BELEDİYE MECLİSİNİN 03.04.2018 TARİHLİ 5. DÖNEM 4. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem, 4. Olağan toplantısı, Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU Başkanlığında Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Kamil SARAÇOĞLU, Mehmet ÖZDOĞAN, Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Banu AKALINOĞLU, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR, Gülşah ARIKAN AKANDERE, Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.

 Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Furkan YILMAZ, Muhammed İkbal GÜNDEM, Şule UYKUN, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’nun izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

      - Belediyemiz Gelir Tarifesinde yer alan 11.2.2. kodlu Karışık Amaçlı, Konaklama Amaçlı, Toplanma Amaçlı, Ticaret Amaçlı, Büro ve Ofis Kullanım Sınıflı Binalar (50 m2 'den sonra her m2 için) maddesinde değişiklik yapılması

- İlimiz merkez Okçu Mahallesi J23B09B3D pafta 3729 ada 9-10-11-12-13 parsel, 3730 ada 1 parsel, 3731 ada 1 parsel, 3732 ada 1-2-3 parsel, 3733 ada 1-2-3 parsel, 3734 ada 1-2 parsel ve 3735 ada 1-2 parsel numaralı alanlarda imar planı değişikliği,

- Kütahya'mızın adını duyuran, tanıtımını yapan her türlü kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Doç. Dr. Nurgül BOZKURT'un "Kütahya 1842-1843 (Müslim Nüfus ve Sosyal Yapı)" adlı kitabından 500 adet basılması, basılan kitabın %10'u telif hakkı olarak Kitabın yazarına verilmesi,

- İlimiz Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış yapan otobüslerin çıkış ücretlerinin belirlenmesi,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 827 ada, 15 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 533 ada, 96 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 59 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirmeler;

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesine istinaden oluşturulan Denetim Komisyonu'nun raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.maddesi Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir hükmü gereğince Meclisin bilgisine sunulması,

2- Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması,

3- Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Mehmet ZENCİ’nin İtalya’ya yurt dışı görevlendirilmesinin Meclisinin bilgisine sunulması,

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Gündemin bu maddesinde, 2017 yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuyu müzakereye açmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN'e bıraktı.

Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN, hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun önceden üyelere dağıtımının yapıldığını ve inceleme fırsatının bulunduğunu, belirterek konuyu müzakereye açtı ve;

Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN 2017 yılı faaliyetler hakkında bilgi vermesi için MHP Gurup Başkanı Salih ÖZDEN’e ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na söz hakkı verdi.

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN faaliyet raporunu oya sundu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemizin 2017 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine ve aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyelerinin seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının ve meclis üyelerince verilen önergelerin slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu gizli oya sundu ve;

 

          (Bu arada Meclis Başkanı oyların sayımı için tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyetine Yusuf SÖKMEN’i ve Ebubekir ERDOĞMUŞ’u görevlendirdi)      

 

           5393 Sayılı Belediye Kanun'un 33.Maddesi (a) bendi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

                Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

                1- Mustafa AYDIN 19 oy,

                2- Pınar AKBULUT 19 oy,

                3- Selim DURMAZ  19 oyla  Belediye Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçildiler.

             

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına;

            Plan ve Bütçe  Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere ;

            1- Mehmet Naci PEKCAN,

            2- Ebubekir ERDOĞMUŞ

            3- Furkan YILMAZ

            4- Nedim DELEN

            5- Mustafa EROL 'un seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına;

             İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

             1- Murat HASER,

             2- Banu AKALINOĞLU,

             3- Fatma GÜL,

             4- Serda BALYILDIZ,

             5-Ahmet ULUCA’nın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına;

Araştırma ve Tanıtım  Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere ;

1- Halit Oğuz ATAKAN,

2- Mehmet ÖZDOĞAN,

3- Cafer Cihat CEYLAN,

4- Ahmet UYGAR,

5- Yusuf SÖKMEN 'in seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Tarih ve Kültür Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına ;

                Tarih ve Kültür Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere ;

                1- Muhammed İkbal GÜNDEM,

                2- Halit Oğuz ATAKAN,

                3- Banu AKALINOĞLU,

                4- Enver ERDOĞAN,

                5- Erdoğan ÇOLAK'ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına;

                Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu  üyeliklerine bir yıl süreliğine görev yapmak üzere ;

                1- Ömer Faruk DURMAZ,

                2- Ramazan YILDIRIM,

                3- Şule UYKUN,

                4- Cemal AYDIN,

                5- Erol MERCAN 'nın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 1787 ada, 48 parselde bulunan (Yahya Efendi Konağı) taşınmazın tahsisi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sultanbağı Mahallesi 1787 ada, 48 parselde bulunan, Yahya Efendi Konağının 30 Mart 2019 tarihine kadar Kent Konseyinin kullanımına tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi Bölgelerinde yapılarak hizmete giren alt geçitlere isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Atatürk Bulvarında hizmete giren alt geçide “Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi” ve Fuat Paşa Mahallesi, Sakıp Sabancı Caddesinde hizmete giren alt geçide  “Ertuğrul Gazi Alt Geçidi” isimlerinin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 06.03.2018 tarihli, 62 ve 63 sayılı kararlarıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesi ile Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ve isim değişikliği yapılması konularının müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

-Alayunt Mahallesinde bulunan Alperen Hüseyin Gazi Caddesi isminin değiştirilmesi talebinin reddine,

-Alayunt Mahallesinde bulunan 148, 149 adalar arasındaki isimsiz sokağa “Çetinler Sokak” isminin verilmesine;

-Maruf Mahallesinde bulunan Sağır-1 sokak isminin "Sagir-1 Sokak" olarak değiştirilmesine;

-Maruf Mahallesinde bulunan Sağır-2 sokak isminin "Sagir-2 Sokak" olarak değiştirilmesine,

-Bahçelievler Mahallesinde bulunan 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 294 adalar arasındaki isimsiz caddeye “Şehit Uzman Çavuş Hasan YAŞAR Caddesi” isminin verilmesine,

-Dumlupınar Mahallesinde bulunan 101, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2650, 2651 adalar arasındaki isimsiz sokağa “Şehit Halil KANTARCI” isminin verilmesine,

-Zafertepe  Mahallesinde bulunan sokağa sehven verilen Şehit Yakup ARI Sokak isminin “Şehit Uzman Onb. Selman ÇELİK” olarak değiştirilmesine,

-Cedid Mahallesinde bulunan 159, 1723, 1724 adalar arasındaki isimsiz sokağa “Adem Sokak” isminin verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 185 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

“ İlimiz merkez  Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 185  parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 20L4 pafta, 2786 ada, 1-2-3-14-15 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T1 lejandı eklenmesine yönelik imar planı değişikliği talebi ada bazında olmadığından, talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 153, 154, 155, 193 no.lu adalarda mevcut imar planına göre uygulamaların yapılabileceği parseller konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İdaremizce uygun görülen Şembel Deresi taşkın kontrol projesi güzergâhındaki kanal alanının geçtiği parseller hariç olmak üzere; Bölcek Mahallesi, 153, 154, 155, 193 no.lu adalarda bulunan diğer parsellerde daha önce Belediye Meclis kararları ile getirilen yapı yasağı, inşaat-iskân ruhsatı verilmemesi vb. kısıtlamaların kaldırılmasına; söz konusu parsel alanlarında mevcut imar planına göre uygulamaların yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21J3 pafta, 122 ada kuzeydoğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

TEİAŞ Enerji İletim Hattı güzergâhının imar planlarında gösterilmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 82 ada, 42 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu cephe işareti kaldırıldığı takdirde imar adasında yapılaşma dokusu değişeceği için talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 06.03.2018 tarih, 85 sayılı kararıyla onaylanan ve askı süresinde olan, Siner Mahallesi, 117 ada, 1 no.lu parsel alanındaki 2844 işlem no.lu uygulama imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

           İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip, 117 ada, 1 no.lu parselin; satışı, kat karşılığı, ihaleye verilmesi vb. konularda tasarruf şeklinin belirlenmesi işlemleri için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2656 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu  1 no.lu parsel alanında kat artışına yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, J24A11C2A pafta, 2618 ada, 201 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

                İmar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 308 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişiklik talepleri; yol genişliği daraltıldığından, yol alanı azaldığından, yapı yoğunluğu arttığından dolayı; reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 01.02.2018 tarih, 42 sayılı kararıyla onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873, 578, 826, 1870, 1877 ve 1887 no.lu adalar bölgesi ile Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 no.lu parsel alanındaki; 2829 işlem no.lu imar planı değişikliklerine askı süresi dâhilinde edilen itiraz konusu ile 1873(577) ada, 323 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 0 ada, 1154 parselde  imar planı iptali  konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planında sehven yapılan 0 ada,  1154 parselde park alanının iptal edilerek plansız hale getirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5037 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5138 ile 5139 no.lu parsel alanlarının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamına alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesince ''Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' kapsamına alınması ve ilgili Bakanlığa müracaatta bulunularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebi ve Bakanlar Kurulunca bu kararın uygulanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

İlimiz gelişme alanlarında düzenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla Gevrekseydi Köyü'nün Belediyemiz sınırlarına dâhil edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ülkemiz kentleşme sürecinde pek çok örneği görülen plansız ve yeterli altyapıdan uzak kentsel yerleşmelerin oluşmaması ve Kütahya kentinin vizyon ve hedefleri doğrultusunda, termal turizm potansiyelini değerlendirerek planlı bir gelişmeyi sağlayabilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi muvacehesince, meskun sahası Kütahya Belediye Sınırına 5.000 metre mesafe dahilindeki, Gevrekseydi Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak, Belediyemize katılmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih, 54 sayılı kararının iptal edilmesi ve İnköy Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanda ve etrafındaki bölgede Nazım ve Uygulama İmar Planı ve değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planları uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ali Paşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 41 parsel üzerinde katlı otopark altı 1. Bodrum kattaki işyerinin ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 599 ada, 33-34-35 ve 685 ada, 11-12 parsellerde bulunan otoparkın 10 yıla kadar kiraya verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) Bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine göre 10 yıla kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması, tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Belediyemiz Gelir Tarifesinde yer alan 11.2.2. kodlu Karışık Amaçlı, Konaklama Amaçlı, Toplanma Amaçlı, Ticaret Amaçlı, Büro ve Ofis Kullanım Sınıflı Binalar (50 m2 'den sonra her m2 için) maddesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

''Karışık Amaçlı, Konaklama Amaçlı, Toplanma Amaçlı, Ticaret Amaçlı, Büro ve Ofis Kullanım Sınıflı Binalar, Kurumsal Binalar ve Depolama Amaçlı Binalar (50 m2 'den Sonra Her m2 için) '' olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi J23B09B3D pafta 3729 ada 9-10-11-12-13 parsel, 3730 ada, 1 parsel, 3731 ada, 1 parsel, 3732 ada, 1-2-3 parsel, 3733 ada, 1-2-3 parsel, 3734 ada, 1-2 parsel ve 3735 ada, 1-2 parsel numaralı alanlarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.      

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Kütahya'mızın adını duyuran, tanıtımını yapan her türlü kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Doç. Dr. Nurgül BOZKURT'un "Kütahya 1842-1843 (Müslim Nüfus ve Sosyal Yapı)" adlı kitabından 500 adet basılması, basılan kitabın %10'u telif hakkı olarak Kitabın yazarına verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Doç. Dr. Nurgül BOZKURT'un "Kütahya 1842-1843 (Müslim Nüfus ve Sosyal Yapı)" adlı kitabından 500 adet basılmasına, basılan kitabın %10 telif hakkı olarak kitabın yazarına verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

İlimiz Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış yapan otobüslerin çıkış ücretlerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış yapan Otobüslerin çıkış ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle yeniden düzenlenmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

28.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ ÜCRETLERİ

28.1.

A,B,D, YETKİ BELGELİ 100 Km ÜSTÜ ULUSLARARASI / ŞEHİRLERARASI TAŞIMALAR İÇİN

28.1.1.

8 Koltuk ve Altı

4,00

28.1.2.

9-15 Koltuk

9,00

28.1.3.

16-24 Koltuk

18,00

28.1.4.

25-34 Koltuk

25,00

28.1.5.

35-45 Koltuk

33,00

28.1.6.

46 Koltuk ve Üzeri

40,00

28.2.

A,B,D, (Y) YETKİ BELGELİ 100 Km ALTI ULUSLARARASI / ŞEHİRLERARASI TAŞIMALAR İÇİN

28.2.1.

8 Koltuk ve Altı

1,80

28.2.2.

9-15 Koltuk

4,80

28.2.3.

16-24 Koltuk

9,00

28.2.4.

25-34 Koltuk

15,00

28.2.5.

35-45 Koltuk

18,00

28.2.6.

46 Koltuk ve Üzeri

20,00

28.3.

D, (Y) YETKİ BELGELİ İL İÇİ YOLCU TAŞIMASI YAPANLARDAN

28.3.1.

8 Koltuk ve Altı

1,00

28.3.2.

9-15 Koltuk

3,00

28.3.3.

16-24 Koltuk

6,00

28.3.4.

25-34 Koltuk

9,00

28.3.5.

35-45 Koltuk

12,00

28.3.6.

46 Koltuk ve Üzeri

15,00

28.4.

TRANSİT ( TERMİNALİ ARA DURAK OLARAK KULLANANLARDAN )

28.4.1.

8 Koltuk ve Altı

1,00

28.4.2.

9-15 Koltuk

3,00

28.4.3.

16-24 Koltuk

6,00

28.4.4.

25-34 Koltuk

9,00

28.4.5.

35-45 Koltuk

12,00

28.4.6.

46 Koltuk ve Üzeri

15,00

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 827 ada, 15 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

                "İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 827 ada, 15 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir. " şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 533 ada, 96 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

"İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 533 ada 96 parselde bulunan dükkanin ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir." şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 59 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

                "İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 59 parselde bulunan dükkanin ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir." şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Selim DURMAZ

Katip 

Pınar AKBULUT