BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem 9. olağan toplantısı 1 birleşim, 1.oturumunu 01/10/2013 SALI günü Saat: 20.00'de Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-H.OĞUZ SEÇEN,3-HALİL TOKLU,4- SÜLEYMAN ÇİMENLER,5-AYNUR KOÇUK MERCAN,6-SERHAN DAYANÇ, 7-ÜMMÜHAN ŞAPÇI,8-SÜLEYMAN MALTAŞ,9-RAŞİT ARKAÇ,10-AYLİN GİRGİN OĞUZ, 11-NECATİ KAYMAK,12-BANU AKALINOĞLU, 13-MEHMET CELAL DALKILIÇ,14-ALİ ALPER OLGUN,15-HALİT OĞUZ ATAKAN,16-YILMAZ TOKERİM,17-SEVGİ BAKIRSÖZER, 18-SEBAHATTİN CEYHUN,19-ABDULLAH USTALAR,20-İBRAHİM YİĞİT,21-HASAN BASRİ HÜRATA,22-FARUK ÖZLEBLEBİCİ,23-HARUN ÖZTULUM,24-EROL ALPERTÜRK,25-HASAN HÜSEYİN SELVİ, 26-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinden Hilmi Mithat DELEN'in izin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı Hilmi Mithat DELEN'in dilekçesinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 1635 (46) ada, 85 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, -Kentimizin kuzeydoğu kesiminde Mezbaha ve Et İşleme Tesisleri Alanı, Nazım ve Uygulama İmar Planları yapımı, -İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa, Bölcek Mahalleleri, 20.L.1 paftada, imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 220 ada bölgesinde imar planı değişikliği, -İlimizin, Almanya Recklinghausen Kenti ile Kardeş Şehir olunması, -Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesi Ağaçköy Regülatör Tesislerinde satışa sunulan veya sunulacak ürünlerin fiyatlarının düzenlenmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi, -İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi 39 pafta, 5231 parsel numaralı taşınmazda, yap-işlet-devret-modeli ile terminal otel yapımı, -Otel Harlek tespit davası, -Kütahya 1.İcra Dairesi'nin salon tahsisi talebi, -Mülkiyeti Belediyemize ait olan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2337 ada,1 parsel ve 2352 ada,1 parsel numaralı taşınmazda bulunan ticari deponun Belediyemize devri, -İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.0.III pafta, 1186 ada ile 1215 ada arasında Konur Sokak'ta bulunan 1adet tek katlı bodrumlu kagir binanın kamulaştırılması, -İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.4 pafta,1253 ada,1 parsel numaralı Park'a tahsisli taşınmazın kamulaştırılması, -Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 290 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesi konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddenin 2.fıkrası gereği “Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.” hükmü uyarınca; Ramazan GÖKTAŞ, Bilgi İşlem Müdürü kadrosuna asil olarak atanmıştır.(Naklen) İsmail CENKER Zabıta Müdürü, Ahmet ADIGÜZEL Temizlik İşleri Müdürü, Nevzat YILMAZ Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü, Ümit TULUM Fen İşleri Müdürü, . Rıvan YAVUZ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak vekaleten görevlendirilmişlerdir. Bahse konu değişiklikleri okuyarak, Meclisin bilgisine sundu. ./.. (2) Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: Belediyemiz bütçesinde aktarma yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz 2013 Yılı Gider Bütçesine ait bazı tahsisatların yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmış olup; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” denilmektedir. Buna göre; Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen 5 adet Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden 250.000,00 TL, 1 adet Cari Transferler tertibinden 780.000,00 TL ve 3 adet Sermaye Giderleri Tertibinden 1.890.000,00 TL. olmak üzere 2.920.000,00 TL.nin tenziline, 2 adet Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine 1.960.000,00 TL ve 2 Adet Sermaye Giderleri Tertibine 960.000,00 TL olmak üzere toplam 2.920.000,00 TL.’nin ilavesine, ihtiyaç duyulmuştur. Ekte hazırlanan 9. Aktarma Cetvelinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2013 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacak ise 2014 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2013 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2014 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitlerinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2014 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için Kira tespit komisyonu oluşturulması konusu incelenmiş olup; Belediyemize ait taşınmazların 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında uygulanacak olan kira bedellerinin tespit edilmesi için 7 kişiden oluşan Kira Tespit Komisyonu kurulmasına; Kira Tespit Komisyonunda görev almak üzere; 1-Raşit ARKAÇ 2-Yılmaz TOKERİM 3-Erol ALPERTÜRK 4-İsmail BAŞBUNAR 5-Mehmet Celal DALKILIÇ 6-Abdullah USTALAR 7-Hilmi Mithat DELEN' in seçilmelerine; Bu komisyonun almış olduğu kararlarının onaylanması için ve 2014 yılı içerisinde kira süresi dolacak taşınmazların kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına uzatılacaksa uygulanacak yeni kira bedellerinin tespiti için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: İlimiz, merkez Afyon-Kütahya Karayolu 3.Km sinde (Eski Süleymanoğlu Ltd.Şti. yeni Avrupa Göz Hastanesi yanı) bulunan alana büfe yapılması ve tasarruf şeklinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Encümenimizin 10.09.2013 tarih ve 2146 sayılı kararı gereği Meclisimize havalesine karar verilen, İlimiz, merkez, Afyon-Kütahya Karayolu 3.Km sinde (Eski Süleymanoğlu Ltd.Şti., yeni Avrupa Göz Hastanesi yanı) ekli planda ve fotoğraflarda belirtilen boş alana büfe yapılması konusu incelenmiş olup; İlimiz, merkez, Afyon-Kütahya Karayolu 3.Km sinde (Eski Süleymanoğlu Ltd.Şti., yeni Avrupa Göz Hastanesi yanı) ekli planda ve fotoğraflarda belirtilen boş alana büfe yapılmasına, işletilmek üzere kiraya verilmesi, ihale şartlarının belirlenmesi v.b. konularda Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (3) GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: 15 Ekim 2013 tarihindeki Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan satışlarının yapılabilmesi için, Padok Fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 15.10.2013 tarihindeki Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan satışlarında aşağıda belirtilen Padok Fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedellerinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. 2013 YILINDA CANLI HAYVAN PAZARINDA UYGULANACAK OLAN FİYAT TARİFESİ PADOK FİYATLARI Kapalı Alan : 275 TL Açık Alan : 175 TL SERBEST GİRİŞLER İÇİN Büyükbaş Hayvan : 6.50 TL Küçükbaş Hayvan : 3.50 TL İŞGALİYE HARCI : 2.50 TL NAKLİYE GİRİŞ BEDELİ : 2.50. TL. CANLI HAYVAN TARTIMI: 2.00.TL. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İlimiz, Şehiriçi toplu taşımada kullanılan tek kullanımlık bilet ücreti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; S.S.Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı'nın Bila tarih ve 2013/143 sayılı yazıları ile, şehir içi toplu taşımada kullanılan, tek kullanımlık bilet hakkındaki taleplerinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz, Şehiriçi toplu taşımada örgün eğitim haricinde kalan indirimli öğrenci kartlarından yararlanacak kişiler için (Açık Lise, Açık Öğretim Fakültesi vb.) gerekli kriterlerin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; S.S.Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı'nın Bila tarih ve 2013/144 sayılı yazıları ile; İlimiz, Şehiriçi toplu taşımada örgün eğitim haricinde kalan indirimli öğrenci kartlarından yararlanacak kişiler için (Açık Lise, Açık Öğretim Fakültesi vb.) gerekli kriterlerin belirlenmesi hakkındaki taleplerinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: Şehrimizde uygulanması planlanan Troleybüs Projesi kapsamına istinaden, kapalı ve açık duraklar konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde toplu ulaşıma hizmet veren yaklaşık 200 adet kapalı otobüs durağının 70 adedi 02/02/2017 tarihine kadar yap-işlet-devret modeli ile ihaleye verilmiş olup; 70 adet kapalı otobüs durağı haricinde kalan duraklar bakımsız ve pejmürde bir vaziyette görüntü kirliliği oluşturduğundan ve sık sık bakım ve tamir gerektirdiğinden, finansman kaynağı bulunmadığından dolayı Belediyemize maliyeti yüksek olmaktadır. 70 adet ihale ile verilen kapalı otobüs durağının sözleşme hakkının korunması kaydı ile; Diğer kapalı otobüs duraklarımızın metal aksamının boyanarak, orta kısmının Belediye logosu ve Belediye faaliyetlerinin tanıtılması için ayrılmasına; ./.. (4) Orta kısmının haricindeki şeffaf aksamlarının ise işletmecilerimizin ürün ve hizmetlerini görsel açıdan tanıtmak amacıyla, kapalı otobüs duraklarına giydirme yöntemi ile reklam işi karşılığı bakımını,tadilatını,temizliğini yapmak isteyenlere, 1 (bir) yıllığına, reklam ve ilan vergisini ödemek kaydı ile ve üçüncü kişilere devir etmemek kaydı ile ve otobüs duraklarının mevcut hali ile teslim alarak, Belediyemizce istenilen şartların yerine getirilmesi şartı ile kullanım hakkı verilmesine; Aynı kapalı otobüs durakları için birden fazla müracaat olması halinde Belediye Encümeni huzurunda kura çekme yöntemi ile belirlenmesine; 130 adet Belediyemize ait durağa talipli çıkmaz ise ihale ile verilmesine; Ayrıca, Troleybüs projesi kapsamında oluşacak olan 28 adet yeni troleybüs durağının tüm teknolojik donanımı ile (güvenlik kamerası,akıllı duraklar vb.) ayrıca şehrimizde yeni oluşacak kapalı otobüs durağı, megalayt, minilayt, bilboardların reklam ve ilan alanlarının kullanımı karşılığında, durak maliyetleri işletmeci tarafından karşılanması şartıyla, mevcut sözleşme ile devam eden haklarına zarar vermeyecek şekilde yap-işlet-devret modeli ile 15 yıla kadar ihaleye çıkartılmasına; Yukarıda bahsi geçen tüm hususlarda, durak sayılarının ve yerlerinin tespiti, ihaleye çıkılması, protokol , sözleşme, antlaşma ve şartnamelerinin hazırlanması, imzalanması ve bunlarla ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi b fıkrası uyarınca, 03.03.2010 tarih ve 99 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen ve ekte sunulan Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nın aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.09.2013 tarih ve 1320 sayılı kararı etüd edilmiştir. Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planında 30 Ağustos İlkokulu lejandlı alan bulunmaktadır. 30 Ağustos İlkokulu’nun güney kesimindeki imar hattının okulun mevcut bahçe duvarına çekilecek şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Ali Paşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.09.2013 tarih ve 1305 sayılı kararı etüd edilmiştir. Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 333 sayılı kararı ile; Ali Paşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 1 parselde Belediye, Çarşı ve Kapalı Otopark, H: Serbest, T2 lejandlı alanda yeşil alan, Ticaret yapıları, Hmax: 7.00 (2 kat), kitle olarak plana işlenmesine yönelik 2345 nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. “Sınırları Belediye tarafından belirlenecek eski belediye yerini de kapsayan meydan ve çevresi bütüncül bir kentsel tasarım projesi çerçevesinde yeniden ./.. (5) düzenlenecektir.” plan notlu 2345 nolu imar planı değişikliğinin Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda düzenlenmesi amacıyla; Ticaret alanındaki yapı kitlelerinin iptal edilmesi, Ticaret alanında Emsal: 1.00, Hmax: 7.50 (2 kat) yapılaşma koşullarının belirlenmesi; çekme mesafelerinin yoldan 5’er metre, yeşil alandan en az 3 metre olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 48 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 48 ada, 4 parselde imar planı değişikliği, müracaatı incelenmiş olup; Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 48 ada, 4 parselde imar planında Bitişik nizam 9 kat, T2 lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parsel alanına Belediye lejandı eklenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.B pafta, 119 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.B pafta, 119 ada, 1 parselde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 15.03.2013 tarih ve 1694 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yoncalı, 50.K.1.B pafta, 119 ada, 1 nolu parselde otel projesi düşünüldüğünden parsele T2 lejandı eklenmesi ve saçak seviyesinin 6.50’den 7.50’ye çıkartılması talep edilmektedir. Söz konusu parselde imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Yoncalı, 50.K.1.B pafta, 119 ada, 1 parselin kullanım kararının Bitişik nizam 2 kat, Otel, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı), Hmax: 7.50 m. olarak düzenlenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde imar planı değişikliği, müracaatı incelenmiş olup; 25.09.2013 tarih, 6035 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 89 nolu parsele ilişkin olarak; aynı civardaki başka parselde verilen çıkma hakkının 89 nolu parsele de verilmesi talep edilmektedir. Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde imar planında 16 m. derinliği olan, Bitişik nizam 6 kat, T2 lejandlı alan ve “Parselin güney ön cephesindeki yapılaşma, bu bölümdeki parsel cephe uzunluğunun ½’lik kısmında komşu 48 parseldeki teşekküle uygun olarak 1 m. kapalı çıkma yapılarak uygulanacaktır.” plan notu bulunmaktadır. Ayrıca, söz konusu parselde yapılacak binanın arka bahçe bölümünde 1 metre kapalı çıkma yapılmasına ilişkin Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 409 sayılı kararı bulunmaktadır. Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 281 sayılı kararı ile yapılan 2338 nolu imar planı değişikliği ve Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 409 sayılı kararı yürürlükteki imar planını oluşturmaktadır. İlgi dilekçede belirtilen Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 89 parselde çıkma yapılması talebinin reddine; ./.. (6) Sehven yapılan hatadan dolayı Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde Belediye Meclisimizin 04.06.2013/281 ve 03.09.2013/409 tarih/sayılı kararlarının (2338 nolu imar planı değişikliğinin) iptal edilerek; söz konusu alanın imar planı değişikliğinden önceki imar planına getirilmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Andız, Geven Mahalleleri yerleşik alanlarında, 1/5.000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Andız ve Geven Mahalleleri Yerleşik Alanlarında 1/500 Nazım İmar Planı Revizyonu ve uygulama imar planı yapımı müracaatı incelenmiş olup; Andız ve Geven Mahallesi Yerleşik alanlarında yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yerleri alanları, resmi kurum alanları, sağlık, v.b. tesisleri alanı, meydan alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar ve meskun konut bölgesinde yapı yaklaşma sınırlı bitişik nizam, 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, T.A.K.S: 0,35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat, olarak planlanmasına yönelik 1/1000 uygulama imar planı, ilgili plan notlarının düzenlenmesi ve 1/1000 uygulama İmar Planlarına uygun 1/5000 nazım imar planlarının revizesi yönlerindeki;, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik kapsamında uygulamaların düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 08.09.2013 tarih, 28759 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik kapsamında uygulamaların düzenlenmesi konusu incelenmiş olup; Yönetmelik kapsamındaki uygulamalarda problemlerin oluşmaması amacıyla, 11.07.2013 tarih, 314 sayılı ve 02.08.2013 tarih, 366 sayılı Belediye Meclis Kararlarının iptal edilmesine; İmar planında bir değişiklik, revizyon v.b, mevzuatta değişiklik olmadığı takdirde: 01.06.2013 ile 08.09.2013 tarihleri arasında düzenlenen imar durum belgelerinin (çap) 01.06.2014 tarihine kadar geçerli olmasına; Belediye ve Mücavir Alanlarımız dahilindeki tüm uygulama imar planlarında; İnşaat Ruhsatının 01.06.2014 tarihine kadar alınması koşuluyla, İmar durum belgelerinin (çap) belirlenmesi konusunda: 01.06.2013 tarihinden önceki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapılan uygulamaların; yürürlükteki tip imar yönetmeliğinin lehte olan hükümlerinin uygulanması kaydıyla, 01.06.2014 tarihine kadar devam etmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Perli Mahallesi, J24a07a2c, J24a07b1d, J24a07b4a ve J24a07b4b paftalarda, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Perli Mahallesi, J24a07a2c, J24a07b1d, J24a07b4a ve J24a07b4b paftalarda, imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Sağlık İşleri Müdürlüğünün; “sağlık koruma bandının imar planına işlenmesi ve korunması” konulu 13.09.2013 tarih, 2326 sayılı yazısı, eki 11.09.2013 tarih, 2322 sayılı yazı örneği, Sağlık Koruma Bandı raporu etüd edilmiştir. Perli Mahallesi, J24a07a2c, J24a07b1d, J24a07b4a ve J24a07b4b paftalarda, Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Rezerv Alanının güneybatı kesiminde enerji iletim hattı ve koruma kuşağının belirlenmesi, Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanının güneydoğu bölümünde; Katı Atık Bertaraf ./.. (7) Tesisleri Alanının düzenlenmesi, düzenlenen alanda 15 metrelik sağlık koruma bandının oluşturularak Katı Atık Bertaraf Tesisleri alanının güneyindeki 7 metrelik sağlık koruma bandı alanının iptal edilmesi, “sağlık koruma bandı alanlarında yapılaşmaya izin verilmez, ancak uygun zirai faaliyetler yapılabilir.” plan notunun oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 364 sayılı kararıyla onaylanan, Bölcek Mahallesi, 22.K.3, 22.L.4 paftalardaki 2343 nolu imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 364 sayılı kararıyla onaylanan, Bölcek Mahallesi, 22.K.3, 22.L.4 paftalardaki 2343 nolu imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 364 sayılı kararıyla, Bölcek Mahallesi, 22.K.3, 22.L.4 paftalarda, 22 metrelik yolun Karayoluyla kavşak yapacak şekilde düzenlenmesi, 17 metrelik yolların, bisiklet yolları ve parkının, yeşil alanların, ağaçlandırılacak alanların düzenlenmesine yönelik 2343 nolu imar planı değişikliği, Karayolları, 14. Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınması kaydıyla uygun görülmüştü. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün; konu ile ilgili, 09.09.2013 tarih, 143513 sayılı yazıları etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda, “.....plan değişikliği uygun olmakla birlikte ekte işli olan imar planındaki sokağın tesis üzerinde karayoluna çıkış sağlama riski olduğundan iptal edilmesi trafik emniyeti açısından uygun görülmektedir....” hususu yer almıştır. Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 364 sayılı kararıyla onaylanan, Bölcek Mahallesi, 22.K.3, 22.L.4 paftalardaki 2343 nolu imar planı değişikliğinin; 09.09.2013 tarih, 143513 sayılı yazıda belirtilen 17 metrelik yolun imar planı değişikliğinde iptal edilerek yürürlüğe konulması, Karayolu ile bağlantısı bulunan 22 metrelik yolun ve toplayıcı yolların gerçekleştirilmesinden, halihazırda oluşmasından sonra iptal edilen 17 metrelik yoldaki halihazır yolun taşıt trafiğine kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 nolu, Bölcek Mahallesi, 4369 nolu parsel alanlarında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 nolu, Bölcek Mahallesi, 4369 nolu parsel alanlarında imar planı değişiklikleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 324 sayılı kararıyla onaylanan, Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalardaki 2287 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 324 sayılı kararıyla onaylanan, Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalardaki 2287 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusu incelenmiş olup; Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalardaki 2287 nolu imar planı değişikliği ile ilgili Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 324 sayılı kararında; Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 175 sayılı kararıyla onaylanan, 2287 nolu imar planı değişikliğinin dondurulması, yeni çevre yolu projesi iletilmesine müteakip söz konusu değişiklik alanında tekrar imar planı değişikliği yapılması uygun görülmüştü. Konu ile ilgili, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 09.09.2013 tarih, 142966 sayılı yazısında; Kütahya 2. Çevre Yolu kamulaştırma sınırlarının; proje çalışmalarının tamamlanması sonrasında, gönderileceği belirtilmiştir. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 16.09.2013 tarih, 147394 sayılı yazısında ise Karayolları 2. Çevre Yolu proje güzergahının Km: 0+000-35+007.97 arasının yatay ve düşey hat planlarının Karayolları Genel Müdürlüğünün 14.08.2013 tarih 224122 sayılı yazısıyla onaylandığı , onaylı hatta göre kavşak ve proje ./.. (8) çalışmalarının halen devam ettiği, açıklanmıştır. Bu bağlamda, 2287 nolu imar planı değişikliği alanı içerisinde, kavşak projelerinin Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden temin edilmesi, bu alanların yol alanı olarak belirlenerek düzenleme yapılması, yeni çevre yolu güzergah kontrol alanının bu şartlara göre düzenlenmesi yönlerindeki, imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: Şehrimizde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu incelenmiş olup; -Aysel YÜKSELENER'in 22.08.2013 tarih ve 9070 kayıt nolu dilekçesi ile Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde bulunan “Sanayi Sokağı” isminin eski çini ustalarından “Rıfkı YÜKSELENER” isminin verilmesi ile ilgili talebinin ilerideki komisyonlarda değerlendirilmesine; -A.Osman YOLDAŞ'ın 09.09.2013 tarih ve 9753 kayıt nolu dilekçesi ile talep etmiş olduğu Yunusemre Mahallesi 1498,1499 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “Güllü Sokak” isminin verilmesine; Oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Ağaçköy Regülatöründe elektrik üretimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 34. Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Merkez Ağaçköy Mahallesinde bulunan,Ağaçköy Regülatörü 27.04.2011 tarihinde devir protokolü ile Kütahya Belediyesince devir alınmıştır. 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu'nun “Atıl Hidroelektrik Santralleri” başlıklı geçici 15. maddesi 4628 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce elektrik üretim faaliyetlerinde bulunmuş, ancak anılan kanunun yürürlük tarihinden sonra çeşitli sebeplerle üretim faaliyetlerinde bulunamamış veya dağıtım sistemine bağlanamamış hidroelektrik santrallerinin hak sahipleriyle, bu kanunun yürürlüğünü takip eden 6 ay içerisinde başvurmaları ve mevcut projelerle çakışmaması halinde DSİ tarafından ilana çıkılmaksızın 1 kuruş/kilowatsaat bedelle ilgili yönetmelik çerçevesinde “su kullanım hakkı anlaşması imzalanır” hükmü getirilmiştir. Kanun kapsamında Kütahya İl sınırları içerisinde DSİ uhdesinde hidroelektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmuş, ancak daha sonra atıl durumda kalmış ve Kütahya Belediyesine devredilmiş Ağaçköy mevkiindeki Ağaçköy hidroelektrik santralinin üretim lisansını yenileyerek hidroelektrik enerjisi üretiminin gerçekleştirilmesinde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılacak tüm iş ve işlemler (ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında imzalanacak olan sözleşme, protokol ile anlaşma vb.) için Belediye Encümeni'ne ve Belediye Başkanı Mustafa İça'ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mah.2869 ada,7 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Y.Beyazıt Mahallesi 2595 ada,4 parselde yapılacak olan 17 harita numaralı iş yerinin takasının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kentsel Dönüşüm Alanında kalan,mülkiyeti Celal ALTINKAYA'ya ait olan İlimiz,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2869 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz ile, Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan kat karşılığı olarak ihale edilen, İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2595 ada,4 parsel numaralı taşınmazda Belediyemize kalacak olan 17 harita numaralı işyerinin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8.ve 26.maddelerine göre takas (trampa) yapılması konusunda Değer Tespit Komisyonu'nun raporu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun raporu, Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, bu işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (9) GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 143 sayılı kararı ile seçilen Muhtelif İşler Komisyonu'nun görev tanımlarının yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 143 sayılı kararı ile oluşturulan Muhtelif İşler Komisyonu'nun,görev tanımının yapılması gerektiğinden dolayı; Meclisimizin havale etmiş olduğu, isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi, Belediye Emir ve Yasakları, İlimizde kurulması istenilen standlar ve kermesler, mezarlıkların düzenlenmesi, semt pazar yerleri, içkili yerler, büfeler ve yönetmeliklere ait konuların Muhtelif İşler Komisyonu'nun görev alanı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 1635 (46) ada, 85 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 1635 (46) ada, 85 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Kütahya İl Özel İdaresinin 27.09.2013 tarih, 8318 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda;.....İdaremizden 12.04.2012 tarihinde yapı ruhsatı ile inşaata başlandığı, ancak yapı ruhsatının iptaline ilişkin Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin ilgili Kararının 09.09.2013 tarih ve 29308 sayılı yazımız ile İdarelerine iletildiği, söz konusu yapı ruhsatının iptaline ilişkin Mahkeme Kararının, yapının teslim aşamasına gelmiş olmasından dolayı kamu zararı oluşturacağı hususları açıklanarak, bitişik nizam 8 kat, T2 olan yapılaşma nizamının korunarak inşaat kitlesinin de plana işlenmesine ilişkin, imar planı değişikliğinin talebi iletilmiştir. Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2012/642 Esas Nolu, 2013/603 nolu kararı etüd edilmiştir. Söz konusu Mahkeme Kararında; ......yer verilen Yönetmelik düzenlemesinde açıkça belirtildiği üzere Yönetmeliğe aykırı olarak yapı ruhsatı düzenlemesine imkan bulunmamaktadır. Dava konusu yapı ruhsatının ise değişiklik talebinin reddi dava konusu edilen dayanağı imar planına uygun olmakla birlikte anılan Yönetmeliğin bina derinliklerine ilişkin düzenlemelerine aykırı olduğu uyuşmazlık konusu taşınmaza yönelik plan değişiklik talebinin reddi üzerine Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde açılan dava kapsamında gerçekleştirilen keşif neticesinde düzenlenen bilirkişi raporu ile ortaya konulmuştur. Bu durumda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 28. Maddesine aykırı olarak tesis edilen dava konusu yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,....hususları belirtilmiştir. Mahkeme Kararında açıklanan dava konusu işlem sırasındaki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri etüd edilmiştir. Yönetmelikte; Genel Hükümler Bölümünde 2. inci Maddede: “Tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler hariç, bu Yönetmelikte yer alan diğer hususlar, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır...”, Tanımlar Bölümünde 15.inci Maddede; “1. Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. ...... 7. Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki en fazla yaklaşabileceği sınırdır......” hususları yer almıştır. Tanımlar ve Ruhsata ilişkin hükümler haricinde olan Arsa ve Yapılarla İlgili Hükümler Bölümü; “ Bina derinlikleri azami (40.00) m.'yi geçmemek ve hiç bir yerde arka bahçe sınırına (3.00/) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile; I = L -(K + H/2 ) formülü ile hesaplanır. Burada; I = Bina derinliği, L = Parsel derinliği, K = Ön bahçe mesafesi ,H = Bina yüksekliğini gösterir. Ancak; 1. Formülün kullanılması sonucunda (10.00) m. den az çıkan bina derinlikleri, arka bahçe mesafesi (2.00) m. den az olmamak üzere (10.00) m. ye çıkartılabilir. 2. Köşe başına rastlayan parsellerde yapı derinliği parselin yüz aldığı yollar üzerindeki komşu parsellere verilecek derinliklere göre belirlenir. 3. İmar planlarında ticaret bölgesi, olarak gösterilen blok ve bitişik nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan, sadece işyeri olarak kullanılan zemin katlan, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydı ile, arsa derinliğince yapılabilir. Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu ./.. (10) yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii zeminden itibaren (6.50) m. yi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmı arka komşu sınırından en az (3.00) m. geriden başlatılır.4. H/2 arka bahçe mesafesini temin etmek şartı ile bina derinliğini (40.00) m. ye çıkarmaya Belediye yetkilidir 5. Ayrık yapı nizamında, köşe başından başka iki yola cephesi bulunan parsellerde taban alan kat sayısı % 40 dahilinde kalmak kaydı ile bina derinliği için azami (40.00) m. şartı aranmaz.” şeklindedir. Halbuki, 85 nolu parsel alanında yapılaşma durumu uygulama imar planında açıkça belirtilmiştir. 85 nolu parsel alanı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında, köşe başı parsel alanı tanımında değildir. Köşe başı parsel alanı tanımında olabilmesi için en az birleşik konumda diğer bir parselin imar adasında bulunması gerekmektedir. 85 nolu parsel alanı bir imar adasıdır ve yoldan yola parseldir. 85 nolu parsel alanının tüm sınırları yola cephelidir. Yoldan cephe alan bütün bahçeler, ön bahçe konumundadır. Dört bir tarafı yolla çevrili parsel alanlarında yola bakan bölümlerde planda belirtilmişse ön bahçe mesafesinin uygulanması mevzuat gereğidir. Burada ön bahçe mesafesi olmayıp, ön bahçe mesafesinin uygulanmaması belirtildiğinden, güney bölümde mevcut teşekkül belirlenerek, diğer bölümlerde bahçe alanları uygulanmadan, binanın cephe hatları imar hatlarına göre düzenlenerek belirlenmiştir. Kısaca imar planında yol olan bölümlerde, aksine bir hüküm yoksa arka bahçe mesafesi uygulanmaz. Bu kapsamda, uygulama imar planında ve plan notlarında, 85 nolu parsel alanında yol kesimlerinde arka bahçe mesafesinin uygulanmasıyla ilgili ve yapılaşmayı kısıtlayıcı herhangi bir lejand, not, karar v.b bulunmamaktadır. Bu nedenlerle parsel cephe hatlarında yapılaşma dokusunun oluşturulması sonucunda bina taban alanı ortaya çıkmıştır. Parselin kuzey tarafı da parsel cephe hattı olup bu bölümde arka bahçe mesafesi bırakılması, mevzuata aykırılık oluşturacaktır. Ön bahçe taraflarında arka bahçe alanlarının yönetmelik gereği düzenlenmesi mümkün değildir. Arka bahçe mesafesi ise ön bahçeye birleşik olarak bulunmayıp, binanın arka cephesi ile arka birleşik parsel sınırı arasındaki kalan mesafedir. 85 nolu parsel alanında uygulama imar planı ve plan notlarında binanın arka cephe hattının olmadığı görülmüştür. Bütün bu açıklamalardan dolayı, 85 nolu parselde uygulama imar planı ve notlarına göre yapılaşma gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili dosyadaki tüm bilgi ve belgeler, dökümanlar etüd edilmiştir. 22.12.2009 tarih, 12437 kayıt nolu dilekçeyle; 24.11.2008 tarihli verilen imar çapının uygulanmasıyla, problemlerin olacağı bu hususta gereğinin yapılması talep edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.01.2010 tarihli toplantısında; söz konusu 22.12.2009 tarihli dilekçeyle yapılan müracaat konusunda, müracaat sahibince İl Özel İdaresinden uygun görüşün alınması halinde, konunun Belediye Meclis Gündemine alınması uygun görülmüştür. Bu husus 17.02.2010 tarih, 12437 sayılı yazı ile müracaat sahiplerine iletilmiştir. Bu arada, 12/04/2010 tarih, 3649 kayıt no, 14/04/2010 tarih, 3717 ve 3769 kayıt no dilekçelerle bir kez daha, verilen imar durumunun uygulanmasıyla problemler olacağı, bu uygulamanın düzeltilmesi talep edilmiştir. Ancak, Kütahya İl Özel İdaresinin 30.04.2010 tarih, 2244 sayılı yazılarında, imar planında herhangi bir değişiklik yapılmaması belirtilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/05/2010 tarihli toplantısında, bu durumun ilgili tüm müracaat sahiplerine iletilmesi uygun görülmüştür. 09/06/2010 tarih, 3649, 3769 ve 3717 sayılı yazılarla, müracaat sahiplerine konu iletilmiştir. 05/08/2011 tarih,6832 kayıt nolu dilekçeyle yeşil dokunun korunarak, farklı kullanımların getirilmesi, 08/08/2011 tarih, 6840 kayıt nolu dilekçeyle verilen imar durumunun uygulanması sonucu, problemler oluşacağı belirtilerek bu işlemlerin düzenlenmesi istenmiştir. İl Çevre Orman Müdürlüğünün 09/08/2011 tarih, 3916 sayılı yazısıyla, 05/08/2011 tarih, 6832 kayıt nolu, dilekçe örneği iletilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun17/08/2011 tarihli toplantısında; kuzey bölümde 5 metrelik çubuk şeklinde park alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili, görüş alınması maksadıyla konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmesi uygun görülmüştür. Konu 25/08/2011 tarih, 7447 sayılı yazıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiştir. Bu husus; 25/08/2011 tarih, 6832 ve 6840 sayılı yazılarla, müracaat sahiplerine, 25/08/2011 tarih, 7027 sayılı yazıyla, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne, 25/08/2011 tarih, 7451 sayılı yazıyla İl Özel İdaresine iletilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 03.10.2011 tarih, 102984 Sayılı cevabi yazılarında; bahse konu plan değişikliği teklifinin; bitişik nizam 8 katlı yapılaşma koşulunun bölgeye getireceği yapı yoğunluğu da göz önünde bulundurularak, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında Belediyemizce sonuçlandırılması açıklanmıştır. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 27/10/2011 tarihli toplantısında; konunun plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik kapsamında, Belediyemizce sonuçlandırılması uygun görülmüştür. 01/11/2011 tarih, 454 sayılı Belediye meclis ./.. (11) kararıyla, parselde bulunan imar planına ilişkin 2008 yılında verilen imar durumunun uygulanması uygun görülmüştür. Belediye meclis kararı, 14/11/2011 tarih; 4512, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9866, 9868, 10019 sayılı yazılarımızla ilgililerine iletilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 31/01/2012 tarih 93 sayılı yazısıyla, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde açılan davada, konuyla ilgili bilgi ve belgeler, açıklanarak iletilmesi istenmiştir. 06/02/2012 tarih 1338 sayılı yazıyla istenen bilgi ve belgeler, açıklanarak iletilmiştir. 18/04/2012 tarih 3630 kayıt nolu dilekçe ile bir kez daha yapılan uygulamanın düzeltilmesi talep edilmiştir. Bu taleple ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun18/04/2012 tarihli toplantısında; uygulama konusunda İl Özel İdaresi'ne ve Zabıta Müdürlüğü'ne; İdarelerince ilgili konuların değerlendirilmesi hususlarının iletilmesi, uygun görülmüştür. 26/04/2012 tarih 4702 sayılı yazıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne, 26/04/2012 tarih 4703 sayılı yazıyla Zabıta Müdürlüğüne bu durum iletilmiştir. Zabıta Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarih, 1057 sayılı cevabi yazısında söz konusu inşaata işgaliye tutanağının tanzim edildiği, konunun takipleri altında olduğu belirtilmiştir. Kütahya İl Özel İdaresi'nin 05.05.2012 tarih, 2828 sayılı cevabi yazılarında ise tüm imar, planlama ve uygulama yetkilerinin Belediyeye ait olduğu belirtilmiştir. 04/05/2012 tarih 4961 kayıt nolu, 15/05/2012 tarih 5315 kayıt nolu dilekçelerle yapılan inşaat uygulamasının durdurulması müracaatı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün; 09/05/2012 tarih 49 sayılı, 15/05/2012 tarih 58 sayılı yazılarıyla yapılan inşaat uygulamasıyla ilgili bimer başvuruları iletilmiştir. Kütahya Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nün, 14/05/2012 tarih, 659-3960 sayılı yazısıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili evrakında da belirtildiği açıklanan, inşaatın imar mevzuatına aykırı olduğu, şikayeti üzerine, yapılan uygulamayla ilgili, bilgi ve belgeler istenmiştir. 17.05.2013 tarih, 11406 sayılı cevabi yazıyla, açıklamalar yapılarak bilgi ve belgeler iletilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 23.05.2013 tarihli toplantısında; süreç ve yapılan işlemler bir kez daha açıklanarak, konunun belirtilen Kurumlara iletilmesi uygun görülmüştür. Bunun üzerine, konu; 24/05/2012 tarih 5698 sayılı yazıyla Cumhuriyet Başsavcılığına, 24/05/2012 tarih 5618 sayılı yazıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne, 24/05/2012 tarih 5619, 5584 sayılı yazılarımızla müracaat sahiplerine, 24/05/2012 tarih 5699 sayılı yazıyla Valilik Makamı'na iletilmiştir. 06.06.2012 tarih, 5699 sayılı, 19.06.2012 tarih, 6336 sayılı yazılarla ilgililere bilgi verilmiştir. 06/06/2012 tarih; 5352, 5364 sayılı yazılarımızla, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne cevabi yazı iletilmiştir. Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 15.06.2012 tarih, 5044 sayılı yazısıyla, yapılan şikayet ile ilgili bilgi istenmiştir. 19.06.2012 tarih, 6396 sayılı cevabi yazı ile ilgili bilgi iletilmiştir. Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 05/07/2012 tarih 6973 sayılı yazılarıyla Bakanlıkları Özel Kalem Müdürlüğü'nün yazısıyla iletilen, inşaat uygulamasının yanlışlığını anlatan dilekçeyle ilgili bilgi ve belgeler istenmiştir. 10.07.2012 tarih, 6836 sayılı cevabi yazıyla, 24/05/2012 tarih 5699 sayılı Valilik Makamına yazılan yazı örneği iletilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 16.07.2013 tarih, 624 sayılı yazısıyla;dava konusu işlemle ilgili gerekçeler ve savunmalar, bilgi ve belgeler istenmiştir. 24.07.2012 tarih, 7071 sayılı yazımızla istenenler iletilmiştir. Kütahya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 30.10.2012 tarih, 8468 sayılı yazısıyla; inşaatın imara aykırı yapıldığı iddialarının yer aldığı, Bakanlıklarına e-posta yoluyla müracaatın yapıldığı belirtilmiştir. 06.11.2012 tarih, 9873 sayılı cevabi yazıyla, tüm süreç ve işlemler açıklanmıştır. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarih, 357 sayılı yazısıyla; Bilirkişi Raporuyla ilgili, itiraz edilip edilmeyeceği konusunda görüş, istenmiştir. 04.06.2013 tarih, 3555 sayılı yazımızla itiraz ile ilgili hususlar, açıklayıcı şekilde iletilmiştir. Günümüzde, yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Etüd edilmiştir. Yönetmeliğin, 2.inci Maddesinde;........ Bu Yönetmeliklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez. Bu Yönetmeliğin ve ilgili idarelerin Kanuna ve diğer mevzuata göre çıkaracakları imar yönetmeliklerinin diğer hükümleri ise uygulama imar planında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. .........Uygulama imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, şematik olarak gösterilenler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar....hükümleri yer almıştır. Bu kapsamda; Alipaşa Mahallesi, 1635(46) ada, 85 nolu parselde parselasyon durumu ve bina kitlesi bilhassa bu maksatla etüd edilmiş ve ölçüleri verilmiş şekilde, .....mania kriterlerini sağlamayan bina ve tesislerin yıkımına ilişkin herhangi bir istemin söz konusu olmadığı........hususu, kesinleşmiş yargı kararında belirtildiğinden mania planı kriterinin belirlenmemesi, Bitişik Nizam - 8 kat (h: 24.50 metre) -T2 lejandının sabit tutularak, 39.86 metre, 35.39 metre, 43.74 metre ve 38.71 ./.. (12) metre olacak şekilde bina kitle ölçülerinin belirlenmesi, dört tarafta da parsel cephe yön işaretlerinin konulması, “ Güney bölüm haricinde, diğer yönlerde bahçe mesafesi sıfır (0) dır. Güney bölümde mevcut teşekküle göre 1.34 ve 1.49 metre yapı yaklaşma mesafesi oluşturulmuş olup, bu bölümde kapalı çıkma yapılabilir. Su basman kodu 30 metrelik yoldan alınacaktır.” şeklinde plan notlarının oluşturulması, yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: Kentimizin kuzeydoğu kesiminde Mezbaha ve Et İşleme Tesisleri Alanı, Nazım ve Uygulama İmar Planları yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kentimizin kuzeydoğu kesiminde mezbaha ve Et İşleme Tesisleri Alanı Nazım ve Uygulama İmar planı yapımı müracaatı incelenmiş olup; 18 adet kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla; Kentimizin Kuzeydoğu kesiminde Yeni Bosna ve Perli Mahallerinde Yeni yapılacak olan Çevre Yolunun doğusunda, orman alanları dışında,max TAKS: 0.50, Emsal: 2.00, hmax: serbest lejandlı, minimum cephe ve derinlik 130 metre, (minimum ifraz: 20.000 m2) “ Mezbaha ve Et İşleme Tesisleri Alanı” Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa, Bölcek Mahalleleri, 20.L.1 paftada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından,slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa, Bölcek Mahalleleri, 20.L.1 paftada, imar planı değişikliği konusu incelenmiş olup; Troleybüs hattının da geçeceği, halihazırda yol bulunan kesimlerde; imar planında 20 metrelik yola cepheli bölümlerde, 20.L.1 paftada, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 243 nolu adada imar planında Bitişik Nizam – 3 kat T1 lejandlı alan bulunan sahada, 2360 nolu adada imar planında Dörtyol Cami lejandlı alan bulunan sahada, Bölcek Mahallesi, 2226 nolu adada imar planında Bitişik Nizam – 3 kat T1 lejandlı alan bulunan sahada , yol alanları düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliklerinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 220 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 220 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: İlimizin, Almanya Recklinghausen Kenti ile Kardeş Şehir olunması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Yerel Yönetim alanında işbirliği çalışmalarının arttırılması, deneyimlerimizin paylaşımı Kardeş Şehir Antlaşması'nın zeminini oluşturmaktadır. Şehirlerimiz arasında sağlıklı bir kardeşlik ilişkisi kurulması açısından yerel yönetim çalışmalarına karşılıklı olarak katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, kültür, sanat, turizm, spor vb. alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirebilmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (p) fıkrası uyarınca Almanya Recklinghausen Kenti ile Kardeş Şehir olunması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (13) GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesi Ağaçköy Regülatör Tesislerinde satışa sunulan veya sunulacak ürünlerin fiyatlarının düzenlenmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesi Ağaçköy Regülatör Tesislerinde satışa sunulan veya sunulacak ürünlerin fiyatlarının düzenlenmesi sürekli değişkenlik arz etmesi sebebiyle ürünlerin tarifeye konması, çıkartılması,yeni fiyat düzenlemelerinin yapılması için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi 39 pafta, 5231 parsel numaralı taşınmazda, yap-işlet-devret-modeli ile terminal otel yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Özel Etap 43 Eğitim Öğretim Hizmetleri Otomotiv İnşaat Tarım ve Hayvancılık Trz.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin 30.09.2013 tarih ve 28851 kayıt nolu dilekçesi ile; İlimiz, İnköy Mahallesi 39 pafta, 5231 parsel numaralı taşınmazı yap-işlet-devret modeli ile terminal otel yapmak için kiraladığını ve inşaat ruhsatı alma aşamasında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 26.maddesinin işletmesi hususunda, İdaremiz ile görüş ayrılığına düşüldüğünü ve bu yüzden ruhsat işlemlerinin yargıya taşındığını,Otel inşaatının bitirilip bir an önce şehrimize kazandırılması maksadıyla konsorsiyum veya yüklenici firmanın ortaklık şekline müsaade edilmesi inşaat süresinin yer tesliminden sonra geçen zaman kaybı göz önünde bulundurularak sürenin uzatılması ve devam etmekte olan hukuki davanın karşıklıklı olarak feragat edilmesi durumunda inşaat ruhsatının yapı denetim kanunu çerçevesinde alınacağının bilinmesini ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmektedir. Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: Otel Harlek tespit davası konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 382 sayılı kararı ile Otel Harlek ile ilgili olarak verilen karardan sonra işletmeci Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ciro üzerinden ödenmesi gereken bedelin firma tarafından ödenmesi gerektiği, bu yolda şifai mutabakat sağlandığı halde sonradan bu ödemenin yapılmadığı ve yapılmayacağı sözlü olarak iletilmiş olup konunun yeniden daha detaylı incelenmesi ve araştırılması için, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 312 sayılı kararı ile Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil TOKLU Başkanlığında 1-Necati KAYMAK,2-H.Mithat DELEN,3-Raşit ARKAÇ, 4-Yılmaz TOKERİM, 5-Hasan Basri HÜRATA' dan oluşan diyaloğ komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: Kütahya 1.İcra Dairesi'nin salon tahsisi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya 1.İcra Dairesi'nin 13.09.2013 tarih ve 2013/1374 sayılı yazıları ile Adliyede yapılan değişikliklere binaen kullanılan ihale salonunun farklı amaca tahsis edilmesi nedeniyle, ihale salonu ihtiyacı hasıl olduğunu ve Belediyemizde bulunan kullanıma uygun ihale salonu olabilecek şekilde İcra Dairelerininde satışa ilişkin işlemlerinde ihale salonu olarak kullanılmak üzere salon talepleri incelenmiş olup; Belediyemize ait Kültür Sarayında bulunan bir odanın istenildiğinde boşaltılması kaydı ile Kütahya 1.İcra Dairesi'ne, ihale salonu olarak, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilmesine ve bu konuda, gerekli protokollerin hazırlanması, imzalanması vb. gibi hususlarda da Belediye Başkanı Mustafa iÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (14) GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2337 ada,1 parsel ve 2352 ada,1 parsel numaralı taşınmazda bulunan ticari deponun Belediyemize devri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 31.L.III pafta,2337 ada,1 parsel ve 2352 ada 1 parsel numaralı taşınmaz Belediye Encümenimizin 26.03.2013 tarih ve 570 sayılı kararı ile kat karşılığı S.S.Özbereket Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne ihale edilmiştir. Söz konusu Kooperatif 26.09.2013 tarih ve 80 - 15 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurarak, mülkiyeti Belediyemize ait olan kat karşılığı olarak aldıkları taşınmazlarda bulunan Belediyemize verilecek olan iş yerlerini zamanında teslim edemediklerinden dolayı, kira bedelleri ve cezalara karşılık ticari alana çevrilmiş olan depodaki kooperatife ait hisseyi Belediyemize devir etme talepleri incelenmiş olup; İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 31.L.III pafta,2337 ada,1 parsel ve 2352 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan ticari alana çevrilmiş olan deponun kira bedelleri ve cezalara karşılık Belediyemize devir edilmesine ve bu konulardaki tüm hususlarda Belediye Encümeni'ne ve Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya yetki verilmesine Meclis üyelerinden H.Oğuz ATAKAN'ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.0.III pafta, 1186 ada ile 1215 ada arasında Konur Sokak'ta bulunan 1adet tek katlı bodrumlu kagir binanın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimizdeki hızlı yapılaşmaya paralel olarak yeşil alan, yol, park vb. ihtiyaçların artması nedeniyle, İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.III pafta, 1186 ada ile 1215 ada arasında Konur Sokak’ta bulunan, 1 adet Tek Katlı Bodrumlu Kagir bina 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre imar uygulaması sonucu imar yolunda kalmaktadır. Söz konusu binanın bulunduğu alanda yol daralmakta, trafik sıkışıklığı meydana gelmektedir. İmar planına göre bölgedeki konut adalarında yeni yapılaşmalar hızla artmakta ve yeni yapılar bahse konu yolda kalan binadan olumsuz etkilenmektedir. Bu sorunun çözümü için söz konusu binanın kamulaştırılması gerekmektedir. Aşağıda nitelikleri ve yaklaşık maliyeti belirlenen taşınmazda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık kamulaştırma programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :49.020,39 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 49.020,39 TL 2014 yılı: - 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 49.020,39 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli 1 Kamulaştırma İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.III pafta, 1186 ada ile 1215 ada arasında Konur Sokak’ta bulunan, 1 adet Tek Katlı Bodrumlu Kagir binanın kamulaştırılması 2013 49.020,39 TL ./.. (15) GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.4 pafta,1253 ada,1 parsel numaralı Park'a tahsisli taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz hızla gelişmekte olan bir şehir olup, mahalli ihtiyaçlar da aynı oranda artmaktadır. Mer’i imar planında İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.Ö.4 pafta bölgesinde (Çevre Yoluna yakın bölgede) 1253 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz Park alanına tahsislidir. Bu nedenle, bölgenin park ihtiyacının karşılanması amacıyla söz konusu Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1253 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması gerekmektedir Aşağıda nitelikleri ve yaklaşık maliyeti belirlenen taşınmazda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :267.500,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: :267.500,00 TL 2014 yılı: - 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma:267.500,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Mer’i imar planına göre parka tahsisli olan İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1253 ada, 1 parsel 2013 267.500,00 GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 290 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 290 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesi konusunun daha detaylı araştırılıp incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek,üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN M.Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI