BELEDİYE MECLİSİNİN 04.09.2018 TARİHLİ 4. DÖNEM 8. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4.Dönem 8. olağan toplantısı, Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU Başkanlığında 04.09.2018 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda üyelerden; Mehmet ÖZDOĞAN, Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Banu AKALINOĞLU, Ömer Faruk DURMAZ, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Mehmet Naci PEKCAN, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Muhammed İkbal GÜNDEM, Murat HASER, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Yusuf SÖKMEN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR, Gülşah ARIKAN AKANDERE, Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı. 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Halit Oğuz ATAKAN, Ramazan YILDIRIM, Şule UYKUN, Salih ÖZDEN, Cemal AYDIN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 12 pafta, 29 ada, 190 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Güveççi Mahallesi, 4450 ada da imar planı değişikliği, 

-02.03.2010 tarih 99 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği, 01.09.2009 tarih ve 386 Sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile 05/01/2010 tarih ve 4 sayılı Meclis Kararı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliklerinde karar tashihi yapılması,

-Belediyemizce Galericiler Sitesinde kurulan Açık Oto Pazarının, yeni yapılacak olan Pazartesi Sebze Pazarının olduğu yere her hafta Cumartesi günü kurulması ve mevcutta 5.00 TL olan Açık Otopark ücretinin ise 15.00 TL olarak belirlenmesi, 

-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 203 ve 209 no.lu adalarda imar planı değişikliği konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 1. Maddesi:

Karar No: 235

Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarih ve 154 sayılı kararı ile verilen Şehit Er İrfan Ersoy isminin Şehit Piyade Onb. İrfan Ersoy olarak tashih edilmesi konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

“Şehit Piyade Onb. İrfan Ersoy” olacak şekilde karar tashihinin yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2. Maddesi:

Karar No: 236

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine istinaden, İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ve Şehit Uzman Çvş. Veysel Temel isminin bir cadde veya sokağa verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şehit Uzman Çvş. Veysel Temel isminin bir cadde veya sokağa verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Gündemin 3. Maddesi:

Karar No:237 

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait Bölcek, Parmakören ve İnköy Mahallelerinde bulunan muhtelif taşınmazların parselasyon işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi vb. tüm işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait Bölcek, Parmakören ve İnköy Mahallelerinde bulunan taşınmazların parselasyon işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesine, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesine, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesine, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 Sıra No. Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Cinsi Tescil Tarihi

1. Bölcek 3944 11 200.000,00 Ham toprak 27.04.2017

2. Parmakören 3498 70 2.968,88 Ham toprak 02.03.2018

3. Parmakören 3500 1 1.484,98 Tarla 02.03.2018

4. Parmakören 4367 1 345.609,37 Tarla 02.03.2018

5. Parmakören 4367 2 1.492,31 Tarla 02.03.2018

6. Parmakören 4367 3 303,56 Tarla 02.03.2018

7. Parmakören 4367 4 2.217,79 Tarla 02.03.2018

8. Parmakören 4367 5 831,86 Tarla 02.03.2018

9. Parmakören 4367 6 437,02 Tarla 02.03.2018

10. Parmakören 4367 7 768,34 Tarla 02.03.2018

11. Parmakören 4367 8 161,70 Tarla 02.03.2018

12. Parmakören 4367 9 427,75 Tarla 02.03.2018

13. Parmakören 4367 10 255,29 Tarla 02.03.2018

14. İnköy - 5507 404.296,03 Taşlık 02.03.2018

 

 

Gündemin 4. Maddesi:

Karar No: 238

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2528 parsel numaralı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (h) bendi (Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek) hükümleri gereğince uzlaşma protokolü ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi (h) bendi gereğince 278.433,90 TL olan tutarın 100.000,00 TL'sini ödemelerine, Kütahya 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/255 ve 2017/89 Esas sayılı davalarının sulh ile sonuçlandırılmasına, kararın kesinleşmesinden sonra bir ay içerisinde ödemeyi yapmalarına, yine Belediye Meclis Kararının tebliğinden sonra 6 ay içerisinde tadilat ruhsatı ve yapı kullanma belgesini tamamlamalarına, noter sözleşmesinden doğan ve sözleşme hukuku içerisinde her iki dava ile ilgili olarak uzlaşı yolu ile sorunun çözülmesine, bununla ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümenî'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 5. Maddesi:

Karar No: 239

Kardeş şehirlerimizden olan Kars ili Susuz ilçe Belediyesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (p) bendi ve aynı Kanunun 75. maddesi gereğince, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için Sosyo Kültürel Tesis yapılması ve bununla ilgili tüm hususlarda yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz tarafından Sosyo Kültürel Tesis yapılmasına, bununla ilgili tüm hususlarda yapılacak iş ve işlemler için Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi:

Karar No: 240

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97-98 pafta, 1465 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesi:

Karar No: 241

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1016 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1016 no.lu ada alanında, 2 no.lu parsel alanı ile bu parselin güneyindeki parsel alanlarında; kayıklıkların giderilmesi için imar hattının, harita koordinatlarınca belirlenen halihazırdaki yapılaşmalara göre düzenlenmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8. Maddesi:

Karar No: 242

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3875 ada, 30 parselde Mevzi İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün yazılarında belirtildiği standartlara uygun olarak imalatın yapılması/yaptırılması yönlerindeki plan notunun oluşturulması yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Mevzi Uygulama İmar Planı yapımının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Gündemin 9. Maddesi:

Karar No:243 

Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 175 sayılı kararına Yeraltı Çöp Konteynerleri ile ilgili ibare eklenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 175 sayılı kararında yeraltı çöp konteynerleri ile ilgili "Ayrık nizam ve ön bahçeli yapı nizamlarında kendi bahçelerinin sınırları içerisinde kalmak kaydı ile ..." denilmekte olup; söz konusu karara "Parsel bazında ve Belediyemizin uygun göreceği yere" ibaresinin eklenerek karar tashihinin yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 10. Maddesi:

Karar No: 244

İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 12 pafta, 29 ada, 190 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği yapılması halinde yol alanı azalacağı ve yoğunluk artışı meydana geleceğinden, imar planına göre yapılaşma dokusu bozulacağından dolayı; Mecidiye Mahallesi, 12 pafta, 29 ada, 190 parsel alanında imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 11. Maddesi:

Karar No: 245

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi, 4450 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

4450 no.lu adada imar hattının, bahse konu bina sınırlarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönlerindeki, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 12. Maddesi:

Karar No: 246

02.03.2010 tarih 99 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği, 01.09.2009 tarih ve 386 Sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile 05/01/2010 tarih ve 4 sayılı Meclis Kararı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliklerinde karar tashihi yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde; “MADDE 4-05/01/2010 tarih ve 4 sayılı Meclis Kararı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin “Uyulması Gereken Kurallar ve Cezai Hükümler” başlığı altında bulunan 14.Maddesid) benti “d) Yıl içerisinde Ticari taksi işletmeciliğini devir edenler ile Yönetmelik gereği ticari taksi işletmeciliği iptal edilenler, ödedikleri ücretleri geri isteyemezler.” benti yönetmelikten kaldırılmıştır.” şeklinde kabul edilmiş ancak sehven “Uyulması Gereken Kurallar ve Cezai Hükümler” başlığı altında bulunan 14.Maddesi…” denildiğinden bu maddenin “ Taşımacılıktan Çekilme başlığı altında bulunan 12.Maddesi d) benti Yıl içerisinde Ticari taksi işletmeciliğini devir edenler ile Yönetmelik gereği ticari taksi işletmeciliği iptal edilenler, ödedikleri ücretleri geri isteyemezler.” benti yönetmelikten kaldırılmıştır.” şeklinde;

01.09.2009 tarih ve 386 Sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde; “Madde 10. İşletmecilerden Belediye Gelir tarifesinde belirtilen Yıllık Araç Kontrol ve Uygunluk Belgesi Ücreti her yılın Mart ayının 20. Gününde ve Ağustos ayının 20. Gününde iki taksit olacak şekilde alınır (Tatil gününe isabet eden günde tatil günü kadar işgünü ilave edilir.)” fıkrası iptal edilmiştir.” şeklinde kabul edilmiş ancak sehven bent belirtilmediğinden bu maddenin “Madde 10 a) benti “a) İşletmecilerden Belediye Gelir tarifesinde belirtilen Yıllık Araç Kontrol ve Uygunluk Belgesi Ücreti her yılın Mart ayının 20. Gününde ve Ağustos ayının 20. Gününde iki taksit olacak şekilde alınır (Tatil gününe isabet eden günde tatil günü kadar işgünü ilave edilir.)” şeklinde tashih edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 13. Maddesi:

Karar No:247 

Belediyemizce Galericiler Sitesinde kurulan Açık Oto Pazarının, yeni yapılacak olan Pazartesi Sebze Pazarının olduğu yere her hafta Cumartesi günü kurulması ve mevcutta 5.00 TL olan Açık Otopark ücretinin ise 15.00 TL olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce Galericiler Sitesinde kurulan Açık Oto Pazarının, yeni yapılacak olan Pazartesi Sebze Pazarının olduğu yere her hafta Cumartesi günü kurulması ve mevcutta 5.00 TL olan Açık Otopark ücretinin ise 15.00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 14. Maddesi:

Karar No: 248

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 203 ve 209 no.lu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

203 no.lu adada ki 5 ve 4.75 metrelik arka bahçe mesafelerinin, 209 no.lu adada ki 4.75 metrelik arka bahçe mesafelerinin; üçer metre olarak, 203 ve 209 no.lu adalarda ki 5 metrelik ön bahçe mesafelerinin üçer metre olarak düzenlenmesi, 203 no.lu ada, 1 no.lu parselde mescittin de yapılabileceği, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı belirlenmesi, yönündeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

                                           Belediye Meclis Başkanı                                                                     Katip                                     Katip

                                             Kamil SARAÇOĞLU                                                               Selim DURMAZ                      Pınar AKBULUT