BELEDİYE MECLİSİNİN 04.04.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM  4. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 4. olağan toplantısını Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 04.04.2017 Salı günü Saat: 18.30'da üyelerden 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6- ÖMER FARUK DURMAZ, 7- HALİT OĞUZ ATAKAN, 8- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ,  9-MUSTAFA AYDIN, 10- FATMA GÜL, 11-FURKAN YILMAZ, 12-MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14-PINAR AKBULUT, 15-SELİM DURMAZ,
16-Muhammed İkbal GÜNDEM 17-ŞULE UYKUN, 18-MURAT HASER, 19-SALİH ÖZDEN, 20-ENVER ERDOĞAN, 21-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 22-AHMET ULUCA, 23-SERDA BAL YILDIZ, 24-NEDİM DELEN, 25-YUSUF SÖKMEN, 26-EROL MERCAN, 27-MUSTAFA EROL, 28-Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU,
29-AHMET UYGAR ’ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Gülşah ARIKAN AKANDERE’ nin izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği 2016 yılı Denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması konusu olduğunu belirtti ve;

           Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 01 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " hükmü gereğince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporunun Meclis Üyelerine daha önceden dağıtılarak bilgi edinildiğini belirtti.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler  tek tek okundu ve ;

-2017 Yılı Ek Ödenek yapılması,

-Su sayaçları satış fiyatları ile yeraltı çöp konteynerlerinin satış fiyatlarının belirlenmesi ve Belediyemiz 2017 yılı Gelir Tarifeleri ‘ne eklenmesi, konularının gündeme alınmasında işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Gündemin bu  maddesinde, 2016 yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuyu müzakereye açmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN'e bıraktı.

Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN hazırlanan Faaliyet Raporlarının önceden tüm üyelere dağıtıldığını belirterek 2016 yılı faaliyet raporunun önceden üyelere dağıtımının yapıldığını ve inceleme fırsatının bulunduğunu, okunması zaman alacağından dolayı okunup okunmamasını oya sundu ve okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN 2016 yılı faaliyetler hakkında bilgi vermesi için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na söz hakkı verdi ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU 2016 yılı faaliyetleri hakkında gerekli bilgiyi verdi.

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN faaliyet raporunu oya sundu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemizin 2016 Yılı Faaliyet raporunun yeterliliğine ve aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyelerinin seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve meclis üyelerince verilen önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu gizli oya sundu ve;

 

            (Bu arada Meclis Başkanı oyların sayımı için tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyetine Furkan YILMAZ ve Azime Nur AKTAŞ AKALIN’ı görevlendirdi)        

 

            5393 Sayılı Belediye Kanun'un 33.Maddesi (a) bendi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

  1.   Fatma GÜL 27 oy,
  2.   Mustafa AYDIN 26 oy,
  3.   Banu AKALINOĞLU 26 oyla  Belediye Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçildiler.

            GÜNDEMİN 3. MADDESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi, (görev süresi 1 yıl) (en az 3 üye, en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve meclis üyelerince verilen önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir." hükmü uyarınca;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına ;

Plan ve Bütçe  Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere ;

1- Mehmet Naci PEKCAN

2- Ebubekir ERDOĞMUŞ

3- Furkan YILMAZ

4- Mustafa EROL

5- Nedim DELEN 'in seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi ,(görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye, en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve meclis üyelerince verilen önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir." hükmü uyarınca;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- Nuri ÇETİN

2- Pınar AKBULUT

3- Murat HASER

4- Ahmet ULUCA

5- Azime Nur AKTAŞ AKALIN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  5. MADDESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3, en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve meclis üyelerince verilen önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir." hükmü uyarınca;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Araştırma ve Tanıtım  Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına;

Araştırma ve Tanıtım  Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere ;

1- Halit Oğuz ATAKAN

2- Mehmet ÖZDOĞAN

3- Cafer Cihat CEYLAN

4- Yusuf SÖKMEN

5- Serda Bal YILDIZ'ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6 . MADDESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi ,(görev süresi 1 yıl), (en az 3, en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve meclis üyelerince verilen önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir." hükmü uyarınca;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Tarih ve Kültür Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına ;

Tarih ve Kültür Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere ;

1- Muhammed İkbal GÜNDEM

2- Halit Oğuz ATAKAN

3- Banu AKALINOĞLU

4- Ahmet UYGAR

5- Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU 'nun seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  7. MADDESİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi , (görev süresi 1 yıl), (en az 3, en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve meclis üyelerince verilen önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir." hükmü uyarınca;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına;

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu  üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- Ömer Faruk DURMAZ

2- Selim DURMAZ

3- Şule UYKUN

4- Cemal AYDIN

5- Erol MERCAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  8. MADDESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Mecidiye Mahallesi, 31 ada, 2 parsel numaralı, 44,76 m2 yüzölçümlü "çeşme ve çamaşırhane" vasıflı taşınmazın Yakup Çavuş (Çelebi-Bülbül) Mescidinde yapılması planlanan restorasyon projesi kapsamında değerlendirilebilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bedelsiz devri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 03.03.2017 tarih-824 sayılı yazısında; mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Mecidiye Mahallesi, 31 ada, 2 parsel numaralı, 44,76 m2 yüzölçümlü "çeşme ve çamaşırhane" vasıflı taşınmazın Yakup Çavuş (Çelebi-Bülbül) Mescidi'nde yapılması planlanan restorasyon projesi kapsamında değerlendirilebilmesi için İdarelerine bedelsiz devri talebi görüşülmüş olup;

 Mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu taşınmazın  5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) ve 75.maddesi (d) bendi (kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür) ile 5018 Sayılı Kanunun 45. maddesi (Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir........) hükümleri gereğince;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Mecidiye Mahallesi, 31 ada, 2 parsel numaralı, 44,76 m2 yüzölçümlü "çeşme ve çamaşırhane" vasıflı taşınmazın, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bedelsiz devrine, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9 . MADDESİ

İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına 2017 yılında yapılacak giyim yardımlarının bir kısmının okul kıyafeti olması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına yapılan kıyafet yardımında, kıyafetler Bayramlık kıyafet, Sünnetlik Kıyafet şeklinde belirtilmiş ancak okul kıyafeti belirtilmemiştir.

2016 Yılı programının uygulamalarında ihtiyaç sahibi ailelerimizin bir kısmının okul kıyafetine ihtiyaç duyduğu tespit edilmiş olduğundan dolayı;

2017 Yılında yapacağımız giyim yardımlarının bir kısmının okul kıyafeti olarak yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  10. MADDESİ

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 22 pafta, 4170 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 22 pafta 4170 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4‘ünün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ

İlimiz merkez Zafertepe Mahallesi 16P1 pafta, 111 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Zafertepe Mahallesi 16.P.1 pafta 111 ada 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4‘ünün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  12. MADDESİ

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

03.03.2017 tarih, 1126 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Söz konusu müracaatla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanında, 24.02.1988 tarihli çap krokisinin tekrar verilmesi istenmiştir. 24.02.1988 tarihli imar (çap) durumu belgesinde, Mehtap Caddesi tarafında bulunan parka birleşik bölümde 5 metre ön bahçe mesafesi aranmamıştır. Ancak, 02.09.2003 tarih, 128 sayılı Belediye Meclisinin kararıyla onaylanan imar planı değişikliğiyle, park alanı yol alanına dönüştürüldüğünden, 174 no.lu parsel alanının Mehtap Caddesi tarafında da 5 metre ön bahçe aranmaya başlanmıştır. Yapılan incelemelerde, söz konusu müracaatın bir çok kez İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Belediye Meclisinde görüşüldüğü, tespit edilmiştir. 174 no.lu parsele birleşik 21 no.lu parsel alanında iskân ruhsatlı yapılaşmanın olduğu, 174 no.lu parsele diğer birleşik parsel olan 206 no.lu parselde de 5 metre ön bahçeli yürürlükteki imar planına göre yapılaşmanın bulunduğu, görülmüştür. Belediye Meclisimizin 01.06.2007 tarih, 189 sayılı kararında da bahsedildiği üzere;  yapı ve nüfus yoğunluğu artacağı, çevredeki yapılaşmalar dikkate alındığında, imar planında 5 metre bahçeli adalar bulunduğu ve plan bütünlüğü bozulacağı, hususlarından dolayı, 174 no.lu parsel alanında 5 metrenin iptal edilmesi, mümkün gözükmemektedir. Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin, 2013/953 No.lu Kararında da ; “.... Davanın Özeti: ....söz konusu taşınmaz için inşaat izni verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kütahya Belediyesinin 16.04.2012 gün ve 3320 -9524 sayılı işlemiyle bu işlemin dayanağı Kütahya Belediye Meclisinin 01.06.2007 gün ve 189 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek iptali istenmektedir.....” şeklinde açıklanarak, gerekçeler belirtilerek, dava reddedilmiştir. Açıklanan bu nedenlerden dolayı, 03.03.2017 tarih, 1126 kayıt no.lu dilekçe ile talep edilen Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanında yapılan imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  13. MADDESİ

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 32 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 32 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  14. MADDESİ

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 271 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 271 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

03.02.2017 tarih, 604 kayıt no.lu, 10.03.2017 tarih, 1283 kayıt no.lu ve 27.03.2017 tarih, 1563 kayıt no.lu dilekçeler etüt edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 271 ada, 1 parselde imar planı değişikliği yapılarak, yapılaşma koşullarının TAKS: 0.32, KAKS: 2.00, Ayrık nizam 5 kat olarak düzenlenmesi talep edilmektedir. Mevcut imar planında söz konusu parsel alanında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, Ayrık nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Bahse konu alanın imar planında KAKS değeri belirtilmemiştir. Ruhsata esas projeler incelendiğinde bölgedeki yapılaşmalarda KAKS değerinin 2.00 civarında olduğu görülmektedir. Teklif imar planı değişikliğinin, Yönetmelikte belirtilen kat artışına yönelik imar planı değişikliklerinde kullanılan formüle göre karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığı sağlayacak şekilde önerildiği görülmüştür.

Parselin yol alanında kalan kesiminin kamuya bedelsiz terk edilmesi kaydıyla; Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 271 ada, 1 parsel alanında yol alanı düzenlenerek, adanın kuzeybatı tarafındaki 7 metrelik yolun genişliğinin 10 metreye çıkarılması; yapılaşma koşullarının TAKS: 0.32, KAKS: 2.00, Ayrık nizam 5 kat olarak düzenlenmesi; “TAKS-KAKS hesabı brüt parsel alanı üzerinden yapılacaktır.” plan notu oluşturulması; yan bahçe mesafesinin 3.5 m., kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde yapı yaklaşma mesafesinin 6 m. olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile söz konusu bölgedeki fonksiyonların gösterildiği nazım imar planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  15. MADDESİ

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21J1 pafta, 6 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Okçu Mahallesi, 21J1 pafta, 6 no.lu adada imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

23.02.2017 tarih ve 1003 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Okçu Mahallesi, 21J1 pafta, 6 ada, 2 parsel alanında ada ayırma çizgisinin kaldırılması talep edilmektedir. Söz konusu, imar planında Ayrık nizam 2 kat konut lejantı bulunan Okçu Mahallesi, 21J1 pafta, 6 no.lu ada alanında, ada ayırma çizgisinin iptal edilmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  16. MADDESİ

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel alanında Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan 2698 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel alanında Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan 2698 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

06.03.2017 tarih ve 1153 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Söz konusu dilekçe ile 2698 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir. Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 no.lu parsel alanı imar planında yaya yolu alanında kalmakta iken; Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan 2698 no.lu imar planı değişikliğiyle Park lejandlı alana dönüştürülerek; “Park alanında 30 m2 büyüklüğünde muhtarlık binası yapılabilir.” plan notu oluşturulmuştur. Bahse konu alan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmakta olup, söz konusu imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.01.2017 tarih ve 3805 sayılı kararıyla da uygun görülmüştür. Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 17.07.1987 tarihinde onaylanmıştır. Bu tarihten, 2698 no.lu imar planı değişikliğinin onaylandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde parsel alanında herhangi bir imar planı değişikliği yapılmamıştır. Yukarıda açıklandığı üzere 151 no.lu parsel alanı yapılan imar planı değişikliğiyle yaya yolu alanında kalmakta iken Park lejandlı alana dönüştürülmüştür. Dolayısıyla söz konusu parselin bulunduğu alan imar planı değişikliği öncesinde ve sonrasında kentsel sosyal-teknik altyapı alanı olarak belirlenmiş sahalarda kalmaktadır. Söz konusu parselde hâlihazırda bulunan bina aynı zamanda muhtarlık binası olarak kullanılmaktadır. İmar planı değişikliği ile düzenlenen Park alanında, diğer mahalle muhtarlıklarında da uygulanan tip proje uygulanarak 30 m2 büyüklüğünde muhtarlık binası yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı; Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 no.lu parsel alanında Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan 2698 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  17. MADDESİ

İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 57 pafta, 331 ada, 10-20 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Börekçiler Mahallesi, 57 pafta, 331 ada, 10-20 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

23.02.2017 tarih ve 1007 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Börekçiler Mahallesi, 57 pafta, 331 ada, 10-20 no.lu parselin bulunduğu alanda imar planında kısmen Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan, kısmen de yol alanı bulunmaktadır. Söz konusu parsellerin yola giden kısımlarının terki, birbirleri ve komşu 9-11 no.lu parsellerle şuyulanarak imar parseli haline getirilmesi gerekmektedir. Parsellerin doğu tarafında bulunan 300 envanter numaralı tescilli yapı nedeniyle 12 no.lu parselden yola terk yaptırılmayacağı; 10-20 no.lu parselden yola terk yapılması halinde yapılacak binanın tescilli binadan geride kalacağından bahisle, yapılacak binanın tescilli yapının gerisinde kalmaması için imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Söz konusu parsellerin bulunduğu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Talep edildiği şekilde 10-20 no.lu parselden yola terk olmayacak şekilde imar planı değişikliğinin yapılması halinde yol alanı miktarı azalacağı ve yoğunluk artışı meydana geleceğinden dolayı; Börekçiler Mahallesi, 57 pafta, 331 ada, 10-20 no.lu parsel alanında talep edilen imar planı değişikliğinin reddine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  18. MADDESİ

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 184 ada, 18-19-20 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 184 ada, 18-19-20 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

15.03.2017 tarih ve 1378 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Söz konusu dilekçede; Yoncalı Mahallesi'nde bulunan 184 ada, 18, 19, 20 parsel no.lu taşınmazları birleştirerek ticari arsa yapmak istediği belirtilmekte; ayrıca, yapmayı düşündüğü butik otelin ticari olmasından dolayı 5 kat olarak düzeltilmesi talep edilmektedir. Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 184 ada, 18-19-20 parsel alanında imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, Ayrık nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Talep edilen imar planı değişikliğinin yapılması halinde yoğunluk artışına neden olacağı; plan bütünlüğü, kentsel doku karakteri ve söz konusu adadaki yapılaşma düzeni bozulacağı nedenleriyle, imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  19. MADDESİ

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, J23b09b3c pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde imar planlarının iptal edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Okçu Mahallesi, J23b09b3c pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde imar planlarının iptal edilmesi dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 08.03.2017 tarih ve 1051 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Söz konusu yazıda; “...Ancak Orman Genel Müdürlüğü ilgi (c) yazısı ile “Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen imar planı haritasında talep edilen spor kompleksinin dışında kalan ormanlık alanda park ve dinlenme alanı olarak gösterildiği, ormanlık alanlardan imar geçemeyeceği göz önüne alınarak söz konusu imar planının düzeltilmesi” gerektiğini belirtmiştir. Bahse konu ormanlık alanda imar planının Orman Genel Müdürlüğü talebi doğrultusunda düzenlenmesi neticesinde İl Müdürlüğümüzce tahsis talebinde bulunabilecektir...” denilmektedir. Okçu Mahallesi, J23b09b3c pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde kalan sahada imar planında Spor Tesisleri Alanı, Park, Oyun Alanları ve Dinlenme Alanları, Topografik ve Jeolojik Nedenle Yapı Yasağı Uygulanacak Alan, Park ve yol lejandlı sahalar bulunmaktadır. Söz konusu saha 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Diğer taraftan Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde Botanik Parkı düzenlenmesine yönelik ilave imar planı onaylanmıştı. Söz konusu ilave imar planı, Okçu Mahallesindeki spor tesisleri alanının içinde bulunduğu I-III. Etap imar planlarının dışında kalmakta olup; bu planlara birleşik konumdadır. İlgili mevzuatta Botanik Parkı alanları da kişi başına ayrılan 10 m2 yeşil alan içerisinde değerlendirilmektedir.

Okçu Mahallesi, J23b09b3c pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde imar planında bulunan Spor Tesisleri Alanı hariç; orman alanında kalan Park, Oyun Alanları ve Dinlenme Alanları, Topografik ve Jeolojik Nedenle Yapı Yasağı Uygulanacak Alan, Park ve yol lejandlı sahalarda imar planlarının iptal edilerek söz konusu sahaların imar plansız hale getirilmesi; söz konusu imar planlarının iptali nedeniyle azalan 5.3 hektarlık yeşil alana karşılık olmak üzere, Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 5.3 hektarlık sahanın karşılık gösterilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  20. MADDESİ

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve; 

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN  21. MADDESİ

 İlimiz merkez Seydiköy Köyü I24-d-23-a-1 pafta, 101 ada; 370 parselde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Seydiköy Köyü I24-d-23-a-1 pafta 101 ada; 370 parselde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

03.03.2017 tarih 1149 sayılı dilekçe ile “Kütahya ilimiz Merkez ilçesi Seydiköy Köyü Yasemin YILDIRIM adına kayıtlı olan I24-d-23-a-1 pafta, 101 ada, 370 no.lu 8001,60 m2 lik arazimizde, 300 KW’lık GES(Güneş Enerji Santrali) kurmak istiyoruz. Tesisin kurulumu için OEDAŞ Genel Müdürlüğüne başvuru yapılarak gerekli izin ve Çağrı Mektubu alınmıştır. Arazimiz ile alakalı İmar Planının yapılabilmesi konusunu bilgilerinize arz ederiz.” şeklindedir.

1-Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 7. Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) Emlak ve İnşaat Servisi Müdürlüğü 2-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 3-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Sahada Maden bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması ile ilgili olarak ilgili Genel Müdürlük Ankara),  4-Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü, 5- Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 6-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 7-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü,  8-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 9-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 10-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 11-İl Özel İdaresi Kütahya, 12-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 13-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 14-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya,   19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 20-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya,  21- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü, 22- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, 23-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 24-Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmış ve etüt edilmiştir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılmasına, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına, İmar Planı ön izni verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  22. MADDESİ

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3468 ada, 26 parsel alanında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3468 ada 26 parsel alanında İmar Planı değişikliği konusu görüşüldü yapılan görüşmeler sonunda;  

            Parmakören Mahallesi 3468 ada 26 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri Yençok: Serbest, TAKS:0.50, KAKS:2.00 Serbest Nizam lejandlı alanda kalmaktadır. Bahse konu parsel alanı içerisinden Enerji Nakil Hattı geçmektedir. Enerji Nakil Hatları ile ilgili olarak 15.01.2017 tarih E.826 sayımız ile Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş Müdürlüğünün 30.01.2017 tarih 2013 sayılı yazılarında; “... İlgili kurum ile söz konusu alandan geçen enerji nakil hatlarının deplase edilmesi hususunda mutabakata varılmış olup; İl İşletme Müdürlüğümüzce hazırlanan protokol imzalanmak üzere T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere T.C Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.” şeklindedir.

           Parmakören Mahallesi 3468 ada 26 parsel Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri ve  Alanı içerisinden geçen Enerji Nakil Hatlarının deplase edilmesi amacıyla Enerji Nakil Hattı ve (Enerji Nakil Hattı koruma Alanı) Yapı Yasaklı Alanların kaldırılmasına Yencok:serbest, Taks:0.50, Kaks:2.00, Serbest Nizam Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri Uygulama İmar değişikliği ve bu değişikliğin Nazım İmar Planlarına aktarılmasına, Enerji Hatlarının ilgili kurum tarafından deplase edilmesi şeklinde plan notlarına işlenmesine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  23. MADDESİ

İlimiz merkez Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü ile İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanları arasındaki bölgede Botaş Doğalgaz Boru Hattı ve Alanları ile ilgili İmar Planı ve değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü ile İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanları arasındaki bölgede Botaş Doğalgaz Boru Hattı ve Alanları ile ilgili İmar Planı ve değişiklikleri konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;        

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş 31.05.2016 tarih 2015/1730 sayılı yazılarında
“Doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması ve enerji ihtiyacının belli bir bölümünün doğalgaz ile karşılanması amacıyla; Kütahya Tavşanlı Doğalgaz Boru hattı Arazi Etüt, Harita ve Kamulaştırma/Mühendislik çalışmaları Botaş boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş ile imzalanan bağlantı Anlaşması'na göre yapılacaktır. Bu kapsamda; 16” inç çapında planlanan, Kütahya- Tavşanlı Yüksek Basınç Doğalgaz Boru Hattı Projesi yaklaşık 62+886 m sinden başlayarak, Kütahya ili, Merkez ilçesi ve Tavşanlı ilçe sınırlarından geçerek Tavşanlı ilçesinde son bulacaktır. Doğalgazın enerjide önemli bir yer tutması nedeniyle, projenin her aşamasında kararlı bir şekilde hareket edilerek zamanında sonuçlandırılması ve projenin 2. aşaması olan boru hattı inşaat işlerinin başlayabilmesi amacıyla; söz konusu projelerle ilgili olarak kurumuzun görüşleri” şeklindedir.

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün 20.07.2015 tarih 23421 sayılı yazılarında “... 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BOTAŞ Ham Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliğine göre... kuruluşumuza ait etüt halinde bulunan Çinigaz Tavşanlı DGİH'nin kamulaştırma koridor genişliği gaz akış yönüne göre, sağdan 4 metre ve soldan 4 metre olmak üzere toplamda 8 metredir. ...çapa göre sol veya kalıcı güzergah şerit genişliği + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi (en az 5 metre ya da kadastro Müdürlüğünüzün belirlediği bina çekme mesafesi)+ her kat için 0.5 metre formülüne göre hesaplanır. Okul, Hastane, İbadethane ve benzeri toplu yaşam alanları için formüle 10 metre ilave edilir ....” şeklindedir.

Yeni Yapılacak Kütahya-Tavşanlı Yüksek Basınç Doğalgaz Boru Hattı Projesinin Andız Mahallesi 119 ada 131 ve 142 parsel alanlarının güney batı kesiminde bulunan 15 metrelik yol alanı içerisinde olacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili değişikliğin Çinigaz  Doğalgaz A.Ş. Müdürlüğü’ne iletilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü ile İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanları arasındaki bölgede Botaş Doğalgaz Boru Hattı ve Alanlarının İmar Planlarına aktarılması ve Kirazpınar Mahallesi 147 ada, Parmakören Mahallesi 4205 ada ve İnköy Mahallesi 5146 adalarda bahçe mesafelerinin Yönetmelikte belirlenen kriterlere uyularak düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  24. MADDESİ

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3774 ada, 1 parsel, alanının bulunduğu bölgede İmar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Güveççi Mahallesi 3774 ada 1 parsel alanının bulunduğu bölgede İmar planı değişikliği  müracaat konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Güveççi ve Okçu Mahalle Muhtarlığının 3774 ada 1 parsel alanının bulunduğu bölge ile ilgili olarak 03.03.2017 tarih 1151 kayıt numaralı dilekçesi: “Kütahya İl Merkezine bağlı Okçu ve Güveççi Mahalleleri olarak, iki mahalle arasında uygun görülecek bir alana ortak spor tesisi yapılmasını istiyoruz. Bu noktada talep ettiğimiz yer ekte bilginize sunulmuştur. İki mahallemize spor tesisi kazandırılması noktasında yapılacak çalışmalar için şimdiden teşekkür eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz.” şeklindedir.

Güveççi Mahallesi 3774 ada 1 parsel alanının bulunduğu bölge 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarında; Park, Yol ve Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) Hmax:16.50 m.(4 kat) TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest Nizam lejantlı alanlarda kalmaktadır. Diğer taraftan Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih 354 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada 1 parsel bölgesinde Botanik Parkı düzenlenmesine yönelik ilave İmar Planı onaylanmıştı. Söz konusu ilave imar planı, Okçu ve Güveççi Mahallesi İmar planlarının dışında kalmaktadır. İlgili mevzuatta Botanik Parkı alanları da kişi başına ayrılan 10 m2 yeşil alan içerisinde değerlendirilmektedir.

Söz konusu Belediye Hizmet Alanı ve güneyindeki Park Alanında, Spor Tesisleri Alanı Emsal:1.00 Serbest Nizam Yençok:16.50 ve kanal lejantlı alanlar düzenlenmesi, bu alanın batısındaki park alanında da Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) Hmax:16.50 m.(4 kat) TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest Nizam lejantlı alan düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu Uygulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Azalan 6.474 m2 lik yeşil alana karşılık olmak üzere de, Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada 1 parsel bölgesinde düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 6.474 m2 lik sahanın karşılık gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  25. MADDESİ

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 0 ada, 5401 parsel bölgesinde, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi, 0 ada, 5401 parsel bölgesinde, imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            İnköy Mahallesi kuzeyi ile 2. OSB alanı arasındaki, 5401 no.lu parsel bölgesinde, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Konut Alanları ve kentsel, sosyal, teknik altyapı alanları olarak imar planları bulunmaktadır.

Belediye Hizmet Alanı (Hafriyat- Geri Dönüşüm ve Depolama Alanı) lejandlı alanın doğusunda bulunan 2 adet Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Serbest Nizam, TAKS aranmayacaktır. KAKS:1.00, Yençok:8.50 m (2 kat)) lejandlı alanın Küçük Sanayi Sitesi Alanı (Yençok:9.50 metre (2 kat), Serbest Nizam) olarak düzenlenmesi, 18. madde İmar Uygulaması Yapılacak Alan Sınırının düzenlenmesi yönlerindeki Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26 . MADDESİ

İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  27. MADDESİ

2017 Yılı Ek Ödenek konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kütahya Belediyesi arasında 02/12/2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Kütahya İli sınırları içinde 6306 sayılı kanun kapsamında belirlenen rezerv yapı alanında yapımına devam edilen, Kütahya Parmakören Toplu Konut işinde kullanılmak üzere, 07/03/2017 tarih ve 91 sayılı Meclis Kararı ile İller Bankası A.Ş' den 332.000.000,00 TL kredi kullanılmasına karar verilmiş olup;

            Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37.maddesi gereğince,  İller Bankası A.Ş'nin Yönetim Kurulu kararına takiben 2017 yılı içinde kullanılacak olan 120.000.000,00 TL  kısmı için, Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine karşılığı finansman gösterilerek 'ek ödenek' yapılmasına  ve ek ödenek (ek bütçe) cetvelinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

KÜTAHYA BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI EK ÖDENEK CETVELİ

FİNANSMAN

EKONOMİK KOD

AÇIKLAMA

EK ÖDENEK BÜTÇESİ

1

8

2

1

İller Bankası Borçlanma

120.000.000,00

TOPLAM

120.000.000,00

GİDER CETVELİ 

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

BİRİM

FONK. KOD

FİN.KOD

EKON.SINF

AÇIKLAMA

EK ÖDENEK BÜTÇESİ

46

43

2

31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

04.4.3

5

0605

Diğerleri

120.000.000,00

TOPLAM  

120.000.000,00

İşbu Kütahya Belediyesi 2017 Mali Yılı Ek Ödenek Cetveli 120.000.000,00 TL. (YüzyirmimilyonTL) olarak tanzim ve teklif edilmiştir

 

 

 

GÜNDEMİN  28. MADDESİ

Su sayaçları satış fiyatları ile yeraltı çöp konteynerlerinin satış fiyatlarının belirlenmesi ve Belediyemiz 2017 yılı Gelir Tarifeleri ‘ne eklenmesi konularının müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz, damga süresi dolan veya arızalanan soğuk su sayaçlarını abonelerin talep etmeleri halinde, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce satın alınan sayaçlarla değiştirmekte olup; değiştirilen su sayaç satış fiyatlarının;

            a) 3/4 110 mm Soğuk Su Sayacı rekorsuz 30,00 TL + KDV

            b) 3/4 190 mm Soğuk Su Sayacı rekorsuz 34,00 TL + KDV

            c) 1/2 165 mm Soğuk Su Sayacı rekorsuz 32,00 TL + KDV

            d) 1/2 150 mm Soğuk Su Sayacı rekorsuz 32,00 TL + KDV olarak uygulanmasına;

Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 175 sayılı kararı ile en az 24 dairelik sitelerde zorunlu hale getirilen,  Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce takibi yapılan, yeraltı çöp konteynerlerinin satış fiyatının KDV dâhil 15.000,00 TL (OnBeşBinTürkLirası) olmasına;

Belediyemiz 2017 Yılı Gelir Tarifesine eklenmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Meclis Başkanı

 

 

Pınar AKBULUT

Katip  

   

 

Ömer Faruk DURMAZ

Katip