BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2018 TARİHLİ 5. DÖNEM 3. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem 3. olağan toplantısı, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN Başkanlığında Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden Mehmet ÖZDOĞAN, Galip GÜLTEKİN,  Banu AKALINOĞLU,  Ömer Faruk DURMAZ,  Halit Oğuz ATAKAN, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Mustafa AYDIN,  Fatma GÜL,  Furkan YILMAZ,  Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM,  Pınar AKBULUT,  Selim DURMAZ,  Şule UYKUN,  Murat HASER,  Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA,  Serda BAL YILDIZ,  Nedim DELEN,  Cemal AYDIN,  Yusuf SÖKMEN,  Erol MERCAN,  Mustafa EROL, Ahmet UYGAR, Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Cafer Cihat CEYLAN ve Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’ nun izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

                 Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

            - İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 538 ada 177 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

            - İlimiz merkez  Siner Mahallesi 16.Ö.2 pafta 108 ada 26 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

            - İlimiz merkez  Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta 87 ada 13 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

            - İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 538 ada 176 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

                       - İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 84 pafta 1806 ada 149 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

            - İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta 1912 ada 33 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

            - İlimiz merkez  Meydan Mahallesi 25 pafta 674 ada 242 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

          -5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, İlimizin tanıtılmasında marka değeri olan Bölgesel Amatör Ligde İlimizi temsil eden Kütahyaspor Kulübüne 150.000,00 TL nakdi yardım yapılması konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

UNESCO Yaratıcı Şehir Ağı üyelerinin karşılıklı iletişimlerinin güçlenmesi, gelişimsel ve sürdürülebilir bir ağ olmak için gerçekleştirilecek çalıştaya  katılması için Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Güney KORE'de gerçekleştirilecek çalıştay programı için, Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun yurtdışına görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

            27 Ocak 2018 tarih ve 30314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin yönetmelik gereğince 2018 yılı Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan “yer seçim belgesi ücreti” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz 2018 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan; 32.2.1 Mücavir Alanlar içerisinde bulunan bütün baz istasyonlarından Baz İstasyonu başına yıllık 35.000,00 TL  Ücretini,   2.400,00 TL (KDV Hariç) olarak değiştirilmesine ve ''Düşük güçlü (100 mW ve altındaki) elektronik haberleşme istasyonları için yer seçim belgesi ücretinin yarısı alınır.'' ibaresinin eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

            DSİ 34. Bölge Müdürlüğü tarafından İkizhöyük Köyü Sulama Kooperatifine yapılan sulama kuyularının kullanım yetkisinin, borç ve alacaklarıyla beraber Kütahya Belediyesi'ne devri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            S.S. Kütahya Merkez İkizhöyük Köyü Sulama Kooperatifine ait DSİ 34. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kuyularının kullanım yetkisinin borç ve alacaklarıyla beraber Kütahya Belediyesince devir alınması hususunda tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

            İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren ticari taksilerin, taksimetre fiyatlarının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

                2016 yılından itibaren uygulanmakta olan mevcut tarife, Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından talep edilen miktarlar, çevre illerde uygulanan tarife ve enflasyon ile  diğer değişimler dikkate alınarak hazırlanan fiyat tarifesinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

T PLAKA TARİFESİ

Kısa mesafe (0-2 km.)

10,00 TL

Taksimetre açılış ücreti

  3,50 TL

Taksimetre km. ücreti

  3,50 TL

Birim mesafe ücreti (100 m.)

  0,35 TL

Birim saat ücreti

21,00 TL

Birim zaman 1 dk.

  0,35 TL

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

            01/02/2018 tarih ve 47 sayılı Meclis kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen ilimiz içkili alanlar bölgesine (Haller bölgesi) ihdas edilen taksi durağına isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

01.02.2018 tarih ve 47 sayılı Meclis kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen ilimiz içkili alanlar bölgesine (Haller bölgesi) ihdas edilen taksi durağına “Çiçek Taksi” isminin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

            İhtiyaç sahibi ailelere sosyal destek uygulaması kapsamında yapılan gıda yardımı miktarı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek uygulaması kapsamında yapılan Gıda yardımı miktarının 50.00 TL artırılarak aşağıdaki şekilde aynen kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Yardım

Kişi sayısı

Gıda yardımı miktarı

1 kişi

100,00 TL

2 kişi

125,00 TL

3 kişi

150,00 TL

4 kişi

175,00 TL

5 kişi

200,00 TL

6 kişi ve üzeri;

6 kişi ve üzeri olan hanerlerde; kişi sayısına göre 25,00 TL artırılır.


 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

            Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şehrimiz Alayunt Mahallesi, Alperen Hüseyin Gazi Caddesi ve Maruf Mahallesi, Sağır-1ve Sağır-2 Sokak isimlerinin değiştirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

             Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ve isim değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şehrimizde isimsiz bulunan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi ve sehven şehit ismi olarak Zafertepe Mahallesine verilmiş olan Şehit Yakup ARI isminin değiştirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

             Birimlerimizin 2018 yılında iş programlarında artış olması sebebiyle 4 adet kazıcı-yükleyici (Beko Loder) iş makinası ile 6 adet damperli kamyon alınması ve alınacak 6 adet damperli kamyonun T Cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            4 adet Kazıcı-Yükleyici (Beko Loder) iş makinası ile 6 adet Damperli Kamyon alınmasına ve alınacak 6 adet Damperli Kamyonun T Cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

             İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 19.O.IV 18.O.1 pafta, 154 ada, 142 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

“İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 19-0-IV 18-0-I pafta, 154 ada 142 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

             İlimiz merkez Saray Mahallesi, 4 pafta, 12 ada, 8 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Saray Mahallesi, 4 pafta, 12 ada, 8 parsel alanında imar planında kısmen yol, kısmen de Karakol lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Karakol lejandlı alanın Bitişik nizam 4 kat, İbadet Yeri (Kuran Kursu) lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği, uygun görülmüştür. İl Emniyet Müdürlüğü'nün 29.01.2018 tarih ve 17 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır. Söz konusu imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.02.2018 tarih ve 4518 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

             İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K4 pafta, 3 no.lu ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Bölcek Mahallesi, 21K4 pafta, 3 ada, 23 parsel alanında ada ayırma çizgisinin kaldırılması talep edilmektedir. Söz konusu, imar planında ayrık nizam 2 kat konut lejandı bulunan Bölcek Mahallesi, 21K4 pafta, 3 no.lu ada alanında, ada ayırma çizgisinin iptal edilmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

             İlimiz merkez Maruf Mahallesi, 52 pafta, 268 ada, 4-7-9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Maruf Mahallesi, 268 adada imar planında bulunan cephe işaretinin kaldırılması talep edilmektedir. Maruf Mahallesi, 52 pafta, 268 ada, 4-7-9 no.lu parseller Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Parsellerin bulunduğu alanda imar planında bitişik nizam 4 kat, T1 lejandlı alan bulunmaktadır. 268 no.lu adanın kuzey tarafında, yaya yolu bulunan tarafta, cephe işareti bulunmakta olup parseller şuyuludur. Adanın cephe işareti bulunan tarafı ile 10 metrelik yol bulunan diğer tarafı arasında yaklaşık 5 m. ile 9 m. arasında değişen kot farkı bulunmaktadır. Cephe işaretinin kaldırılması halinde yoğunluk artışı olacağı ve adadaki yapılaşma düzeni bozulacağından dolayı Maruf Mahallesi, 52 pafta, 268 ada, 4-7-9 parsel alanında imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

             İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 2317 ada kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Şembel Camii ve Kuran Kursunun bulunduğu Evliya Çelebi Mahallesi, 2317 ada kuzeyinde imar planında İbadet Yeri, Hmax: 16.50 lejandlı alan bulunmaktadır. 30 metrelik yolun devamlılığı korunacak şekilde; İbadet Yeri alanının batı ve doğu tarafındaki yol alanına doğru genişletilerek; İbadet Yeri, TAKS aranmayacaktır, KAKS: 2.00, Hmax: Serbest lejandlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

             İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 839 ada, 107, 110, 111 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 839 ada, 107, 110, 111 parsel alanında imar planında Küçük Sanayi Sitesi, H: 5.50 lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içerisinde kalmaktadır. Söz konusu parsellerin batısında bulunan yolun genişletilebilmesi için Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 839 ada, 107, 110, 111 parsel alanında bulunan Küçük Sanayi Sitesi lejandlı alanın yol alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip taşınmazların kamulaştırılabilmesi için 5 yıllık kamulaştırma programının 2018 yılı dilimine ilave edilmesine ve tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

             İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19L1 pafta, 2760 ada, 8-9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

8-9 no.lu parsel alanında imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Evliya Çelebi Mahallesi, 19L1 pafta, 2760 ada, 8-9 parsel alanında imar planında bulunan Park lejandlı alanda İbadet Yeri, Bitişik nizam, 3 kat lejandlı alan düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde ağaçlandırılacak alan lejandlı sahada park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

             İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1b-J23b1 pafta, 3944 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlgili parsel alanında DSİ sulama ve drenaj kanallarıyla ilgili yapı yasaklı alanların kaldırılması; Bölcek Mahallesi, J23b10a1b-J23b1 pafta, 3944 ada, 11 parsel alanında, karayolundan 25 m., diğer yönlerden 3, 5, 10 m. yapı yaklaşma mesafeleri bulunan, Ticaret-Konut Alanı (TİCK) (E: 1.50, TAKS aranmayacaktır, Yençok: Serbest) lejandlı alanlar, Konut Alanı (E: 2.50, TAKS aranmayacaktır, Yençok: Serbest) lejandlı alanlar, Ticaret Alanı (E: 2.00, TAKS aranmayacaktır, Yençok: 45 m. (10 kat)) lejandlı alan, İbadet Yeri (E: 2.50, TAKS aranmayacaktır, Yençok: Serbest) lejandlı alan, Kreş-Anaokulu Alanı (E: 2.50, TAKS aranmayacaktır, Yençok: Serbest) lejandlı alan, Park alanları, kanal alanının düzenleneceği pasif yeşil alanlar ve yol alanlarının düzenlenmesi, ilgili plan notlarının düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

             İlimiz merkez Bölcek Mahallesi yerleşik alanının DSİ kanalının batısında kalan imar planı yapılacak bölümünün iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi'nde DSİ kanalının batısında kalan bölümünün 2 no.lu alan olarak işaretlendiği görülmüştür. Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 83 sayılı kararı ile daha önce sınırları belirlenen mahalle yerleşik alanlarında; “mahalle yerleşik alanlar” koşulunun ve bu “mahalle yerleşik alanlar”ında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre uygulamaların yapılacağı alanların sınırları yeniden düzenlenmişti. Buna göre, Bölcek Mahallesi yerleşik alanında DSİ kanalının batısında kalan bölüm “mahalle yerleşik alanlar” koşulunun uygulanmayacağı; imar planı çalışması yapılacak alanda kalmaktadır. Ancak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2018 tarih ve 79852 sayılı yazısında söz konusu alanın tarımda kalması hususları belirtildiğinden; Bölcek Mahallesi'nde DSİ kanalının batısında kalan bölümün, imar planı yapılacak sahalardan çıkartılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

             Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 603 ada alanında yapılan 2817 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile; Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 603 ada alanında imar planında bulunan 5 metre ön bahçe mesafeli, Bitişik nizam 4 kat, Belediye Lojmanları lejandlı alanın; Belediye Lojmanları lejandı kaldırılarak, adanın doğu tarafındaki 7 metrelik yolun 10 metre olacak şekilde düzenlenmesi; yol alanında kalan bölümlerin kamuya bedelsiz terk edilmesi; adada bulunan 5 metre ön bahçe mesafelerinin korunması; bina taban alanlarının oturabileceği maximum alanların yapı yaklaşma mesafeleri ile gösterilmesi; bloklar arasındaki minimum mesafenin planda gösterilmesi; 4 kat, TAKS-KAKS aranmayacaktır; “5 m. bahçe mesafeleri içerisine zemin üstü katlarda max. 1.5 metre kapalı çıkma yapılabilir; bloklar arasındaki 10 m. bahçe mesafesi içerisine açık-kapalı çıkma yapılamaz.” plan notu oluşturulması yönlerindeki 2817 no.lu imar planı değişikliği onaylanmıştır. Talep sahibinin farklı tarihlerdeki müracaatları ekinde bulunan taslak plan değişikliği örneklerinde söz konusu adada 2 adet bloktan oluşacak şekilde yapılaşmalar önerildiği görülmektedir. Yapılan imar planı değişikliğinde de söz konusu adada 2 adet blok olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu adada arazi eğimi ve kot farkından dolayı açığa çıkan ilave kat bulunduğundan dolayı, ada alanında ayrıca kat artışı yapılmamıştır. Ayrıca, yapılaşma alanının 16.000 m2'den 12.000 m2'ye düştüğü, yapılaşma alanında yaklaşık 4.000 m2'lik bir kayıp olduğu belirtilmekte ise de; yapılan imar planı değişikliği ile yapılaşma alanında yaklaşık 1.100 m2 dolayında bir azalma olmaktadır. Diğer taraftan, yapılan imar planı değişikliği ile Belediye Lojmanları lejandı kaldırılarak söz konusu adada özel mülkiyet vb.'ye ait konut yapılabilmesine Belediye Meclisi tarafından izin verilmiştir. Bu lejandın kaldırılmadığı takdirde söz konusu adada özel mülkiyet vb.‘ye ait konut yapılamayacağı da açıktır. Bu nedenlerle, Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 603 ada alanında yapılan 2817 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

             Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanan Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde yapılan 2819 no.lu ilave mevzii imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile Hamidiye Mahallesi, J23b10c4c pafta, 2731 ada, 3 parsel alanında düzenlenen; Ayrık nizam 2 kat konut alanı, park ve yol alanı lejandlı sahaların “Tarım Arazisi (Tarımsal Amaçla Kullanılacak Alan)” lejandlı sahaya dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

  

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

             Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bölgesinde yapılan 2820 no.lu ilave mevzii imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            24.01.2018 tarih ve 336 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile; Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bölgesinde, Çamlıca bölgesi imar planları ile orman sahası arasında kalan, imar planı bulunmayan sahaları içerecek şekilde, yaklaşık 2 hektarlık alanda Ayrık nizam 2 kat konut alanı, park, yol, ağaçlandırılacak alan lejandlı sahalar ve ilgili plan notlarından oluşan ilave mevzii nazım ve uygulama imar planı uygun görülmüştü. Okçu Mahallesi, 1458 ve 1460 parsel (3725 ada, 1 parsel) maliki tarafından askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir. Söz konusu ilave imar planı ile 1460 parsel alanında Ayrık nizam 2 kat konut alanı ve yol alanı; 1458 parsel alanında ise yol alanı düzenlenmiştir. Plan notlarında “İmar planının yürürlüğe girmesinden sonra ağaçlandırılacak alan lejandlı sahalar haricinde 18. madde imar uygulaması yapılacaktır.” hükmü bulunmaktadır. 1460 parselin güney kesiminde bulunan 10 metrelik yol alanının iptal edilerek parselin bu bölümünün konut alanına dönüştürülmesi; kuzey kesimde 1461 parsel alanında 10 metrelik yol alanı düzenlenmesi; 1458 parsel alanında Park alanı düzenlenmesi; söz konusu bölgedeki konut ve yol alanının bu doğrultuda yeniden düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

             İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 36 ada, 16-17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 36 ada, 16-17 no.lu parsel alanında imar planında bulunan 146 envanter numaralı, anıtsal yapı taraması bulunan alanın yol alanına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.02.2018 tarih ve 4539 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

             İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 83 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 83 ada, 1 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Parsel alanının batı bölümünün yol alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

 İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip taşınmazın yol alanında kalan bölümünün kamulaştırılması için 5 yıllık kamulaştırma programının 2018 yılı dilimine ilave edilmesine ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

             İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 15-17 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sağlık Tesisi Alanının kuzey ve güneyinde imar planında bulunan 30 metrelik yollar arasında bağlantı sağlayacak şekilde, kuzey-güney istikametinde, Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 15-17-9 no.lu parseller alanında 24 metre genişlikte yol alanı düzenlenmesi; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütler yenilendiğinden söz konusu bölgede imar planında bulunan yapı yasaklı alanların kaldırılması; 10 metre yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi; 655 ada, 9-16 parsel alanında imar planında bulunan Sağlık Tesisi Alanı Bahçe Alanı lejandlı sahanın Sağlık Tesisi Alanı (20*20 m. kitle gösterimli, Hmax: 8.50 (2 kat)) lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

            TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'nün 01.02.2018 tarih ve 47382 sayılı yazısında 154 kV Afyon-Kütahya Enerji İletim Hattının deplase sebebiyle kaldırıldığı bildirildiğinden; imar planında bulunan ve TEK Trafo Merkezi lejandlı alandan başlayarak batı yönünde Lala Hüseyin Paşa, Bölcek, Evliya Çelebi, Sultanbağı Mahallelerinden geçerek imar planı sınırına kadar devam eden söz konusu Enerji İletim Hattı ve çevresinde belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri ile yapı yasaklı alanların imar planlarından kaldırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

             İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 595 ada, 2 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

       OEDAŞ’ın 17.04.2015 tarih, 1351/201524255 sayılı yazısında trafo alanının iptal edilmesinde, Şirketleri açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı açıklandığından, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 595 ada, 2 no.lu parsel alanındaki trafo alanının park alanına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

             İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hava Er Eğitim Tugayı – Karayolu Arası Revizyon İmar Planı (I. Etap) plan notlarında, ilave madde düzenlenmesi konusuyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hava Er Eğitim Tugayı – Karayolu Arası Revizyon İmar Planı (I. Etap) plan notlarında, ilave madde düzenlenmesi konusuyla ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

             İlimiz merkez Siner Mahallesi, 266 ada, 7 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Siner Mahallesi, 266 ada, 7 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

            İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 737, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde, Belediye Meclisimizin 02.01.2018 tarih, 19 sayılı kararıyla onaylanan 2802_İSD, 2802_A_İSD, işlem no.lu,  imar planı değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Bu nedenle; 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 737, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde, Belediye Meclisimizin 02.01.2018 tarih, 19 sayılı kararıyla onaylanan 2802_İSD, 2802_A_İSD, işlem no.lu,  imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi, Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 280 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğinde;  Eğitim Hizmetleri Tesisleri Alanları arasındaki 15 metrelik yol sahasının, Eğitim (Hizmetleri) Tesisleri Alanlarına dâhil edilerek, Eğitim (Hizmetleri) Tesisleri Alan miktarı değişmeyecek şekilde kuzey kesimdeki yol alanlarının genişletilmesi,  orta bölümde bulunan çocuk bahçesi alanının Eğitim (Hizmetleri) Tesisleri alanına dâhil edilerek güneydoğu bölümünde Eğitim (Hizmetleri) Tesisleri alanında aynı miktarda çocuk bahçesi alanı belirlenmesi,  İdari Tesis, Sosyal Tesis, Kültürel Tesis,  Ticaret Alanının doğu ve batı kesimlerinde yol alanlarının genişletilerek bu bölümlerde 3 metre bahçe alanlarının düzenlenmesi, diğer kesimlerde 5 metrelik bahçe alanlarının belirlenmesi yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliği ile nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

            Ayrık Nizam 2 kat lejandlı parsellerde yapı yüksekliğinin 7.50 metre olarak uygulanmasıyla ilgili plan notunun düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Ayrık Nizam 2 kat lejandlı parsellerde yapı yüksekliğinin 7.50 metre olarak uygulanmasıyla ilgili plan notunun düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

             İlimiz merkez Siner Mahallesi, 117 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Siner Mahallesi, 117 ada, mülkiyeti Belediyemize ait 1 no.lu parsel alanında; Ayrık Nizam – 4 kat - 12.50 metre koşulunun;  Ayrık Nizam – 4 kat - 16.50 metre olarak düzenlenmesi, KAKS : 1.40 değerinin, KAKS : 1.60 olarak belirlenmesi,  3 metre olan yan bahçe mesafesinin 3.5 metre olarak oluşturulması,  artan yoğunluk karşılığında 30 Ağustos Mahallesi, 106 pafta, 561 adanın güneybatısında ağaçlandırılacak alanda park alanı planlanmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

             İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3924 ada, 61 ve 62 parsellerde mevzi imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi 3919 ada, 85 parselin kayıtsız, şartsız, bedelsiz Belediyemize hibe etmesi şartıyla Bölcek Mahallesi 3924 ada, 61 ve 62 parsellerde; Otel yapılması kaydıyla; En az 150 odalı Otel ve Ticaret Alanı TAKS-KAKS aranmayacaktır, Yençok:45 metre(10 kat), karayolundan 25 metre, diğer yönlerden beşer metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi, bu mevzi imar planının otel yapılması şartıyla Bölcek Mahallesi 3924 ada, 64 parselin bedelsiz kamuya terk edilmesi yönlerindeki plan notu oluşturulmasına, Mevzi 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi, Yedigöller Rekreasyon alanı ile 50 metrelik yol arasında kalan kısımda imar planı ön izni konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez İnköy Mahallesi, Yedigöller Rekreasyon alanı ile 50 metrelik yol arasında kalan kısımda imar planı ön izni konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi Şehir Mezarlığına yol alanı planlaması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İnköy Mahallesinde bulunan Şehir Mezarlığı alanına; yürürlükte bulunan 10 metrelik yol alanının kuzeyinden 12 metrelik yol alanı düzenlenmesine ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; 

             İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip taşınmazların kamulaştırılmasına bu hususlar ile ilgili tüm iş ve  işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

            İlimiz merkez Parmakören Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanda Nazım ve Uygulama İmar Planlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu bölge ile ilgili jeolojik-jeoteknik etütler ile kurum ve kuruluş görüşleri etüt edilmiştir. Bölgede  50 metre, 15 metre, 12 metre ve 7 metrelik yol alanları, Ticaret-Konut Alanları (Ayrık Nizam T.A.K.S:0.30, K.A.K.S:1.60, Yençok:24.50m), Park, Pasif Yeşil Alan, Lise Alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:Serbest, 4 kat), Eğitim Tesisleri Alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:Serbest, 4 kat), Sağlık Tesisleri Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, 4 kat), Cami Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest), Belediye Hizmet Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, 4 kat), vb. lejandlı sahalar düzenlenmesi, çekme mesafelerinin; 50 metrelik ve 40 metrelik yola bakan kısımlarda 10 metre, diğer kısımlarda 5 metre olarak düzenlenmesine, 18. madde İmar Uygulaması Yapılacak Alan sınırının düzenlenmesine ve ilgili plan notlarının oluşturulmasına yönlerindeki  1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planlarının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

         İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 538 ada 177 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            “İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 177 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

            İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.Ö.2 pafta 108 ada 26 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            “İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.2 pafta, 108 ada, 26 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, market işletmek koşulu ile ve projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

         İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta 87 ada 13 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

“İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 87 ada, 13 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, market işletmek koşulu ile projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

       İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 176 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

       “İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 176 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

            İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 84 pafta 1806 ada 149 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            “İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 84 pafta, 1806 ada, 149 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

       İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta 1912 ada 33 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  “İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 1912 ada, 33 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, ön cephe 4 metreyi geçmemek koşuluyla ve projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

         İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 674 ada 242 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            “İlimiz merkez  Meydan Mahallesi, 25 pafta, 674 ada, 242 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince İlimizin tanıtılmasında marka değeri olan Bölgesel Amatör Ligde İlimizi temsil eden Kütahyaspor Kulübüne 150.000,00 TL nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

         5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi  hükmü gereğince; İlimizin adını duyurmak, spora ve sporcuya destek olmak amacıyla İlimizi temsil eden  Kütahyaspor Kulübüne (Bölgesel Amatör Lig)  150.00,00 TL (YüzellibinTürkLirası) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis 1.Başkan Vekili, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

  

 

 

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili
Nuri ÇETİN

Katip 
Selim DURMAZ

Katip 

Pınar AKBULUT