BELEDİYE MECLİSİNİN 07.09.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM 8. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 8. olağan toplantısı, Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN’in başkanlığında 07.09.2017 Perşembe günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda üyelerden; 1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Galip GÜLTEKİN, 3-Cafer Cihat CEYLAN, 4-Banu AKALINOĞLU, 5-Ömer Faruk DURMAZ, 6-Halit Oğuz ATAKAN, 7-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 8-Mustafa AYDIN, 9-Fatma GÜL, 10-Furkan YILMAZ, 11-Mehmet Naci PEKCAN, 12-Ramazan YILDIRIM, 13-Pınar AKBULUT, 14-Selim DURMAZ,
15-Muhammed İkbal GÜNDEM, 16-Murat HASER, 17-Salih ÖZDEN, 18-Enver ERDOĞAN, 19-Ahmet ULUCA, 20-Nedim DELEN, 21-Cemal AYDIN, 22-Yusuf SÖKMEN, 23-Ahmet UYGAR’ın iştirakleri ile yapıldı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Mustafa EROL, Şule UYKUN, Erol MERCAN, Serda BAL YILDIZ, Azime Nur AKTAŞ AKALIN’ ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Andız Mahallesi, 118 ada 15 no.lu parselde imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 no.lu parsel alanında ve 129, 132, 133 pafta, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adaların olduğu bölgede imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1C pafta, 223 ada, 1-6 parsel alanında imar planı değişikliği,

            -Belediyemizce yapılacak ve yapılması düşünülen projelerin ve yatırımların iyi uygulama örneklerini, kültürel ve tarihi binaların restorasyon çalışmalarını incelemelerde bulunmak ve kardeş şehir olan belediyeler ile bilgi alışverişi yapmak üzere, Balkan Ülkelerine yapılacak yurt dışı görevlendirilmesi,

            -İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce İhale edilecek olan Personel Hizmet Alımı ihale süresinin 01/01/2018 - 30/09/2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılması, konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

Bilgilendirme;

         1- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında yer alan  Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi projesi kapsamında 5-9 Eylül 2017 tarihleri arasında, İngiltere ve İrlanda'ya gerçekleştirilen teknik inceleme gezisine katılacak olan Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun yurt dışı görevlendirilmesinin ve,

            2- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında yer alan  Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi projesi kapsamında 5-16 Eylül 2017 tarihleri arasında, İngiltere ve İrlanda'ya gerçekleştirilen teknik inceleme gezisine katılacak olan; İnşaat Mühendisi Murat YENİDOĞAN, Elektrik Teknikeri Muammer PİŞKİN, Makina Mühendisi Serhat MUŞTUER ve İnşaat Mühendisi İpek MÜEZZİNOĞLU’nun yurt dışı görevlendirilmeleri konuları meclisin bilgisine sunuldu.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda hak ettiği yeri alabilmesi için, Fransa'nın Paris kentinde UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Kütahya'da Çini Sanatı ve Kütahya Tarihi" konulu konferansa katılmak üzere Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU‘nun, 10-13 Eylül 2017 tarihleri arasında yurtdışına görevlendirilmesi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilecek olan konferans programı 10-13 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 25.10.2007 tarih ve B.05.0.MAH.076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden, Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun 10-13 Eylül 2017 tarihleri arasında söz konusu konferans programına katılmak üzere görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda hak ettiği yeri alabilmesi için, Fransa'nın Paris kentinde UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Kütahya'da Çini Sanatı ve Kütahya Tarihi" konulu konferansa katılmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Mehmet ZENCİ'nin, 10-13 Eylül 2017 tarihleri arasında yurtdışına görevlendirilmesi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve; 

Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilecek olan konferans programı 10-13 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 25.10.2007 tarih ve B.05.0.MAH.076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Mehmet ZENCİ'nin, 10-13 Eylül 2017 tarihleri arasında Fransa'nın Paris kentine  söz konusu konferans programına katılmak üzere görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ve yol giderlerinin kurumumuz tarafından karşılanmasına, işaretle yapılan oylama soncunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce İhale edilecek olan Personel Hizmet Alımı İle Araç Kiralama Hizmet Alım İşi ve bu ihale kapsamında çalıştırılacak işçilere verilecek olan öğle yemeği ile ilgili,
Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme ve Dağıtım İşi Hizmet Alımı ihale süresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılması olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce İhale edilecek olan Personel Hizmet Alımı İle Araç Kiralama Hizmet Alım İşi ile bu ihale kapsamında çalıştırılacak işçilere verilecek olan öğle yemeği ile ilgili, Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme ve Dağıtım İşi Hizmet Alımı ihale süresinin 01.01.2018 – 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesine ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihale edilecek olan Binek Hizmet Aracı, Çift Kabinli Pikap, Panelvan, Damperli Kamyon, Damperli Kamyonet ve İş Makinası Kiralanması Hizmet Alım İşi ihale süresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılması olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihale edilecek olan Binek Hizmet Aracı, Çift Kabinli Pikap, Panelvan, Damperli Kamyon, Damperli Kamyonet ve İş Makinası Kiralanması Hizmet Alım İşi ihale süresinin 01.01.2018-30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesine ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce ihale edilecek, süreklilik arz eden ve personel çalıştırmaya dayalı olan hizmet alımı ihale süresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce ihale edilecek olan, süreklilik arz eden ve personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ihalesi, su endeksi okuma ve ihbarname dağıtım işi ihale sürelerinin 
01.01.2018 – 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce 2017 yılı içerisinde alımı planlanan; 2 Adet Kamyon (Kombine Kanal Temizleme Aracı), 1 Adet Kamyon (Izgara Temizleme Aracı) 2017 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2017 yılı içerisinde alımı planlanan;

-2  Adet (Kombine Kanal Temizleme Aracı) Kamyonun,

-1 Adet (Izgara Temizleme Aracı) Kamyonun 2017 yılı taşıt cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce ihale edilecek olan Şehir İçi Mıntıka Temizliği İle Cadde ve Sokakları Yıkama Hizmet Alımı İşi ihale süresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılması olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce ihale edilecek olan Şehir İçi Mıntıka Temizliği İle Cadde ve Sokakları Yıkama Hizmet Alımı İşi ihale süresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arası olarak belirlenmesine ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

İlimiz merkez Ilıca ve Yoncalı ulaşımında hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Ilıca ve Yoncalı için ulaşım ücret tarifesinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Ücret tarifesi ;

Ilıca ve Yoncalı               :  4.00 TL

Avans Biniş

(Kullanılan Tarifeye         

Ek Olarak)                       :  0,20 TL

Aktarma                          :  0,50 TL

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ve 634 no.lu adalar bölgesinde park, otopark ve yol alanlarının uygulanması olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ve 634 no.lu adalardaki uygulama imar planında Lise Alanı, Lise Spor Alanlarının güneyine birleşik, söz konusu park, otopark ve yol alanlarının (G, F ve C parsellerinin ayrılarak); kamu eline geçmeden uygulama imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1297 adanın kuzeyinde ve 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.lu ada alanına birleşik sahada, imar planı olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1297 adanın kuzeyindeki park alanında 7 metrelik yol alanının düzenlenmesi, azalan park alanına karşılık;  30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.lu ada alanına birleşik sahada, ağaçlandırılacak alanda eşdeğer park alanı düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 adada imar planı değişikliği olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 adada imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 14 no.lu parsel alanında imar planında bulunan Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alanın “Sağlık Tesisi Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Serbest Nizam, Hmax: 16.50 m. (4 kat)” lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 1769 ada doğusunda imar planı değişikliği olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 1769 ada doğusunda imar planında Trafo Alanı bulunmaktadır. Söz konusu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içerisinde kalmaktadır. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 09.08.2017 tarih ve 18522 sayılı yazı ekinde gösterildiği şekilde söz konusu trafo alanının doğu yönünde kaydırılarak otopark alanında düzenlenmesi; trafo alanının kaldırıldığı sahanın otopark alanına dönüştürülmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

  

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2267 ada bölgesinde imar planı değişikliği olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesinde bulunan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında; 21.L.3 pafta, 2267 ada bölgesinde imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı-Spor Tesisleri Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 2.40, Hmax: 13.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın kuzey bölümünü oluşturan 2270 no.lu adada kamulaştırma işlemleri devam eden parseller bulunmaktadır. Bu parsellerin bulunduğu bölgede, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 no.lu ada da, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı-Spor Tesisleri Alanı lejandlı sahanın kuzey kesiminde yol alanı düzenlenmesine; 2 metre yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 1453 konutların doğu bölgesinde 1/5000 Nazım İmar Planı revizyonu ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölgede 40 metre, 15 metre,12 metrelik yol alanları, konut, ticaret-konut alanları Ayrık Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.00, 4 kat), Park, Eğitim Tesisleri Alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Resmi Kurum Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), vb. lejandlı sahalar düzenlenmesi, 18. madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi yönlerindeki 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4248 ada 1 parsel ve 3468 ada 1 parsel alanlarında bulunan Ceza İnfaz Kurumu ve Lojman Alanlarının bulunduğu bölgeye yol alanlarının düzenlenmesi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahallesi 4248 ada, 1 parsel ve 3468 ada, 1 parsel alanlarında bulunan Ceza İnfaz Kurumu ve Lojman Alanlarının bulunduğu bölgeye 15 metrelik yol alanın düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

İlimiz merkez Andız Mahallesi, 118 ada 15 no.lu parselde imar planı değişikliği olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Andız Mahallesi, 118 ada, 15 no.lu parsel alanının imar planında Park Alanında kalan kısmının Belediye Hizmet Alanı (Yençok:16.50 m, 4 kat, TAKS:0.50, KAKS:2.00, Serbest Nizam) olarak düzenlenmesi, parselin kuzey ve güney kesimlerinden 3 metre bahçe mesafesi düzenlenmesi, azalan park alanı karşılığında Geven Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Rezerv Kentsel Gelişme Alanı lejandlı alanda yaklaşık 1520 metrekare büyüklüğünde Park Alanının düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 no.lu parsel alanında ve 129, 132, 133 pafta, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adaların olduğu bölgede imar planı değişikliği olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 no.lu parsel alanında ve 129, 132, 133 pafta, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adaların olduğu bölgede; yürürlükteki uygulama imar planında; yol alanları, park sahaları, park ve oyun alanları , 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Riskli Alan, hava mania planı kodu: 967 m., 2004 yılı onaylı jeolojik-jeoteknik ve jeofizik etütlerdeki Önlem Şartlı Alan-1 lejandı, yer almaktadır. Hazırlanan, imar planı değişikliği alanı: 185.220 m2’dir.

- İmar planı değişikliği istenen parsellerin olduğu alanlar için; imar planı değişikliği inceleme ücretlerinin alınmaması, 760 ada, 4 no.lu, 555 ada, 12, 14 ve 15 no.lu parsel alanlarının (toplamda 2.556 m2); kayıtsız şartsız bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmesi kaydıyla,

- 555 ada,10 no.lu parsel alanının olduğu sahada; 10 metrelik yolun düzenlenerek, maks. 4.103 m2’lik, Karayolundan 25 metre diğer kesimlerden 5 ile 8 metre yapı yaklaşma sınırlı, 3,5 m. yan bahçeli TAKS: 0.35, KAKS: 1.75, Ayrık Nizam – 5 kat, T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek (konut) yapılaşma) lejandlı sahanın planlanması ve 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adaların olduğu bölgede; TAKS: 0.25, KAKS: 1.25, 5 metre yan bahçeli, Ayrık Nizam – 5 kat, T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek (konut) yapılaşma) lejandlı sahaların, E (KAKS)=2.00, TAKS: Aranamayacaktır, Hmax: Serbest, Serbest Nizam lejandlı; İbadet Yerinin, Belediye Hizmet Alanının, Bölgesel Amaçlı Spor Tesislerinin, E (KAKS)=2.00, TAKS: 0.40, Hmax: Serbest, Serbest Nizam lejandlı, İlkokul Alanının, yol alanlarının, park ve trafo sahalarının düzenlenmesi, “T2 alanlarında; minimum parsel büyüklüğü 1.000 m2, minimum parsel cephe ve derinlik ölçüleri Yönetmelikte belirtildiği şekilde olacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulması, 762 ada, 5 no.lu parsel alanı bölgesinde Bitişik Nizam – 2 kat lejandlı konut alanı, park ve yol alanlarının tasarlanması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

- Azalan 148.110 m2’lik aktif yeşil alan ve artan yoğunluğa karşılık olmak üzere; Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada 1 parsel bölgesinde düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında, 176.130 m2’lik sahanın karşılık gösterilmesine,

- T2, Sosyal ve teknik altyapı lejandlı alanların olduğu bölgelerde, 3194 Sayılı İmar Kanununun
18.madde İmar Uygulamasının yapılması, bu uygulamada; Düzenleme Ortaklık Payının % 40'ı geçen bölümlerinin kamu eline bedelsiz olarak geçmesi ve Belediye Hizmet Alanı ile Bölgesel Amaçlı Spor Tesisleri sahalarının, belediyeye bedelsiz olarak verilmesi, imar planı değişikliği sınırları içerisinde yol, park, ibadet yeri, ilkokul, belediye hizmet alanı, bölgesel amaçlı spor tesisleri sahalarının; kamu ve belediye eline geçmeden T2, B-2 lejandlı alanların herhangi birine inşaat ruhsatı verilmemesine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1C pafta, 223 ada, 1-6 parsel alanında imar planı değişikliği olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 50K1C pafta, 223 ada, 1-6 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içerisinde kalmaktadır. Halihazır durumdaki yol ve köprü uygulamaları dikkate alınarak; 1 no.lu parselin batı bölümünde ve 6 no.lu parselin batı ve güney bölümünde 1 metre genişliğe kadar sahanın yol alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Belediyemizce yapılacak ve yapılması düşünülen projelerin ve yatırımların iyi uygulama örneklerini, kültürel ve tarihi binaların restorasyon çalışmalarını incelemelerde bulunmak ve kardeş şehir olan belediyeler ile bilgi alışverişi yapmak üzere, Balkan Ülkelerine yapılacak yurt dışı görevlendirilmesi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce yapılacak ve yapılması düşünülen projelerin, yatırımların iyi uygulama örneklerini, kültürel ve tarihi binaların restorasyon çalışmalarını vb. konularda incelemelerde bulunmak, kardeş şehir olan belediyeleri ziyaret etmek üzere, Balkan ülkelerine 17-23 Eylül 2017 tarihleri arasında ziyaret yapılmasına;

Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan ERTAŞ, Fatih KÖLGELİ, Yazı İşleri Müdür Vekilimiz Sevda ARSLAN 17-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Balkan ülkelerine yurtdışı görevlendirilmelerine, kanuni yolluk harcırahlarının kurumumuzca ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce İhale edilecek olan Personel Hizmet Alımı ihale süresinin 01/01/2018-30/09/2019 tarihleri arası olarak belirlenmesi ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılması olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce İhale edilecek olan Personel Hizmet Alımı ihale süresinin 01/01/2018 - 30/09/2019 tarihleri arası olarak belirlenmesine ve ihale iş ve işlemlerinin bu doğrultuda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis 1.Başkan Vekili, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili
Nuri ÇETİN

Katip 
Selim DURMAZ

Katip 

Ömer Faruk DURMAZ