BELEDİYE MECLİSİNİN 05.06.2018 TARİHLİ 5.DÖNEM 6.OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

       Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem  6. olağan toplantısı, Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU Başkanlığında 05.06.2018  günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda üyelerden; Mehmet ÖZDOĞAN, Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN,  Cafer Cihat CEYLAN,  Banu AKALINOĞLU, Halit Oğuz ATAKAN, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Mehmet Naci PEKCAN,  Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Şule UYKUN, Murat HASER, Salih ÖZDEN,  Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf  SÖKMEN,  Mustafa EROL, Ahmet UYGAR, Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ebubekir ERDOĞMUŞ, Mustafa AYDIN, Ömer Faruk DURMAZ, Gülşah ARIKAN AKANDERE’nin izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- Belediyemiz Gelir Tarifesine “Ön Ödemeli (Kartlı) Sayaç Ücretleri” başlığının eklenmesi,

            - İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda, Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 261 sayılı kararıyla onaylanan, 2643 no.lu ve 2643_ISD no.lu imar planı değişikliklerinin, Kütahya İdare Mahkemesinin 2018/262 sayılı kararına istinaden, iptal edilmesi,

- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 52 parsel alanında imar planı değişikliği,

- Kütahya 31 Ekim 2017 tarihinde “UNESCO Zanaat ve Halk Sanatları Şehri” olarak kabul edilmiş ve UNESCO görünürlük kuralları çerçevesinde UNESCO amblemini/logosunu kullanma hakkı elde etmiş olduğundan söz konusu amblem/logonun ilgili alanlarda kullanılması,

- Gençlerimize sporu sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan korumak için hizmet veren Kütahya Belediyespor’umuza 2018 yılı harcamaları için 200.000 TL nakdi yardım yapılması konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi “…….Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.” hükmü gereği Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması,

Ayhan ÖZDEMİR : Su ve Kanalizasyon Müdürü (Görevlendirme 28.05.2018 tarihinden

geçerli)

Halil DUMAN : İşletme İştirakler Müdürü (Görevlendirme-28.05.2018 tarihinden geçerli)

Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU tarafından meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı.

 

Gündemin 1. Maddesi:

             4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi gereğince Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ve Ziraat Odası temsilcisinin de iştirakinde yapılan gizli oylama sonucunda;

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Üyeliğine (4 yıl süre ile)/

1-KADİR MANDAL …………………………22 oy,

2-BAHATTİN GÜMÜŞ ……………………. 22 oy,

3-ALİ CESSUR ……………………………. 22 oy,

4-ORHAN ERCAN ………………………..22 oy,

5-HİLMİ SÖĞÜT …………………………..22 oy ile ASİL üyeliğe;

1-HALİL KUŞ ………………………………22 oy,

2-NAZMİ VARYEMEZ …………………….22 oy,

3-ZEYNEL GÜLMEZ ……………………...22 oy,

4-MUSTAFA TAŞGIN ……………………..22 oy,

5-FATİH AYRIK …………………………….22 oy  ile YEDEK üyeliklere seçildiler.

Çiftçi Mallarını Murakabe Heyeti Üyeliğine (4 yıl süre ile)/

1-M. ALİ GÖK ………………………………22 oy,

2-MUSTAFA AKBABA …………………….22 oy,

3-AHMET KOMAÇAV ……………………  22 oy,

4-MEHMET ŞENTÜRK ………………….. .22 oy,

5-CEMİL KUŞ ……………………………..  22 oy ile ASİL;

1-OSMAN ÇORUM ……………………….  22 oy,

2-VEYSEL AYDIN ………………………… 22 oy,

3-ABDURRAHMAN SARAÇ …………….. 20 oy,

4-MEHMET VARYEMEZ ………………… 20 oy,

5-HALİL İBRAHİM DARÇIN ……………… 20 oy ile YEDEK üyeliklere seçildiler.

 

Karar No: 152

Gündemin 2. Maddesi:

Karar No: 153

İlan ve Reklam Vergisinin, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte ödenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesine göre tahakkuk edilen Çevre Temizlik Vergisinin kanunla Emlak Vergisinin taksit ödemeleri içinde ödeneceği belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden;

           -  2018 yılı İlan ve Reklam Vergisi 2. taksit ödeme süresinin Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte tahsil edilmek üzere 30 Kasım 2018 olarak belirlenmesine,

           - 2019 yılından itibaren 1. ve 2. taksit ödeme sürelerinin de 31 Mayıs ve 30 Kasım olarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi:

Karar No: 154

Belediye Meclisimizin 03/05/2018 tarih ve 135 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen ilimiz 30 Ağustos Mahallesinde bulunan Gazhane Sokak ve Meydan Mahallesinde bulunan Yazar Sokak isimlerinin değiştirilerek Şehitlerimizin isimlerinin verilmesi ve bazı isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Gazhane Sokak ve Yazar Sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili talebin, sokakta ikamet eden vatandaşlarımız üzerinde adres değişikliğinin yaratacağı sıkıntılardan dolayı talebin reddine,

            - Yunus Emre Mahallesi Akşemseddin camii Afyon Çevre Yolu istikametinden başlayıp 1254, 1255, 1284, 1285 adalar boyunca devam edip Org. Asım Gündüz Parkında biten yan yola "Şehit Er İrfan ERSOY Caddesi" isminin verilmesine,

            - Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 69, 70, 78, 79 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa "Aktif Sokak" isminin verilmesine,

            - Dumlupınar Mahallesi 1, 2, 3, 2 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa "Adım Sokak" isminin verilmesine,

             - Ziraat Mahallesi, Sosyal Güvenlik Kurumundan başlayıp kanal boyu 242, 2218, 2217 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa "Şehit Astsb.Bşçvş.Ömer Kadir ARLI Sokak" isminin verilmesine,

            - 75.Yıl Mahallesi 1387, 1388, 1421, 1423, 1431, 1434 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa "Şehit Er Semih AKYILDIZ Sokak" isminin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi:

Karar No: 155

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Enne Mahallesi, 298 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan binanın zemin kat girişinin sağ tarafındaki yaklaşık 60,00 m2’lik bağımsız bölümün 5393 Sayılı Kanunu’nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18’inci maddesi (e) bendi hükmü gereğince Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. Maddesi:

Karar No: 156

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 70 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesi:

Karar No: 157

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 151 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesi:

Karar No: 158

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 2583 ada, 12 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8. Maddesi:

Karar No: 159

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.P.1 pafta, 110 ada, 11 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 9. Maddesi:

Karar No: 160

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 7 pafta, 87 ada, 32 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 10. Maddesi:

Karar No: 161

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.P.1 pafta, 110 ada, 21 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 11. Maddesi:

Karar No: 162

İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 543 ada, 108 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 12. Maddesi:

Karar No: 163

Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısı Kirazpınar Mahallesinde J23B04A4C, J23B04A3D, J23B04D2A paftalarda trafo alanlarının yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 13. Maddesi:

Karar No: 164

İlimiz merkez Andız Mahallesi 154 ada, 2 parsel alanında trafo yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 14. Maddesi:

Karar No: 165

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 10 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 15. Maddesi:

Karar No: 166

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4248 ada, 1 parsel alanına bitişik yaklaşık 22.7 hektarlık alanda Ceza İnfaz Kurumu İlave Tesisleri alanı olarak önizni verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ceza İnfaz Kurumu Alanı İlave Tesisleri Alanında imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptırılması ve imar planlarının idaremizce yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi

 

Gündemin 16. Maddesi:

Karar No: 167

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada, 1330 ve 1331 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 17. Maddesi:

Karar No: 168

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 36 ada, 37 parselin kuzeybatısında bulunan Park Alanı lejandlı alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama İmar Planı değişiklikleri uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 18. Maddesi:

Karar No: 169

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 243 ada, 12-13 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 19. Maddesi:

Karar No: 170

İlimiz merkez Civli Mahallesi, 3808 ada, 12 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

               Gündemin 20. Maddesi:

Karar No: 171

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 74 parsel no.lu taşınmazın bulunduğu alan için plan notu işlenilmesi talebinin reddine ilişkin Belediye Meclisinin 04.08.2015 tarih ve 325 sayılı kararının iptali hakkında Kütahya İdare Mahkemesi Kararı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Belediye Meclisinin 04.08.2015 tarih ve 325 sayılı kararının iptal edilmesi; 67, 68, 73 ve 74 no.lu parseller birbirleriyle şuyulu olduğu için Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67, 68, 73 ve 74 no.lu parsellerde imar planı değişikliğine yönelik çalışma yapılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi; imar planı değişikliği yapılıp yürürlüğe girene kadar söz konusu parsellerde mevcut imar planının uygulamasının durdurulması, her türlü imar çapı, imar plan örneği verilmemesi, ifraz-tevhit ve parselasyon izni verilmemesi, inşaat-iskan ruhsatı verilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 21. Maddesi:

Karar No: 172

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3691 ada, 22 parsel no.lu taşınmazın imar planı alanına alınmasını öngören imar planı değişikliğine yapılan itirazın reddine ilişkin Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 465 sayılı kararının iptali hakkında Kütahya İdare Mahkemesi Kararı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 465 sayılı kararının iptal edilmesi; Okçu Mahallesi, 3691 ada, 22 parsel no.lu taşınmazın imar planı alanına giren kısmında nazım ve uygulama imar planının (park ve yol alanları) iptal edilerek söz konusu sahanın imar plansız hale getirilmesi; imar planının iptali nedeniyle azalan 9.170 m2 park alanına karşılık olmak üzere, Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 9.170 m2 sahanın karşılık gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 22. Maddesi:

Karar No: 173

Belediye Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planının DSİ Makine İkmal Tesisleri, Bölcek yolu ve DSİ kanalı arasında kalan bölümünün iptal edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu yazı eki haritada işaretlenen 1 no.lu alana ilişkin olarak: 1 no.lu alan içerisinde imar planı yürürlükte olan (Cami) İbadet Alanı, ark ve yol alanları hariç olmak üzere; Belediye Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planında DSİ Makine İkmal Tesisleri, Bölcek yolu ve DSİ kanalı arasında kalan bölümdeki imar planı kararlarının iptal edilmesi; iptal edilen bu alan ve 1 no.lu alanın geriye kalan bölümünde imar planı yapılmaması, bu alanların imar planı yapılacak sahalardan çıkartılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 23. Maddesi:

Karar No: 174

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 16 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 16 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 24. Maddesi:

Karar No: 175

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1936 ada, 144 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1936 ada, 144 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 25. Maddesi:

Karar No: 176

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le ilgili, Danıştay 6. Dairesinin 26.09.2016 tarihli, E.2013/6220 sayılı Kararı doğrultusunda ve ilgili konular hakkında, Kütahya İmar Planı Plan Hükümleri ve Notlarının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 26. Maddesi:

Karar No: 177

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1936 ada, 137 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 27. Maddesi:

Karar No: 178

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47, 634 adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47, 634 adada imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

             Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47, 634 adada;

             Doğal Sit parsellerinin olduğu bölümde; park, kapalı spor salonu, otopark, trafo alanlarının olduğu bölgede, Millet Bahçesi – Park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanması için, konunun Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilmesine,

            Doğal Sit parsellerinin dışındaki sahada; 17 ve 24 metrelik yollar tasarlanarak,  park, kapalı spor salonu, otopark, stadyum, kapalı yüzme havuzu, antreman sahaları, lise alanı, lise spor alanı, D.S.İ, Resmi Kurum Alanı, İdari Tesisler ve Ticaret alanlarının olduğu bölgede, Millet Bahçesi – Park – Seyir Kulesi alanı olarak düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 28. Maddesi:

Karar No: 179

İlimiz merkez Siner ve Ağaçköy Mahallelerinde, hâlihazırdaki 1. Organize Sanayi Bölgesi yolu alanında, imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 29. Maddesi:

Karar No: 180

Belediyemiz Gelir Tarifesine “Ön Ödemeli (Kartlı) Sayaç Ücretleri” başlığının eklenmesi konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             Belediyemizce temin edilecek ön ödemeli sayaç bedellerinin tahsilatının yapılabilmesi için Belediye Meclisimizin 05.12.2017 tarih ve 301 sayılı kararı ile kabul edilen;

             2018 yılı  Belediyemiz Gelir Tarifesine,

             20.9 sıra numaralı ''ÖN ÖDEMELİ (KARTLI) SAYAÇ ÜCRETLERİ '' ana başlığının altına,

           - 20.9.1 sıra numaralı ''3/4 190 mm Ön Ödemeli (Kartlı) Soğuk Su Sayacı Ücreti'' nin eklenmesine ve ücretinin 290,00 TL (KDV Dahil) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.   

 

Gündemin 30. Maddesi:

Karar No: 181

İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda, Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 261 sayılı kararıyla onaylanan, 2643 no.lu ve 2643_ISD no.lu imar planı değişikliklerinin, Kütahya İdare Mahkemesinin 2018/262 sayılı kararına istinaden, iptal edilmesi konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 31. Maddesi:

Karar No: 182

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 52 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 32. Maddesi:

Karar No: 183

Kütahya 31 Ekim 2017 tarihinde UNESCO Zanaat ve Halk Sanatları Şehri olarak kabul edilmiş ve UNESCO görünürlük kuralları çerçevesinde UNESCO amblemini/logosunu kullanma hakkı elde etmiş olduğundan söz konusu amblem/logonun ilgili alanlarda kullanılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Söz konusu amblem/logonun ilgili alanlarda kullanılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

           

Gündemin 33. Maddesi:

Karar No: 184

Gençlerimize sporu sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan korumak için hizmet veren Kütahya Belediyespor’umuza 2018 yılı harcamaları için 200.000 TL nakit yardım yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Kütahya Belediyespor’umuza 2018 yılı harcamaları için 200.000 TL nakit yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Selim DURMAZ

Katip

Pınar AKBULUT