BELEDİYE MECLİSİNİN 03.05.2018 TARİHLİ 5.DÖNEM 5.OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem 5. olağan toplantısı, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili  Nuri ÇETİN Başkanlığında 03.05.2018 günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Ebubekir  ERDOĞMUŞ,  Mustafa  AYDIN,  Fatma  GÜL,  Furkan  YILMAZ,  Mehmet  Naci  PEKCAN,  Ramazan  YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Muhammed İkbal GÜNDEM, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet  ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Gülşah ARIKAN  AKANDERE, Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Mehmet ÖZDOĞAN, Şule UYKUN, Murat HASER, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Mustafa EROL, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Ahmet UYGAR’n izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 115 ada 1 parsel ve 111 ada 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusu,

- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 123 ada, 149 parsel alanında imar planı değişikliği konusu,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 ada, 45 ve 57 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusu,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1255 ada, 1 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusu,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2899 ada,  13, 14 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 1. Maddesi:

Karar No:  133

Belediyemiz 2017 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin Analitik Bütçe Esaslarına göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 Yılı İdari ve Kesin Hesabının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 2. Maddesi:

Karar No:  134

Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

09 Haziran 2018 - 14 Haziran 2018 tarihleri arasında Polonya'ya gerçekleştirilecek çalıştay programı için Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun yurtdışına görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi:

Karar No:  135

İlimiz 30 Ağustos Mahallesinde bulunan Gazhane Sokak ve Servi Mahallesinde bulunan Yazar Sokak isimlerinin değiştirilerek Şehitlerimizin isimlerinin verilmesi ve bazı isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Gündemin 4. Maddesi:

Karar No:  136

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 adadaki park alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 5. Maddesi:

Karar No:  137

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1 no.lu ada güneyindeki otopark alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 6. Maddesi:

Karar No:  138

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 4570 ada, 1 parsel ve 4571 ada, 1 parsel alanlarında trafo yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesi:

Karar No:  139

Kütahya Parmakören Toplu Konut 1453 konut alanında Trafo Alanlarının imar planlarına işlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 8. Maddesi:

Karar No:  140

İlimiz merkez Andız Mahallesi, 156 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 9. Maddesi:

Karar No:  141

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 3592 ada, 1 parsel ve 5235 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemin 10. Maddesi:

Karar No:  142

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20L1 pafta, 2207 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 11. Maddesi:

Karar No:  143

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 12. Maddesi:

Karar No:  144

Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih ve 105 sayılı kararı ile Enne Barajı çevresinde DSİ kurum görüşü doğrultusunda belirlenen 100 metrelik koruma bandının (yapı yasaklı alan) 30 metre olarak düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'nün görüşü alınarak uygulamanın yapılması) imar planlarında uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 13. Maddesi:

Karar No:  145

Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 839 ada, 107, 110, 111 parsel alanında yapılan 2837 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan 2837 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 14. Maddesi:

Karar No:  146

Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan Bölcek Mahallesi, J23b10a1b-J23b1 pafta, 3944 ada, 11 parsel alanında yapılan 2839 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun; talep edenin talebinden vazgeçmesi nedeniyle gündemden çıkarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 15. Maddesi:

Karar No:  147

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 115 ada 1 parsel ve 111 ada 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Gündemin 16. Maddesi:

Karar No:  148

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 123 ada, 149 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği talebi ada bazında olmadığından reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 17. Maddesi:

Karar No:  149

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 ada, 45 ve 57 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 18. Maddesi:

Karar No:  150

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1255 ada, 1 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 19. Maddesi:

Karar No: 151 

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2899 ada,  13, 14 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis 1. Başkan Vekili, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

                       Nuri ÇETİN                                    Pınar AKBULUT                                                                               Ömer Faruk DURMAZ

       Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili                         Katip                                                                                                 Katip