T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ


 

Meclis Tarihi

07.02.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

6. Dönem, 2.Olağan, 1. Birleşim, 1. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak Eden Meclis Üyeleri

Kamil SARAÇOĞLU, Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Banu AKALINOĞLU, Halit Oğuz ATAKAN, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Mustafa EROL, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Ahmet UYGAR, Gülşah ARIKAN AKANDERE, Erdoğan ÇOLAK

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Mehmet ÖZDOĞAN, Ömer Faruk DURMAZ, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Şule UYKUN, Nedim DELEN’in izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda, Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih, 317 sayılı kararıyla onaylanan,  2914 işlem no.lu ilave imar planına askı süresi dahilinde yapılan itiraz,

-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 2250 ada, 13 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, yeni şehir hastanesi güneyindeki 30 metrelik yolun imar hatlarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 1461 parsel bölgesinde imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1682 ada, 61 parsel bölgesinde imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 82 pafta, 622 ada, 13 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 401 ada, 9 parsel alanının kuzey bölümünde yapılan, imar planı değişikliğine itiraz,

-Kütahya İdare Mahkemesinin 2018/690 sayılı kararından dolayı, Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve 318 sayılı kararı ile iptal edilen Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanlarına ait imar planlarının yeniden yapımı,

-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 166 ada, 1 ve 2 parsellerde imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4251 ada, 4-5 parsel ve 4253 ada, 3 parselde imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5489 no.lu parsel alanında Gıdacılar Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde 143 hektarlık alanda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşüne göre Kamu Yararı Kararı alınması,

-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 4 pafta, 45 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

-Belediyemize ait Yeni Hizmet Binasında bulunan, kapalı otoparkı kullanmak isteyen vatandaşların ve dışardan gelen misafirlere ait araçlar için otopark ücret tarifesinin belirlenmesi,

-Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne asli hizmetlerinde kullanılmak üzere, İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, Belediye Sosyal Tesisleri içerisinde uygun bir binanın tahsisi,

-03/01/2019 tarih ve 25 sayılı Meclis kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen ilimiz Atatürk Bulvarı Yeni Belediye Bölgesi ve Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Kadınlar Lokali bölgelerine ihdas edilen taksi duraklarına isim verilmesi,

-Başkanlık Makamının 10.01.2019 tarih ve 42 no.lu olurları ile, 11.01.2019 tarihinden itibaren "Özel Güvenlik Hizmetleri Biriminin" Zabıta Müdürlüğüne bağlanmasından dolayı, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası ve Çinigar Şehirlerarası Terminali'nde görev alan Özel Güvenlik Personeli ve Hizmetleri ile ilgili Yönetmelik Taslağı,

-Şebeke suyu ücretlerinde genel olarak bir indirim yapılması,

-Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyelerinin ve Belediye personelinin yurt dışı gezi, gözlem, inceleme ve araştırma gezileri konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 31

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Kurumumuzu temsilen, Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında görev alacak 3 asil, 3 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında görev almak üzere yapılan açık oylama sonucunda;

1) Cafer Cihat CEYLAN

2) Galip GÜLTEKİN

3) Banu AKALINOĞLU  ASİL üye olarak,

1) Furkan YILMAZ

2) Fatma GÜL

3) Ramazan YILDIRIM YEDEK üye olarak, seçilmelerine  işaretle yapılan oylama sonucunda  oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 32

2019 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz bünyesinde 2018 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2019 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile mevcut kadrolar karşılığı çalıştırılan personelin “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin” aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 33

Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun 06-09 Mart 2019 tarihleri arasında İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine yurtdışı görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 34

Belediye Meclis Üyelerimizin yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis Üyelerimizin 06-09 Mart 2019 tarihleri arasında İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine yurtdışı görevlendirilmelerine, kanuni yolluk harcırahlarının kurumumuzca ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 35

Daire Müdürlerimizin İsrail yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Daire Müdürlerimizin 06-09 Mart 2019 tarihleri arasında İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine yurtdışı görevlendirilmelerine, kanuni yolluk harcırahlarının kurumumuzca ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 36

2019 Belediye Gelir Tarifesinde yer alan, Belediye'ye ait tuvalet (WC) ücretlerinin değiştirilmesi ve sonraki değişimler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve; 

 

05.12.2017 tarih ve 301 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 2018 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde yer alan, Belediye'ye ait tuvalet (WC) ücretlerinin, aşağıda belirtildiği şekliyle değişiklik yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Belediyece Kiraya Verilen Umumi

Tuvaletler -1- Kişilik Giriş Ücreti

2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi (TL)

Otogardakiler

1,50

Merkezdekiler

0,75

 

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 37

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve muhtelif yerlerde bulunan taşınmazlar ile ilimiz merkez Ali Paşa Mahallesi, 48 ada 4 parsel üzerinde bulunan taşınmazın (Evliya Çelebi İş Merkezi - Belediye eski ana binası) bir bütün olarak ya da bağımsız bölümlere ayrılarak ayrı ayrı olacak şekilde 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi ile tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 38

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2019 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2019 yılı Teminat bedellerinin 75 m2 lik işyerleri için  5.250,00 TL. ve 150 m2 lik işyerleri için ise 10.500,00 TL

2018 yılı içerisinde ihale ile kiralanan işyerleri için 2019 yılında kira artışı yapıldığından;

2019 yılında kira bedeli  930,64-TL. olan 16 no.lu işyeri için 11.500,00-TL. olarak,

2019 yılında kira bedeli 1.047,00-TL. olan 19/A no.lu işyeri için 12.600,00-TL. olarak,

2019 yılında kira bedeli 1.175,00-TL. olan 17 no.lu işyeri için 14.500,00-TL. olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 39

16/12/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çinigar Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinde” değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 40

İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda, Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih, 317 sayılı kararıyla onaylanan, 2914 işlem no.lu ilave imar planına askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda, Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih, 317 sayılı kararıyla onaylanan,  2914 işlem no.lu ilave imar planına askı süresi dahilinde 22.01.2019 tarih, 223 kayıt no.lu dilekçe ile yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 41

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 2250 ada, 13 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,  söz konusu taşınmazın satışı konusunda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 42

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, yeni şehir hastanesi güneyindeki 30 metrelik yolun imar hatlarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 43

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 1461 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 44

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1682 ada, 61 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 45

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 82 pafta, 622 ada, 13 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 46

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 401 ada, 9 parsel alanının kuzey bölümünde yapılan, imar planı değişikliğine itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 47

Kütahya İdare Mahkemesinin 2018/690 sayılı kararından dolayı, Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve 318 sayılı kararı ile iptal edilen Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanlarına ait imar planlarının yeniden yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 48

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 166 ada, 1 ve 2 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 49

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4251 ada, 4-5 parsel ve 4253 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 50

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5489 no.lu parsel alanında Gıdacılar Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 51

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde 143 hektarlık alanda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşüne göre Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince ''Kamu Yararı Kararı'' alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 52

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 4 pafta, 45 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 4 pafta, 45 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 53

Belediyemize ait Yeni Hizmet Binasında bulunan, kapalı otoparkı kullanmak isteyen vatandaşların ve dışardan gelen misafirlere ait araçlar için otopark ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemize ait Yeni Hizmet Binasında bulunan kapalı otoparkın;

-İlk 1 saate kadar ücretsiz olmasına,

-Sonraki saat başından itibaren her bir saat  için otopark ücret tarifesinin 3.00 TL  olarak belirlenmesine,

-Otopark hizmet başlangıç saatinin mesai başlangıç saati, otopark hizmet bitiş saatinin ise saat 20:00 olarak belirlenmesine,

-Ayrıca söz konusu kapalı otoparka LPG’li araçlara güvenlik sebeplerinden dolayı bu hizmetin verilmemesine

Yukarıda belirtilen bu hususlara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa istinaden cezai işlem uygulanmasına,  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 54

Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne asli hizmetlerinde kullanılmak üzere, İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, Belediye Sosyal Tesisleri içerisinde uygun bir binanın tahsisi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce uygun görülen herhangi bir bloğun ya da bağımsız bölümler ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 55

03/01/2019 tarih ve 25 sayılı Meclis kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen ilimiz Atatürk Bulvarı Yeni Belediye Bölgesi ve Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Kadınlar Lokali bölgelerine ihdas edilen taksi duraklarına isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 -Atatürk Bulvarı Yeni Belediye Binası Yanında Bulunan  durak için “Turkuaz Taksi”, 

             -Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Hanımlar Lokali yanındaki bulunan taksi durağına “Devlet Hatun Taksi”

            -Haymeana Hanımlar Lokali yanındaki taksi durağına ise “Haymeana Taksi” isimlerinin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 56

Başkanlık Makamının 10.01.2019 tarih ve 42 no.lu olurları ile, 11.01.2019 tarihinden itibaren "Özel Güvenlik Hizmetleri Biriminin" Zabıta Müdürlüğüne bağlanmasından dolayı, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası ve Çinigar Şehirlerarası Terminali'nde görev alan Özel Güvenlik Personeli ve Hizmetleri ile ilgili Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 57

Şebeke suyu ücretlerinde genel olarak bir indirim yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve  297 sayılı kararı ile kabul edilen 2019 yılı gelir tarifesinde yer alan şebeke suyu ücretlerinde %20 indirim uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 58

Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyelerinin ve Belediye personelinin yurt dışı gezi, gözlem, inceleme ve araştırma gezileri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konusu gündemin 3. 4. 5. Maddeleriyle birlikte değerlendirilerek meclis üyelerince müzakere edilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Pınar AKBULUT

Katip

Selim DURMAZ