meclisinizce 01.04.2005 tarih ve 138 sayılı karar ile onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunan Siner-Ağaçköy Bölgesi ilave imar Planı'ndan önce, adi gecen parsellerim üzerinde Mevzi imar Planı yaptırmış, bu ./.. (5) plana esas olmak üzere halen faaliyette olan iş yerimle alakalı inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni almış bulunmaktayım. 01.04.2005 tarih ve 138 sayılı karar ile onaylanan ilave İmar Planı ile birlikte parsellerimin cephe aldığı ve kuzeyinden geçmekte olan mevzi imar planı ile 20 m. en kesitli olarak planlanmış imar yolu 25 m. olarak yeniden düzenlenmiştir. 20.12.2005 tarihli 7728 sayılı yazınız ekinde bulunan Encümen karan ile; imar yolunun genişlemesinden dolayı uğramış olduğumuz mağduriyetin giderilmesi bakımından, imar uygulaması safhasında yeniden terk edilecek m2 kadar alanın parsel sınırına bitişik şekilde düzenlenerek takas edilmesi, yıkılan bahçe duvarının aynı şekilde yapılması, yolun takas edilecek yer ile parselin sınırları dışından geçecek şekilde parsel ile takas edilen parsel arasında boşluk ve yol kalmayacak şekilde planlanması, yolda kalan kısımdaki mülkiyetimizde bulunan yere elektrik-sulama şebekesi yapılması ile totemin de belediye tarafından aynı şekilde dikilmesi ve bu masrafların Belediyeniz tarafından karşılanması konularını içeren mutabakat metni tarafımıza bildirilmiştir. 2005 tarihinden bu yana Belediye Encümenince alınan kararlar yerine getirilerek konu çözüme kavuşmuştur . Belediye Meclisinizce alınan 02.04.2013 tarih 175 sayılı karar ile Siner Mahallesi I24A11B, 12A, 12D imar paftalarında yapılan 2287 numaralı imar plan değişikliği ile 2005 yılında Belediyeniz ile tarafımızca çözüme kavuşturulmuş ve parselimizin kuzeyinden gecen bahse konu 25 m. en kesitli imar yolu 30 m. olarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla 2005 yılında ilave İmar Planı'nın onaylanması ve imar yolu genişliğinin yükseltilmesi ile birlikte yaşamış olduğumuz mağduriyet yeniden gündeme gelmiştir. 2005 yılında Belediyenizce mutabakata varmış bulunduğumuz imar yolunun genişlemesi konusunun tekrar gündeme geldiğini, başlangıçta mevzi imar planı ile düzenlediğimiz imar yolunun 20 m. olan ilk halinden bugün 30 m.'ye yükseltilmesi ile uğradığımız hak kayıplarını hatırlatarak, 09.05.2013 tarihinde askıya çıkarılmış bulunan 2287 numaralı İmar Plan Değişikliği'ne itiraz etmekteyiz. imar Planı'nda 30 m. olarak düzenlenen cephe almakta olduğumuz imar yolunun mülkiyet sınırlarımız, bahçe duvarlarımız esas alınarak 25 m. olarak korunmasını talep etmekteyiz. Konu ile ilgili mağduriyetimizin göz önünde tutularak gereğinin yapılmasını arz ederiz.” şeklindedir. Kütahya kent bütünü alanı bölgesinde, 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm için müracaat yapılacağından , DSİ’den sayısal ortamda alınan derelerin güzergah haritaları esas alınarak, düzenlenecek kanallar ve çevrelerinde belirlenen sahalar ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmişti. Bakanlık bu alanları incelemiş ve diğer 12 alanla birlikte belirlenen saha; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2.nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 17/04/2013 tarihli kararı ile Riskli Alan ilan edilmiş ve bu karar 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. 30 metrelik yol da söz konusu Resmi Gazetede yayımlanan 6306 sayılı yasa kapsamındaki saha esas alınarak düzenlenmiştir. 06.06.2013 tarih, 3899 kayıt nolu dilekçe ; “Afyon Yolu 7. km de, Siner Mahallesi, 16.P.IV pafta, 281 ada, 6 parselde, 8300 m2 olan akaryakıt istasyonumuzun arkasında bulunan Siner bölgesinin imar planı askıya çıkmış bulunmaktadır. Daha önceki dönemde onaylanan imar planında istasyonumuzun arkasındaki bölgenin park alanı, ibadet yeri ve yol olarak planlandığı gibi kalmasını istemekteyiz.....” şeklindedir. Söz konusu otopark ve park alanlarının KDKÇAT ne dahil edilmesine yönelik 2287 nolu imar planı değişikliği; askıdaki planla değil daha önceden, Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih, 510 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Plan değişikliğine itiraz eden parsel maliğinin mülkiyet bölgesinde olacak şekilde söz konusu, park ve otopark alanına karşılık park ve yol sahaları aynı bölgede düzenlenmişti. Aynı zamanda bölgede 18. Madde İmar Uygulaması yapılacaktır. Bütün bu açıklanan nedenlerden dolayı, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 175 sayılı kararıyla; Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda onaylanan 2287 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde; 24.05.2013 tarih, 3529 kayıt nolu dilekçe ve 06.06.2013 tarih, 3899 kayıt nolu dilekçe ile yapılan itiraz ve müracaatların reddine; Yeni Çevre Yolu ile ilgili proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu nedenle imar planı değişikliğinin yeni çevre yolu projesi kesinleşmeden yürürlüğe konması halinde, parsel alanlarına yeni çevre yolu alanı gelerek, uygulamalarda problemler olacak, hukuksal problemler ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 175 sayılı kararıyla onaylanan, 2287 nolu imar planı değişikliğinin dondurulması, yeni çevre yolu projesi iletilmesine müteakip söz konusu değişiklik alanında tekrar imar planı değişikliği yapılmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih ve 91 sayılı kararıyla onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 763 ada, 18 nolu parselde yapılan 2301 numaralı imar plan değişikliği ./.. (6) konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih 91 sayılı kararıyla onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi 130 pafta, 763 ada, 18 nolu parselde yapılan 2301 numaralı İmar Planı değişikliğinin düzenlenmesi dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih 91 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt mahallesi 130 pafta, 763 ada, 18 nolu parselde yapılan 2301 numaralı İmar Planı değişikliğinde; Folklor Araştırma Merkezi Alanı ve İşitme Engelliler Okulu Alanı düzenlenmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.05.2013 tarih, 1071062 sayılı yazılarında; ....İlimizde İşitme Engelliler Okulunun mevcut olduğu, Eğitilebilir Çocuklar İş Okuluna ihtiyaç duyulması nedeniyle, adı geçen parselin folklor alanına dahil edilmemesi, isminin “Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu” olarak korunmasının Valilikçe uygun görüldüğü hususları açıklanmıştır. “İşitme Engelliler Okulu” lejandının, “Eğitilebilir Çocuklar Özel Eğitim Alanı-Hmax: 16.50 metre- TAKS: 0.35-KAKS:1.40-Serbest Nizam” olarak düzenlenmesi, Folklor Araştırma Merkezi Hmax=10.50 metre (3 kat) lejandlı alanda kitle ölçüleri verilmesi yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: İlimiz İnköy Mahallesi 30-31 pafta, 4806 parsel bölgesinde ilaver mevzi imar planı ve imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez İnköy Mahallesi 30-31 pafta 4806 parsel bölgesinde İlave Mevzi İmar Planı ve İmar Planı değişikliği konusu görüşülmüş olup; 02.05.2013 tarih, 4200 sayılı dilekçe ile Kuruluşumuz Mülkiyetinde olup halen Heriş Seramik ve Turizm Sanayi A.Ş tarafından kiralık olarak kullanılan Kütahya ili, Merkez ilçesi, İnköy, 30-31 pafta numaralı taşınmazın kiralamak suretiyle kullandıkları kısmın yaklaşık 8164 m2’lik bölümünü satın almak istemektedirler. Kuruluşumuza ait 4806 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı İmar Planında Yol ve Konut Dışı Kentsel İş alanında kalmaktadır. Oldukça büyük bir kısmı ise İmar planı dışındadır. Kuruluşumuz işletme faaliyetleri ve yatırımlarının değerlendirilerek maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla 17-21 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılan Yönetici Koordinasyon Çalıştay’ında alınan kararların 3. Maddesi de göz önünde bulundurularak satış suretiyle değerlendirilebileceği düşünülen söz konusu taşınmazların satışının yapılabilmesi için plansız kısımlarda İmar Planı yapılması düşünülmektedir. Bunun için parselin bir kısmı Sanayi Tesisleri Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ile Sosyal Tesisleri için parselin bir kısmı Sanayi Tesisleri Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ile Sosyal Tesisleri Ticari Tesisler Alanı (TAKS: 0.80, E:1.50, Sanayi Tesisleri ve Ticari Tesislerde hmax:serbest, K.D.K.Ç.A, İdari ve Sosyal Tesislerde hmax:8.00m) ve yola cephesi olan bölümde 10metre diğer bölümlerde 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde belirlenmiş, mevcut hizmetlerimiz için ayrılan kısım ‘DDY Alanı’ olarak planlanmış ve parselin güney kısmında imar planındaki ’10 metrelik Yol’ ayrılarak taslak İmar Planı oluşturulmuş’ şeklindedir. Talep edilen sahada imar planı bulunmamaktadır. 4806 parsel bölgesinde; yürürlükteki imar planında 15 metrelik yol alanı sabit tutularak, Sanayi Tesisleri Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ile Sosyal Tesisleri (TAKS: 0.80, E:1.50, Sanayi Tesisleri ve Ticari Tesislerde hmax:serbest, K.D.K.Ç.A, İdari ve Sosyal Tesislerde hmax:8.00m) ifraz yapılamaz minimum cephe ve derinlik 30 metre olarak sahanın düzenlemesi, DDY alanı planlanması, 10 metre yol alanı ve dönüş sahasının tasarlanması, yola cephesi olan bölümde 10metre diğer bölümlerde 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi, doğal gaz hattı kamulaştırma sınırından 10’ ar metre yapı yaklaşma sınırı belirlenmesi, ilgili kurumdan ruhsat aşamasında görüş alınması, yönlerindeki ilave-mevzii uygulama imar planı ve imar planı değişikliği, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması kaydı ile 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Ali Paşa Mahallesi, 6 pafta,47 ada, 67-74 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının ./.. (7) okunmasından ve slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67-74 parseller bölgesinde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 11.03.2013 tarih, 1534 kayıt nolu ve 12.03.2013 tarih, 1586 kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67-74 parsellerde imar planında 5 m. bahçe mesafeli, Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. 5 m. ön bahçe mesafesinin kaldırılması ve parsellere Y ve C lejandları eklenmesi talep edilmektedir. Yapılaşma düzeni bozulacağından, yapı ve nüfus yoğunluğu artacağından dolayı talep edilen imar planı değişikliğinin reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı 25.I.2 pafta da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı 25.I.2 pafta da imar planı değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Belediyemiz ve mücavir alanlarımızın dışında, Gedikoğlu Çiftliği 101 ada bölgesinde mezarlık alanına yönelik mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye ve Mücavir Alanlarımızın dışında, Gedikoğlu Çiftliği, 101 ada bölgesinde, Mezarlık Alanına yönelik mevzii imar planı yapımı araştırması müracaatı incelenmiş olup; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 05.06.2013 tarih, 1675 sayılı yazısıyla; Afyonkarahisar Karayolu üzerinde, 2.352.978, 88 m2 lik alanda yeni mezarlık alanına yönelik mevzii imar planının yapımı istenmiştir. Konu ile ilgili, Halk Sağlığı Müdürlüğünün 07.05.2013 tarih, 720-5092 sayılı yazılarında; İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 09.04.2012 tarih, 2013/03 nolu Kararında ilgili koşullar belirtilerek, yeni mezarlık alanı olarak yapılmasında bir sakınca bulunmadığı hususu açıklanmıştır. İş ve işlemlerin Sağlık İşleri Müdürlüğünce takip edilmek üzere, Belediye ve Mücavir Alanlarımızın dışında, Gedikoğlu Çiftliği Köyü, 101 ada; 59, 60, 61, 62, 63, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 nolu parsel alanlarından ve mülkiyeti maliye hazinesi, cinsi orman vasfında 101 ada, 169 nolu parsel alanının 2.229.883, 61 m2 lik bölümünden oluşan, toplamda 2.352.978, 88 m2 lik alanda; İl Genel Meclisinden Mezarlık Alanı Mevzii İmar Planı Yapımına esas ön izin alınması amacıyla, konunun İl Özel İdaresine iletilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 128 pafta, 815 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 adada imar planı değişikliği, müracaatı incelenmiş olup; 12.03.2013 tarih ve 1572 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 2-6-7 parsellerde imar planında Kereste fabrikası D lejandlı alan ve yol alanı bulunmaktadır. Taşınmazların imar durumunun Bitişik nizam 3 kat olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği talep edilmektedir. Taşınmazların bulunduğu alan 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen bölgeler arasında yer almaktadır. Ayrıca, imar planlarının revizyonu için çalışmalara başlandığından; konunun revizyon imar planları kapsamında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (8) GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 220 ada, 38 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna ve parka tahsisli kesimlerinin kamulaştırma işlemlerinin 6' ıncı 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Şehrimizin gelişmesine paralel olarak konut alanı, ticaret alanı, eğitim tesisleri alanı, belediye hizmet alanları ile, yol ve park gibi alanların düzenlenmesine duyulan ihtiyaçlar da artış göstermektedir. Mer’i imar planına göre kısmen imar yoluna, kısmen parka, kısmen de Sanayi Alanı’na tahsisli olan İlimiz Lala Hüseyin Paşa 220 ada, 38 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan şehrin sanayi bölgesi ile Kütahya – Tavşanlı Kara Yolu arasında, şehir merkezini Akkent Mahallesi’ne (TOKİ) bağlayan yolun bitişiğinde kalmakta ve etrafında birçok sanayi ve ticaret alanı bulunmaktadır. Bölgedeki yol, park, kavşak, üst geçit vb. düzenlemeler ile gerek ticari anlamda gerekse ulaşım anlamında hareketlilik artacaktır. Bu nedenle, İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 220 ada, 38 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna ve parka tahsisli kesimlerinin kamulaştırılmasına; Aşağıda mahallesi, ada-parsel numarası ve maliyeti belirlenen taşınmazda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi : 01.01.2013 c-Bitiş Tarihi : 31.12.2017 Toplam Maliyeti : 263.003,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 263.003,00 TL 2014 yılı: - 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 263.003,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 220 Ada, 38 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna ve parka tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması 2013 263.003,00 TL GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yunus Emre Mahallesi, Haymeana Caddesi üzerinde bulunan 125.Yıl Atatürk parkının cadde üzerindeki doğu köşesine büfe yapılması ve tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yunus Emre Mahallesi, Haymeana Caddesi üzerinde bulunan 125.Yıl Atatürk parkının cadde üzerindeki doğu köşesine büfe yapılmasına, işletilmek üzere kiraya verilmesi, ihale şartlarının belirlenmesi v.b. konularda Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Ali Paşa Mahallesi 8 pafta,51 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Ali Paşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Ali Paşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 1 parselde imar planında Belediye, Çarşı ve Kapalı Otopark, H: Serbest, T2 lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın yeşil alan, Ticaret yapıları, Hmax: 7.00 (2 kat), kitle olarak plana işlenmesine yönelik imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. ./.. (9) GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 28 pafta,1330, 1331 nolu parseller alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 28 pafta,1330, 1331 nolu parseller alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 96, 97, 98 paftalarda, Demiryolu Güneyi Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden, yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 172 sayılı kararıyla onaylanan ; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 96, 97, 98 paftalarda, Demiryolu Güneyi Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan itiraz dosyası incelenmiş olup; 10.06.2013 tarih, 4070 sayılı dilekçeyle, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 172 sayılı kararıyla onaylanan ; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 96, 97, 98 paftalarda, Demiryolu Güneyi Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde itiraz edilmiştir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüşlerin tamamlanmasına müteakip itirazın değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: Belediyemize ait Ilıca Kaplıcalarında bulunan 3 adet işletme ruhsatlı Jeotermal kaynak ruhsatları için alınan teminat mektuplarının (3 adet) güncellenmesinin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince işletme ruhsatlı jeotermal kaynaklarda 2013 yılına ait denetleme 18.02.2013 günü yapılmıştır. Belediyemize ait Ilıca Kaplıcalarında bulunan 3 adet işletme ruhsatlı jeotermal kaynak kontrol ve denetlenmesinde teminat mektupları ile ilgili eksiklik tespit edilmiştir. Yapılan denetlemede İller Bankasından alınan 3 adet İşletme ruhsat teminat mektuplarının güncellenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Belediyemize ait Jeotermal kaynak ruhsatları için İller Bankasından güncellenmiş teminat mektuplarının (3 adet) alınmasına, konu ile ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: Ilıca Kaplıcalarında açılacak sondaj için taahhütname alınması ve Jeotermal Su Dağıtım Projesi hazırlanarak, entegre bir biçimde kullandırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 16.04.2013 tarih ve 3223 sayılı İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazılarında Ilıca Kaplıcalarında açılacak sondaj ile ilgili Belediyemiz tarafından yapılması istenen talepler doğrultusunda; -Ilıca Kaplıcalarında talep edilen sondajın açılmasına bağlı olarak Jeotermal saha ile olan etkileşimi konusundaki idari ve teknik sorumluluğun Valiliğimiz İl Özel İdaresi ile Kütahya Belediyesi'nin uhdesinde kalması ve bu amaçla açılması planlanan jeotermal çalışmalarına bağlı olarak Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi dahilindeki mevcut jeotermal sondaj ve kaynaklar ile turizm belgeli tesislerin zarar gördüklerinin tespit edilmesi halinde (sondajların üretim miktarlarında önemli miktarda azalma olması ya da tamamen kesilmesi vb.) idarenizce Kütahya Belediyesinden konuya ilişkin olarak alınacak zararların karşılanması için taahhütname alınması talep edildiğinden; Belediyemiz tarafından; Termal Turizm Merkezi dahilindeki mevcut jeotermal sondaj ve kaynaklar ile turizm belgeli tesislerin zarar gördüklerinin tespit edilmesi halinde taahhütname verilerek oluşacak zararların karşılanmasına; ./.. (10) Kütahya Ilıca Kaplıca Termal Turizm Merkezi dahilindeki termal su kullanımının 5686 Sayılı Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre “Jeotermal Su Dağıtım Projesi” hazırlanarak entegre bir biçimde müstecirlere kullandırılmasına; Bu konularda gerekli anlaşma, sözleşme, protokol hazırlanması, imzalanması vb. hususlarda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: Uydukent ismi ile Parmakören Mahallesi sınırları içinde planlanan yeni yerleşim alanı içme ve kullanma suyu konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Parmakören Mahallesi sınırları içinde Uydukent ismi ile planlanan yeni yerleşim alanı içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hazineden depo yeri izni ve DSİ'den kuyu yeri belirlenmesi istenmiş olup, buna göre 200±50 mt. derinlikte su kuyusu açılacaktır. Kuyu lokasyonu, Parmakören Mahallesine hizmet veren su kaynağına (Cami ve Çeşmelere hizmet veren) yakın bir bölgedir. Halen sondaj lokasyonuna yakın kaynaktan Parmakören Mahallemize ait cami ve çeşmelere bedelsiz minimum 2lt/sn maksimum 3 lt/sn toplam su sağlanmaktadır. Mahallemizin endişelerini gidermek üzere kuyudan elde edilecek su miktarı 3 lt/sn'nin altında olursa kuyunun kaynağa zarar vermesi halinde kullanılmamasına, kuyunun verimli olması halinde kaynağın etkilenmesinde her halukarda mahallemize ait çeşme ve camiler için minimum 2lt/sn, maksimum 3lt/sn suyun bedelsiz olarak verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: İlimizde Dar gelirli ailelerin orta öğretimde okuyan çocuklarına öğretim dönemi süresinde şehir içi ulaşım yardımı yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimizde öğrenim gören ve Belediyemiz mücavir alanı içerisinde ikamet eden özellikle öğrenim gördüğü okulu ile ikamet ettiği evi farklı semtlerde olan, birden fazla çocuğu okuyan dar gelirli ailelere sosyal destek amacı ile, başarılı olarak orta öğretimde öğrenim gören dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek ve Eğitime destek vermek, aynı zamanda çocuklarımızın gelecekle ilgili ümit ve planlarının hayata geçirmelerine desteklemek amacı ile; Orta öğretimde başarılı bir şekilde öğrenim gören, 100 adet ihtiyaç sahibi orta öğretim öğrencisine, bir öğretim dönemi süresinde, ikamet belgelerini beyan etmek şartı ile 44 binişlik şehir içinde ulaşım yardımı yapılmasına, ulaşım yardımının sayısının arttırılması Ya da eksiltilmesi vb. hususlarda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: İlimizde uygulanan taksimetre ücretleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 298 sayılı kararında Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nın, taksimetre ücretleri ile ilgili birim zaman (1 dk) sehven 0,30.-TL. olarak talep edilmiş ve kabul edilmiştir. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nın 14.06.2013 tarihli yazılarında 0,30.-TL. olarak yazılan birim zaman dakikanın 0,25.-TL.olarak düzeltilmesi talep edilmektedir. Söz konusu Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 298 sayılı kararın, taksimetre ücretleri ile ilgili birim zaman (1 dk) sehven yazılan 0,30.-TL.nın düzeltilerek, birim zaman dakikanın 0,25.-TL. olmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: İlimizde mevcut olan kavşaklarda hizmet veren ve ekonomik ömrünü dolduran sinyalizasyonların akıllı sinyalizasyon tanımlı sisteme geçmesi ve Belediyemizin sorumluluğunda bulunan H-S-T ve N plakalı araçların havadan iletişim kurarak tek merkezden takip edilmesi (ATS), ./.. (11) Araç içinde bilgilendirme amaçlı LCD ekran, mevcut duraklara ilaveden Güneş Enerjili Led aydınlatmalı duraklar, şehrimizde mevcut bulunan şehir içi bilgilendirme ve yön levhalarının yüksek performanslı uzun ömürlü levhalar ile değiştirilmesi işinin yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkarılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( F ve P ) fıkrasında “Kara, deniz,su ve demiryolu üzerinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” denilmektedir. Bu kanuna istinaden; İlimiz mücavir olan mevcut kavşaklarda hizmet vermekte olan sinyalizasyonun ekonomik ömrünü tamamladığından, bir takım elektronik parçalarının üretimden kaldırıldığı yeşil dalga uygulamasının zaman zaman kavşaklarda sıkıntı yaşandığı gözlemlenmektedir. Mevcut kavşaklar ve şehrimizin gelişimi ile oluşacak kavşaklarda kullanılmak üzere Akıllı Sinyalizasyon tanımlı sisteme şehrimizde ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemin bir parçası ve gelişimi açık olan TEDES (Trafik Elektronik Destekleme Sistemi), KGYS (Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi) uygulamaları 2918 sayılı Kara yolları kanununun Ek 16. Maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve Esaslar dökümanı uyarınca, ilimiz İl Emniyet Müdürlüğünce imzalanacak protokol neticesinde Hız ihlali, Kırmızı ışık ihlali vb. gibi trafik cezaları kesilecek. Trafik cezalarının toplamının 0’u oranında belediyemiz hesabına gelir kaydedilip, şehrimiz trafik alt yapısında kullanılmak üzere imkan sağlayabilecektir. Gerek akıllı sinyalizasyon gerekse belediyemiz sorumluluğunda bulunan H-S-T ve N Plakalı araçların havadan iletişim kurarak tek merkezden takip edilmesi (ATS), Araç içinde bilgilendirme amaçlı LCD Ekran, mevcut duraklara ilaveten Güneş Enerjili Led aydınlatmalı duraklar, şehrimizde mevcut bulunan şehir içi bilgilendirme ve yön levhalarının yüksek performanslı uzun ömürlü levhalar ile değiştirilerek şehir içi trafiği akıcı ve modernize hale gelecektir. Sistemin yatırım maliyetlerinin yüksek olması, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2013 yılı bütçesinin yetersiz geleceği tahmin edildiğinden yap-işlet-devret modeli ve yasa ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ile şehrimize kazandırmak en akılcı çözüm olacaktır. Bu nedenle yap-işlet-devret modeli ile10 yıla kadar ihale edilmesine, bu konu ile ilgili sözleşme,şartname,protokol hazırlanması, imzalanması, vb.konularda Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Mustafa İÇA’ ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: İller Bankasından kredi alınması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizin 2013 yılı asfalt üretimi ve serimi programının yoğun olması sebebiyle, bitüm alımının aksamaması için; 5.585.000,00.-TL. İller Bankası'ndan kredi alınmasına ve bu konuda Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya borçlanma yetkisi ile anlaşma, sözleşme ve protokol yapma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: 2013 Mali Yılı Ek ödenek konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizin 2013 yılı asfalt yapım ve kaplama programının aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla, İller Bankasından kredi alınarak finanse edilecek 5.585.000,00 TL ve 6306 sayılı “Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkındaki kanun kapsamında 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren; 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca; riskli alan olarak ilan edilen, ilimiz merkezde bulunan; 12 mahalle ve 9 adet dere olmak üzere 21 adet riskli alanda yapılacak düzenlemeler ve proje giderleri için kullanılmak üzere, Belediyemize ihaleler yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek işler karşılığında hakkediş düzenlemek suretiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5.000.000,00 TL kaynak tahsis edilmiştir. Kaynağın 2.360.000,00 TL'lik dilimi 2013 yılı içinde kullanılacaktır. ./.. (12) İller Bankası'ndan borçlanılarak sağlanan finansman kaynağının; Fen İşleri Müdürlüğü'nün asfalt kaplama programında, Proje Yardımı adı altında Bakanlık'tan elde edilen kaynağının ise; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün riskli alanlar için hazırlanacak olan, mimarlık ve mühendislik projelerinde kullanılabilmesi için; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37.maddesinin 1,2 ve 3. fıkralarına istinaden 7.945.000,00 TL'lik Ek ödenek verilmesine, konu ile ilgili hazırlanan ve ekte sunulan, ek ödenek cetvelinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: Yıldırım Beyazıt Mahallesi 17.0.II pafta, 1237 ada, 9 parsel numaralı 8008,46 m2.lik taşınmazın 4438,41 m2.lik kesiminin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına tahsisi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 17.0.II pafta, 9 parsel numaralı 8008,46 m2.lik taşınmazın 4438,41 m2.lik kesimi Kütahya Belediyesine ait olup, söz konusu taşınmaz mer'i imar planına göre Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi alanına tahsislidir. Kütahya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 18.07.2013 tarih ve 833 sayılı yazılarında söz konusu taşınmazın ekli Başbakanlık Olurunda belirtildiği gibi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adına tahsisinin yapılması talep edilmiştir. İlimiz, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 17.0.II pafta, 1237 ada,9 parsel numaralı 8008,46 m2.lik taşınmazın 4438,41 m2.lik kesiminin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na tahsisine; Bu konu ile ilgili protokol, şartname, sözleşme, antlaşma hazırlamaya, imzalamaya vb.konularda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümenine yetki verilmesine; Maliye Hazinesi tarafından Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na tahsis edildikten sonra kararın uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine ait Düzenli Depolama Tesisi atık sularının, deşarj standartlarını sağlamak koşulu ile Belediyemiz Atıksu arıtma Tesisine boru hattı ile bağlanması ve buna dair protokol imzalanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, Perli Mahallesi,Şabanözü Mevkii adresinde faaliyet göstermekte olan Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne ait Düzenli Depolama Tesisi Atıksularının, deşarj standartlarını sağlamak koşulu ile Belediyemiz Atıksu Arıtma Tesisine, mevcut Ø110'luk boru hattı ile bağlanmasına; Buna dair hazırlanan ekli protokolün imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih ve 129 sayılı kararı ile basımına karar verilen “Hisarlı Ailesi Mustafa Hisarlı ile Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri” kitap bedelinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih ve 129 sayılı kararı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doç.Dr.Uğur TÜRKMEN in “Hisarlı Ailesi Mustafa Hisarlı ile Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri” adlı eserinin basılmasına karar verilmiştir. Belediyemizce 1000 adet kitabın 60 adedi telif hakkı olarak, 20 adedi Başkanlık Makamına, 10 adedi Kütahya Valiliği'ne,10 adedi kütüphane ve bilgi evlerine, 200 adedi Hisarlı Ahmet Sempozyumuna katılanlara verilmek üzere toplam 300 adedinin ücretsiz olarak verilmesine; Belediyemizce bastırılan 1000 adet kitabın maliyeti 8.732,00.-TL.dır. 1000-300= 700 adet kalan kitabın maliyeti 8.732,00/700= 12.474.-TL. ise 1 kitabın birim maliyetidir. Belediyemiz kar amaçlı bir kuruluş olmadığından kitap bedelinin 12.50.-TL.(KDV dahil) olmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: İlimiz, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 17.O.II pafta,1238 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki ./.. (13) yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesini Kütahya-Afyon Karayolu’na bağlayan Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bazı taşınmazların yerinde yol olarak düzenleme yapılmasına rağmen mülkiyet sorunları çözülmemiştir. Bu taşınmazlardan biri olan Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 17.O.II pafta, 1238 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz kısmen imar yoluna, kısmen de Trafo Alanı’na tahsislidir. Söz konusu taşınmazın mer’i imar planına göre imar yoluna tahsisli olan kesiminin kamulaştırılmasına; Aşağıda Mahallesi, ada-parsel numarası ve maliyeti belirlenen taşınmazda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası : Ek b-Başlangıç Tarihi : 01.01.2013 c-Bitiş Tarihi : 31.12.2017 Toplam Maliyeti : 144.000,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 144.000,00 TL 2014 yılı: - 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 144.000,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 17.O.II pafta, 1238 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna tahsisli kesiminin kamulaştırılması 2013 144.000,00 TL GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi TOKİ-3 alanında ki DY20,21,22,23 bloklardaki 64 adet bağımsız bölümden 31 adedi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında kamulaştırma bedeli karşılığı parsel sahiplerine verilmiş olup, kalan 33 dairenin satışı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi TOKİ-3 Alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmış alt gelir grubuna ait 2+1 konutlardan DY20,21,22,23 bloklardaki 64 adet bağımsız bölümden, İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesinde Kütahya Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında, kamulaştırma bedeli karşılığında parsel sahiplerine daire verilmiş geriye 33 adet daire kalmıştır. Kalan 33 adet dairelerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına, satışı ile ilgili sözleşme, protokol, anlaşma, şartname hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: İlimizde rezerv alanları konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve bu kanuna ait uygulama yönetmeliği kapsamında,03/08/2012 tarih ve 312-323-324 sayılı belediye meclisi kararları ile Kütahya ili merkezi içerisinde 13 adet Afet Riski Altında Alan belirlenmiştir. Bu alanların dönüştürülmesi yıllara sair etaplama şeklinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu alanların,Bakanlık onayı ile Riskli Alan olabilmesi için, 6306 sayılı yasanın 4.maddesinin 1.bendinde belirtildiği şekilde müracaatımız yasa ve yönetmelik esasları çerçevesinde yapılmıştır. Bu alanlardan, yerinde yapılaşmanın mümkün olamayacağı mahalleler ile yeni dere güzergahlarının geçeceği ve taşkın saha alanlarındaki yerleşkelerin; meclis kararlarında da ./.. (14) belirtildiği üzere “ ......tespit edilecek başka alanlarda yapılabilmesine...” denmektedir. Belediyemizce yerinde dönüşümün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, ilimiz Bölcek mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Kamu Ortak mal adına kayıtlı olan taşınmazın bulunduğu alanın, 6306 sayılı yasanın 4.maddesi gereği “Rezerv Alan” olarak belirlenmesi, belirlenen alan için Bakanlık olurunun alınması, alınacak olura esas taşınmazların belediyemiz adına devrinin talep edilmesi gerekmektedir. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; İlimiz Bölcek mevkii, tapunun 3944 ada, 1parsel(836)- numaralı mülkiyeti Kamu Ortak Mal adına kayıtlı taşınmazdan 34.196 m2'lik alanın Rezerv Alan olarak ilan edilmesi, bu alanlar için Bakanlık olurunun alınması, Bakanlık oluru doğrultusunda İlgili Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından devrinin yapılabilmesine esas işlemlerin yürütülebilmesi, bu hususta sözleşme ve protokollerin yapılabilmesi, riskli alanlarda kalıpta yerinde konut yapılmayacak taşınmazların kamulaştırmaların yapılması ve kamulaştırma karşılığı belirlenecek konut ihtiyacına ve tipine göre, bu alanlarda; Kentsel Tasarım planlarının ve Uygulama projelerinin yapılabilmesinin, tek tek veya bütün olarak ihaleye çıkartılarak temin edilmesi, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bu çalışmaların yapılması, ihale işlemlerin yürütülebilmesi ve tüm bu hususlar için Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: Belediyemize ait Kent Park içerisinde faaliyete geçecek olan Nikah Dairesinde bulunan nikah salonu ücretinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemize ait Kent Park içerisinde faaliyete geçecek olan Nikah Dairesinde bulunan nikah salonu ücretlerinin; A) 24 kişilik küçük nikah salonu:..............: ÜCRETSİZ B) Büyük nikah salonu (nikah başına) .... : 75,00.-TL. (KDV dahil) Olarak uygulanmasına ve 2013 yılı gelir tarifesine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: (N) plaka ücretleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( P ) fıkrasında “Kara, deniz,su ve demiryolu üzerinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” denilmektedir. Bu kanun ve yönetmelik maddesine istinaden; Belediye Meclisimizin 01.12.2009 tarih 524 sayılı kararı ile Nakliyat araçlarına yer gösterilmesi konusunda Belediye Başkanı Mustafa İÇA’ ya ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir. Yine Belediye Meclisimizin 02.01.2009 tarih ve 23 sayılı kararında belirtilen Şehir merkezinde nakliyecilik yapan ve taşıma kapasitesi 3,5 tonu geçmeyen ticari nakliye araçlarının belirlenmesi, bir düzene sokulması, korsan çalışanların önlenmesi amacıyla bu tip araçlara (N) plakası verilmesi; 22.01.2009 tarih ve 2009/07 nolu İl Trafik Komisyonu kararında “Karayolları Trafik kanunun 55. Maddesinin (e) maddesine göre “gerekli görülen yerlerde, ticari amaçla çalışan araçlara trafik komisyonlarından karar almak şartıyla belirlenecek harf gruplarından plaka verilir” denilerek, Nakliyat araçları hizmet yönetmeliğinin hazırlanması için Belediye Başkanlığına yetki verilmiştir. Akabinde 01.05.2009 tarih ve 221 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kütahya Belediyesi Nakliyat araçları (“N” Plakalar ) Hizmet Yönetmeliği kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve yeni “N” plakalarının alınmasında Belediyemize ödenecek ücretler; Yönetmeliğin çıktığı 01.05.2009 tarihinden önce nakliye işini yaptığını belgeleyenlerden ‘N’ Plaka çalışma izin belgesi ücreti(YILLIK) 150 TL ‘N’ Plaka çalışma izin belgesi ücreti 500 TL ‘N’ Plaka devir ücreti 2000 TL Yönetmeliğin çıktığı 01.05.2009 tarihinden sonra nakliye işine yeni başlayanlardan ‘N’ Plaka çalışma izin belgesi ücreti(YILLIK) 150 TL ‘N’ Plaka çalışma izin belgesi ücreti 2000 TL ‘N’ Plaka devir ücreti 2000 TL olarak belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin kapsamına giren nakliye araçlarının yukarıdaki işlemlere istinaden; şehir içinde ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için Belediye Gelir Tarifesinde belirlenmiş ücretleri ödemesi kaydıyla “N” plakaları almaları konusunda 17/05/2011 tarih ve 1279 sayılı Belediye Encümeni kararıyla son müracaat tarihi 25/08/2011 olarak belirlenmiştir. Ancak bu tarihe kadar ve bundan sonraki zamanlarda, yönetmelikteki eksiklikler, araçların yerleşim sorunları ve bu araçların çalışma izinlerine ait ücretlerinde anlaşma sağlanamamasından dolayı N plaka verilememiştir. Bu plakalara talebin olmaması nedeniyle de 2010-2011-2012 ve 2013 yılı gelir tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu nakliye araçların disipline edilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amaçlarıyla N plaka alımının teşvik edilmesi amacıyla; 2013 yılı Gelir Tarifesinde bulunan; N Plaka Ücretleri (Nakliye Araçları) başlığı altındaki 1- ve 2- maddelerinin Gelir Tarifesinden kaldırılmasına, Mevcut 2013 yılı Belediye Gelir Tarifesi, N Plaka Ücretleri (Nakliye Araçları) başlığı altına; ‘N’ Plaka çalışma izin belgesi ücreti(Yıllık)................150 TL ‘N’ Plaka çalışma izin belgesi ücreti (Bir Defaya Mahsus) 1-31.12.2013 tarihine kadar evraklarını tamamlayarak başvuru yapanlardan...... 1000 TL 2-31.12.2013 tarihinden sonraki yapılacak başvurularda ........ 2000 TL ‘N’ Plaka devir ücreti ........................... 2000 TL ( ‘N’ Plaka çalışma izin belgesi ücreti (Bir Defaya Mahsus) 4 eşit taksitle alınır.) Şeklinde ilave yapılmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: Amatör Spor Kulüplerine yardım konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Amatör Spor Kulüpleri İl Başkanlığı'nın 11.07.2013 tarih ve 89 sayılı yazıları ile 2013-2014 sezonun başlaması itibariyle kulüplerimizin Federasyona yapacakları referans ücretleri için Belediyemizden maddi katkı talepleri ile; Belediyemiz Amatör Spor Kulübü Başkanlığı'nın 26.07.2013 tarih ve 13 sayılı yazıları ile Kulübümüzün 13 Branşta faaliyet gösterdiğini bu branşlardan Atletizm, Halter, Bisiklet, Boks branşlarında Milli Sporcu yetiştirdiğini Türkiye Şampiyonlukları kazandığını ve Spor Kulübümüz Bisiklet sporu branşında sporcularımızın kullanacağı 3 adet Dağ bisikletine ihtiyaçları olduğunu, ayrıca 2013-2014 sezonunda ilimizde eksikliği hissedilen Erkekler Basketbol Bölgesel ligine katılmayı istediklerini belirterek maddi katkı talepleri incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.Maddesi (b) fıkrası “.......Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir........” hükmü uyarınca; Belediyemiz Amatör Spor Kulübü Başkanlığı'na 3 adet Dağ Bisikleti alınmasına; Ayrıca 13 Branşta faaliyet gösterdikleri ve Erkekler Basketbol bölgesel ligine katılmaları nedeniyle 20.000.-TL.yardım yapılmasına; İlimizde faaliyet gösteren ve geliri olmayan amatör spor kulüplerimizden; 1- 30 Ağustos Spor, 2-Ağaçköy Spor, 3-Alayunt Spor, 4-Anadolu Ailespor, 5-E.Ç.Çağlayan Azot Spor, 6-Gülümseyen Çocuklar Spor,7-İnköy Enginspor,8-Kütahya Çamlıca Spor,9-Kütahya Çinispor, 10-Kütahya İşitme Engelliler Spor, 11-Kütahya Pınarspor,12-Kütahya Yeşilayspor,13-Kütahya Genç S.H.Ç.E.K.Spor, 14-Kütahya Spor,15-Özbek Spor,16-Sinerköy Gençlik Spor Kulübümüze 1000.-' er TL. maddi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi. ./.. (16) GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Kırgıllı da kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde Belediyemizin en az % 28 oranında temsil edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Belediyesi, ilgili Kurum ve Kuruluşlar, ilgili odalar ortaklığı ile kurulacak olan; İlimiz, merkez, Kırgıllı Mahallesi Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas O.S.B. müteşebbis heyetinde Belediyemizin en az % 28 hisse oranında temsil edilmesine; İlimiz, merkez, Kırgıllı Mahallesi Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas O.S.B. müteşebbis heyetinde Belediyemizi Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın temsil etmesine; Bu konuda proje hazırlanmasına, gerekli sözleşme, protokol, anlaşmaların hazırlanması, imzalanması, hisse oranının artırılması vb. konularda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 1162 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-15-16-17-19-20 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı ile Ragıp Gümüşpala Caddesi arasındaki 1162 adada bulunan Neyzen Sokak’ta düzenleme yapılıp asfalt atılmadığı için zemin tozludur ve yağışlı havalarda çamur oluşmaktadır. Bu durum çevre sakinleri tarafından da şikayet konusu olmuş ve çevre sakinleri Neyzen Sokak’ın açılarak asfaltlanmasını talep etmişlerdir. Söz konusu sokakta mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve sokağın düzenlenerek asfaltlanması çevre düzeni ve sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle, İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 1162 Ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-15-16-17-19-20 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılmasına; Aşağıda Mahalle, ada-parsel numarası ve maliyeti belirlenen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası : Ek b-Başlangıç Tarihi : 01.01.2013 c-Bitiş Tarihi : 31.12.2017 Toplam Maliyeti : 59.646,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 59.646,00 TL 2014 yılı: - 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 59.646,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 1162 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-15-16-17-19-20 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması 2013 59.646,00 TL GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN: İlimiz, Okmeydanı Mahallesi, Şembel deresi mevkiinde mahalle oluşturulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (17) İlimiz, Okmeydanı Mahallesi, Şembel deresi mevkiinde mahalle oluşturulması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Muhtelif İşler Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN: İlimiz, Pirler Mahallesi 28 pafta, 106 ada, 126 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 126 parsel numaralı, 1.126,00 m2’lik taşınmaz üzerinde bulunan tescilli eser durumundaki iki katlı ahşap kerpiç bina şehrimizin en önemli tarihi sokaklarından biri olan Germiyan Sokağı’nda yer almakta olup, bu sokağın tarihi dokusuna önemli ölçüde etki eden büyük bir sivil mimarlık örneğidir. Germiyan Sokak’ta yer alan ve Belediyemiz, İl Özel İdaresi ve Üniversite (Dpü) tarafından restore edilen büyük konaklarla birlikte bu konağın da Belediyemizce restore edilmesi ve yeniden kullanıma kazandırılması amacıyla söz konusu Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 126 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasına; Aşağıda Mahalle, ada-parsel numarası ve maliyeti belirlenen taşınmazda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası : Ek b-Başlangıç Tarihi : 01.01.2013 c-Bitiş Tarihi : 31.12.2017 Toplam Maliyeti :366.300,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı:366.300,00 TL 2014 yılı:- 2015 yılı:- 2016 yılı:- 2017 yılı:- 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma:366.300,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 126 parsel numaralı taşınmaz ve üzerindeki Tescilli Eser durumundaki 2 katlı ahşap kerpiç binanın kamulaştırılması 2013 366.300,00 TL GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN: İlimiz, Parmakören ve Turgutlar mevkiinde bulunan yaklaşık 250 hektarlık Taşlık alanın Rezerv Alan ilan edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve bu kanuna ait uygulama yönetmeliği kapsamında,03/08/2012 tarih ve 312-323-324 sayılı belediye meclisi kararları ile Kütahya ili merkezi içerisinde 13 adet Afet Riski Altında Alan belirlenmiştir. Bu alanların dönüştürülmesi yıllara sair etaplama şeklinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu alanların Afet Riskli Alanlar olarak dönüştürülmesi Bakanlar Kurulunca 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı karar ile onaylanmış 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu alanlardan, yerinde yapılaşmanın mümkün olamayacağı mahalleler ile yeni dere güzergahlarının geçeceği ve meclis kararlarında da belirtildiği üzere “ ......tespit edilecek başka alanlarda yapılabilmesine...” denmektedir. Belediyemizce yerinde dönüşümün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları şehir merkezimizde kalan Küçük Sanayi Sitesi ve heyelanlı bölgedeki konut alanlarının ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, ilimiz Parmakören ve Turgutlar mevkiinde bulunan yaklaşık 250 hektarlık taşlık alanın, 6306 sayılı yasanın 4.maddesi ./.. (18) gereği “Rezerv Alan” olarak belirlenmesi, belirlenen alan için Bakanlık olurunun alınması, alınacak olura esas taşınmazların Belediyemiz adına devrinin talep edilmesi gerekmektedir. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; İlimiz Parmakören ve Turgutlar mevkiinde bulunan yaklaşık 250 hektarlık Taşlık alanın Rezerv Alan olarak ilan edilmesi, bu alanlar için Bakanlık olurunun alınması, Bakanlık oluru doğrultusunda İlgili Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından devrinin yapılabilmesine esas işlemlerin yürütülebilmesi, bu hususta sözleşme ve protokollerin yapılabilmesi, riskli alanlarda kalıpta yerinde konut yapılmayacak taşınmazların kamulaştırmaların yapılması ve kamulaştırma karşılığı belirlenecek konut ihtiyacına ve tipine göre, bu alanlarda; Kentsel Tasarım planlarının ve Uygulama projelerinin yapılabilmesinin,tek tek veya bütün olarak ihaleye çıkartılarak temin edilmesi, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bu çalışmaların yapılması,ihale işlemlerin yürütülebilmesi ve tüm bu hususlar için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN: İlimiz, Yedigöller Bölgesi, Şehzadeler Parkı doğusundaki alana paintball oyun alanı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, İnköy Mahallesi, Yedigöller Bölgesi, Şehzadeler Parkı doğusunda bulunan Belediyemize ait 48 pafta, 5232 parsel nolu alana, 10 yıla kadar yap-işlet-devret modeli ile Paintball Spor alanı yapılmasına, bu konu ile ilgili şartname, sözleşme ve protokollerin hazırlanması, imzalanması, vb. konularda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi, Yerleşik Alanı bölgesinde, Revizyon 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi, Yerleşik Alanı bölgesinde revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 89 sayılı kararıyla Parmakören Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Parmakören mahallesi, yerleşik alanı bölgesinde imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması, kaydıyla Meskun Konut alanları(az yoğunluk), gelişme konut alanları (çok az yoğunluk net yoğunluk için max emsal:1.05), yol alanları, aktif yeşil alanlar, eğitim tesisleri alanları, resmi kurum alanları, Belediye Hizmet Alanları, İbadet alanları, ağaçlandırılacak alanlar vb sosyal donatı alanlarından oluşan, yönlerindeki; 1/5000 Nazım İmar Planı revizyonu yapımı 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına ; Konunun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy, Çalca Mahallerinin Yerleşik Alan Bölgelerinde Revizyon 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanlarında uygulama imar planı yapımı, müracaatı incelenmiş olup; İnköy ve Çalca Mahallesi Yerleşik alanlarında yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yerleri alanları, spor alanları, resmi kurum alanları, sağlık, v.b. tesisleri alanı, meydan alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar ve meskun konut bölgesinde yapı kitleli bahçe alanlı bitişik nizam, 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, T.A.K.S: 0,35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat, olarak planlanmasına yönelik 1/1000 uygulama imar planı, ilgili plan notlarının düzenlenmesi, dere koruma bantlarının belirlenmesine yönelik plan notunun düzenlenmesi ve 1/1000 uygulama İmar Planlarına uygun 1/5000 nazım imar planlarının revizesi yönlerindeki;, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. ./.. (19) GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi, Yerleşik Alanı bölgesinde, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi, Yerleşik Alanında uygulama imar planı yapımı, müracaatı incelenmiş olup; Parmakören Mahallesi, yerleşik alanında ; yol alanları, yapı yoğunlukları belirlenerek, ibadet yeri (hmax: 15.50 metre), ilköğretim tesisleri (hmax: 16.50 : 4 kat, Serbest Nizam TAKS: 0.40, KAKS: 1.6 ) , resmi kurum alanları-sağlık tesisleri alanı- belediye hizmet alanları v.b (Serbest Nizam, Hmax:11.50, 3kat) ,meydan alanları, aktif yeşil alanlar, meskun konut bölgesinde yapı kitleli bahçe alanlı, bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, T.A.K.S: 0,35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat, olarak planlanması, ilgili plan notlarının düzenlenmesi, yönlerindeki, 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına Konunun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Hacıazizler Mahallesi, 15.Ö.2 paftada, 30 Ağustos Mahallesi, 18.N.1, 19.N.4 paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Hacıazizler Mahallesi, 15.Ö.2 paftada, 30 Ağustos Mahallesi, 18.N.1, 19.N.4 paftalarda imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Hacıazizler Mahallesi, 15.Ö.2 paftada, park alanında; Belediye Hizmet Alanı (Troleybüs İstasyonu ve İlgili Tesisleri): - E: 0.80 – T.A.K.S:0.40 - HMAX: (2 KAT) 8.50 Metre - Serbest Nizam – 5' er metre bahçe alanlı lejandlı sahanın oluşturulması, azalan park alanı karşılığında 30 Ağustos Mahallesi, 18.N.1, 19.N.4 paftalarda ağaçlandırılacak alanda park alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliklerinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi, 18 pafta, 3552 parselde ilave-mevzii imar planının onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 257 sayılı kararında geçen hibe edilecek parsel konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 18 pafta, 3552 parselde ilave-mevzii imar planının onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 257 sayılı kararında geçen hibe edilecek parsel konusu incelenmiş olup; 11.06.2013 tarih ve 3965 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 257 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 18 pafta, 3552 parselde ilave-mevzii imar planı, diğer ilgili koşullarla birlikte Parmakören Mahallesi, 707 parsel, 2.230 m2’lik taşınmazın Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Yukarıdaki dilekçe ile, söz konusu parselin alımı gerçekleştirilemediği için bu parselin yerine hibe edilmek üzere başka parseller teklif edilmiştir. Teklif edilen parseller Bölcek, Enne, Güveççi, Parmakören mahallelerinde yer almaktadır. Söz konusu parsellerin durumu etüd edilmiştir. Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 257 sayılı kararında geçen; “Parmakören Mahallesi, 707 parsel, 2.230 m2’lik taşınmazın Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla” ifadesinin “Parmakören Mahallesi, 2146 nolu parsel, 1.900 m2’lik taşınmazın Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla” şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 47.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih 301 sayılı kararıyla onaylanan, Bölcek Mahallesi, Tavşanlı Karayolu üzeri kavşak tasarlanmasına ilişkin 2343 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının ./.. (20) okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih 301 sayılı kararıyla onaylanan, Bölcek Mahallesi, Tavşanlı Karayolu üzeri kavşak tasarlanmasına ilişkin 2343 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusu incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin, 04.06.2013 tarih, 301 sayılı kararıyla; halihazırda Karayolundaki Bölcek Mahallesine dönüş bölümünde bulunan Kavşak Alanının aynı sistemle , imar planında 22.L.4 paftada, Kütahya Ticaret Borsası Alanı ile Adliye Sarayı Alanı kesişiminde Karayolu bölgesinde düzenlenmesine ilişkin 2343 nolu imar planı değişikliği, uygun görülmüştü. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 10.07.2013 tarih, 118085 sayılı yazısıyla, söz konusu imar planı değişikliğinin trafik güvenliği ile yol standartları ve ilgili yönetmelik hükümlerine, uygun olmadığı açıklanmıştır. Ancak, Bölcek Mahallesi bölgesindeki ana arter niteliğindeki yolla bağlantı sağlayarak , direk olarak Karayolu ile kavşak yapacak şekilde yeni ana arter niteliğindeki yolun oluşturulmasının, bölgesel ulaşım sisteminin kurulması açısından daha uygun olacağı tespit edilmiştir. Bu nedenle; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih 301 sayılı kararıyla onaylanan, 2343 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilerek, 22.K.3 – 22.L.4 paftalarında 22 metrelik yolun Karayoluyla kavşak yapacak şekilde düzenlenmesi, 17 metrelik yolların, bisiklet yolları ve parkının, yeşil alanların, ağaçlandırılacak alanların düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği Karayolları, 14. Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınması kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 48.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 1732 ada, 187 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 1732 ada, 187 parsel bölgesinde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 1732 ada, 187 parsel bölgesinde imar planında 5 ve 7 m. yapı yaklaşma mesafesi bulunan Eğitim Tesisleri Alanı lejandlı saha bulunmaktadır. Eğitim Tesisleri Alanının kuzey kesiminde yol alanı düzenlenerek 10 m.’lik yolun 12 m.’ye çıkarılması, 5 m. yapı yaklaşma mesafesinin 3 m. olarak düzenlenmesi, batı kesiminde de bir kısmının yol alanına dahil edilerek otopark düzenlenmesi, yapı yaklaşma mesafesinin 3 m. olarak düzenlenmesi, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Hmax: 16.50 (4 kat) yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş alınması kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 49.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 11.07.2013 tarih, 314 sayılı kararıyla uygun görülen; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili işlemler konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 11.07.2013 tarih, 314 sayılı kararıyla uygun görülen; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili işlemler incelemiş olup; Mimarlar Odası Kütahya Temsilciliğinin 19.07.2013 tarih, 057/2013 sayılı yazıları;”... 11.07.2013 tarih, 314 karar nolu Kütahya Belediyesi Meclis Kararı: 1- Bilindiği üzere Kütahya şehir imar planında yeni yönetmelikle en çok etkilenen çoğunlukla kentsel sit alanları ile etkilenme geçiş alanlarıdır. Bu sebeple Belediye Meclisinin 11.07.2013 tarih, 314 nolu kararının 4. Maddesinin tamamen kaldırılması gerekmektedir. 2- Belediye Meclisinizin 11.07.2013 tarih ve 314 sayılı kararının son satırındaki 31.10.2013 tarihine kadar süre verilmesi, yönetmelikte böyle bir süre tahdidi olmadığından kaldırılarak süre konulmaması gerekmektedir.....” şeklindedir. 24.07.2013 tarih, 4713 kayıt nolu dilekçe ile Bölcek Mahallesi, 206 ada, 3 nolu parselde 12.07.2000 tarihli yapılanma çapı alındığı halde, yol alanı ile ilgili imar planı değişikliğinden dolayı uygulanmadığından, 31.05.2013 tarihinden önceki planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümlerinin uygulanması talep edilmiştir. Belediye Meclisimizin 11.07.2013 tarih, 314 sayılı kararında, yapılacak müracaatların 31.10.2013 tarihine kadar olması belirtilmiş olmasına karşın, geçmişe yönelik olarak herhangi bir tarih kısıtlaması getirilmemiştir. Ancak, kentimizde yapılmakta olan revizyon imar planlarıyla ilgili ihale yapılmış olup; araştırma ve değerlendirme çalışmaları ve 1. Etap revizyon uygulama ve nazım imar planları teklifleri, 2013 yılı eylül ayı içerisinde, ihaleyi alan firma tarafından İdaremize teslim edilecektir. ./.. (21) Revizyon imar planlarının onaylanması işlemlerine başlanmasından sonra, bu planlar ve bu planlarla ilgili koşullar; yürürlüğe girmesine müteakip, uygulanacak olup, 31.05.2013 tarihinden önceki planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanmayacaktır. 01.06.2013 tarihinden sonra değişikliklerle oluşan Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Bu işlemlerden dolayı, 31.05.2013 tarihinden önceki planlı alanlar tip imar yönetmeliğinden faydalanabilecek parseller için de bir tarihin belirtilmesiyle, yapılaşma haklarının kullanılmasında uygun bir süreç oluşturulmuş olacaktır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin uygulanmasında yetki ve sorumluluk Belediyemize aittir. Yukarıda açıklanan nedenlerle, Belediye Meclisimizin 11.07.2013 tarih, 314 sayılı kararında belirtilen süre ile ilgili 31.10.2013 tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmaması, 4.üncü maddedeki ilgili ibarenin “31.05.2013 tarihinden önce kentsel sit alanları ile etkilenme geçiş alanları içinde ve dışında kalan” olarak düzenlenerek, 6. ıncı maddenin başına gelmek üzere “31.05.2013 öncesi imar planı değişikliği müracaatı yapılıp, Belediye Meclisimizce onaylanan,” ibaresinin getirilerek, Belediye Meclisimizin 11.07.2013 tarih, 314 sayılı kararının; kentsel sit ve etkilenme geçiş alanları koruma amaçlı imar planları sahasında da uygulanması, Yapılanma çapı aldıktan sonra, talep haricinde - belediyemizce (resen) 31.05.2013 tarihine kadar imar planı değişiklikleri onaylanıp, yapılanma çapında (önceki Yönetmeliğe göre) taban alanı değişmeyen parsellerde de Belediye Meclisimizin 11.07.2013 tarih, 314 sayılı kararının ve Bu Belediye Meclis Kararının; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu/ Belediye Başkanlığı Oluruyla uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 50.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 3200 ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 3200 ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 51.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada, 21 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada, 21 parselde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 23.07.2013 tarih ve 4676 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada, 21 parselde imar planında 3 metre ön bahçe alanlı, Ayrık nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Mevcut duruma göre TAKS 0.40 oranı kullanılamamaktadır. Parsel alanında her yönden 3 metre bahçe alanı bırakılarak parselde taban alanının belirlenmesi, TAKS 0.40, KAKS: 1.60 yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 52.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.1 pafta, 247 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.1 pafta, 247 ada bölgesinde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 532 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.1 pafta, 247 ada bölgesinde imar planında 3 adet Park alanı, Trafo alanı ve yol alanları bulunmaktadır. 3 metrelik yolun 6 metre olarak düzenlenmesi, Park alanları arasındaki yol alanlarının Park alanına dahil edilerek düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 53.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 292 sayılı kararıyla onaylanan ; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 adadaki 2341 nolu imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan ./.. (22) itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 292 sayılı kararıyla onaylanan ; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 adadaki 2341 nolu imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz dosyası incelenmiş olup; 25.07.2013 tarih, 4785 ve 4786 kayıt nolu dilekçelerle; Belediyemizin, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 ada, 37, 54 de bulunan taşınmazları kamulaştırdığı, imar planı içinde iken yine encümen kararı 2341 sayılı imar planı değişikliği ile yeşil alan olarak karara bağlandığı, adı geçen yeşil saha kararına itiraz edildiği gibi, ilk önce verilen imar yasasına, encümenin ilk aldığı karara uyulması taleplerinin olduğu, hususları açıklanmıştır. Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 292 sayılı kararıyla, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 ada bölgesinde; imar planında belirlenen yapı yaklaşma sınırının sabit tutularak, yol alanında kalan bina bölümünün bulunduğu sahanın, Tek İdari ve Sosyal Tesisleri Alanına dahil edilmesine yönelik 2341 nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. Görüldüğü gibi plan değişikliğinin herhangi bir yeşil alanla ilgili yoktur. Plan değişikliği yol ve Tek İdari ve Sosyal Tesisleri Alanları ile ilgilidir. Söz konusu dilekçelerle yapılan itirazlara konu parsel alanları; 2341 nolu imar planı değişikliği alanı dışında olup, 2341 nolu imar planı değişikliği ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, 25.07.2013 tarih, 4785 ve 4786 kayıt nolu dilekçelerle 2341 nolu imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itirazların reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 54.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alayunt Mahallesi, J24.a.1-2 pafta, Lojistik Merkezi (Kütahya Yük Merkezi - Kütahya Alayunt Lojistik İhtisas OSB) alanı imar planının düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Alayunt Mahallesi, J24.a.1-2 pafta, Lojistik Merkezi (Kütahya Yük Merkezi - Kütahya Alayunt Lojistik İhtisas OSB) alanı imar planının düzenlenmesi müracaat dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 02.03.2012/106, 04.01.2013/26 ve 04.06.2013/278 tarih/sayılı kararları ile Alayunt Mahallesi, J24.a.1-2 paftada, ‘Lojistik Merkezi (DDY-Devlet Demir Yolları Yükleme Boşaltma Alanı ve Kütahya Alayunt Demiryolu Lojistik İhtisas OSB)’ alanı ile ‘Madencilik Hazırlama İhtisas OSB’ alanı nazım ve uygulama imar planı, onaylanmıştı. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla; Alayunt Mahallesi, J24.a.1-2 paftada, söz konusu Lojistik Merkezi lejandlı sahanın, yaklaşık 250 dönümlük kısmının ‘Lojistik Merkezi (Kütahya Yük Merkezi-TCDD Yükleme Boşaltma Alanı)’ olarak düzenlenmesi, geriye kalan bölümünün ise ‘Lojistik Merkezi (Kütahya Alayunt Lojistik İhtisas OSB)’ olarak düzenlenmesi yönlerindeki nazım ve uygulama imar planının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 55.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 196 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 196 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 56.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Saray Mahallesi, 4 pafta, 24 ada, 8 parselde, Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih ve 211 sayılı kararı ile onaylanan 2230 nolu imar planı değişikliği, 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1410 adada, Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih ve 224 sayılı kararı ile onaylanan 2235 nolu imar planı değişikliği, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada, Belediye Meclisinin 03.08.2013 tarih, 336 sayılı kararıyla onaylanan 2258 nolu imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 26.02.2013 tarih, 1591 sayılı, 28.02.2013 tarih, 1651 ./.. (23) sayılı ve 13.03.2013 tarih, 1196 sayılı yazılarıyla iletilen; imar planı değişiklik konuları hakkında düzenlenen raporlarda belirtilen hususlar, görüşülmüştür. Söz konusu yazılarda; ilgili kurum teknik elemanlarından oluşturulan komisyonca hazırlanan raporda “04.05.2010 tarih, 211 nolu ve 03.08.2012 tarih, 336 nolu Belediye Meclis kararlarının Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27/2 maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi halinde, uygulamalarda daha müspet ve sağlıklı sonuçlar olabileceği, 04.05.2010 tarih, 224 nolu Belediye Meclis kararının da Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 16. ve 28. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi halinde, uygulamalarda daha müspet sonuçlar olabileceği” açıklanmıştır. Yönetmeliğin 27/2 maddesi “imar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” şeklindedir. Yönetmeliğin 16. maddesi “Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur.” Yönetmeliğin 28. maddesi “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.” şeklindedir. - 211 nolu karar; Saray Mahallesi, 4 pafta, 24 ada, 8 parselde Park alanında Harp Malülü Gaziler, Sehit, Dul ve Yetimleri Müzesi düzenlenmesine ilişkin 2230 nolu imar planı değişikliğidir. Azalan Park alanına karşılık, 18.M.2 imar paftasında plansız sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik ilave imar planı; - 224 nolu karar; 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1410 adada Ticari Tesisler lejandının Ticari ve Yurt Tesisleri lejandına dönüştürülmesi, T2 lejandı eklenmesi ve “Konut yapılabilir.” plan notunun eklenmesine ilişkin 2235 nolu imar planı değişikliğidir. Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları olarak, 17.O.2 imar paftasında plansız sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik ilave imar planı; - 336 nolu karar; Y.Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada, park alanında Kur’an Kursu ve Sosyal Tesisleri Alanı düzenlenmesine ilişkin 2258 nolu imar planı değişikliğidir. Azalan Park alanına karşılık, sahaya bitişik bulunan Cami Alanında park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 57.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,İnköy Mahallesi 2.,3. ve 4. Toplu konut alanlarının doğusu ile İnköy Mahalle yerleşik alanının batısında kalan bölgede yapılan 1/5000 Nazım İmar planının düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 2., 3. Ve 4. Toplu konut alanlarının doğusu ile İnköy mahalle yerleşik alanı batısında kalan bölgede yapılan 1/5000 Nazım İmar Planı düzenlenmesi dosyası incelenmiş olup; İnköy Mahallesi, 2., 3. Ve 4. Toplu konut alanlarının doğusu ile İnköy Mahalle yerleşik alanı batısında kalan bölgede yapılan 1/5000 Nazım İmar Planı hakkında İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 08.03.2013 tarih 1107 sayılı yazılarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün ilgili kurum görüşünde ‘Yapılan incelemede imara açılacak söz konusu alanın güneyinde taralı olarak gösterilen kısım Kütahya sulama sahasının içinde kaldığı taralı alanın çıkarılması koşulu ile kalan kısımda imar planı uygulanmasında Kuruluşumuz faaliyetleri bakımından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Yukarıda açıklanan Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda belirtilen sulama alanının bulunduğu, kanalın güney kesiminde kalan Belediye Meclisimizin 02.03.2012 98 sayılı kararıyla onaylanan Nazım İmar Planının 50 metrelik yol alanları haricinde iptal edilmesi ve Kurum ve Kuruluş görüşleri tamamlandıktan sonra imar planlarının hazırlanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 58.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi, 19 pafta, 1501 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (24) İlimiz,merkez, Bölcek Mahallesi, 19 pafta, 1501 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Bölcek Mahallesi, 19 pafta, 1501 parselde imar planında Kiremit Fabrikası, D lejandlı alan bulunmaktadır. Bölcek Mahallesi, 19 pafta, 1501 parselin doğu kesiminde 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 4 kat, T2 lejandlı alan düzenlenmesi, çevresinde yol alanları düzenlenmesi; Kiremit Fabrikası, D lejandlı alanın batı tarafında yol alanı düzenlenmesi, “Kiremit Fabrikası, D lejandlı alanda konut, T2 vb. lejandlı alan düzenlenmesi halinde güneyinde en az 10 m.’lik yol ayrılacaktır.” plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği; Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 288 ada, 2-3 parsel nolu taşınmazların Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 59.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1, 20.N.4 imar planı paftalarında, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1, 20.N.4 imar planı paftalarında, imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 paftada; 1837(549) ada, 27 nolu parsel alanında, Ayrık Nizam ve Blok Nizam 6 kat lejandlı konut alanı, park, yol lejandlı sahalar, 1838 (549) ada, 28 nolu parselde ise Ayrık Nizam 6 kat lejandlı konut alanı, semt pazarı, otopark, yol lejandlı alanlar, parsellere bitişik kadastral yol alanında, Ayrık Nizam 6 kat lejandlı konut alanı lejandı, uygulama imar planlarında belirlenmiştir. 24.07.2013 tarih, 4704 kayıt nolu dilekçe ile alternatifli olarak imar planı değişiklikleri teklif edilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13.06.2013 tarihli yazılarıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 paftada ilgili parsellerde imar planı değişikliği talep edilmiştir. 27, 28 nolu parseller için kazanılmış hakları olduğundan, parsellerin bulunduğu ilgili revizyon imar planının onama tarihine kadar, bu parsellerde 31.05.2013 tarihinden önceki planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümlerinin uygulanması, İmar planı değişikliği inceleme ücreti alınmadan,1837(549) ada, 27 nolu parsel alanında; blok nizam 6 kat konut alan miktarı değiştirilmeden , 9.25 metre olan arka bahçe mesafesinin 8.00 metre olarak belirlenerek, max. 2.276 m2 lik Blok Nizam – 6 kat lejandlı konut alanının park tarafından geri çekilerek yol alanına girilerek düzenlenmesi, Ayrık Nizam 6 kat lejandlı konut bölümünde yol sahasının düzenlenmesi, kadastral yol alanının yol alanı olarak düzenlenmesi, 1838 (549) ada, 28 nolu parsel alanında; blok nizam 6 kat lejandlı alandan 6 metre yaya yolu bırakılarak, ayrık nizam 6 kat konut alan miktarı değiştirilmeden, “yapılacak bloklar arası mesafe en az 8 metre uygulanacaktır” notlu, max. 2.941 m2 lik ayrık Nizam – 6 kat lejandlı konut alanının otopark alanında , yol alanında, kuzeybatıdan gelen yaya yolunun devam ettirilerek, düzenlenen semt pazarı bölümünden 5.50 metre yaya yolu alanı bırakılarak, düzenlenmesi, “ konut, semt pazarı haricinde, park, yol alanları kamuya bedelsiz terk edilecektir.” plan notunun oluşturulması, 73 paftada; Blok Nizam – 5, Blok Nizam 7 kat lejandlı konut alanları, park, otopark, GLİ lokali alanlarında, 24 metrelik yolun, Eğitim ve Sosyal Donatı Alanları TAKS: 0.40 KAKS: 2.00 hmax:21.50 metre, hmax: 15.50 metre, serbest nizam lejandlı alanların, 15 metrelik yol alanlarının düzenlenmesi, talep edilen parsellerdeki toplam yeşil alanların miktarının değişmeyecek şekilde 15 metrelik yolun kuzeyinde talep parsellerde tasarlanması yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 60.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih, 218 sayılı kararıyla, 30 Ağustos Mahallesi, 106 paftadaki 2327 nolu imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih, 218 sayılı kararıyla, 30 Ağustos Mahallesi, 106 paftadaki 2327 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih, 218 sayılı kararıyla, 30 Ağustos Mahallesi, 106 paftada 562(586) adanın batısında imar planındaki park sahasında; 3x7 metre ebadlarında (trafo, mono blok beton trafo köşkü şeklinde yapılacaktır) trafo alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 2327 ./.. (25) nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. Ancak, söz konusu trafo alanı, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 269 sayılı kararıyla uygun görülen, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında kalıp ta yapı yasaklı ve ilgili koşulların belirlendiği sahada kalmıştır. Bu nedenle trafo yapısı gerçekleştirilememektedir. OEDAŞ 'ın 31.07.2013 tarih, 2861 sayılı yazılarıyla; söz konusu trafo alanının kaydırılarak 4x8 metre ebadlarında düzenlenmesi talep edilmiştir. Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih, 218 sayılı kararının, 2327 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilerek; alanın değişiklikten önceki imar planı olan park alanına dönüştürülmesi, 562(586) adanın güneyinde imar planındaki park sahasında; 4x8 metre ebadlarında (trafo, mono blok beton trafo köşkü şeklinde yapılacaktır) trafo alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 61.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih, 212 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 1474 (626) ada, 14 nolu parsel alanında yapılan 2324 nolu imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih, 212 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 1474 (626) ada, 14 nolu parsel alanında yapılan 2324 nolu imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih, 212 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 1474 (626) ada, 14 nolu parsel alanında; ......... çıkmaz yolun devamlılığının sağlanması amacıyla, Eğitim Hizmetleri Alanının doğu bölümünde ve çubuk şeklindeki yeşil alanda 7 metrelik yaya yolunun oluşturulması, bu bölümde “Eğitim Hizmetleri Alanı” lejandlı sahada yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmemesi, yönlerindeki 2324 nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 29.07.2013 tarih, 5379 sayılı yazılarında; ....İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29.07.2013 tarihli yazılarında, 7 metre genişliğinde yol alanı oluşturulması nedeniyle eğitim hizmeti alanından 406, 76 m2 alanın eksildiğinin anlaşıldığı ve 02.09.1999 tarih, 23804 sayılı Resmi Gazetede belirtildiği üzere eğitim tesisleri alan büyüklüğünün “Lise, Anadolu Lisesi, TML, KML, İHL için” en az 10.000-15.000 m2 olması gerektiğinin dikkate alınarak adı geçen parselde yapılması düşünülen imar planı değişikliğinin Müdürlüklerince uygun görülmediğinin bildirildiği hususları açıklanarak, bu nedenle mülkiyeti Hazineye ait bahse konu parsele ilişkin yapılan imar planı tadilatının iptali istenmiştir. 2324 nolu imar planı değişikliği yapılmadan önce de Eğitim Hizmetleri Alanının, 10.000 m2 den az olduğu (6.468 m2) tesbit edilmiştir. Meskun dokuda mümkün olduğu kadar bu standartların sağlanmasına çalışılmaktadır. İmar Mevzuatı gereği çıkmaz yol oluşturulması mümkün değildir. Bu nedenle çıkmaz yolun devamlılığı için 7 metre yaya yolu düzenlenmiştir. Bu hususlardan dolayı, söz konusu 2324 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi müracaatının reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 62.MADDESİNİN: Treleybus hattına esas olmak üzere 14 adet transfer durağının ilan reklam vergisi karşılığında 15 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmesi ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( P ) fıkrasında “Kara, deniz,su ve demiryolu üzerinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” denilmektedir. İlimiz Zafertepe ile Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi yerleşkesi arasında A1 Troleybüs hattı olarak yapımı planlanan güzergahın uygulama projeleri sonuçlandırılma aşamasına gelmiştir. İki nokta arasında depolama alanları hariç 20 m ve 40 m arasında değişen 28 adet transfer durağı uygulama projelerinde mevcut olacaktır. Mevcut güzergah hattı alt yapı ve elektrik ana hatları ./.. (26) yapımı projedeki transfer duraklarına göre yapım ihalesine çıkılacağından, zaman kazanmak adına ve birkaç ay sonra hatta girecek 2adet 18m’lik körüklü otobüslerin duraklar arası çalışma şartlarını gözlemlemek olası hataları önceden giderilme noktasında faydalı olacaktır. Güzergahta bulunan 28 adet durağın yaklaşık maliyeti KDV hariç 2.250.000,00 Türk Lirasını bulmaktadır. Bu nedenle transfer duraklarının maliyeti yüksek miktarlarda olacağından, şehrimizde faaliyet gösteren banka ve fabrika vb. işletmelerin duraklarımıza reklam almak suretiyle ilan reklam vergisi karşılığında 15 yıla kadar tamir bakım dahil tamamını veya parça parça olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun amir ve hükümleri çerçevesinde, yap işlet devret modeliyle ihale edilmesine, ihale şartlarının tespiti, anlaşma, sözleşme, protokol ve şartnamelerin hazırlanması, imzalanması ve bununla ilgili tüm hususlarda Belediye Encümeni'ne ve Belediye Başkanı Mustafa İÇA’ ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 63.MADDESİNİN: Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2012/1104 esas, 2013/465 karar sayılı kararı bulunan bölgede, Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 526, 654(1819), 655 adalarda imar planında bulunan Askeri Güvenlik Bölgesi Alanında ve bu alanın çevresinde yapılan 2234 ve 2234-A nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin 2012/1104 Esas, 2013/465 Karar sayılı kararı bulunan bölgede, Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 526, 654(1819), 655 adalarda imar planında bulunan Askeri Güvenlik Bölgesi Alanında ve bu alanın çevresinde yapılan 2234 ve 2234-A nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi müracaat dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 04.05.2012/223, 03.08.2012/291, 04.12.2012/507, 04.01.2013/27, 02.04.2013/187 ve 03.05.2013/228 tarih/sayılı kararları ile Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 526, 654(1819), 655 adalarda imar planında bulunan Askeri Güvenlik Bölgesi Alanında ve bu alanın çevresinde imar planı değişiklikleri yapılmıştı. Söz konusu plan değişiklikleri imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler yaptırılması kaydıyla onaylanmış olup; halen yürürlüğe girmemiştir. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kütahya İl İşletme Müdürlüğü tarafından, 04.05.2012 tarih, 223 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali istemiyle Belediyemiz aleyhine açılan davanın 2012/1104 Esas, 2013/465 Karar sayılı kararında; dava konusu trafo alanlarının bulunduğu yerde 04.05.2012 tarih ve 223 sayılı Belediye Meclis kararı ile yapılan imar planı değişikliğinde sağlık tesisi alanı ve çevresinde yol alanı ayrıldığı, ancak Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca teknik altyapı olan trafo alanı için eşdeğer nitelikte yer belirlenmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle: Belediye Meclisimizin 04.05.2012 tarih, 223 sayılı kararı ve plan değişikliğinin iptal edilmesi; Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 526, 654(1819), 655 adalarda imar planında bulunan Askeri Güvenlik Bölgesi Alanında ve bu alanın çevresinde; ilgili plan notları düzenlenerek, Sağlık Tesisi Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.50, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan düzenlenmesi; Rezerv Sağlık Tesisi Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.50, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan düzenlenmesi; Rezerv Sağlık Tesisi Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.30, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan düzenlenmesi; Sağlık Meslek Lisesi-Sağlıkla İlgili Eğitim Hizmetleri Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.40, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan düzenlenmesi; çevresinde 30 m.’lik yol alanları düzenlenmesi; Trafo alanları için eşdeğer nitelikte yer belirlenmesi, Park alanları, kanal, yol, yeşil alan, yapı yasaklı alanlar düzenlenmesi; İbadet Yeri, Hmax: 16.50, kitle olarak plana işlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 64.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (27) GÜNDEMİN 65.MADDESİNİN: Ilıca Otel Harlek Konusunun müzakeresi müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Çevre ve Orman Bakanlığının 14.02.1966 tarih ve 2072/7 sayılı oluru ile, Belediyemize -49- yıl süreliğine tahsis edilen Ilıca Otel Harlek Tesisleri konusu incelenmiş olup; 31.07.2013 tarihinde kiracımız bulunan şirket ile yapılan toplantıda mutabakata varılmış ve; Kiracımızın talebi doğrultusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan izin ile yine kiracımızın talebi doğrultusunda düzenlenen Turizm İşletme Belgesi arasında farklılık olmasından dolayı Orman ve Su İşleri Bakanlığınca istenen bedeller iki taraftan da istenmiştir. Kiracımız açılacak davada müdahil olmayı kabul etmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Arazi İzin Bedeli, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Geliri, Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu, Gayri Safi Gelirin %2' si olmak üzere -4- kalem ile ilgili Belediyemize gönderdiği listede bazı ödemelerin yapılmadığı belirtilmesine rağmen, ödemelerin kiracımız tarafından kira başlangıç tarihinden bugüne kadar 196 yataklı 5 yıldızlı tatil köyü esas alınarak ödendiği, ödenmedi gösterilen bedellerin bazı kalemlerininde şirket tarafından sunulan belgelerde ödendiği görüldüğünden; hesap mutabakatının Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılmasına; Hesaplamalarda, Gecikme Zammı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre uygulandığı oysa bunun akitten doğan bir alacak olduğundan bahsedilen kanun kapsamı dışında kaldığından Gecikme Faizi olarak hesaplanması konusunda yeniden mutabakatın sağlanmasına; Kültür ve Turizm Bakanlığında tek muhatabın kendileri olduğundan geçmişe dönük talep edilen bedellere esas tüm işlemlerde kullanılan belge ile itirazların ve hukuki işlemlerin kiracımız tarafından yürütülmesine; Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde alınacak sonuçların Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile varılacak ödeme mutabakatına istinaden “ihtiyati tedbir talebiyle birlikte menfi tespit davasının” Belediyemizce açılıp, kiracımızca müdahil olunmasına; 15.12.2013 tarihine kadar sonuç alınamaması halinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının, 14.02.2015 tarihinde sona erecek olan tahsis süremizin yenilenmesine engel olmaması ve Belediyemizin mağdur duruma düşmemesi için varılan hesap mutabakatı çerçevesinde en geç 15.12.2013 tarihine kadar ödeme yapılıp, kiracımızın ödemesi gereken kalemler için gerekli yasal yollara başvurulmasına bu konularda her türlü iş ve işlemleri yapmak için Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 66.MADDESİNİN: İlimiz, Akkent Mahallesinde bulunan Yedigöller Şehzadeler Parkı içerisinde bulunan yerler ile İlimiz, Afyon Yolu üzeri eski Can Kafe karşısı yapımı tamamlanma safhasına gelen Kültür ve Ticaret Merkezi içerisinde bulunan yerlerin tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; -Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, Akkent Mahallesinde bulunan yapımı tamamlanma safhasına gelen Yedigöller Şehzadeler Parkı içerisinde bulunan ve kiraya verilecek olan yerler ile; -Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Afyon Yolu üzeri eski Can Kafe karşısı yapımı tamamlanma safhasına gelen Kültür ve Ticaret Merkezi içerisinde bulunan ve kiraya verilecek olan yerlerin; Daha etkin şekilde kullanılması ve daha verimli faaliyet gösterilmesi açısından, her iki yerinde ayrı ayrı bir bütün olarak ve daha cazip hale gelmesi için 10'ar yıla kadar ihale edilerek kiraya verilmelerine, taliplisi çıkmayan iş yerlerinin ayrı ayrı ihale edilmelerine; ihale şartlarının belirlenmesi, gerekli sözleşme ve anlaşmaların hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (28) GÜNDEMİN 67.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Okçu Mahallesi, 9, 10 pafta, 20.J.2 imar paftasında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Okçu Mahallesi, 9, 10 pafta, 20.J.2 imar paftasında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 25.07.2013 tarih, 4748 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. , Okçu Mahallesi, 9, 10 pafta, 20.J.2 imar paftasında, Ayrık Nizam 2 kat konut alanları, Cami, Belediye Hizmet Alanlarında; Belediye Hizmet Alanı- İbadet Yeri ( Serbest Nizam- Hmax: 4 kat -15.00 metre-TAKS:0.50/KAKS:2.00), Cami( Serbest Nizam- Hmax:15.00 metre-TAKS:0.50/KAKS:2.00), lejandlı alanların düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği İl Müftülüğünden uygun görüş alınması şartıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip, İbadet yerlerindeki; kapanan yol alanı +(mülkiyeti Belediyemize ait tüm parsel alanlarının) 3146, 3147, 3148, 3151, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 nolu parsel numaralı taşınmazlar ile Belediye ve Mücavir Alanlarımız dışında olan, Gevrekseydi, 121 ada, 25 nolu parsel (3.249,18 m2), Geven, 120 ada, nazım ve uygulama imar planları dışında 2 nolu parsel(1694,84 m2), Sultanbağı Mahallesi 65 pafta, 450 ada, Koruma Amaçlı İmar Planında Bitişik Nizam 3-4 kat lejandlı sahada bulunan 11 nolu parsel (570,84 m2) numaralı taşınmazların kamu yararı olması sebebiyle, taşınmazların kıymet takdiri gözetilmeksizin başabaş takas edilmesi, 22A maddesine göre kadastro yenilenmesi olduğundan belirtilen bu parsellerin 22A maddesine göre kadastro yenilenmesinden sonra da kabul edilerek bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 68.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait,İlimiz, Tavşanlı yolu üzerinde 4322 parselde bulunan Çok Amaçlı Spor Kompleksi (Atlı Spor Tesisleri) konusunun müzakeresi müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, merkez, Tavşanlı yolu üzerinde 4322 parselde bulunan Çok Amaçlı Spor Kompleksi (Atlı Spor Tesisleri) ile ilgili olarak; Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih ve 124 sayılı kararı ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığına 10 yıllığına tahsis edilmiş ve 12 Nisan 2013 tarihinde protokol imzalanmıştır. Ancak; yer teslimi tutanağı konusunda federasyon yetkilisi Ferhat TAK imzadan imtina etmiş ve daha önce söz konusu yerde faaliyet gösteren kişilerden 100'ün üzerindeki dilekçede faaliyetlerin Belediyemizce yürütülmesi istenmiştir. 12 Nisan 2013 tarihinde imzalanmış olan protokolün iptali ile birlikte İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz 14.04.2013 tarihli Bakanlık Oluru uyarınca faaliyeti öngörülen Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yönetilmesine, gerekli ilave yatırımların ve bakım, onarım vb. hususların Belediyemizce yapılmasına, hizmet karşılığı Encümence belirlenecek bedel üzerinden konu ile ilgili Kulüplerle yapılacak protokol çerçevesinde hizmetin yürütülmesine; Ya da aynı şartlarda Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak karşılıklı protokol ile hizmetin yürütülmesine; Bu yer ile ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek,üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN Mehmet Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI