BELEDİYE MECLİSİNİN 05.12.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM 11. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem 11. Olağan toplantısı, Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun başkanlığında 05.12.2017 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda üyelerden; 1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5-Banu AKALINOĞLU,
6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit Oğuz ATAKAN, 8-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 9-Fatma GÜL, 10-Furkan YILMAZ, 11-Mehmet Naci PEKCAN, 12-Ramazan YILDIRIM, 13-Pınar AKBULUT, 14-Selim DURMAZ, 15-Muhammed İkbal GÜNDEM, 16-Şule UYKUN, 17-Murat HASER, 18-Salih ÖZDEN, 19-Enver ERDOĞAN, 20-Ahmet ULUCA, 21-Nedim DELEN, 22-Cemal AYDIN, 23-Erol MERCAN, 24-Mustafa EROL, 25-Ahmet UYGAR,
26-Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.
 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Yusuf SÖKMEN, Mustafa AYDIN, Gülşah ARIKAN AKANDERE, Serda BAL YILDIZ’ ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önerge okundu ve ;

- Belediyemiz ile Güney Kore'nin Kyong-gi eyaletinde bulunan Icheon Şehri ile ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanında işbirliği yapmak, projeler üretmek ve karşılıklı ilişkileri geliştirebilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi ve 74. Maddesi gereğince Kardeş Şehir olunması konusunun gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

Bilgilendirmeler;

1-2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulması.

2-Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun 14-15-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın Pecs şehrine yurtdışı görevlendirilmesinin meclisin bilgisine sunulması. 

3-Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Vekili Ahmet HAŞİMOĞLU, Elektrik-Elektronik Mühendisi İsmail YAŞA, İnşaat Mühendisi Ayhan ÖZDEMİR ve Bilgisayar İşletmeni Suat ERGÜL’ün 16-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmiş olan sempozyuma katılım ve yurt dışı görevlendirilmelerinin meclisin bilgisine sunulması.

4- İnşaat Mühendisi Murat YENİDOĞAN'ın ve Elektrik Teknikeri Muammer PİŞKİN'in 14-15-16 Kasım 2017 tarihlerinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programında yer alan  ve inşaatı devam eden Kütahya Atık Su Arıtma Tesisi projesi kapsamında Danimarka'ya yurtdışı görevlendirilmelerinin meclisin bilgisine sunulması.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2018 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Meclis toplantılarının ayın ilk haftası; ayın ve haftanın durumuna göre Salı günleri yapılmasına, Salı günleri olmaması durumunda Perşembe günleri yapılmasına;

           Belediye Meclisimizin tatil ayının TEMMUZ ayı olarak belirlenmesine; İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 272 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2018 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce 2018 yılında uygulanacak olan ve ekte sunulan Belediye Gelir Tarifesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 02/11/2017 tarih ve 294 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, İçişleri Bakanlığınca ilimizde yapılan Maks (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) çalışması sırasında ortaya çıkan isimsiz çıkmaz sokaklar ile ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 294 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen, İçişleri Bakanlığınca İlimizde yapılan MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) çalışması sırasında ortaya çıkan isimsiz çıkmaz sokaklar ile İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

2018 Yılı geçici işçi vizeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Memur Norm Kadro sayısının % 20’si (139X179=24881 Adam/Gün) üzerinden hesaplanmış olan ve 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere 2018 yılı geçici iş pozisyon vizeleri alınması ile ilgili ekte sunulan “Geçici İşçi Vize Teklifi Cetvelinin” aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğünün
30. Ödenek Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu 30. Aktarma Cetvelinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

30. ÖDENEK AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

HESAP ADI

İLAVE

TENZİL

1

46430205

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü

5

01.3.1

0305

Hizmet Alımları

2.500.000,00

 

2

46430244

Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü

5

05.1

0305

Hizmet Alımları

1.000.000,00

 

3

46430230

Emlak İstimlak Müdürlüğü

5

06.2

0604

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması

 

3.500.000,00

TOPLAM

3.500.000,00

3.500.000,00


             GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

İlimiz Merkez Servi Mahallesi, 1657 ada, 265 parsel numaralı taşınmazdaki 8,88 m2 yüzölçümlü hissemizin; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (e) bendi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez Servi Mahallesi, 1657 ada, 265 parsel numaralı taşınmazdaki 8,88 m2 yüzölçümlü hissemizin; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (e) bendi ve 75.maddesi (d) bendi hükümleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesine ve bununla ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ilimizin muhtelif yerlerde bulunan, mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendine ve 73 maddesi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, kentsel dönüşüm kapsamında kullanılması, satış ve yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi işlemleri için; ayrıca aşağıdaki listede yazılı olan Parmakören Mahallesi Toplu Konut İşi kapsamının dışındaki taşınmazlar için, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi  vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

İlimizde faaliyet gösteren ticari taksilerin durak yerlerinin belirlenmesi, taksi sayısının belirlenmesi, müşteri ve taksi şoförünün güvenliğini sağlayacak teknoloji doğrultusunda cihaz takılması, ilimiz ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda yeni durak ihdas edilmesi ve bununla ilgili ihale yapabilmesi vb. konularda Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve; 

İlimizde taksi durak yerlerinin belirlenmesi, taksi duraklarında çalışacak ticari taksi sayılarının belirlenmesi, arttırılması veya azaltılması, ihtiyaca cevap vermediği tespit edilen taksi duraklarının yer değiştirilmesi veya iptal edilmesi, ticari taksilere müşteri ve taksi şoförünün güvenliğini sağlayacak teknoloji doğrultusunda cihaz takılması, ilimiz ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda durak ihdas edilmesi ve bununla ilgili ihale yapabilmesi vb. konularda Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Şehir içi ulaşımda 16 no.lu hatta hizmet veren Özel Halk Otobüsleri’nin fiyat tarifesi konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Söz konusu güzergahta öğrencilerin mağdur olmayacağı, güvenlik sorunlarının yaşamayacağı, soğuk/sıcak havalarda ve karanlıkta etkilenmeyeceği şekilde toplu taşımaya yönlendirilmeleri için, Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan;

-16 no’lu hattın Öğrenci Ücret Tarifesinin 0.50 TL olarak değiştirilmesine ve ilgili hatta Aktarma hizmetinin kaldırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

İlimiz merkez, 30 Ağustos Mahallesi 17.Ö.4 pafta 2098 ada, 21 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 17.Ö.4 pafta 2098 ada, 21 parsellerde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

İlimiz merkez, Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 119 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada 119 parsellerde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1, 17.Ö.4 pafta, 1284 ada, 9 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda, 1284 ada, 9 no.lu parsel alanında imar planında çok amaçlı kültür merkezi alanının batı köşesinde trafo alanının ayrılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 583 ada, 5 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

583 ada, 5 no.lu parsel alanında, 12.10.2017 tarih, 9876 sayılı yazıyla iletilen, Hava Kirliliği Ölçüm ve İzleme İstasyonu alanının aynen aktarılmasına, park alanının düzenlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 45 ada, 14 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişikliği talebi; ada bazında olmadığından, reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2670 ada, 6 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2670 ada, 6 no.lu parsel alanında, Ayrık Nizam – 4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: aranmayacaktır, lejandlı İbadet Yeri (Dini Tesis Alanı) sahasının düzenlenmesi, “İbadet Yeri (Dini Tesis Alanı)nde; Kur'an Kursu, Yurt ve Pansiyonu yapılabilir.” plan notunun düzenlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Cumhuriyet) Mahallesi, 94, 96 pafta, 754 no.lu ada bölgesinde, 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Alanın bulunduğu sahada; Askeri Güvenlik Bölgesinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda bahse konu, Riskli Alan sınırları içerisindeki “Askeri Güvenlik Bölgesi’nin” iptal edilmesine, konunun onaylanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığına iletilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.2 pafta, 113 ada, 1 no.lu parsele imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişikliği talebinin; ada bazında olmadığından reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

İlimiz merkez Okçu ve Güveççi Mahallesine ait İmar planında, plan değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlköğretim Tesisleri Alanının Eğitim Tesisleri Alanına dönüştürülerek, İbadet Yeri ve Sağlık Tesisleri alanlarının aynı bölgede, çevresindeki park alanlarını da içerecek şekilde konut alanları düzenlenmesi, İmar Planlarında park alanlarının azalmaması için kuzey kesimde ve doğu kesimde konut alanlarında park alanları düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu uygulama İmar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4579 ada 1 parsel alanında trafo yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi 4579 ada, 1 parsel alanında trafo alanının imar planlarına işlenmesi ve imar adası içerisindeki trafo alanına servis verecek yolun; kamuya terk edilmemesi, yolun uygulanması, imar planlarında şematik olarak gösterilmiştir şeklinde plan notunun oluşturulmasına yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

             GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi Yeni Otogar Alanının doğu bölgesinde Belediyemizin Atıksu Arıtma Tesisine kadar olan bölümde bulunan Enerji Nakil Hattının ve yapı yasaklı alanların uygulanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi Yeni Otogar Alanının doğu bölgesinde Belediyemizin Atıksu Arıtma Tesisine kadar olan bölümde bulunan Enerji Nakil Hattının 8 metre sağ ve 8 metre sol olmak üzere toplamda 16 metre koruma bandı bırakılarak Enerji Nakil Hattı ve Koruma Bandının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 19 pafta 2450 no.lu parsel bölgesinde Belediye Meclis Kararının düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar Planı değişikliği ile Çalca Mahallesi 2450 parsel bölgesinde, yeni oluşan park alanının Kütahya Belediyesi adına tesciline müteakiben; söz konusu park alanı ile daha önceki imar planında bulunan park alanlarının; bedel ve alan farkı gözetmeksizin başa baş trampa edilmesi, bu hususun gerçekleştirilmesi için, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 23 pafta, 2543 ada, 108 parsel kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Meydan Mahallesi, 23 pafta, 2543 ada, 108 parsel kuzeyinde imar planında bulunan trafo alanının park lejandlı alana dönüştürülmesi; Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parsel doğusunda imar planında bulunan park lejandlı alanda trafo alanı düzenlenmesine yönelik imar planı  değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 10 pafta, 3732 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu alana yönelik imar planı değişikliği talebinin, ada bazında olmadığından; reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1C pafta, 131 ada, 5-9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi., olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

“Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dâhilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine T2 (Ticaret+Konut(TİCK)) uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 179 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

“-Yalnızca otel yapılabilir. -Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi'ne yönelik OEDAŞ tarafından iletilen Enerji Nakil Hattının koruma kuşağının (yapı yasaklı alan) uygulanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Enerji nakil hattı güzergahının Belediye ve Mücavir Alan sınırlarımız içerisinde kalan kesiminde, 12.5 m. sağ ve 12.5 m. sol tarafında olmak üzere toplamda 25 m. genişliğindeki sahanın Enerji Nakil Hattı koruma kuşağı (yapı yasaklı alan) olarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Belediyemiz ile Güney Kore'nin Kyong-gi eyaletinde bulunan Icheon Şehri ile ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanında işbirliği yapmak, projeler üretmek ve karşılıklı ilişkileri geliştirebilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi ve 74. Maddesi gereğince Kardeş Şehir olunması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Güney Kore'nin Kyong-gi Eyalatinde yer alan, Icheon Şehri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) fıkrası ve 74. maddesi uyarınca kardeş şehir olunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Selim DURMAZ

Katip 

Pınar AKBULUT