T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                       

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

6. Dönem, 1.Olağan, 1. Birleşim, 1. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Kamil SARAÇOĞLU, Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Banu AKALINOĞLU, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Şule UYKUN, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR, Erdoğan ÇOLAK

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Gülşah ARIKAN AKANDERE, Mehmet ÖZDOĞAN’nın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Bilgilendirme;

1- 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulması.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4248 ada 1 parsel alanına bitişik yaklaşık 22,7 hektarlık alanda Ceza İnfaz Kurumu İlave Tesisleri Alanı İlave Mevzi İmar Planı yapımı,

- İlimiz merkez Atatürk Bulvarı Yeni Belediye Bölgesi ve Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Kadınlar Lokali bölgesine ihdas edilen taksi duraklarına isim verilmesi,

- Mülkiyetleri Belediyemize ait taşınmaz müstecirlerinin vermiş oldukları dilekçeleri ile kiracısı bulundukları taşınmazlara yapmış oldukları yatırımlardan dolayı kira sürelerinin uzatılması,

- 2019 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi,

- Kütahya Belediyesine katılan Gevrekseydi Mahallesi"nin adının İshâk Seydi Mahallesi olarak değiştirilmesi,

- %40 ve üzeri özürlü vatandaşlarımızdan 1adet mesken aboneliği için su ücretlerinde %50 indirim uygulanması,

- Kütahya Belediyesi iştiraki olan SİMPAŞ A.Ş’nin kira süresinin 10 yıl uzatılması, konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 1

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.  maddesi gereğince Denetim Komisyonu’na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine göre Denetim Komisyonu üyelerinin (beş) 5 üye den oluşturulmasına;

            Yapılan gizli oylama sonucunda;

            Denetim Komisyonu üyeliğine

            1- Nuri ÇETİN                        25 oy,

            2-  Halit Oğuz ATAKAN        25 oy,

            3-  Mehmet Naci PEKCAN     25 oy,

            4-  Salih ÖZDEN                     27 oy,

            5-  Mustafa EROL                   27 oy' la seçilmiş olup;

           Denetim Komisyonu’nda uzman kişinin görevlendirilmesine gerek olmadığına,  seçilen komisyonun çalışmasını kırkbeş (45) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığı'na sunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 2

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Kurumumuzu  temsilen, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında görev alacak 3 asil, 3 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Kurumumuzu temsilen, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında görev almak üzere yapılan açık oylama sonucunda;

              1) Kamil SARAÇOĞLU

              2) Mehmet Naci PEKCAN

              3) Ebubekir ERDOĞMUŞ   ASİL üye olarak,

             

              1)Mustafa AYDIN

              2) Ömer Faruk DURMAZ

              3) Pınar AKBULUT  YEDEK üye olarak, seçilmelerine  işaretle yapılan oylama sonucunda  oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 3

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden, Kadro değişiklik cetvelleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

II Sayılı Cetvel ile III Sayılı Kadro değişiklik cetvellerinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 4

Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, “Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve 02 sayılı kararıyla kabul edilen  "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin" iptal edilmesi ve  yeniden hazırlanan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmelik taslağı" konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Yeniden hazırlanan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağı’nın” kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 5

Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 303 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, “Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği”’nin iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın” ekteki şekliyle aynen kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 6

Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 323 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih ve 151 sayılı kararı ile kabul edilen "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği'nin" iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmelik Taslağı" konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             Yeniden hazırlanan "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın” ekteki şekliyle aynen kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 7

Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 302 sayılı kararı ile havale edilen Kütahya Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih ve 330 sayılı kararıyla kabul edilen, 01.08.2017 tarih ve 198 sayılı meclis kararıyla değiştirilen "Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin" iptal edilmesi, yeniden hazırlanan  "Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağıkonusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Yeniden hazırlanan  "Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın” ekteki şekliyle aynen kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 8

Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 304 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Şehrimiz Akkent Mahallesi, TOKİ 627 ve 345 toplu konut alanları içerisinde  isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Akkent Mahallesi 627 konut alanında isimsiz bulunan sokaklara "Sarıçiçek Sokak", "Yabangülü Sokak", "Songül Sokak", "Buğra Han Sokak" isimlerinin verilmesine,

Akkent Mahallesi 345 konut alanında isimsiz bulunan sokaklara "Sur Sokak", "Subaşı Sokak", "Tümen Sokak" isimlerinin verilmesine,

Akkent Mahallesi 627 konut ve 345 Konut 4570, 4571, 4574, 4575, 4578, 4580 adalar boyunca devam eden caddeye "Türkmen Caddesi" isminin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 9

Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 325 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen ve Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 326 sayılı kararı ile "Gaziantep Caddesi" ismi verilen, İlimiz Dumlupınar Mahallesi 2654, 2669, 2674, 2678, 2685, ile 1341, 1342, 1359 adalar arasında kalan caddenin isminin "Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi" olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             Dumlupınar Mahallesi 2654, 2669, 2674, 2678, 2685 ile 1341, 1342, 1359 adalar arasında kalan cadde isminin "Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi" olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 10

01.03.2016 tarih ve 112 no.lu meclis kararının yürürlükten kaldırılması ve  yangın hidrantı bedeli konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

01.03.2016 tarih ve 112 no.lu meclis kararının yürürlükten kaldırılmasına, yangın hidrantı bedelinin sadece yukarıda bahsedilen bağımsız bölümler için alınmasına, bedellerin emanet hesabında tutulmasına, gerek oldukça yangın hidrantları alınarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzce montajının yapılmasına, yangın hidrantı bedelinin günün şartlarına uygun olarak 2.500,00 TL olarak belirlenmesine ve bu emanet hesabında biriken para ile yangın hidrantı, yeni oluşan mahallelerde kullanılabilecek çekilebilir tip itfaiye tankerleri alınmasına, dar sokak ve caddelerimizde büyük araçların giremeyeceği alanlar için yaptıracağımız küçük itfaiye arazözleri alınmasına, yangın havuzu ve sarnıç yapımlarında kullanılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 11

Belediyemize ait ya da Belediyemizin hissedar olduğu toplam 34 (otuzdört) adet taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi  gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemize ait ya da Belediyemizin hissedar olduğu toplam 34 (otuzdört) adet taşınmazın 25 yıla kadar tahsis amacına uygun kullanılmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğüne tahsis edilmesine bununla ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 12

Galericiler Sitesinde kurulan Açık Oto Pazarının Pazar günü kurulması konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Pazartesi Sebze Pazarının olduğu yere kurulan Açık Oto Pazarının Haftanın Pazar günleri kurulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 13

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1310 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1310 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 14

İlimiz merkez Andız Mahallesi J23.B.04.A.4 pafta, 155 ada, 7 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Andız Mahallesi J23.B.04.A.4 pafta, 155 ada, 7 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 15

İlimiz merkez İnköy Beyazıt Mahallesi 23.O.I.II.III pafta, 5261 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Beyazıt Mahallesi 23.O.I.II.III pafta, 5261 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 16

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 75 ada, 6 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve; 

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 75 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 17

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1694 ada, 223 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1694 ada, 223 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 18

İlimiz merkez Akkent Mahallesi, 4570 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Akkent Mahallesi, 4570 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 19

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 673 ada, 367 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 673 ada, 367 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 20

İlimiz merkez Andız Mahallesi 141 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın güneyindeki alan hakkında müracaat konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu 141 ada, 4 parselin güneyindeki hâlihazırda yapıların bulunduğu alanda bahse konu yol alanının iptal edilmesine ve bu alanın Andız Mahalle Yerleşik Alanı sınırları içerisine alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 21

İlimiz merkez Yenibosna Mahallesi, 487, 489 ve 490 no.lu parsel alanlarında imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu, mülkiyeti Belediyemize ait, Yenibosna Mahallesi, 487, 489 ve 490 no.lu parsel alanlarının olduğu bölgede, ''Ticaret Alanı'' olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınmasına, ayrıca Yenibosna Mahallesi J24A01C1D, J24A01C4A, J24A01D3B, J24A01D2C no.lu paftalarda, yaklaşık 15 hektarlık alan ile İnköy Mahallesi, J24A06A1A, J24A06A1D paftalarda, 0.9 hektarlık alanda, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 22

Kütahya İdare Mahkemesinin, 2018/749 sayılı kararına istinaden, Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih, 375 sayılı kararıyla İnköy Mahallesi, 0 ada,  (2565 ) 5400 no.lu parsel bölgesinde onaylanan Arkeoloji ve Maden Müzesi Alanıyla ilgili imar planı değişikliklerinin iptal edilerek, söz konusu (2565) 5400 no.lu parsel bölgesinde nazım ve uygulama imar planının yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yapı yasaklı alanların iptal edilmesi yönlerindeki ilave uygulama imar planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 23

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 0 ada, 2503 ve 5481 no.lu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 24

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4248 ada 1 parsel alanına bitişik yaklaşık 22,7 hektarlık alanda Ceza İnfaz Kurumu İlave Tesisleri Alanı İlave Mevzi İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören  Mahallesi 4248 ada, 1 parsel alanına bitişik yaklaşık 22,7 hektarlık alanda Ceza İnfaz Kurumu İlave Tesisleri Alanı İlave Mevzi 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planının  3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 25

İlimiz merkez Atatürk Bulvarı Yeni Belediye Bölgesi ve Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Kadınlar Lokali bölgesine ihdas edilen taksi duraklarına isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Taksi duraklarına isim verilmesi konusunun detaylı incelemek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 26

Mülkiyetleri Belediyemize ait taşınmaz müstecirlerinin vermiş oldukları dilekçeleri ile kiracısı bulundukları taşınmazlara yapmış oldukları yatırımlardan dolayı kira sürelerinin uzatılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu yerlerin kira sürelerinin ihale tarihinden itibaren 10 yıla tamamlanmasına bununla ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda üyelerden;  Salih ÖZDEN'in çekimser, Yusuf SÖKMEN, Nedim DELEN, Mustafa EROL ve Ahmet UYGAR 'ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 27

2019 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2019 Yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin bürüt 381 TL (ÜçyüzseksenbirTürkLirası) olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kadar verildi.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 28

Kütahya Belediyesine katılan Gevrekseydi Mahallesi"nin adının İshâk Seydi Mahallesi olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Belediyesine katılan Gevrekseydi Mahallesi"nin adının İshâk Seydi Mahallesi olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 29

%40 ve üzeri özürlü vatandaşlarımızdan 1adet mesken aboneliği için su ücretlerinde %50 indirim uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz su abonelerinden, kendilerinin veya bakmakla yükümlü olduğu veya birlikte ikamet ettiği 1. derece aile fertlerinden eşi, çocuğu, anne, baba veya kardeşi bir kişinin %40 ve üzeri engelli olması, engellilik durumunun resmi evraklarla belgelenmesi ve dosya üzerinde yapılacak incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde bir adet mesken( konut) aboneliği için su ücretinde %50 indirim uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 30

Kütahya Belediyesi iştiraki olan SİMPAŞ A.Ş’nin kira süresinin 10 yıl uzatılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi iştiraki olan Simpaş A.Ş.'nin kira süresinin 10 yıl uzatılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Pınar AKBULUT

Katip

Ömer Faruk DURMAZ