BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM  5. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 5. olağan toplantısı, Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 02.05.2017 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; 1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5-Banu AKALINOĞLU, 6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit Oğuz ATAKAN, 8-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 9-Mustafa AYDIN, 10-Fatma GÜL, 11-Mehmet Naci PEKCAN, 12-Ramazan YILDIRIM, 13-Pınar AKBULUT, 14-Selim DURMAZ, 15-Şule UYKUN, 16-Murat HASER, 17-Salih ÖZDEN, 18-Enver ERDOĞAN, 19-Azime Nur AKTAŞ AKALIN, 20-Ahmet ULUCA, 21-Nedim DELEN, 22-Yusuf SÖKMEN, 23-Erol MERCAN, 24-Mustafa EROL, 25-Ahmet UYGAR’ın iştirakleri ile yapıldı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Furkan YILMAZ, Halil İbrahim DOĞLARILOĞLU, Serda BAL YILDIZ, Muhammed İkbal GÜNDEM’in izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler  tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 123 ada 153 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

            -Belediye Meclisimizin 04.04.2017 tarih ve 123 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, ilimiz muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi,

            -İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parsel alanında imar planı değişikliği,

-Çamlıca Tabiat Parkına ait, 2017 yılında uygulanacak olan otobüs giriş ücretinin yeniden görüşülmesi konularının gündeme alınmasında işaretle yapılan oylama sonucunda, gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Belediyemiz 2016 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediyemizin Analitik Bütçe Esaslarına göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 Yılı İdari ve Kesin Hesabı incelenmiş olup; Kesin Hesaba ait cetveller aşağıda sunulmuştur.

 

GELİR KESİN HESABI

a) 2016 Yılı Bütçesi ile tahmin edilen gelirler ve yıl sonu gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir.

Gelirin türü

Bütçe ile verilen

Gerçekleşme

Gerç. Oranı

Toplam gelir içindeki payı

Vergi gelirleri

26.750.000,00

19.527.024,93

% 73,00

% 9,92

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

45.982.000,00

44.620.849,18

% 97,04

% 22,66

Alınan bağış ve yardımlar

3.951.000,00

1.317.009,15

% 33,33

% 0,67

Diğer gelirler

138.065.000,00

122.751.107,49

% 88,91

% 62,34

Sermaye gelirleri

20.002.000,00

9.309.313,60

% 46,54

% 4,73

Red ve iadeler

-830.000,00

-605.783,77

% 72,99

-% 0,32

TOPLAM

233.920.000,00

196.919.520,58

% 84,18

%100

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi; 2016 Yılı Gelir Bütçesi 233.920.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, 196.919.520,58 TL tahsilat yapılmış ve gerçekleşme oranı % 84,18 olmuştur.

b) 2016 yılı içerisinde toplam tahakkuk ve devreden tahakkuk dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

2015 yılından devreden tahakkuklar      : 27.365.603,63 TL

2016 yılına ait tahakkuklar                     : 197.847.305,11TL

2016 yılı Toplam Tahakkuk                   : 225.212.908,74 TL

2017yılına devreden tahakkuklar           : 27.687.604,39 TL

 

 

             c) Finansman

 

Bütçe İle Verilen

Gerçekleşme

İller Bankası'na Borçlanma

45.000.000,00

18.347.016,80

İller Bankası'na Borç Ödeme

-9.700.000,00

-10.958.992,27

Diğer Bankalara Borçlanma(uzun vadeli)

0,00

0,00

Diğer Bankalara Borçlanma(kısa vadeli)

0,00

0,00

Diğer Bankalara Borç Ödeme

0,00

0,00

NET BORÇLANMA

35.300.000,00

7.388.024,53

             

            2016 yılı finansman bütçesinde; 45.000.000,00 borçlanma, 9.700.000,00 TL İller Bankasına borç ödeme tahmin edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle; 18.347.016,80 TL borçlanma gerçekleşmiş olup, 10.958.992,27 TL borç ödemesi yapılmıştır. Sonuç olarak; 2016 yılında 7.388.024,53TL net borçlanma gerçekleşmiştir.

 

             GİDER KESİN HESABI

 

              a) 2016 yılı Gider Kesin Hesabının ekonomik dağılımına ait tablo aşağıdaki gibidir.

Giderin türü

Bütçe ile verilen

Gerçekleşme

Gerç. Oranı

Toplam gider içindeki payı

Personel Giderleri

23.007.960,00

21.525.114,26

%93,56

%9,65

Sos.güv.kur.devlet primi

4.009.574,00

3.367.179,30

%83,98

%1,51

Mal ve Hizmet Alım Gider.

98.589.769,00

86.645.847,52

%87,89

%38,84

Faiz Giderleri

3.378.000,00

3.541.678,33

%104,85

%1,59

Cari Transferler

7.222.000,00

7.190.543,39

%99,56

%3,22

Sermaye Giderleri

113.512.697,00

95.713.995,93

%84,32

%42,91

Sermaye Transferleri

0,00

4.895.992,92

%0,00

%2,19

Borç verme

0,00

200.000,00

%0,00

%0,09

Yedek Ödenek

19.500.000,00

0,00

%0,00

%0,00

TOPLAM

269.220.000,00

223.080.351,65

%82,86

%100,00

           

 

               2016 yılı gider bütçesi olarak 269.220.000,00 TL tahmin edilmiş olup 2016 yılı içinde 223.080.351,65 TL olarak gerçekleşmiştir. Kalan 46.139.648,35 TL ödenek yıl sonu itibariyle iptal edilmiştir. 2016 yılı gider bütçe gerçekleşme oranı %82,86 olmuştur.

 

   
 

              b) 2016 yılı Gider Kesin Hesabının birimlere göre dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.  

Kurumsal

Müdürlük adı

Bütçe

Gerçekleşme

Toplam gerç. Gider içindeki payı

I

II

III

IV

46

43

02

02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.300.000,00

1.274.940,60

%0,57

46

43

02

05

İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü

35.907.000,00

31.474.135,69

%14,11

46

43

02

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

4.475.000,00

2.397.691,38

%1,07

46

43

02

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

430.000,00

380.604,64

%0,17

46

43

02

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

793.000,00

649.225,04

%0,29

46

43

02

25

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

762.000,00

308.279,89

%0,14

46

43

02

30

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

13.950.000,00

13.651.531,13

%6,12

46

43

02

31

Fen İşleri Müdürlüğü

82.600.000,00

71.466.410,90

%32,04

46

43

02

33

Yapı Kontrol Müdürlüğü

1.100.000,00

1.004.374,97

%0,45

46

43

02

34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

26.190.000,00

5.981.695,88

%2,69

46

43

02

35

İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

4.117.000,00

9.183.907,04

%4,12

46

43

02

36

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

12.340.000,00

4.371.447,50

%1,96

46

43

02

37

İtfaiye Müdürlüğü

4.414.000,00

4.266.188,44

%1,92

46

43

02

38

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2.800.000,00

3.043.608,69

%1,36

46

43

02

39

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

10.200.000,00

11.493.471,46

%5,15

46

43

02

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

2.286.000,00

2.686.505,47

%1,20

46

43

02

41

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

15.135.000,00

15.767.258,96

%7,07

46

43

02

42

Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü

26.959.000,00

18.990.609,87

%8,51

46

43

02

44

Temizlik Ve Çevre Koruma Müdürlüğü

16.461.000,00

18.493.688,62

%8,29

46

43

02

45

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2.886.000,00

2.841.912,97

%1,27

46

43

02

46

Sağlık İşleri Müdürlüğü

1.726.000,00

1.380.403,27

%0,62

46

43

02

47

Zabıta Müdürlüğü

2.389.000,00

1.972.259,24

%0,88

TOPLAM

269.220.000,00

223.080.351,65

%100

 

           

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesine göre, aynen kabulüne ve tasdikine, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Siner Mahallesi, 44 ada, 1 parsel numaralı, 7.111,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, mer'i imar planında "eğitim alanı" olan taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve meclis üyelerince verilen önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 27.03.2017 tarih ve 4082680 sayılı yazıları ile; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Siner Mahallesi, 44 ada, 1 parsel numaralı, 7.111,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, mer'i imar planında "eğitim alanı" olan taşınmazın eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsis konusu görüşülmüş olup;

           İlimiz Siner Mahallesi, 44 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) ve 75.maddesi (d) bendi (kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür) hükümleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne 25 (yirmibeş) yıllığına Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesine, tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3100-3102 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık Kamulaştırma Programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz İnköy Mahallesi 2. Etap 345 Adet Konut,1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami inşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ile ilgili olarak yol bağlantısının sağlanması gerekmekte olup;

           İmar Planında 50 m'lik yol alanına denk gelen İlimiz İnköy Mahallesi, 3100-3102 parsel numaralı taşınmazların kısmen kamulaştırılması ile yol bağlantısı sağlanacağından;

           5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, aşağıda mahallesi, ada, parsel bilgileri ve yaklaşık kamulaştırma maliyeti belirtilen taşınmazda yapılacak kamulaştırma işlemlerinin, 6’ncı 5 yıllık Kamulaştırma Programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası                  :Ek

b-Başlangıç Tarihi                     :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi                             :31.12.2017

                        Toplam Maliyeti                        :112.704,00 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

            2013 yılı:

            2014 yılı:

            2015 yılı:

            2016 yılı:

                        2017 yıl ı                                   : 112.704,00 TL

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

                        Kamulaştırma                           : 112.704,00 TL

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

İlimiz İnköy Mahallesi, 3100-3102 parsel numaralı taşınmazların İmar planına göre 50 m'lik yola tahsisli  kısmı ve  üzerindeki  binanın kamulaştırılması

2017

112.704,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ

Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 050. MAH. 076.000/ 5003/50520 sayılı genelgesinde "Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır." hükmü ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 25.10.2007 tarih ve B.05.0.MAH.076000/25597/50000 sayılı yazısı ile Kütahya Valiliği, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 18/10/2016 tarih ve 93721383-349-E.10077 sayılı yazısında, Başbakanlığın mer'i Tasarruf Tedbirleri konulu Genelgesi kapsamında yurt dışına çıkışlardan önce; "Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları İçişleri Bakanlığı'ndan izin alacaktır." denilmekte olup;

            İlim Yayma Cemiyeti, Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla Tanzanya'da yapımı tamamlanan yetimhanelerin açılışı ve diğer şehirlerdeki yetimhanelerin ziyareti amacıyla, kendi imkânlarımızla Tanzanya'ya gerçekleştirilecek olan ziyaret programına, Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun 07-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında yurtdışına görevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  5. MADDESİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. Mehmet ZENCİ’nin yurt dışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 050. MAH. 076. 000/ 5003/ 50520 sayılı genelgesinde; "…Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır." Hükmü gereğince ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 25.10.2007 tarih ve B.050. MAH. 076000/ 25597/ 50000 sayılı yazısına istinaden;

İlimiz çini sektörü üzerinden UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil edilmesi amacıyla, Güney KORE'ye gerçekleştirilecek, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çalışma ziyareti programına, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Mehmet ZENCİ’nin 05.05.2017-14.05.2017 tarihleri arasında yurtdışına görevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6 . MADDESİ

2017 yılı içerisinde alımı planlanan 1 Adet Kamyonetin, 2017 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2017 yılı içerisinde alımı planlanan 1 Adet Kamyonetin “2017 Yılı Taşıt Cetveline” ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ

İlimiz merkez Perli Mahallesi, 21.R.I, 21.R.II, 21.R.III paftalarda, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanına plan notu eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Perli Mahallesi, 21.R.I, 21.R.II, 21.R.III paftalarda, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanına plan notu eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

17.02.2017 tarih, 891 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Perli Mahallesi, 21.R.I, 21.R.II, 21.R.III paftalarda, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanına, söz konusu dilekçede belirtilen, “Elektrik Enerji Üretimi Santrali Yapılabilir.” şeklinde plan notunun eklenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile uygulama imar planındaki katı atık bertaraf ek tesisleri rezerv alanının, plan notlarının aktarılmasına ilişkin ilgili nazım imar planı ve değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ

Mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilen, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 206 no.lu parsel alanının; 2617, 2618 ve 2619 no.lu adalar bölgesinde yapılmakta olan, imar planı yapımı çalışmasına dahil edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilen, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 206 no.lu parsel alanının; 2617, 2618 ve 2619 no.lu adalar bölgesinde yapılmakta olan, imar planı yapımı çalışmasına dahil edilmesi konusu incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

02.11.2015 tarih, 4856 kayıt no.lu dilekçe ile Hacıazizler, 11B3D pafta, 2618 ada, 206 no.lu parsel alanında; konut alanı olacak şekilde, mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi talep edilmişti. Söz konusu 206 no.lu parsel alanına, Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 464 sayılı kararıyla; ilgili hususlar belirtilerek, Konut Alanı olarak, mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için ön izin verilmesi uygun görülmüştür. Mevzii imar planı yapımına esas konusuyla ilgili; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü dışındaki, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alındığı tespit edilmiştir. Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 468 sayılı kararıyla ise 2617, 2618 ve 2619 no.lu adalar bölgesinde konut bölgesi olacak şekilde,  imar planı yapımı için gerekli çalışmaların yapılması, uygun görülmüştü. Bu bölgede ise imar planı yapımına esas, ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlardan görüşler alınmıştır.

17.03.2017 tarih, 1404 kayıt no.lu dilekçe ile 2618 ada, 206 parselin de konut alanı olacak şekilde, plan çalışması sınırları içine alınarak, imar planının yapılması talep edilmiştir.  Mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilen, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 206 no.lu parsel alanın, 2617, 2618 ve 2619 no.lu adalar bölgesinde yapılmakta olan, imar planı yapımı çalışmasına dahil edilmesi, İdaremizce; 206 no.lu parsel alanı hakkında, imar planı yapımıyla ilgili olarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüşün alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 9 . MADDESİ

İlimiz merkez DSİ Sulama Alanlarının iptali için Kamu Yararı Kararının alınması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

DSİ Sulama Alanlarının iptali için Kamu Yararı Kararının alınması konusu, incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde kentsel alanlara ilişkin imar planlarının yapımı aşamasında, DSİ' nce iletilen sulama alanlarının olduğu bölgelerde; mevcut durum, onaylanan imar planları, imar uygulamaları ve kentsel gelişme alanları planlama çalışmaları etüt edilmiştir.  Sulama Alanlarında günümüze kadar yapılan imar planları ile yapılması düşünülen imar planları aşağıda açıklanmıştır.

            I. SULAMA ALANLARI İÇERİSİNDE ONAYLANAN İMAR PLANLARI:

            IA. TEMMUZ 2005 TARİHLİ,  5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDAN ÖNCE ONAYLANAN İMAR PLANLARI:

1- II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANLARI:  Belediye Meclisimizin 08.08.1984 tarih, 111 sayılı kararıyla uygun görülen II. Etap Uygulama İmar Planları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)ca, 24.04.1985 tarihinde onaylanmıştır. Bu planların sulama sahası içerisine giren 258,9 hektarlık bölümü bulunmaktadır. Söz konusu bu bölümde, imar uygulamaları tamamlanmıştır.

2- I.III ETAP UYGULAMA İMAR PLANLARI:  Belediye Meclisimizin 05.06.1986 tarih, 76 sayılı kararıyla  I.II. Etap Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Bu planların sulama sahası içerisine giren 124,2 hektarlık bölümü bulunmaktadır. Söz konusu bu bölümde, imar uygulamaları tamamlanmıştır.

3- ÇAMLICA PRESTİJ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANLARI: Belediye Meclisimizin 19.06.1990 tarih, 147 sayılı kararıyla  Çamlıca Prestij İlave Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Bu planların sulama sahası içerisine giren 15, 8 hektarlık bölümü bulunmaktadır. Söz konusu bu bölümde, imar uygulamaları tamamlanmıştır.

4- BAHÇELİEVLER MAH. UYGULAMA İMAR PLANLARI: Belediye Meclisimizin 06.02.1998 tarih, 15 sayılı kararıyla  Bahçelievler Mahallesi Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Bu planların tamamı sulama sahası içerisindedir. 55,7 hektarlık söz konusu imar planlarının tamamında, imar uygulamaları tamamlanmıştır.

5- ZAFERTEPE MAH. UYGULAMA İMAR PLANLARI: Belediye Meclisimizin 19.06.1987 tarih, 135 sayılı kararıyla  Zafertepe Mahallesi İlave Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Bu planların sulama sahası içerisine giren 7,8 hektarlık bölümünde, imar uygulamaları tamamlanmıştır.

            IB. TEMMUZ 2005 TARİHLİ,  5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDAN SONRA ONAYLANAN İMAR PLANLARI VE KAMU YARARI KARARI ALINAN SAHALAR:

6- BÖLCEK MAH. 9 PAFTADA UYGULAMA İMAR PLANI: Belediye Meclisimizin 01.12.2006 tarih, 457 sayılı kararıyla  Bölcek  Mahallesi 9 paftada Küçük Sanayi Sitesi(Çini İmalatçıları ) ile kentsel-sosyal teknik altyapı alanlarına ilişkin İlave Uygulama İmar Planları onaylanmıştır.  İl Tarım Müdürlüğünün 14.07.2006 tarihli yazıları ve DSİ III. Bölge Müdürlüğünün11.04.2006 tarihli yazılarında belirtilen hususlar esas alınarak, imar planı hazırlanmıştır. Bu plan 7,6 hektarlık alanı kapsamakta olup, tamamı sulama alanı içerisindedir. İmar uygulaması tamamlanmıştır. 

7- TAVŞANLI YOLU ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANLARI: Tavşanlı Yolu çevresinde imar planlarının yapılmasına ilişkin, Belediye Encümenimizin; imar planı hazırlanacak 1. bölüm sahasında 11.07.2006 tarih, 1591/06 sayılı, imar planı hazırlanacak 2. bölüm sahasında 18.01.2007 tarih, 162 sayılı, Kararlarıyla; Kamu Yararı Kararının 5403 Sayılı Kanunun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, alınması; uygun görülmüştür. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 01.09.2006 tarih, 13784 - 65707 sayılı yazılarında ilgili koşullar belirtilerek, imar planı hazırlanacak 1. bölüm sahasının 5403 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince, tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü, bildirilmiştir. Bu hususla ilgili Kütahya Valiliğinin 09/2006 tarihli Oluru bulunmaktadır.  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 21.03.2007 tarih, 1158 sayılı yazısında ise ilgili koşullar belirtilerek, imar planı hazırlanacak 2. bölüm sahasının 5403 Sayılı Kanunun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü, açıklanmıştır. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 09.11.2005 tarih, 124/11887 sayılı yazısıyla, 1.bölümde yapılacak imar planı sahası hakkında, sulama sahalarının tarım dışı amaçla kullanılmasının yetki ve sorumluluğunun İl Tarım Müdürlüklerinin görev alanı içinde olduğu belirtilmiştir. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 09.01.2007 tarih, 235 sayılı yazısıyla ise 2. bölümde yapılacak imar planı sahası hakkında; Sulama Sahalarının tarım amacı dışında kullanılmasının yetki ve sorumluluğunun Valiliğe bağlı Toprak Koruma Kurulunun görev alanı içinde olduğu belirtilerek, ilgili koşullar iletilmiştir.  Sulama alanlarında; Kamu yararı kararı alınan sahalarla ilgili uygun görülen alan toplamı, 350,9 hektardır.  Bu bölgede Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 166 ve 167 sayılı kararıyla; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları, Ticaret Alanları ve kentsel-sosyal teknik altyapı alanlarına ilişkin, imar planları onaylanmıştır.

8- ESKİŞEHİR YOLU ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANLARI: Eskişehir Yolu çevresinde imar planlarının yapılmasına ilişkin, Belediye Encümenimizin; imar planı hazırlanacak sahada 11.07.2006 tarih, 1591/06 sayılı,  Kararıyla; Kamu Yararı Kararının 5403 Sayılı Kanunun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, alınması; uygun görülmüştür. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 16.11.2006 tarih, 82603 sayılı yazısında ilgili koşullar belirtilerek, imar planı hazırlanacak sahanın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü, açıklanmıştır. Bu hususla ilgili Kütahya Valiliğinin 12/2006 tarihli Oluru bulunmaktadır. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün,  09.11.2005 tarih, 124/11883 sayılı yazısıyla imar planı yapılacak saha hakkında; Sulama Sahalarının tarım amacı dışında kullanılmasının yetki ve sorumluluğunun İl Tarım Müdürlüklerinde olduğu konusu açıklanarak, ilgili hususlar iletilmiştir. Sulama alanlarında; Kamu yararı kararı alınan sahalarla ilgili uygun görülen alan toplamı, 137,2 hektardır. Bu bölgede Belediye Meclisimizin 05.10.2010 tarih, 416 ve 420 sayılı kararlarıyla; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları, Ticaret Alanları ve kentsel-sosyal teknik altyapı alanlarına ilişkin imar planları onaylanmıştır. Söz konusu bu bölgede, imar uygulamaları tamamlanmıştır.

9- YEDİGÖLLER REKREASYON ALANI İMAR PLANLARI: İl Tarım Müdürlüğünün 04.03.2010 tarih, 1249 sayılı yazılarında; imar planı yapılacak saha ile ilgili, Toprak Koruma Kurulunun 06.01.2010 tarih, 28 no.lu kararında, ilgili koşullar belirtilerek tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun olduğu, açıklanmıştır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 25.02.2010 tarih, 13705 sayılı yazısında  ilgili koşullar belirtilerek, imar planı hazırlanacak sahanın 5403 Sayılı Kanunun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü, açıklanmıştır. Sulama alanlarındaki söz konusu imar planları yapılan saha, 88 hektardır. Bu bölgede Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih, 171sayılı kararıyla; rekreasyon alanlarına yönelik olarak imar planları onaylanmıştır. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün,  15.02.2013 tarih, 88299 sayılı yazısıyla imar planı sahası hakkında; alanın tamamının sulama sahasında kaldığı, tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılmasının yetki ve sorumluluğunun İl Toprak Koruma Kurulunun görev alanında olduğu konuları açıklanarak, ilgili hususlar iletilmiştir.  Söz konusu bu bölgenin büyük bölümünde kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.

10- PARMAKÖREN MAHALLESİ DOĞUSU İMAR PLANLARI: Bu bölgede Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 98 sayılı kararıyla; konut bölgesi ve kentsel-sosyal teknik altyapı alanlarına yönelik imar planları onaylanmıştır. Belediye Meclisinin 01.03.2013 tarih, 126 sayılı kararıyla, Kamu Yararı Kararının 5403 Sayılı Kanunun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince, alınması; uygun görülmüştür. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 19.02.2013 tarih, 32-548 sayılı yazısında, 07.02.2013 tarih ve 60 no.lu kararında, İl Toprak Koruma Kurulunca tarım dışı kullanım izni verildiği belirtilerek, ilgili hususlar iletilmiştir. Söz konusu Kamu Yararı hakkında, İçişleri Bakanlığınca 29.03.2013 tarihli Olur verilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 11.06.2013 tarih, 2356 sayılı yazısında  ilgili koşullar belirtilerek, imar planı hazırlanacak sahanın  tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü, açıklanmıştır. Sulama alanlarında ; Kamu yararı kararı alınan saha, 7,3 hektardır. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün , 07.06.2012 tarih, 250793 sayılı yazısıyla imar planı sahası hakkında; ilgili hususlar iletilmiştir.

11- 1.OSB YOLU İMAR PLANI: Bu bölgede, Zafertepe Mahallesi imar planları ile 1. Organize Sanayi Bölgesi arasında, 30 metrelik yol alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı; Belediye Meclisimizin 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla, onaylanmıştır. Toprak Koruma Kurulunun 30.04.2014 tarih, 68 no.lu Kararıyla; ilgili koşullar belirtilerek, 43,5 hektarlık büyüklüğündeki sahanın 30 metrelik yol alanı amaçlı imar planına esas tarım dışı amaçlı kullanılmasına izin verilmesi, Kamu Yararı Kararı aldıktan sonra dosyanın sonuçlandırılmak üzere Bakanlığa gönderilmesi hususlarının uygun görüldüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih, 527/3168 sayılı yazılarında açıklanmıştır. Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 233 sayılı kararıyla, söz konusu 30 metrelik yolun yapılması amacıyla, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi (d) bendi gereğince Kamu Yararı Kararı alınması uygun görülmüştür. İçişleri Bakanlığının 2014.43 sayılı Oluru ile söz konusu Kamu Yararı Kararı , onaylanmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13.03.2015 tarih, 1436 sayılı yazılarında ilgili hususlar belirtilerek, bahse konu sahanın 30 metrelik yol alanı amaçlı kullanılması uygun görülmüştür. 30 metrelik yola ilişkin Sulama Alanında Kamu yararı kararı alınan sahalarla ilgili uygun görülen alan toplamı,  40 hektardır.                         

12- AĞAÇKÖY REGÜLATÖRÜ TESİSLERİ İMAR PLANI: Ağaçköy Regülatör Tesislerinin bulunduğu bölgede, Rekreasyon, Piknik Alanı ve Ağaçlandırma sahalarının düzenlenmesine ilişkin imar planı; Belediye Meclisimizin 01.11.2011 tarih, 467 sayılı kararıyla, onaylanmıştır.  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 30.12.2011 tarih,  2418-13222 sayılı yazılarında; Toprak Koruma Kurulunun 30.04.2014 tarih, 68 no.lu Kararıyla; alanın rekreasyon amaçlı imar planı işine esas tarım dışı amaçla kullanılmasına 5403 Sayılı Kanununun 13.üncü maddesinde yer alan istisnalar kapsamında  izin verildiği açıklanarak, ilgili şartlar iletilmiştir. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 20.10.2011 tarih, 395307 sayılı yazısıyla ilgili koşullar açıklanarak, Kuruluşlarının faaliyetleri bakımından bir sakıncanın bulunmadığı, iletilmiştir. Sulama alanında kalan imar planlı bölüm 1, 9 hektarlık alanı kapsamaktadır.

13- a_b_c_d_e_f_g_h : MAHALLE YERLEŞİK ALANLARI: Belediye Meclisimizin; 04.11.2014 tarih, 381 sayılı kararıyla, Siner ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarında, 04.11.2014 tarih, 382 sayılı kararıyla, İnköy Mahallesi Yerleşik Alanında, 06.10.2015 tarih, 367 sayılı kararıyla, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanında, 06.10.2015 tarih, 368 sayılı kararıyla, Kirazpınar Mahalle Yerleşik Alanında, 01.03.2016 tarih, 106 sayılı kararıyla Zığra Mahallesi Yerleşik Alanında, 02.06.2016 tarih, 219 sayılı kararıyla Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanında; imar planları onaylanmıştır. İl Tarım Müdürlüğünün 09.06.2011 tarih, 5951 sayılı yazılarında; Mahalle Yerleşik Alan sınırları içerisinde kalan alanların 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında yerleşim alanları olarak (Belediyemizce) değerlendirilmesinin talep edildiği, Toprak Koruma Kurulunun 02.06.2011 tarih, 46 no.lu kararında, ilgili kriterlerin belirtilerek 24 adet mahalle yerleşik alanın 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince, diğer araziler (yerleşim alanı) olarak değerlendirildiği, konuları açıklanmıştır. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün; 05.02.2013 tarih, 65998 sayılı yazısıyla Parmakören ve İnköy Mahalle Yerleşik Alanlarında, 27.12.2013 tarih, 783387 sayılı yazısıyla, Şair Şeyhi Dumlupınar,  Kirazpınar ve Bölcek Mahalleleri Yerleşik Alanlarında, 19.06.2014 tarih, 377607 sayılı yazısıyla Siner ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik alanında,  19.06.2014 tarih, 377619 sayılı yazısıyla, Zığra Mahallesi Yerleşik alanında; imar planı yapımına esas hususlar iletilmiştir.  Şair Şeyhi Dumlupınar, Bölcek ve Zığra Mahalle Yerleşik Alanlarının tamamı Sulama Alanı içerisindedir.  Kirazpınar, Parmakören, İnköy, Siner ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarının ise bir bölümleri Sulama Alanı alanında kalmaktadır. Mahalle Yerleşik Alanlarının Sulama Alanlarına giren bölümleri toplam, 219,6 hektardır.

II. SULAMA ALANLARI İÇERİSİNDE ÖNCELİKLİ İMAR PLANI YAPILACAK SAHALAR:

            14- PARMAKÖREN MAHALLESİ YERLEŞİK ALANININ GÜNEY BÖLÜMÜ: Mahalle Yerleşik Alanlarının imar planı yapımı aşamasında, Parmakören Mahallesi’yle ilgili olarak; DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 05.02.2013 tarih, 65998 sayılı yazısında, Parmakören Mahallesi’nin güney bölümünde sulama alanının tespit edilmesinden dolayı imar planı yapılmaması, belirtilmişti. Bunun üzerine bu bölümde imar planı yapılmamıştır. Ancak bu bölüm de, yasa kapsamında belirlenen Mahalle Yerleşik Alanı içerisindedir. Burada mevcut yapılaşmaların bulunduğu, Mahalle Yerleşik Alan sınırının da en son evden 100 metre mesafede belirlenmiş olduğu, görülmüştür. İmar planı yapımı aşamasında DSİ dışında olumsuz görüş veren herhangi bir Kurum ve Kuruluş bulunmamaktadır. Aynı zamanda yaptırılan imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt sonuçlarında, yerleşime uygun olmayan alan, yer almamıştır. Söz konusu imar planı yapılması düşünülen saha, 27, 6 hektarlık alanı kapsamaktadır.

           15- a_b_c_d BÖLCEK MAHALLE YERLEŞİK ALANI ÇEVRESİNDEKİ SAHALAR: Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 254 sayılı kararıyla, Bölcek Mahalle Yerleşik Alanı çevresinde, 4 bölümden oluşan toplamda 47,9 hektarlık alanda, konut, kentsel sosyal teknik altyapı alanları olarak imar planı yapılması amacıyla  5403 sayılı Kanunun 13. maddesi kapsamında Kamu Yararı Kararı alınması uygun görülmüştür. Söz konusu Kamu Yararı Kararı,

             16.12.2016 tarihinde İçişleri Bakanlığınca onaylanmıştır. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 26.12.2013 tarih, 782863 sayılı yazılarında, ilgili hususlar belirtilerek, DSİ yapılarının  (kanal, kanalet, drenaj-tahliye kanalları, işletme bakım yolları) korunması koşulu ile bahse konu sahaların tarım alanı dışına çıkartılmasının Kuruluşları çalışmaları bakımından uygun görüldüğü, açıklanmıştır.

            16- a_b_c YENİ ÇEVRE YOLU ÇEVRESİNDEKİ ALANLAR: Karayolları Genel Müdürlüğünce projeleri onaylanarak kesinleşen, yeni çevre yolunun en son şekli, 25.04.2016 tarih, 96233 sayılı yazıyla İdaremize iletilmiştir. Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi karşısından başlayarak, Kümaş tesisleri bölgesine kadar olan bölümde  Yeni Çevre Yolunun imar planları bulunmaktadır. Ancak Kümaş tesislerinin güney bölgesinden Belediye ve Mücavir Alanlarımız sınırlarına kadarki bölgede, Yeni Çevre Yolunun İmar Planları bulunmamaktadır. Söz konusu bölgede Yeni Çevre Yollarıyla beraber, çevresinde de imar planlarının hazırlanması için, yapılan imar planı araştırmalarında; Yeni Çevre Yolu güzergahının geçtiği, kentimizin güneydoğu kesiminde Sulama Alanlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Sulama Alanlarında üç farklı bölümden geçen Yeni Çevre Yolunun toplam güzergah uzunluğu 4,5 km.dir. Sulama Alanlarında yalnızca Yeni Çevre Yoluna ait imar planları 45 hektarlık alanı kapsayacaktır.  3 bölgede yapılması düşünülen imar planlarının toplam sahası, yeni çevre yolu alanı da dahil olmak üzere, 311, 2 hektardır.

      III. SULAMA ALANLARINDA ONAYLANAN İMAR PLANLARI VE ÖNCELİKLİ İMAR PLANI YAPILACAK SAHALAR DIŞINDAKİ, DİĞER SULAMA ALANLARI;

            Sulama Alanları içerisinde  onaylanan imar planları ve öncelikli imar planı yapılacak sahalar dışındaki diğer Sulama Alanlarında; Felent Çayı proje alanı, mera, çayır v.b sahalar bulunmaktadır. Kentsel gelişme alanları arasında kalan sulama alanlarının olduğu bu bölgelerde, aşağıda da açıklanan gerekçelerle, önümüzdeki yıllarda imar planlarının yapılması kaçınılmaz olacaktır.

            2006 yılında 19 adet, 2010 yılında ise 5 adet olmak üzere, Köy tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye dönüşen toplamda 24 adet yerleşimin, Belediye Alanımıza katılması sonucunda, Belediye ve Mücavir Alanlarımız 42.088 hektarlık alana ulaşmıştır.

Kütahya Sulaması DSİ tarafından 1960 lı yıllarda inşaa edilmiş ve işletmeye alınmıştır. 1960 yıllarda Kütahya şehir merkez nüfusu 39.700 kişi ve sulama sahası yerleşim alanını sınır alarak yapılmış, bugüne kadar şehir merkez nüfusunun 238.000 kişiye çıkması neticesinde peyder pey sulama sahası olarak kullanılan alanlar imara açılmış sulama alanı % 70 civarında yapılaşma alanı olarak evsafını kaybetmiştir. Fiilen sulanan alan; membaa kısmında (Ağaçköy, Sinerköy, Zığra Mahalleleri ) yaklaşık 648 ha , mansab kısmında (Bölcek, Parmakören, İnköy Mahalleleri) yaklaşık 686 ha dır. İki alan arasındaki isale hattı ve ikincil kanalların olduğu bölüm şehir merkezi içerisinde kalmıştır. Menbaa kısmındaki  (Ağaçköy, Sinerköy, Zığra Mahalleleri )  alanlarda; Karayolları ve Belediyemizce müşterek çalışma ile  ortaya çıkan  Yeni Çevre Yolunun etrafındaki alanlar ve onaylı imar planı sahalarının sulama alanlarından çıkartılması sonucunda, Ağaçköy Regülatöründen sulanmaya devam edilebilecek alan yaklaşık 648 hektardır. Mansab kısmında kalan (Bölcek, Parmakören, İnköy Mahalleleri) yaklaşık 686 ha.lık bölgede, daha önceden DSİ tarafından yeraltı suyu kuyuları açılmış olup, ilave sondaj çalışmasıyla yeraltı suyundan beslenmesi ve sulama şebekesi kullanılamaz hale geldiğinden, kapalı sistem sulama şebekesi projelendirilmesi; uygun olacaktır. Geriye kalan menbaa ve mansab arasında yaklaşık 15 km. A1, A2 ve A3 isale sulama ana kanallarının ve bu kanalların ekli planda görülen ikincil üçüncül kanallar ve sulama sahası tamamen yerleşim alanı içerisinde kaldığından, sulama alanlarının tamamının iptal edilmesinin; Belediyemizce uygun olacağı değerlendirilmektedir. Kentsel gelişme alanlarından dolayı, mera, çayır v.b sahalarda hayvancılık faaliyetlerinin bitecek olması sonucunda, bu sahalardaki sulama ihtiyacının kalmayacağı düşünülmektedir.

            Turizm potansiyeli ile ilgili, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bulunan;  Belediye Mücavir Alanımız içerisindeki Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi Alanı, Belediye Sınırlarımıza birleşik Ortaca Turizm Merkezi Alanı ile  Yoncalı turizm tesis alanları , imar planlarında getirilen (getirilecek) toplam yatak sayısı : 53.000 dir. Sanayi Potansiyelinde ise 1.inci ve 2.inci Organize Sanayi Bölgelerinde , 2035 yılında çalışacak toplam kişinin 25.000 olarak tespit edilmesi, bir veridir. Felent Çayı kanal – rekreasyon projesi, yeni çevre yolu projesi, bölgesel ölçekte hazırlanan planlamalardır. Diğer; İstanbul – Antalya arası hızlı tren proje güzergahının Alayunt Mahallemizden geçmesi, havaalanının yapılması, Kütahya’nın Çini kenti olarak cazibe merkezi haline gelmesi ve yatırımların devam edeceği hususları; Kütahya kenti için gelişme potansiyelindeki etkenlerdir.

            Kent Merkezinin bulunduğu bölgede, ihale edilerek yaptırılmakta olan, imar planlarının revizesi işinde, projeksiyon yılı 2035 için; Belediye ve Mücavir Alanlarımızda projeksiyon nüfusu; 550.000 kişi belirlenmiştir.  Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, bir bölümü Sulama Alanlarında da yer alan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki, Riskli Alanlar; dere yatakları sahaları dahil, toplam 500 hektarlık alanı bulmaktadır. Bu Kanun kapsamında yine Sulama Alanlarında bir bölümü yer alan, Rezev Alanların toplamı ise 300 hektarlık sahayı kapsamaktadır. Tamamına yakını Sulama Alanlarında bulunan, Osmangazi Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları ise 14 hektardır. Gerek Riskli - Rezerv Alanlarda gerekse Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanlarında yapılan imar planı çalışmalarında , mevcut imar planlarındaki yoğunlukların düşürüldüğü, bu bölgeler ile çarpık ve düzensiz yapılaşmaların olduğu diğer kentsel bölgelerde ve koruma amaçlı imar planlarının olduğu sahalarda, yapılaşma eğilimlerinin önümüzdeki 20 yıl içerisinde imar planına göre gerçekleştirilmesinde yetersiz kaldığı, kentsel boş alanların, yapılaşmaya geçebilecek parsel sahalarının az olduğu ; nedenleriyle, 20 yıl içerisinde, meskun dokuların olduğu bu bölgede  nüfusun ancak 30.000 kişi daha yerleşebileceği tespit edilmiştir. Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinin karşısından başlayarak, 2.inci Organize Sanayi Bölgesinin batısına kadar gelen bölgede yer alan uydukent imar planlarında 150.000 kişinin yaşaması hesaplanmıştır. Parmakören ve İnköy Mahalle Yerleşik Alanları arasında bulunan Toplu Konut Alanlarında ise 20.000 kişi yaşayacaktır.

            Kent Merkezinin bulunduğu bölgede, imar planlarının güney bölümünde orman alanları  ve dağlık alanlar bulunmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ile Kümaş Tesisleri arasında kalan kuzey kesimdeki bölgede uydukent – toplu konut alanları, mahalle yerleşik alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları, küçük sanayi , sanayi alanları, 2.inci organize sanayi bölgesi, kentsel sosyal teknik altyapı alanları, imar planları  yer almıştır. Orta bölümde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı – Askeri Alan vardır.  Alayunt, İkizüyük, Perli ve Yeni Bosna Mahallelerinin olduğu kesimlerde de Orman sahaları bulunmaktadır. En doğu kesimde ise 1.Organize Sanayi Bölgesi yer almıştır. Sulama Alanlarının içerisinde meskun yerleşimler, imar planlarının olmasının yanı sıra, bahsedilen bu imar planları ve Orman Alanlarıyla Sulama Alanları çevrili durumdadır. Kentsel gelişme alanlarının tasarlandığı Sulama Alanlarının bir bölümünde de konut bölgesi imar planları yapılarak, projeksiyon nüfusun bir bölümünün bu sahalarda yerleşeceği planlanmıştır.

Kütahya kentinin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısından dolayı, kent tek merkezli olarak gelişmiştir. Kentsel problemler, alt yapı tesislerinin yapılandırılmasındaki sorunlar zaman içerisinde artarak devam etmiştir.  Kütahya kentinde, yeni merkezi iş alanlarının oluşturulması, zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle konut bölgeleri destekli yeni merkezi iş alanlarının oluşturulmasında, planlama alanı içerisinde Sulama Alanlarında yapılabilecek imar planları önem kazanmıştır. Kütahya kentinde diğer merkezlerin oluşturularak daha dengeli kentsel gelişimin sağlanması, artan nüfus, göçlerle gelen nüfusun iskanı, istihdamı amaçlarıyla;  sağlıklı kentsel yapılaşmalar, alt yapı tesislerinin etkin kullanımı ancak, optimal planlamayla gerçekleştirilebilecektir. İmar planları arasında kopukluk, alt yapı tesislerinin etkin, ekonomik, yeterli olacak şekilde yapılandırılmasında da bir engel teşkil etmektedir. Genel imar düzenini oluşturmak ve alt yapı hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek ile mevcut durumda imar ve alt yapı hizmetlerinin bir bütün olarak yürütülmesinin; önündeki engeller arasında Sulama Alanları da yer almaktadır.

          Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı söz konusu yaklaşık 17.000 parselin bulunduğu, Sulama Alanlarının tamamının iptal edilmesi amacıyla, “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3309 ada, 14 (92) no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3309 ada, 14 (92) no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            09.02.2017 tarih, 742 kayıt no.lu dilekçe ile Alayunt Mahallesi 3309 ada, 14 (92) no.lu parselde yerleşim alanında akaryakıt benzinliği işletmesinin bulunduğu, bu işletmeye Akaryakıt haricinde LPG hizmeti de verilmek istendiği hususları açıklanarak, LPG kurulum ve satış için izin verilmesi, talep edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu, Belediye Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği, LPG lejandının imar planlarında belirlenmesi gerektiğinden, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüşler alınmıştır. 14 no.lu parsel alanında, uygulama imar planında; 5’er ve 10'ar metre yapı yaklaşma mesafeli, Akaryakıt Satış İstasyonu (hmax: 6.50,TAKS: 0.15, KAKS: 0.30) lejandlı alan ve yol sahası bulunmaktadır. Parsel alanında, Nazım İmar Planında; Akaryakıt İstasyonu lejandlı alan ve yol sahası bulunmaktadır. Uygulama imar planında, Akaryakıt Satış İstasyonu lejandlı alana birleşik olarak, Ayrık Nizam – 4 kat, TAKS: 0.25, KAKS: 1.05 lejandlı konut alanı, yer almıştır. Konut alanında, Akaryakıt Satış İstasyonu tarafında, 10 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmıştır. Uygulama imar planında,  Akaryakıt Satış İstasyonu lejandlı alana birleşik söz konusu konut alanının; doğusunda, enerji iletim hattı ve koruma alanı, batısında Belediye Hizmet Alanı, kuzeyinde park alanı yer almıştır. Akaryakıt Satış İstasyonu alanına, imar planında yol üzerinde, İkizüyük istikametine doğru aynı yönde; kendisinden önce 1.000 metre mesafede ve kendisinden sonra 1.000 metre mesafede, akaryakıt, lpg, lng lejandlarıyla v.b ilgili herhangi bir alan bulunmamaktadır. Bu hususların da göz önünde tutularak, Akaryakıt Satış İstasyonuna LPG lejandının eklenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi hakkında;  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğünden, görüşler istenmiştir. Alınan cevabi görüşlerde; uygun olmayan görüş iletilmemiştir. Bu bağlamda, mevzii imar planı müellifince hazırlanması kaydıyla,

3309 ada, 14 (92) no.lu parsel alanında imar planında yer alan, Akaryakıt Satış İstasyonu Alanına LPG lejandının eklenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ

İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi, 0 ada, 435 no.lu parsel alanında ilave - mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi, 0 ada, 435 no.lu parsel alanında ilave - mevzii imar planı yapımı, müracaat dosyası incelendi,  yapılan görüşmeler sonucunda;

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 05.04.2017 tarih, E.637 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Söz konusu yazıyla Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi, 0 ada, 435 no.lu parsel alanında, Kanalizasyon Foseptik Çukuru Yeri olarak imar planının düzenlenmesi istenmiştir. Söz konusu bölgede Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih, 11 sayılı kararıyla; imar planlarının hazırlanması için Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınması, gerekli etütlerin yapılması uygun görülmüştü. Bu nedenle bölgede imar planı yapımı için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 435 no.lu parsel alanının tapu kaydında, nitelik olarak; kuyu ve meydanı olarak belirtilmiştir. 435 no.lu parseldeki yol alanlarının; kamu eline geçmeden, kamuya açık tutularak “Kanalizasyon Foseptik Çukuru Yeri”nde tesislerin gerçekleştirilebilmesi, 435 no.lu parsel alanında “Kanalizasyon Foseptik Çukuru Yeri” nin ve yol alanlarının düzenlenmesine ilişkin,   ilave - mevzii uygulama ve nazım imar planının ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2656 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2656 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 9 pafta, 252 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 9 pafta, 252 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Okçu Mahallesi, 9 pafta, 252 ada, 2 parsel bölgesinde imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu bölgede Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal, Kültürel vb. Tesisleri), Serbest Nizam, TAKS-KAKS aranmayacaktır, Hmax: Serbest lejandlı alan, yol alanları düzenlenmesi; batı tarafındaki Trafo alanında hali hazır durum ile imar planı arasındaki kayıklığın giderilmesi; azalan Park alanına karşılık Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtildiği şekilde hizmet etki alanı içinde eşdeğer miktarda, mülkiyeti Belediyemize ait olan Evliya Çelebi Mahallesi, 87 pafta, 654 ada, 18 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K1 pafta, 67 ada, 19 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K1 pafta, 67 ada, 19 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bölcek Mahallesi, 21K1 pafta, 67 ada, 19 parsel alanında imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, Ayrık nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu bölgede imar uygulaması yapıldığı; 19 no.lu parselin imar parseli olduğu ve mülkiyetinin DSİ'ye ait olduğu görülmüştür. Ancak, söz konusu parselin şuyulu olduğu tespit edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 21K1 pafta, 67 ada, 19 no.lu parselin bulunduğu alanın konut lejandlı alandan yol alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

07.04.2017 tarih ve 1771 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parsel alanında imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, Ayrık Nizam 3 kat, T2 lejandlı alan bulunmaktadır. 1765 ada, 251 ve 245 parsel alanında diğer yapılaşma koşulları sabit kalmak kaydıyla; TAKS'ın iptal edilerek, Hmax: 9.50 m. lejandının eklenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 140 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 140 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'nin 04.04.2017 tarih ve 94 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 140 parsel alanında imar planında Bitişik Nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu 140 parsel alanının konut lejandlı alandan Yatılı Kur'an Kursu lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 134 pafta, 770 ada, 72 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 134 pafta, 770 ada, 72 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

13.04.2017 tarih ve 1914 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Kütahya İli, Hamidiye Mah., 134 pafta, 770 ada, 72 parsel no.lu bulunan arsamı ticari dükkan yapmak ve kullanmak istiyorum plan değişikliği yapılarak zemin katın bölünerek tamamının dükkan yapılması için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.” şeklindedir. Hamidiye Mahallesi, 134 pafta, 770 ada, 72 no.lu parsel alanında imar planında Bitişik Nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu imar planı değişikliğinin yapılması halinde; plan bütünlüğü, kentsel doku karakteri ve söz konusu adadaki yapılaşma düzeni bozulacağı nedenleriyle, talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17Ö2 pafta, 5 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17Ö2 pafta, 5 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

10.04.2017 tarih ve 1792 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Kütahya, Merkez, Siner Mahallesi'nde bulunan Kocahöyük Tümülüs’ü Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 03.07.1998 tarih ve 607 sayılı kararı ile I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiştir. Siner Mahallesi, 17Ö2 pafta, 5 ada, 3 parsel alanı imar planında Arkeolojik Sit Sınırı içinde; “Arkeolojik Park (Höyük) Kocahöyük Tümülüs’ü” lejandlı alanda kalmaktadır. Bu bölgede imar planları mülga Bayındırlık Bakanlığı tarafından 24.04.1985 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu bölgede imar uygulaması yapılarak imar parselleri oluşmuş olup; 3 no.lu parsel imar parselidir. Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.03.2011 tarih ve 907 sayılı kararı öncesinde Siner Mahallesi, 17Ö2 pafta, 5 ada, 3 parsel alanında imar planında 3 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Ayrık nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktaydı. Ancak, Koruma Bölge Kurulu’nun 20.03.2011 tarih ve 907 sayılı kararı ile sit sınırları yeniden belirlenerek, güney kesimde höyüğe birleşik konumda bulunan konut parsellerini de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Söz konusu kararla 3 no.lu parselin de içinde bulunduğu imar parsellerinden oluşan konut adası Arkeolojik Sit Sınırları içerisine alınmış ve konut lejandlı alan iptal edilmiştir. Belediye Meclisinin 03.06.2011 tarih ve 223 sayılı kararı ile söz konusu Kurul Kararı ve eki harita doğrultusunda imar planı değişikliği yapılmıştır. Daha sonra gelinen aşamada ise; Sit sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalışma sonucunda Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.03.2016 tarih ve 3129 sayılı kararı ile sit sınırları yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile 3 no.lu parselin bulunduğu alan Arkeolojik Sit Sınırları dışına çıkarılmıştır. Bunun üzerine Koruma Bölge Kurulu’ndan 5 ada, 3 parselin imar durumunun belirlenmesi talep edilmiş, Koruma Bölge Kurulu’nun 11.03.2017 tarih ve 3921 sayılı kararı ile; “...sit sınırları sayısallaştırılırken Kocahöyük Tümülüs’ü sit sınırları dışında kalan 5 ada, 3 parselin imar durumunun Belediyesince değerlendirilmesine...” karar verilmiştir.

Kocahöyük Tümülüs’ü sit sınırlarının sayısallaştırılmış olması nedeniyle mevcut imar planında işli bulunan Arkeolojik Sit Sınırının iptal edilmesine;

Söz konusu parselin imar parseli olması, bulunduğu alanın daha önce konut alanı olarak planlı olması ve yukarıda açıklanan diğer nedenlerle; Siner Mahallesi, 17Ö2 pafta, 5 ada, 3 parsel alanında imar planında bulunan “Arkeolojik Park (Höyük) Kocahöyük Tümülüs’ü” lejandlı alanda 3 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Ayrık nizam 4 kat konut lejandlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1C pafta, 191 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1C pafta, 191 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 34. Şube Müdürlüğü'nün 17.04.2017 tarih ve 257175 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Söz konusu bölgede DSİ tarafından ihale edilen Yoncalı Termal Merkezi Taşkın Kontrolü İnşaatı İşi kapsamında taşkın koruma inşaatı güzergahında bulunan ve yazı eki krokide yeri gösterilen sahanın kamulaştırılması gerektiği belirtilmiştir. Enne Mahallesi, 50K1C pafta, 191 ada, 1 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı söz konusu konut alanının güneydoğu köşesinde yol alanı düzenlenmesi; mülkiyet sınırı ile imar hattı arasındaki kayıklıkların giderilmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip taşınmazın yol alanında kalan kesiminin kamulaştırılabilmesi için 6’ncı 5 yıllık kamulaştırma programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesi ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 2719 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 2719 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.04.2017 tarih ve 3493 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 2719 no.lu imar planı değişikliğiyle Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde; imar planında bulunan Camii lejandlı alanın doğu bölümünde yaklaşık 20 m2'lik saha yol alanı olarak düzenlenmişti. Cami bahçe duvarının dışında kalan bu bölümün hali hazırda yol alanı olarak düzenlenmiş olması ve bu amaçla kullanılıyor olması nedenleriyle; mevcut haliyle kalmasının uygun olacağı değerlendirilerek söz konusu imar planı değişikliği yapılmıştı. İmar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından itiraz edilmiş olup, söz konusu yazıda; “...Bilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmayacağı hüküm altına alınmış olup, bahse konu Hazine adına tescili talep edilen cami lejantlı alan; imar uygulamasıyla oluştuğundan, imar plan tadilatıyla 20,00 m2'lik kısmının yol alanına ayrılması mümkün bulunmadığından, 2719 no.lu imar plan değişikliğinin iptali gerekmektedir...” denilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesinde “(Değişik üçüncü fıkra: 3/12/2003-5006/1 md.) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz. ...Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez.” hükmü bulunmaktadır. Buna göre gerek yol alanları, gerekse ibadet yeri (camii) lejandlı sahalar düzenleme ortaklık paylarından oluşturulmaktadır. Bu nedenle Camii alanının bir kısmının yol alanı olarak düzenlenmesi nedeniyle düzenleme ortaklık payı miktarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde imar planında bulunan Camii alanı ve yol alanı düzenleme ortaklık paylarından oluşturulmuş alanlar olup; imar parseli niteliğinde alanlar değildir. Ayrıca, Camii alanının tescili henüz yapılmamış olup; idari yoldan Hazine adına tescili talep edilmektedir. Söz konusu imar planı değişikliği, imar parseli niteliğindeki bir alanda yapılmadığı için, yapılan işlemin mevzuatta belirtilen “bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmayacağı” hükmüyle de bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 2719 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

14.03.2017 tarih ve 1342 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planında Eğitim Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan lejandının “Eğitim-Otel-Motel-Bakım Evi-Yurt” olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 22. MADDESİ

 İlimiz merkez Parmakören ve İnköy Mahallelerinde yol alanları düzenlenmesine ilişkin imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Parmakören ve İnköy Mahallelerinde yol alanları düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;    

            Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün 13.04.2017 tarih E:686 sayılı yazılarında “... İnköy bölgesinde yapılmakta olan 1100 adet TOKİ inşaatları hızla ilerlemektedir. Azot Kül Barajı bölgesinde, Belediyemizce su deposu alanı olarak planlanan alana, TOKİ tarafından yapılmakta olan içme suyu deposu inşaatı da son aşamalarına gelmiş bulunmaktadır. 2017 yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutların içme suyu ihtiyacını sağlayacak olan ve yine Parmakören bölgesinde yapılmakta olan 1453 konutluk rezerv alanına içme suyu terfi hattı çekilmesi gerekmektedir... Su terfi hattı çalışmalarının yapılabilmesi için TOKİ 1100 konut ile Turgutlar yolu Belediye depoları arasında nazım İmar Planındaki yolun, gerekse Parmakören kuzeyindeki iki adet kuyudan Turgutlar yoluna bağlanacak, imar yolu planlanması gerekmekte olup...” şeklindedir.

            Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanının kuzeydoğu kesiminde su kuyularının olduğu bölgede 10,12 ve 15 metrelik yol alanlarının, pasif yeşil alanların ve Turgutlar yolu Belediye Hizmet Alanı ile TOKİ 1100 konut alanları arasında 25 metrelik yol alanlarının düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 231 ada, 2 parselde mevzii imar planı ön izini talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 231 ada, 2 parselde mevzii imar planı ön izini talebi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Müdürlüğümüze iletilen 22.06.2016 tarih, 2848 kayıt no.lu dilekçe; ''Kütahya İli, Merkez İlçesi, Enne Mahallesi, I23C23D3A Pafta 231 ada 1 ve 2 parsellerde, civarındaki yapılaşma şartlarına uygun, Akaryakıt, LPG, LNG tesisleri, idari tesisler, ticari tesisler ve depo lejantlı Mevzi imar planı yapmak istiyoruz. Gerekli ön iznin verilmesi...'' şeklindeydi. Bahse konu Parsel alanları Kütahya- Tavşanlı Karayolu kenarının batısında, Kütahya Tavşanlı Doğalgaz Hattının doğusunda ve Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı 3. Derece Koruma Alanının içerisinde kaldığından, Parsel alanının Karayolu Kenarında kalmasından dolayı 25 metre Karayoluna çekme mesafesi bulunacağından, Doğalgaz hattından dolayı Doğalgaz Koruma Alanı bırakılacağından ve Jeotermal Kaynak Koruma Alanı içerisinde bulunduğundan dolayı yapılaşma alanı kalmayacağından dolayı talep, Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 275 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Müdürlüğümüze iletilen 10.03.2017 tarih, 1264 kayıt no.lu dilekçe; ''Kütahya İl Merkezi Enne Mahallesi ada: 231 parsel: 2 de bulunan arazimiz üzerine Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapmak istiyoruz. Ekte bulunan aplikasyon krokisi ve 1/200 vaziyet planı ile yapılması planlanan tesisi görüşünüze sunar olumlu ya da olumsuz görüşlerinizin tarafımıza bildirilmesini arz ederiz. 15.06.2016 tarihinde yapmış olduğumuz 2848 sayılı başvuru dilekçesine istinaden İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.06.2016 tarihinde bize vermiş olduğu raporda Kütahya Tavşanlı doğal gaz hattının doğusunda olduğu, Geven Jeotermal 3. derece koruma alanı içerisinde olduğu için ve karayollarına 25 metre çekme mesafesinde olmadığı için ret verilmiştir. Ek te sunulan evraklarda 3. derece jeotermal koruma alanları içerisine Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılmasında bir sakınca yoktur. 2.derece koruma alanlarında sakıncalı bulunmuştur. Bizim arazimiz 3. derece koruma alanı içerisindedir. Doğalgaz boru hattına olan 50 metre mesafede bulunmamızda Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapımında bir engel teşkil etmemektedir. Karayolları 25 metre çekme mesafesi de kapalı alan ve binaları kapsamaktadır. Ekteki vaziyet planında 25 metre mesafeye binamızın yerleştiği görülmektedir. Bu nedenle karayolları açısından da Akaryakıt ve LPG İstasyonu yapılmasının bir sakıncası olmadığı görülmektedir. Tarafınızca gereğinin yapılmasını...'' şeklindedir.  

Enne Mahallesi, 231 ada, 2 no.lu parsel alanı; Belediye Sınırlarımız içerisinde kalmakla beraber, parsel alanında nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır. Ayrıca parsel alanı Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı 3. Derece Koruma Alanının içerisinde kalmaktadır.  Parselin kuzeyinden Kadastro verilerine göre Aslanpınar Deresi geçmekte olup, yine kuzeyinden BOTAŞ Doğal gaz Boru Hattı geçtiği görülmektedir. Parselin, batı yönündeki köşe noktasının karayoluna dik izdüşümünün belirlediği noktadan, Belediye Sınırını kestiği nokta aynı yönde yaklaşık 960 metredir. Ayrıca parsel alanı Kütahya Tavşanlı Karayolu kenarında olmasından dolayı, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğe tabidir.

Söz konusu alanda, Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak imar planı yaptırılması için, talep sahipleri tarafından;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya,  3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya,  9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü

 

Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20-Maden İşleri Genel Müdürlüğü  (20 adet) Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınmasına, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına, imar planına esas jeolojik- jeoteknik etütlerin yaptırılmasına, tüm kurum görüşleri geldikten sonra imar planı teklifi aşamasında parsel alanının en az %40'ı olacak şekilde Belediye eline bedelsiz geçmesi ile ilgili bir parselin teklif edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 123 ada 153 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

“İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 123 ada 153 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun Ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ

Belediye Meclisimizin 04.04.2017 tarih ve 123 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, ilimiz muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.04.2017 tarih ve 123 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup;

 

SIRA

PARK YERİ

PARKLARA VERİLEN İSİMLER

1

Müderris Mahallesi

Müderris Parkı

2

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi

Lala Hüseyin Paşa Parkı

3

İstiklal Mahallesi(Büyük park)            

Ahi Evren Parkı

4

Eskişehir Yolu(Halil İbrahim YILMAZ El san. Önü)

Halil İbrahim YILMAZ Parkı

5

Hamidiye Mahallesi(Sazak Park)

Sazak Parkı

6

30 Ağustos Mahallesi(muhtarlık yanı park)

30 Ağustos Parkı

7

Okmeydanı Mahallesi(Adnan Menderes okulu yanı park)

Adnan Menderes Parkı

8

E.Çelebi Mahallesi (sağlık ocağı yanı)

Evliya Çelebi Parkı

9

İnköy Mahallesi

İnköy Parkı

10

Kırgıllı Mahallesi

Kırgıllı Parkı

11

Zığra Mahallesi

Zığra Parkı

12

Siner Mahallesi

Siner Parkı

13

Ağaçköy Mahallesi

Ağaçköy Parkı

14

İkizüyük Mahallesi

İkizhöyük Parkı

15

Perli Mahallesi

Perli Parkı

16

Parmakören Mahallesi

Parmakören Parkı

17

Dumlupınarköyü  Mahallesi

Hekim Sinan Parkı

18

Kirazpınar Mahallesi

Kirazpınar Parkı

19

Sofuköy Mahallesi

Sofu Parkı

20

Bölcek Mahallesi

Bölcek Parkı

21

Balıklı Mahallesi (Çengel sokak)

Şeyh Muslihiddin Parkı

22

Yenidoğan Mahallesi (Nizamiye camii yanı)

Şehit Ömer HALİSDEMİR Parkı

23

Paşam Sultan Mahallesi (Etek sokak)

Paşam Sultan Parkı

24

Hacıazizler Mahallesi

Hacıazizler Parkı

25

Cedid Mahallesi (Vakıflar Bölge Müd. yanı köşe )

Selçuklu Parkı

26

Alayunt Mahallesi

Alayunt Parkı

27

Dumlupınar Mahallesi (Can kafe arkası)

Mehmet DUMLU Parkı

28

Yıldırım Beyazıt Mahallesi (Trafik pisti parkı –gemili)

Abdulhamit Han Parkı

29

Yenidoğan Mahallesi (Şehit Şinasi Doğu sokak)

Şehit Şinasi DOĞU Parkı

30

İstiklal Mahallesi (İstiklal Hal Camii karşısı)

İstiklal Parkı

31

Enne Mahallesi

Enne Parkı

32

Gültepe Mahallesi (Emir Sultan kuran kursu yanı)

Emir Sultan Parkı

33

Yunusemre Mahallesi (Somuncubaba fırını arkası, oyun ve fitnes parkı )

Somuncubaba Parkı

34

Yunusemre Mahallesi ( Yunus Emre Camii yanı oyun ve fitnes parkı)

Yunus Emre Parkı

35

Gazi Kemal Mahallesi (30 Ağustos okulu yanı oyun parkı)

Osmanlı Parkı

36

Akkent Mahallesi ( 1.Toki Camii yanı oyun parkı Gemili)

Yavuz Sultan Selim Parkı

37

Bahçeli Evler Mahallesi (Türkmenistan Caddesi oyun parkı)

Kanuni Sultan Süleyman Parkı

38

Yunusemre Mahallesi (Çakıroğlu Petrol yanı park)

15 Temmuz Şehitleri Parkı

39

Akkent Mahallesi (Toki 2. Etap ihl. altı)

Ertuğrul Gazi Parkı

40

Okçu Göveşçi Mahallesi ( Büyük park)

Osman Gazi Parkı

41

Yenibosna Mahallesi

Şehit Jn. Uzm. Çvş. İbrahim TETİK Parkı

42

Yıldırım Beyazıt Mahallesi (DSİ yanı park)

Diriliş Parkı

43

Cedid Mahallesi

Cedid Parkı

44

Cemalettin Mahallesi (Müftü Sokak Parkı)

Cemalettin Parkı

45

Maruf Mahallesi (Hisar altı park alanı)

Alemdar Sultan Parkı

46

Servi Mahallesi ( Yazar Sokak)

Şehit Uz. Onb. Selman ÇELİK Parkı

47

Akkent Mahallesi ( Toki Muhtarlık Karşısı)

Devlet Hatun Parkı

48

Yenidoğan Mahallesi ( Baloğlu Sokak Parkı)

Birûni Parkı

49

Yunus Emre Mahallesi ( Mavi Kent Sit. Yanı parkı)

Muhsin YAZICIOĞLU Parkı

50

Ilıca ( Şelale ve yanı parkı)

Ilıca Parkı

51

30 Ağustos Mahallesi ( Sosyal Tesisler)

Orhangazi Parkı

52

Saray Mahallesi ( Kanarya Deresi Park)

İbn-i Sina Parkı

53

Çalca Mahallesi ( Çalca Mah. Parkı 1)

Çalca Parkı

54

Cumhuriyet Mahallesi (Zigana evleri yanı park)

Itri Parkı

55

Fatih Mahallesi ( Perşembe Pazarı yanı park)

Fatih Sultan Mehmet Parkı

56

Fatih Mahallesi (EÜAŞ Lojmanları Afyon yolu yanı park)

Ord. Prof. Dr. Cahit ARF Parkı

57

Fuat Paşa Mahallesi (Fuat Paşa Aydınlık Caddesi Trafo yanı)

Şehit İtfaiye Eri Ömer TÜRK Parkı

58

Uydukent ( Üniversite villalar yanı park)

Mimar Kemaleddin Parkı

59

Yenidoğan Mahallesi ( Plevne sokak parkı)

Plevne Parkı

60

Okmeydanı Mahallesi ( Begonya Sokak park)

Begonya Park

61

E.Çelebi Mahallesi ( Evliya Çelebi Mezarlığı karşısı park)

Evliyalar Parkı

62

Akkent Mahallesi (Toki 1 Sultan Market karşısı)

Şehit Fethi SEKİN Parkı

63

Dumlupınar Mahallesi ( Pırıl Park)

Turgut ÖZAL Parkı

64

Dumlupınar Mahallesi ( Sporkent kanal boyu park)

Mimar Sinan Parkı

65

Bahçelievler Mahallesi ( Dörtyol camii arkası park)

Mevlana Parkı

66

Servi Mahallesi

Servi Park

67

Y.Beyazıt Mahallesi (43 evler arkası park)

Yıldırım Beyazıt Parkı

68

Dumlupınar Mahallesi ( Hyundai plaza yanı oyun ve fitness parkı )

Germiyan Parkı

69

Civli Mahallesi (Ç.O.P)

Civli Parkı

70

Dumlupınar Mahallesi ( Mostar Evleri önü oyun ve fitness parkı)

Millet Parkı

71

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ( Çamlıca yurt yanı oyun parkı)

Mehmet Akif İNAN Parkı

72

Yoncalı (Yoncalı 1)

Yoncalı Parkı

73

Yoncalı ( Yoncalı 2)

Şifa Park

74

Yoncalı ( Yoncalı 3)

Alâeddin Keykubad Parkı

75

Yenidoğan Mahallesi (Şelale Camii arkası park)

Şelale Park

76

Yunusemre Mahallesi (Mescidi Aksa Cami yanı park)

Mescid-i Aksa Parkı

77

Okmeydanı Mahallesi ( Cemre Sokak Parkı)

Cemre Park

78

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ( Hafız Mehmet Emin Efendi Caddesi parkı)

Hafız Mehmet Emin Efendi Parkı

79

Maltepe Mahallesi ( Ahderi Sokak parkı)

Karagöz Ahmet Paşa Parkı

80

Mecidiye  Mahallesi (Ahierbasan parkı)

Ahi Erbasan Parkı

81

Mecidiye Mahallesi ( Hatuniye parkı)

Hatuniye Parkı

82

G.Efendi Mahallesi ( M.İkmal arkası (Desti) Parkı)

Şehit Emniyet Müdürü Uğur GÖKCAN Parkı

83

Fatih Mahallesi ( Şirinkent Yanı )

Şirin Park

84

Vefa Mahallesi (İncik su yanı park)

Vefa Parkı

85

Zafertepe Mahallesi ( Halı saha yanı park)

Kurtuluş Parkı

86

Ali Paşa Mahallesi ( Küçük park)

Küçük Park

87

75.Yıl Mahallesi (Doğru kent sit. Yanı parkı)

Arifi Parkı

88

Yunusemre Mahallesi ( Orkent Sitesi yanı park)

Abdullah-i İlâhi Parkı

89

75. Yıl Mahallesi (Atakent Ataşehir Sitesi yanı park)

Ahmedî Parkı

90

Yunus Emre Mahallesi ( Kaplan Sokak Parkı)

Katip Çelebi Parkı

91

Cumhuriyet Mahallesi (Yürekli sokak park)

Razi Parkı

92

Evliya Çelebi Mahallesi ( Altınbilek Caddesi park)

Mahvi Parkı

93

Ali Paşa Mahallesi (Anasultan Tıp Karşısı Takva Sokak)

Mustafa Hakkı YEŞİL Parkı

94

Dumlupınar Mahallesi ( 80. Yıl Okulu yanı park)

Ali KUŞÇU Parkı

95

Hamidiye Mahallesi ( Huzur evi yol kenarı)

Hasbi Parkı

96

Zafertepe Mahallesi (Zafertepe Sağlık Ocağı önü park)

Kaşgarlı Mahmut Parkı

97

Akkent Mahallesi ( Toki üst yol üzeri park)

Battani Parkı

98

Evliya Çelebi Mahallesi ( Muhtarlık arkası park)

Firâki Abdurrahman Çelebi Parkı

99

Börekçiler Mahallesi ( Eski Şengül Ham. Yanı park)

Farabi Parkı

100

Yenidoğan Mahallesi ( Salı pazarı park)

Muhammet Fatih SAFİTÜRK Parkı

101

30 Ağustos Mahallesi (Cem Sultan Sok. Parkı)

Cezeri Parkı

102

Maruf Mahallesi (Ertuğrul Gazi Cad. Parkı)

Ebûl Vefa Parkı

103

M.Akif ERSOY Mahallesi (Şenyuva Sok.Ç.O.P)

Mehmet Akif ERSOY Parkı

104

Fatih Mahallesi (Üstgeçit yanı park)

Necip Fazıl KISAKÜREK Parkı

105

Maltepe Mahallesi (Sırt Sok. parkı)

Mehmed Celâleddin Dede Efendi Parkı

106

Okmeydanı Mahallesi (Okmeydanı Hat sokak parkı)

Molla Vacid Parkı

107

Gaybi Efendi Mahallesi (Hotel sözer arkası)

Yetîmî Parkı

108

İstiklal Mahallesi Kundukviran Parkı

Künhî Abdurrahîm Dede Parkı

109

Cumhuriyet Mahallesi(Haymeana Camii yanı Park)

Hamzavi Parkı

110

Okmeydanı Mahallesi (Okmeydanı Şembel parkı)

Rahîmî Parkı

111

Gültepe Mahallesi (Gültepe Kırklar yolu park)

Gültepe Parkı

112

100. Yıl Mahallesi (100. Yıl Camkent yanı park)

Cînâni Parkı

113

Hamidiye Mahallesi (Sazak fırın önü park)

Siraci Parkı

114

Gültepe Mahallesi (Radar Cad. yanı Oyun Parkı)

Ünsî Parkı

115

100. Yıl Mahallesi (S.Konutlar 2.Park)

Keşfî Parkı

116

Dumlupınar Mahallesi (Dumlupınar Muhtarlık Karşısı park)

Veysel KARANİ Parkı

117

Gaybi Efendi Mahallesi (Musalla Fırını arkası park)

Eyüp Sultan Parkı

 

İsimlerinin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26 . MADDESİ

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 17.04.2017 tarih ve (81720)/47 sayılı yazısı ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 13.02.2017 tarih ve 40 sayılı yazı ekinde iletilen Kütahya İdare Mahkemesi'nin 2016/64 Esas, 2017/126 sayılı Kararı etüt edilmiştir. Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 371 sayılı kararı ile Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 no.lu parselde bulunan Karakol Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Hmax: 16.50 m. (4

 

kat) lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği Emniyet Müdürlüğü'nden görüş alınması kaydıyla onaylanmıştı. Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 251 sayılı kararı ile “İbadet Yeri alanında yapılacak yapıların zemin ve bodrum katlarında ticari tesisler yapılabilir.” plan notu oluşturulması; Parmakören Mahallesi, J23b05d3b pafta, 4409 ada, 2 no.lu parselin doğusunda imar planında bulunan Park alanında 2.000 m2 büyüklüğünde Resmi Kurum Alanı (Karakol Alanı), Serbest Nizam, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Hmax: 16.50 m.(4 kat) lejandlı alan düzenlenmesi; azalan Park alanına karşılık daha önce Börekçiler Mahallesi, 56 pafta, 363 adanın güneyinde Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada düzenlenen yaklaşık 2.000 m2 büyüklüğündeki Park, Oyun Alanları, Dinlenme Alanları lejandlı sahanın Park alanı olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği, uygun görülmüştü.

Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin iptali için Kütahya Defterdarlığı tarafından açılan davaya ilişkin Kütahya İdare Mahkemesi'nin 2016/64 Esas, 2017/126 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bu nedenlerle;

Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 371 sayılı kararı ile Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 no.lu parselde İbadet Yeri lejandlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin iptal edilerek, söz konusu alanda imar planı değişikliğinden önceki Karakol Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Hmax: 16.50 m. (4 kat) lejandlı alanın imar planında uygulanmasına; Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 251 sayılı kararı ile söz konusu alana eklenen plan notunun iptal edilmesine; Parmakören Mahallesi, J23b05d3b pafta, 4409 ada, 2 no.lu parselin doğusunda Resmi Kurum Alanı (Karakol Alanı) düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin iptal edilerek, söz konusu alanda imar planı değişikliğinden önceki Park lejandlı alanın uygulanmasına; Börekçiler Mahallesi, 56 pafta, 363 adanın güneyinde Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin iptal edilerek, söz konusu alanda imar planı değişikliğinden önceki Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahanın imar planında uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN  27. MADDESİ

Çamlıca Tabiat Parkına ait, 2017 yılında uygulanacak olan otobüs giriş ücretinin yeniden görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.12.2016 tarih ve 372 sayılı kararıyla kabul edilen ve 2017 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde yer alan, İşletmeciliği Kütahya Belediyesine ait Çamlıca Tabiat Parkı giriş ücretlerinden, otobüs giriş ücretinin, (Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü-Kütahya Şube Müdürlüğünün 28.04.2017 Tarih ve 4097094-415.07-96275 sayılı yazısına istinaden), 75 TL’den, 60 TL’ye düşürülmesine ve 2017 yılı gelir tarifesinde yer alan otobüs giriş ücretinin 60 TL olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Meclis Başkanı

 

 

Pınar AKBULUT

Katip  

   

 

Selim DURMAZ

Katip