BELEDİYE MECLİSİNİN 21.11.2017 TARİHLİ 4.DÖNEM  11. OLAĞAN 2.BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

            Belediye Meclisimizin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim toplantısı,

Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun başkanlığında 21.11.2017 Perşembe günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda üyelerden; 1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5-Banu AKALINOĞLU, 6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit Oğuz ATAKAN, 8-Ebubekir ERDOĞMUŞ,9-Mustafa AYDIN, 10-Fatma GÜL, 11- Furkan YILMAZ  12-Mehmet Naci PEKCAN, 13-Ramazan YILDIRIM, 14-Pınar AKBULUT, 15-Muhammed İkbal GÜNDEM, 16-Murat HASER,17-Salih ÖZDEN, 18-Enver ERDOĞAN, 19-Ahmet ULUCA, 20-Nedim DELEN, 21-Cemal AYDIN 22-Yusuf SÖKMEN, 23-Erol MERCAN, 24-Mustafa EROL, 25-Ahmet UYGAR’ın iştirakleri ile yapıldı.   

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Selim DURMAZ, Şule UYKUN, Serda BAL YILDIZ, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Gülşah ARIKAN AKANDERE,Erdoğan ÇOLAK’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

            Gündem maddesine geçildi.

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 271 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okundu ve;

               2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 526.260.000,00 TL;

               2019 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 353.500.000,00 TL;

              2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 370.400.000,00 TL; olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

           BÜTÇE KARARNAMESİ /

               -14 madde den ibaret Bütçe kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

                -2018 yılı gider bütçesinden başlanarak bölüm toplamları üzerinden okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda;

1- GİDER BÜTÇESİ /

                 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi saymanlık teklifi olan 526.260.000,00 TL. Belediye Başkanı (Üst Yönetici) ve Belediye Encümeni tarafından da uygun görülmüş olup;

KOD

BİRİMLER

2017 YILI

2018 YILI

2019 YILI

2020 YILI

Yapılan oylama sonucu

46430202

Özel Kalem Müdürlüğü

1.371.000,00

1.500.000,00

1.589.997,00

1.669.495,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430205

İnsan Kaynakları Ve Eğt. Müdürlüğü

36.016.000,00

33.072.000,00

35.056.320,00

36.809.136,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430210

Bilgi İşlem Müdürlüğü

3.582.000,00

2.729.000,00

2.892.740,00

3.037.376,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430218

Yazı İşleri Müdürlüğü

483.000,00

507.000,00

537.420,00

564.293,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430224

Hukuk İşleri Müdürlüğü

1.147.000,00

1.142.000,00

1.210.521,00

1.271.046,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430225

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

821.000,00

775.000,00

821.500,00

862.575,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430230

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

13.461.000,00

11.965.000,00

12.682.900,00

13.317.046,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430231

Fen İşleri Müdürlüğü

219.476.000,00

302.917.000,00

116.333.021,00

121.407.941,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430232

Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

0,00

1.595.000,00

1.690.700,00

1.775.235,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430233

Yapı Kontrol Müdürlüğü

1.248.000,00

1.356.000,00

1.437.362,00

1.509.228,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430234

Mali Hizmetler Müdürlüğü

28.013.000,00

36.701.000,00

38.903.060,00

40.848.213,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430235

İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

4.827.000,00

5.453.000,00

5.780.180,00

6.069.189,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430236

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

13.988.000,00

14.137.000,00

14.985.219,00

15.734.485,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430237

İtfaiye Müdürlüğü

3.826.000,00

4.083.000,00

4.327.980,00

4.544.379,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430238

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3.750.000,00

5.544.000,00

5.876.640,00

6.170.474,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430239

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

12.494.000,00

11.055.000,00

11.718.300,00

12.304.216,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430240

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

3.428.000,00

2.298.000,00

2.435.880,00

2.557.673,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430241

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

18.094.000,00

16.267.000,00

17.243.021,00

18.105.172,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430242

Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

32.044.000,00

38.279.000,00

40.999.139,00

43.015.826,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430243

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

0,00

350.000,00

371.000,00

389.550,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430244

Temizlik Ve Çevre Koruma Müdürlüğü

20.318.000,00

25.597.000,00

27.132.819,00

28.489.461,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430245

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

3.713.000,00

3.850.000,00

4.081.000,00

4.285.050,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430246

Sağlık İşleri Müdürlüğü

1.812.000,00

1.690.000,00

1.791.401,00

1.880.969,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430247

Zabıta Müdürlüğü

2.208.000,00

2.672.000,00

2.832.320,00

2.973.935,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430248

Mezarlıklar Müdürlüğü

0,00

726.000,00

769.560,00

808.037,00

Oy birliği ile kabul edildi

TOPLAM

426.120.000,00

526.260.000,00

353.500.000,00

370.400.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

 

2-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ

KOD

Gelirin Konusu

2018 Yılı

Yapılan oylama sonucu

01

Vergi Gelirleri

33.175.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

03

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

58.344.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

04

Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler

4.363.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

05

Diğer Gelirler

172.321.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

06

Sermaye Gelirleri

50.972.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

09

Red Ve İadeler ( - )

-915.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

TOPLAM

318.260.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

 

3- FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI  ( AÇIK/FAZLA GELİRLERİN BÜTÇE CETVELİ)

KODU

AÇIKLAMA

TASARI BÜTÇESİ

YAPILAN OYLAMA SONUCU

I

II

III

IV

01

 

 

 

 İÇ BORÇLANMA

208.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

01

08

 

 

MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN

208.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

01

08

02

 

İLLER BANKASI

208.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

01

08

02

01

BORÇLANMA

224.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

01

07

02

02

ÖDEME

-16.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

GENEL TOPLAM

208.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

 

4- 2018 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

 

KURUM ADI: KÜTAHYA BELEDİYESİ                                                                                                    TEKLİF TİPİ: (TL)                                                                                                                                                                                         

 

I

EKONOMİK KODLAMA

I.3AYLIK

 

OCAK-ŞUBAT-

MART

II.3AYLIK

NİSAN- MAYIS-
HAZİRAN

III. 3AYLIK

TEMMUZ-
AĞUSTOS-EYLÜL

IV.3AYLIK

EKİM-KASIM-
ARALIK

TOPLAM

TUTAR

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

01

VERGİ GELİRLERİ

8.293.750,00

%25

8.293.750,00

%25

8.293.750,00

%25

8.293.750,00

%25

33.175.000,00

 

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET

GELİRLERİ

14.586.000,00

%25

14.586.000,00

%25

14.586.000,00

%25

14.586.000,00

%25

58.344.000,00

 

 

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

1.090.750,00

%25

1.090.750,00

%25

1.090.750,00

%25

1.090.750,00

%25

4.363.000,00

05

DİĞER GELİRLER

43.080.250,00

%25

43.080.250,00

%25

43.080.250,00

%25

43.080.250,00

%25

172.321.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

12.743.000,00

%25

12.743.000,00

%25

12.743.000,00

%25

12.743.000,00

%25

50.972.000,00

09

RED VE İADELER

228.750,00

%25

228.750,00

%25

228.750,00

%25

228.750,00

%25

915.000,00

TOPLAM

79.565.000,00

%100

79.565.000,00

%100

79.565.000,00

%100

79.565.000,00

%100

318.260.000,00

 

5- 2018 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

 

I

EKONOMİK KODLAMA

I.3AYLIK

OCAK-ŞUBAT-

MART

II.3AYLIK

NİSAN- MAYIS-
HAZİRAN

III. 3AYLIK

TEMMUZ-
AĞUSTOS-EYLÜL

IV.3AYLIK

EKİM-KASIM-
ARALIK

TOPLAM

TUTAR

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

01

PERSONEL GİDERLERİ

6.647.386,25

%25

6.647.386,25

%25

6.647.386,25

%25

6.647.386,25

%25

26.589.545,00

02

SOSYAL GÜV.KURUMLARI DEVL.PRİMİ GİDERİ

1.030.513,75

%25

1.030.513,75

%25

1.030.513,75

%25

1.030.513,75

%25

4.122.055,00

03

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

30.270.350,00

%25

30.270.350,00

%25

30.270.350,00

%25

30.270.350,00

%25

121.081.400,00

04

FAİZ GİDERLERİ

3.541,750,00

%25

3.541,750,00

%25

3.541,750,00

%25

3.541,750,00

%25

14.167.000,00

05

CARİ TRANSFERLER

2.231.500,00

%25

2.231.500,00

%25

2.231.500,00

%25

2.231.500,00

%25

8.926.000,00

06

SERMAYE GİDERLERİ

80.675.750,00

%25

80.675.750,00

%25

80.675.750,00

%25

80.675.750,00

%25

322.703.000,00

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

250,00

%25

250,00

%25

250,00

%25

250,00

%25

1.000,00

08

BORÇ VERME

75.000,00

%25

75.000,00

%25

75.000,00

%25

75.000,00

%25

300.000,00

09

YEDEK ÖDENEKLER

7.092.500,00

%25

7.092.500,00

%25

7.092.500,00

%25

7.092.500,00

%25

28.370.000,00

TOPLAM

131.565.000,00

%100

131.565.000,00

%100

131.565.000,00

%100

131.565.000,00

%100

526.260.000,00

Ayrıca Finansman Programı ile Ayrıntılı Harcama programları yukarıda belirtildiği gibi üçer aylık dönemler halinde okundu, ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61 ve 62. Maddeleri gereği kabul edilen bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
 Pınar AKBULUT

Katip 

Ömer Faruk DURMAZ