BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2018 TARİHLİ 5. DÖNEM 9.OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

               Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5.Dönem 9. olağan toplantısı, Belediye Meclis I. Başkan Vekili Nuri ÇETİN başkanlığında 02.10.2018 günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Mehmet ÖZDOĞAN, Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Banu AKALINOĞLU, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR, Gülşah ARIKAN AKANDERE, Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Muhammed İkbal GÜNDEM, Furkan YILMAZ, Yusuf SÖKMEN, Şule UYKUN, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’nun izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

 -İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 466 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23.B.O4.A.3.D pafta, 138 ada, 1 parsel B Blok'ta bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Siner Mahallesi 11B pafta, 113 ada, 13 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin

kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 123 ada, 55 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Meydan Mahallesi 26 pafta, 124 ada, 26 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

-Belediyemiz Gelir Tarifesinde ki Fen İşleri Müdürlüğü Ücretleri başlığı altında yer alan, Asfalt Satış Bedelleri tarifelerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, 

-Kütahya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinden toplanan evsel katı atıkların hesaplanması ve Organize Sanayi Müdürlükleri tarafından ödenmesi ile ilgili ibarelerin Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi, 

-Belediye bütçesinde karşılığı borçlanma olarak belirlenen, Hizmet Binası Yapım İşine ait hakedişlerin kalan kısmının Belediye öz kaynaklarından ya da  borçlanma yoluyla karşılanması konusunun müzakeresi

-İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren Özel Halk Otobüslerinin biniş fiyat tarifelerinde artış yapılması konusunun müzakeresi,

-Kütahyaspor ve Kütahya Belediyespor’a yardım yapılması konusunun müzakeresi, konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 249

Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce yapılacak ve yapılması düşünülen projelerinde katkı sağlamak ve kardeş şehir olan Riştan ile ilgili temaslarda bulunmak üzere 17–21 Ekim 2018 tarihleri arasında Özbekistan’ın Buhara şehrinde gerçekleştirilecek kongreye katılmak üzere Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 250

            Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Hizmet Alımları ekonomik kodundaki ödeneğin, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bütçesine aktarılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İnsan Kaynakları Müdürlüğü Hizmet Alımları ekonomik kodundaki ödeneğinin yıl sonu itibariyle yetersiz kalacağından; Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmet Alımları ekonomik kodundaki ödeneğin yıl sonu itibariyle artacağı öngörüldüğünden, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına;

            Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü gereğince;

            Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki cetvelde belirtilen, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bütçesinde Hizmet Alımları tertibinden 7.000.000,00 TL tenzil edilerek,

            İnsan Kaynakları bütçesinde Hizmet Alımları tertibine 7.000.000,00 TL’nin ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 251

Belediye Meclisimizin 04.09.2018 tarih ve 236 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve Şehit Uzm. Çvş. Veysel Temel isminin bir cadde veya sokağa verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 150, 151 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa "Anka Sokak" isminin verilmesin

 -İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi 628, 2801, 2802, 2804 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa "Karbeyaz Sokak" isminin verilmesine,

 -İlimiz merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 26, 27, 28, 29, 107, 108, 112, 113, 115, 117 adalar arasında isimsiz bulunan caddeye "Şehit Uzm. Çvş. Veysel TEMEL Caddesi" isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 252

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 47 ve 634 no.lu adalarda, Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 221 sayılı kararıyla plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğine askı süresi dâhilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve; daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 253

Belediye Meclisimizin 02/08/2018 tarih 202 sayılı kararıyla onaylanan; Bölcek Mahalle Yerleşik Alanlarında ve bu alanlara ilave olarak Belediye Meclisimizin 02/11/2012 tarih 463 sayılı kararıyla imar planı yapımı için ön izin verilen alanlardaki, 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına askı süresi dâhilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve; daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.     

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 254

Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 215 sayılı kararıyla onaylanan, Hacıazizler Mahallesi, 2618, 2619 no.lu adalar bölgesindeki ilave imar planına, askı süresi dâhilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.      

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 255

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Bölcek Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;   

İlgili imar planı değişiklikleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 256

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 738, 739 ve 740 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.   

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 257

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4616 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4616 ada, 1 no.lu parsel alanında, TAKS, KAKS uygulanmayan, kentsel çalışma sahası tesislerinde, güneydeki 10 metrelik yapı yaklaşma sınırının 5 metre olarak düzenlenmesi, H=8.00 m.(2 KAT) lejandının,  H=9.50 m.(2 KAT) lejandına dönüştürülmesine ilişkin,  uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 258

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 17, 58 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

30 Ağustos Mahallesi, 523 adanın güney bölümündeki parsellerin arka bahçe mesafeleri içerisinden kanalizasyon hattı geçirilmesi, bu hatla ilgili inşaat ruhsatı aşamasında ilgili Müdürlükten görüş alınması kaydıyla, kanalizasyon hattından dolayı 17, 58 no.lu parsellerin kesiştikleri bölümde 1.25'er metre yapı yaklaşma mesafesinin bırakılmasına ilişkin, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 259

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 58 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  En az 120 odalı Otel ve Ticaret Alanı, Taks-Kaks aranmayacaktır, Hmax:Havamanıa kodunu (967 m) kodunu geçemez, Karayolu kenarından 25 metre, kuzeybatı kesiminden 5 metre, kuzey kesiminden 3 metre, güneydoğu kesiminden 3 metre bahçe mesafelerinin bırakılması “Ticari kullanım Otel faaliyeti gerçekleştikten sonra izinlendirilecektir” şeklinde  plan notunun oluşturulmasına yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 260

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 104 ada, 38-139 parsel bölgesinde yapılan 2653 no.lu imar planı değişikliğinin iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Söz konusu imar planı değişikliğine ilişkin Kütahya İdare Mahkemesi'nde açılan davalarda mahkemenin 2017/428 Esas - 2018/469 Karar ve 2017/429 Esas - 2018/470 Karar sayılı kararlarında “...Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline...” karar verilmiştir. 

            Bu nedenlerle Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 282 sayılı ve 04.10.2016 tarih, 323 sayılı kararlarının ve 2653_A no.lu nazım, 2653 no.lu uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesine,

            İptal edilen imar planı değişikliği alanının değişiklikten önceki imar planı durumuna getirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 261

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c pafta, 3944 ada, 1 parsel güneyinde Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan 2879 no.lu ilave imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İtirazların değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 262

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 466 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 466 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"  şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 263

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23.B.O4.A.3.D pafta, 138 ada, 1 parsel B Blok'ta bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23.B.O4.A.3.D pafta, 138 ada, 1 parsel B Blok'ta bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"  şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 264

İlimiz merkez Siner Mahallesi 11B pafta, 113 ada, 13 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin

kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

              İlimiz merkez Siner Mahallesi 11B pafta, 113 ada, 13 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"  şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 265

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 123 ada, 55 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin

kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 123 ada, 55 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"  şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 266

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 26 pafta, 124 ada, 26 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 26 pafta, 124 ada, 26 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"  şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 267

Belediyemiz Gelir Tarifesinde ki Fen İşleri Müdürlüğü Ücretleri başlığı altında yer alan, Asfalt Satış Bedelleri tarifelerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             05.12.2017 tarih ve 301 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 2018 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde; 

           Bitüm dâhil olarak yer alan asfalt satış bedelinin, bitüm fiyatlarının günlük olarak değişmesi ve son zamanlarda yaşanan hızlı yükselişten dolayı bitüm hariç (plent altı asfalt satış bedelinin bitüm hariç olarak hesaplanması ve satış yapıldığı tarihte EPDK fiyatlarının esas alınarak, EPDK fiyat tarifesi üzerine %18 taşıma ve belediye karı eklenmesi) olarak aşağıdaki şekilde gelir tarifesinde değişiklik yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

1 ton plent altı asfalt tutarı (Bitüm Hariç)

51,13 TL/ton

1 ton asfalt serme sıkıştırma bedeli (Nakil Dahil)

33,33 TL/ton

1 metrekare 10 cm kalınlığa kadar asfalt satış bedeli

64,92 TL/m2

1 ton asfalt söküm bedeli

40,55 TL/ton

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 268

Kütahya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinden toplanan evsel katı atıkların hesaplanması ve Organize Sanayi Müdürlükleri tarafından ödenmesi ile ilgili ibarelerin Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

05.12.2017 tarih ve 301 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 2018 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesine; 'Kütahya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinden toplanan evsel katı atıklar her ay Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) tarafından belirlenen evsel katı atık birim fiyatları üzerinden hesaplanır ve bir sonraki ayın sonuna kadar 1. ve 2. Organize Sanayi Müdürlükleri tarafından tek seferde ödenir.'' ibaresinin eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 269

Belediye bütçesinde karşılığı borçlanma olarak belirlenen, Hizmet Binası Yapım İşine ait hakedişlerin kalan kısmının Belediye öz kaynaklarından ya da  borçlanma yoluyla karşılanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Fen İşleri Müdürlüğünün 28.09.2018 tarih ve 2278 sayılı yazısında "Kontrollüğü Fen İşleri Müdürlüğünce yapılmakta olan KDV hariç 56.560.000,00 TL (EllialtımilyonbeşyüzaltmışbinTL) ihale bedelli Hizmet Binası Yapım İşi ile ilgili İller Bankası A.Ş.'den 50.000.000,00 TL (EllimilyonTL) kredi kullanılmış ve bu tutar hakediş ile bağlanmıştır.

Söz konusu yapım işi ile ilgili KDV ve iş artışları dâhil olmak üzere ihale bedelinin, kullanılan 50.000.000,00 TL (EllimilyonTL) kredi tutarından kalan kısmının Belediyemiz öz kaynaklarından karşılanması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması"  yönündeki talebi incelenmiş olup;

Belediye bütçesinde karşılığı borçlanma olarak belirlenen, Hizmet Binası Yapım İşine ait hakkedişlerin kalan kısmının Belediye öz kaynaklarından ya da borçlanma yoluyla karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 270

İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren Özel Halk Otobüslerinin biniş fiyat tarifelerinde artış yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığı’nın 31/08/2018 tarih ve 08.2018/78 ve 20/09/2018 tarih ve 09.2018/83 sayılı yazılarında Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığı Denetimli Özel Halk Otobüslerinde taşıma maliyetlerinin yükselmesi, işletme giderlerinin artması, taşıma ücretlerinin düşük kalması, ücretlerde tatmin edici iyileştirme yapılmadığını belirterek şehir içi ulaşımda hizmet veren halk otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması talepleri görüşülmüş olup;

          Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalara göre çevre illerin ortalama fiyat tarifeleri, son zamdan itibaren oluşan enflasyon oranı, işletmeci araçlarının amortisman değerlerinin artması, harç bedellerinin artması, esnaf odalarının görüşleri vb. nedenlerden dolayı Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin ücret tarifelerinde artış yapılması gerektiği tespit edildiğinden söz konusu fiyat tarifesinin, aşağıdaki belirtildiği şekli ile aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda Belediye Meclis Üyesi Enver ERDOĞAN’ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

YENİ UYGULANACAK TARİFE

1

Tam Bilet

2.25 TL

2

Üniversite Öğrencisi

1.75 TL

3

Lise Öğrencisi

1.60 TL

4

Tek Kullanımlık Bilet

2.50 TL

5

Aktarma Ücreti

0.50 TL

6

Yoncalı ve Ilıca

4.40 TL

7

16 no.lu hat Öğrenci Fiyat Tarifesi

0.50 TL

8

Avans Biniş(Kullanılan Tarifeye Ek Olarak)

0.20 TL

 

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 271

Kütahyaspor ve Kütahya Belediyespor’a yardım yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi “…amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir” hükmü gereğince;

İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak spora ve sporcuya destek olmak için, Kütahyaspor Kulübüne 250.000,00 TL (İkiYüzEllibinTürkLirası), Kütahya Belediyespor Kulübüne 250.000,00 TL (İkiYüzEllibinTürkLirası) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

   

 

Meclis I. Başkan Vekili                                         Katip                                                Katip

       Nuri ÇETİN                                                Pınar AKBULUT                         Selim DURMAZ