BELEDİYE MECLİSİNİN 03.10.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM 9. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 9. olağan toplantısı, Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’ nun başkanlığında 03.10.2017 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda üyelerden; 1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5- Banu AKALINOĞLU, 6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit Oğuz ATAKAN, 8-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 9-Mustafa AYDIN, 10-Fatma GÜL, 11-Mehmet Naci PEKCAN, 12-Ramazan YILDIRIM, 13-Pınar AKBULUT, 14-Selim DURMAZ, 15-Muhammed İkbal GÜNDEM, 16-Şule UYKUN, 17-Murat HASER, 18-Salih ÖZDEN, 19-Ahmet ULUCA, 20-Nedim DELEN, 21-Yusuf SÖKMEN, 22-Erol MERCAN, 23-Mustafa EROL, 24-Ahmet UYGAR, 25-Gülşah ARIKAN AKANDERE, 26-Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Enver ERDOĞAN, Furkan YILMAZ, Serda BAL YILDIZ’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

  

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-Hafriyat Döküm Sahası Ücret Tarifesi konusu,

-Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konusu,

-İlimizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocuklarına 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı boyunca nakdi yardım yapılması konusu,

-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Katlar Alanı Maddesinin 4. Maddesi gereğince Şehrimiz imar planlarında taban alanı katsayısı verilip emsal verilmemiş alanlarda uygulama yapılması konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 29.maddesi gereğince, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Azime Nur AKTAŞ AKALIN'ın istifasının Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Meclis Üyesi Azime Nur AKTAŞ AKALIN’ın istifası ile boşalan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, kalan süreyi tamamlamak üzere, 1 üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 101 sayılı kararıyla kurulan İmar ve Bayındırlık Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere (Nisan 2018'e kadar) Yusuf SÖKMEN'in seçilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Mülkiyeti İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi Kütahya Fabrikası Şirketlerine ait olan, İlimiz Merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, 738 parsel numaralı, 3.090,66 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaza karşılık, İlimiz Merkez Çalca Mahallesi, 2512 parsel numaralı taşınmazdaki 179756/21622426 (1.797,56 m2) hisse ve 2513 parsel numaralı taşınmazdaki 29309/15554309 (1.293,09 m2’ lik) Kütahya Belediyesi'ne ait toplam 3.090,65 m2 hissenin başa baş takas konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu taşınmaz ve taşınmazlardaki hisselerin 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (e) bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” gereğince  başa baş takas edilmesine,  tasarruf şeklinin belirlenmesine, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Merkez Okçu Mahallesi, 3708 ada, 82-83-84-85 ve 86 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan, Okçu Mahallesi Camii ile söz konusu taşınmazlardaki müştemilatın, Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Okçu Mahallesi, 3708 ada, 82-83-84-85 ve 86 parsel numaralı taşınmazların tamamının; Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü'ne tahsis edilmesine ve ilgili tüm bu hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Merkez Andız Mahallesi, 120 ada, 83 parsel numaralı, 872,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, Andız Mahallesi Camii ile söz konusu taşınmazdaki müştemilatın Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi  gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Andız Mahallesi, 120 ada, 83 parsel numaralı, 872,77 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü’ ne tahsis edilmesine ve ilgili tüm bu hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Belediyemiz adına tahsis süresi uzatılan Ilıca Otel Harlek Tesisleri ile ilgili olarak, tasarruf şeklinin belirlenmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (e) bendi hükmü gereğince, tasarruf şeklinin belirlenmesi, 29 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, tesislerin on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Mecidiye Mahallesi, 25 ada, 206 parsel numaralı, 212,41 m2 yüzölçümlü "arsa" vasıflı taşınmazın, Hatuniye Camii'nde yapılması planlanan restorasyon projesi kapsamında bir bütün olarak değerlendirilebilmesi için, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi  gereğince, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bedelsiz devri ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu taşınmazın  5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi ve 75.maddesi (d) bendi ile 5018 Sayılı Kanunun 45. maddesi hükümleri gereğince;

Bedelsiz devri hususunda gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2017 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2018 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2018 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için -Kıymet Takdir Komisyonu- oluşturulması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince, Belediyemize ait taşınmazların 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında uygulanacak olan kira bedellerinin tespit edilmesi için 7 kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına;

            Kıymet Takdir Komisyonunda görev almak üzere;

            1- Ebubekir ERDOĞMUŞ,

            2- Selim DURMAZ,

            3- Mustafa AYDIN,

            4- Ramazan YILDIRIM,

            5- Fatma GÜL,

            6- Nedim DELEN,

            7- Ahmet UYGAR’ ın seçilmelerine;

Bu komisyonun almış olduğu kararlarının onaylanması için ve 2018 yılı içerisinde kira süresi dolacak taşınmazların kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına uzatılacaksa uygulanacak yeni kira bedellerinin tespiti için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

İlimiz merkez Servi Mahallesi 25 pafta, 533 ada 54 parselde bulunan işyerinin ön bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Balıklı Mahallesi 22 pafta, 88 ada, 33-34 parsellerde bulunan ve Servi Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 54 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat’ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi, 1291, 1861 ve 1871 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ağaçköy Mahallesi, 1291, 1861 ve 1871 no.lu parsel alanlarında imar planı yapımı talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, (638)1620 ada, 50 no.lu parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

06.09.2017 tarih, 4022 kayıt no.lu dilekçe ile Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, (638)1620 ada, 50 no.lu parseldeki konut alanının, T2 lejandlı alana dönüştürülmesi yönünde imar planı değişikliği talebi yapılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliği talebi; ada bazında olmadığından, imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5, 6 no.lu parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5, 6 no.lu parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

İlimiz merkez Enne Mahallesi 231 ada 2 parsel alanında Akaryakıt,-LPG Servis İstasyonu Mevzi İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Enne Mahallesi 231 ada, 2 parsel alanında; Akaryakıt-LPG Servis İstasyonu, Karayolundan 25 metre, diğer yönlerden beşer metre çekme mesafeli, E:0.30, Yençok:8.00 m. lejandlı saha ve park, yol, pasif yeşil alan; park, yol ve pasif yeşil alanlar parsel alanının en az %40’ı kadardır. Park alanı, yol alanı ve pasif yeşil alanların Kamuya kayıtsız şartsız bedelsiz hibe edilmesi, Akaryakıt-LPG Servis İstasyonuna Karayolu kenarından pasif yeşil alandan karayollarının uygun gördüğü şekilde giriş çıkış yapılabilecektir (Plandaki çizim şematiktir) şeklinde plan notu oluşturulması yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

İlimiz merkez Parmakören Mahalle yerleşik alanının kuzey bölgesi, batı bölgesi ve Parmakören kentsel dönüşüm ve gelişim alanının güneyinde, Uydukent planlarının arasında kalan plansız yaklaşık 243 hektarlık alanda imar planı araştırma konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahalle Yerleşik Alanının Kuzey Bölgesi, Batı Bölgesi ve Parmakören Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanının güneyinde, Uydukent planlarının arasında kalan plansız yaklaşık 243 hektarlık alanda idaremiz tarafından; bu sınır  içerisinde  1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara),  3-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 4-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü  Kütahya,  5-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü  Ankara, 6-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 7-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 8-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 9-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 10-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya,  11-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup  Müdürlüğü Kütahya, 12-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 13-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya,  14-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 15-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 16-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 17-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 18-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 19-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya,  20-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planı için görüşlerin alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılması, diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması Parmakören ve İnköy Mahallelerinde yaklaşık 243 hektarlık alanda imar planı ön izni  verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 110 ada, 4 parsel, 110 ada, 3 parsel ve Dumlupınar Mahallesi 4296 ada, 4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kirazpınar Mahallesi 110 ada, 4 parsel alanı imar planında ayrık nizam 3 kat, Taks:0.35, Kaks:1.05, T2 lejandlı alanda kalmaktadır. Kirazpınar Mahallesi 110 ada, 3 parsel alanı imar planında Belediye Hizmet Alanı, hmax:3 kat, Emsal:1.00 lejandlı sahada kalmaktadır. Bu iki parsel bitişik konumdadır.  Dumlupınar Mahallesi 4296 ada, 4 parsel ve Parmakören Mahallesi 4153 ada, 3 parsel alanının kayıtsız, şartsız, bedelsiz Belediyemize hibe edilmesi şartıyla;

Kirazpınar Mahallesi 110 ada, 4 parsel ve 110 ada, 3 parsel alanının Sosyal ve Kültürel Tesisi Alanı(Özel Yurt), Taks:0.35, Kaks:1.50, parselin kuzey batı kesiminden 6 metre diğer yönlerden, 5 er metre bahçe mesafeli alan oluşturulması, azalan 1400 m2 Belediye Hizmet alanı kadar hmax:3 kat, Emsal:1.00 Belediye Hizmet Alanı lejandlı sahanın Dumlupınar Mahallesi 4296 ada 4 parsel alanından ayrılması, yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 209 sayılı kararı ile onaylanan Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada, 24 parsel bölgesinde yapılan 2774 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Koruma Bölge Kurulu'nun 20.07.2017 tarih ve 4180 sayılı kararı ile 7 ada, 22, 23, 24 ve 25 parselin imar durumunun bitişik nizam 3 kat olarak belirlenmesine karar verildiğinden dolayı; Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 209 sayılı kararı ile onaylanan Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada, 24 parsel bölgesinde yapılan 2774 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın (5 kata çıkarılmasına yönelik talep) reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 306 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 306 ada, 1 parselin kuzeybatısında imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu Park alanından 2.000 m2 'lik sahanın “Anaokulu Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Blok Nizam, Hmax: 16.50 m. (4 kat)” lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Azalan Park alanına karşılık olmak üzere Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 2.000 m2' lik sahanın karşılık gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3954 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3954 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı revizyonu konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı revizyonu konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Hafriyat Döküm Sahası Ücret Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hafriyat döküm sahalarımızın işletme maliyetlerinin, giderlerini karşılayamaması nedeniyle,  Belediye Meclisimizin 06.12.2016 tarih ve 372 sayılı kararı ile kabul edilen, 2017 yılı gelir tarifesinin;

Fen İşleri Müdürlüğü başlıklı kısımda bulunan, Evliya Çelebi Mah. Hafriyat Döküm Sahası Ücret Tarifesi (Sefer Başına)’ başlığının ve altındaki tarife fiyatlarının, aşağıda belirtildiği şekliyle değiştirilerek uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

 

30.3.3.16.

TÜM HAFRİYAT DÖKÜM SAHALARI ÜCRET TARİFESİ

( SEFER BAŞINA)

FİYATLAR (TL)

30.3.3.16.1.

Pikap tipi araçlar

14,00 TL

30.3.3.16.2.

Tek dingil araçlar

26,00 TL

30.3.3.16.3.

Çift dingil ve üzeri araçlar

40,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak spora ve sporcuya destek olmak için, gösterdiği gayretlere yardımcı olmak amacıyla İlimizi temsil eden  Kütahya Spor Kulübüne (Bölgesel Amatör Lig)  100.00,00 TL (YüzbinTürkLirası), Amatör Spor Kulüplerimize 75.000,00 TL (YetmişbeşbinTürkLirası), Kütahya Belediye Spor Kulübüne 20.000,00 TL (YirmibinTürkLirası), nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

İlimizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocuklarına 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı boyunca nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelerimizin;

1. Başarılı öğrenci çocuklarına,

2- Öksüz yetim olan öğrenci çocuklara

3- Şehit veya Gazi öğrenci çocuklarına

4- %40 ve üzeri engelli olan ailelerin öğrenci çocuklarına

5- Resmi olarak boşanmış ailelerin öğrenci çocuklarına

Eğitim öğretim yılı boyunca aylık 50,00 (Elli) TL sosyal yardım olarak eğitim desteği verilmesi, ayrıca Belediyemizce orta öğretimde okuyan öğrencilerimize halen yapılan 100 kişilik ulaşım yardımı kontenjanının 150 kişiye çıkarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Katlar Alanı Maddesinin
4.maddesi gereğince, Şehrimiz imar planlarında taban alanı katsayısı verilip, emsal verilmemiş alanlarda uygulama yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şehrimiz imar planlarında taban alanı katsayısı verilip emsal verilmemiş bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgelerde yapılaşmalar bugüne değin emsal olmadan gerçekleşmiştir. İmar planlarında gerekli revizyon yapılasıya kadar, emsal olmayan bölgelerde bir adaletsizlik olmaması için (KAKS) emsal aranmadan uygulama yapılması konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Selim DURMAZ

Katip 

Pınar AKBULUT