T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                                                   

Meclis Tarihi

10.04.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

1 Dönem, 1.Olağan,1.Birleşim, 1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet
ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR,
Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Osman ZEYBEK, Bilal
YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim
KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa
DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN,
Erçin AÇIKEL

 

 

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

 

Açılış konuşması

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

               

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İmar Kanunu gereği satışı söz konusu olan parseller ile mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan taşınmaz işlemleri için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi,

- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 1461 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan 2923 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi,

- Türkiye ve AB arasında şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında TTG/045 referans numaralı proje kapsamında Kurumumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalama hususlarında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın görevlendirilmesi,

- Kütahya Belediyesi olarak başta Avrupa Birliği Fonları olmak üzere Bakanlıklara, Zafer Kalkınma Ajansına, Büyük Elçiliklere ve bunların dışında hibe ve kredi sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara proje sunmak, sözleşme imzalamak ve proje adına her türlü uygulama kararı almak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ a yetki verilmesi, Belediye Başkanının olmadığı durumlarda ise Başkan Yardımcısı Salih ÖZDEN’e veya İlyas BAHAR’a yetki verilmesi,

-  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye),

- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye),

- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye),

- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Belediye Varlıkları Tespit Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye),

konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

  

Bilgilendirme;

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.Maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " gereğince Belediye Meclis Başkanı tarafından meclise bilgi verilmiştir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden,

Belediye Meclis Üyesi Salih ÖZDEN’ in Belediye Başkan Yardımcısı olarak,

Belediye Meclis Üyesi İlyas BAHAR’ ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak,

Belediye Meclis Üyesi Abdullah DAMCI’ nın Başkan Yardımcısı olarak

atanmaları hususları Belediye Meclis Başkanı tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

  

 GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 82

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19.Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili ile Meclis Katipleri seçimi, (2 asil, 2 yedek) (görev süresi 2 yıl)(gizli oylama) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereğince 2 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Belediye Meclis Başkan Vekillikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

Belediye Meclisi 1.Başkan Vekilliği'ne Salih ÖZDEN 30 oy'la

Belediye Meclisi 2.Başkan Vekilliği'ne Abdullah DAMCI 20 oy'la iki yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Belediye Meclis Katipleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

Özgür MUSLU 23 oy,

Seda SANCAKTAR 16 oy'la Asil Üye,

Melih ASLAN  20 oy,

Yusuf SÖKMEN 18 oy ile Yedek Üye olarak iki yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

              GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 83

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyeleri seçimi, (3 üye)(görev süresi 1 yıl)(gizli oylama) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi (a) bendi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

 1-Mehmet ÖZKARA 24 oy,

 2-Enver ERDOĞAN 23 oy,

                3-Serda BAL YILDIZ 19 oy ile Belediye Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2018 Yılı Faaliyet raporunun müzakeresi, (5393 S.K.'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Meclis Başkan Vekilinin Başkanlığında faaliyet raporu müzakere edilir.)

 

Belediye Meclis 2. Başkan Vekili, yapılan müzakerelerden sonra bu konunun Belediye Meclisimizin 17.04.2019 tarihinde yapılacak ikinci birleşim toplantısında görüşülüp karara bağlanmasını belirtti ve diğer gündem maddelerine geçildi.

 

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 84

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl)(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına,  Plan ve Bütçe  Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- Mehmet ÖZKARA,

2- Abdullah DAMCI,

3- Erçin AÇIKEL,

4- Mehmet Naci PEKCAN,

5- Sami KAPLAN 'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 85

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- Serda BAL YILDIZ,

2- Yusuf SÖKMEN,

3- Elif DEMİRELLİ,

4- Bilal YURTTAŞ,

5- Ruhsen KUMDALI ’nın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 86

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik  Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu oluşturulmasına, Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

           1- Süleyman ÇANKAYA,

           2- Abdullah ERTEKİN,

           3- Ercan MERCAN,

           4- Ahmet GÜVEN,

           5- Güler Ezgi DOĞAN TURAN' ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 87

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonu oluşturulmasına, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- Ahmet ULUCA,

2- Özgür MUSLU,

3- Mahmut ÖZTAŞ,

4- Selim KAPLAN,

5- İlyas SİVRİ 'nin

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 88

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu oluşturulmasına, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- İlyas BAHAR,

2- Seda SANCAKTAR,

3- Hatice YAKAR,

4- Sami KAPLAN,

5- Mustafa DEMİRTAŞ 'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 89

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Gençlik ve Spor Komisyonu oluşturulmasına, Gençlik ve Spor Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- Abdullah DAMCI,

2- Yusuf SÖKMEN,

3- Bilal YURTTAŞ,

4- Selim KAPLAN,

5- Kemal KAYIHAN 'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

   

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 90

02.04.2013 tarih ve 147 sayılı Meclis Kararıyla yürürlüğe giren Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 2 yıl), olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu oluşturulmasına ve iki yıl süreyle bu komisyonda görev yapmak üzere aşağıdaki üyelerin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KADIN ÜYELER

ERKEK ÜYELER

SERDA BAL YILDIZ

MELİH ASLAN

SEDA SANCAKTAR

ÖZGÜR MUSLU

ELİF DEMİRELLİ

OSMAN ZEYBEK

HATİCE YAKAR

BİLAL YURTTAŞ

DİLEK ASLAN

SELİM KAPLAN

RUHSEN KUMDALI

İLYAS SİVRİ

GÜLER EZGİ DOĞAN TURAN

ERÇİN AÇIKEL

 

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 91

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Engelsiz Yaşam Komisyonu’nun beş kişiden oluşturulmasına;  Engelsiz Yaşam Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- Süleyman ÇANKAYA

2- Yusuf SÖKMEN,

3- Hatice YAKAR,

4- Bilal YURTTAŞ,

5- İlyas SİVRİ 'nin

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 92

Üyesi olduğumuz, Tarihi Kentler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğünün 9. maddesi gereğince, Belediyemizi Mahalli İdareler seçimine kadar Birlik Meclisinde temsil etmek üzere (Belediye Başkanı Doğal üye ) Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Belediyemizi yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimine kadar Tarihi Kentler Birlik Meclisinde temsil etmek üzere;

Doğal Üye

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK,

Asil Üyeliğe

Belediye Meclis Üyesi Serda BAL YILDIZ,

Yedek Üyeliğe

Belediye Meclis Üyesi Yusuf SÖKMEN'in

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 93

Üyesi olduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğü'nün 7.maddesi (b) fıkrası “ ...Belediye Meclis Üye sayısı 12'nin üzerinde olan her on üye içinde 1 üye seçilir” hükmü gereğince Belediyemizi Mahalli İdareler seçimine kadar Birlik Meclisinde temsil etmek üzere (Belediye Başkanı Doğal üye), Meclis Üyelerimizden 2 Asil, 1 Yedek üye seçimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Belediyemizi, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimine kadar Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere;

Doğal Üye

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK,

Asil Üyeliğe

1-Ahmet ULUCA,

2-Ercan MERCAN,

Yedek Üyeliğe

1-Erçin AÇIKEL'in 

seçilmelerine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 94

Üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne, Birlik Tüzüğü'nün 10. maddesi gereğince Belediyemizi Mahalli İdareler seçimine kadar Birlik Meclisinde temsil etmek üzere, (Belediye Başkanı Doğal Üye) Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Belediyemizi, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere;

           Doğal  Üye

           Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK,

           Asil Üyeliğe

           Belediyemiz Meclis Üyesi Salih ÖZDEN,

           Yedek Üyeliğe

           Belediyemiz Meclis Üyesi Ahmet ACAR'ın 

seçilmelerine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

              GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 95

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince Belediyemizi Mahalli İdareler seçimine kadar Birlik Meclisinde temsil etmek üzere (Belediye Başkanı Doğal Üye) 4 asil, 4 yedek üyenin seçimi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Kütahya ili Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinde, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediyemizi temsilen;  

            Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK Doğal üye;

            1)Ahmet ACAR,

            2)Özgür MUSLU,

            3)Sami KAPLAN,

            4)Ruhsen KUMDALI Asil üye olarak,

            1)Mehmet Naci PEKCAN,

            2) Abdullah ERTEKİN,

            3) Serda BAL YILDIZ,

            4) Ahmet ULUCA, Yedek üye olarak

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 96

3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun 8. Maddesi gereğince, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üye'nin seçilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

3634 Sayılı  Milli Müdafaa Kanunu'nun 8. Maddesi gereğince, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimine kadar, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda görev almak üzere ;

Asil Üye      : Süleyman ÇANKAYA

Yedek Üye  : İlyas BAHAR'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 97

6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu'nun 90. maddesi gereğince, Gayrimenkul Satış Komisyonu'na Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üye'nin seçilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

6183 Saylı Amme Alacakları Kanunu'nun 90. maddesi uyarınca yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar, Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev almak üzere;

                Asil Üye      : Ahmet ACAR,

                 Yedek Üye : Mehmet ÖZKARA' nın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

             GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 98

Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek üzere 4 yıl süre ile 3 asil, 3 yedek Müteşebbis Heyeti Üyelerinin seçilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek üzere Müteşebbis Heyeti üye seçimi için  yapılan açık oylamada;      

1) Prof. Dr. Alim IŞIK,

2) Ahmet ACAR,

3) Melih ASLAN Asil üye olarak,

        

1) Mehmet Naci PEKCAN,

2) Erçin AÇIKEL,

3) Abdullah ERTEKİN'in, Yedek üye olarak, 

dört yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 99

2.Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek üzere 4 yıl süre ile 3 asil, 3 yedek Müteşebbis Heyeti Üyelerinin seçilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek üzere Müteşebbis Heyeti Üye seçimi için yapılan açık oylamada;                     

            1) Ahmet ULUCA,

            2) Abdullah DAMCI,

            3) Mehmet ÖZKARA, Asil üye olarak,

            1) Ahmet GÜVEN,

            2) Yusuf SÖKMEN,

            3) Süleyman ÇANKAYA , Yedek üye olarak

dört yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

             GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 100

Yoncalı Dübecik Kaplıcaları Yönetim Kurulunda Mahalli İdareler seçimine kadar Belediyemizi temsil etmek üzere Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Yoncalı Dübecik Kaplıcaları Yönetim Kurulunda Mahalli İdareler seçimine kadar, Belediyemizi temsil etmek üzere;

Asil Üye : Ahmet ULUCA,

Yedek Üye : Ercan MERCAN'ın

seçilmelerine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 101

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin son bendi uyarınca Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Meclis Toplantılarının kayıtlarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 102

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Meclis toplantılarının ayın ilk haftası, ayın ve haftanın durumuna göre, Çarşamba günleri; saat 18:30'da yapılmasına;

Belediye Meclisimizin tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 103

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 32. Maddesi uyarınca, Meclis Üyelerinin birleşim başı ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Meclis başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 104

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 49. Maddesinin 7. fıkrası gereğince, Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneğinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilecek olan Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3' ünün ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 105

Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketlerde, üyesi olduğu diğer birliklerde, resmi ve özel kuruluşlarda ve Bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın temsil etmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketler, üyesi olduğu diğer birliklerde, Resmi ve Özel Kuruluşlarda ve Bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a temsil yetkisi verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

              GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 106

Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketlerde, üyesi olduğu diğer birliklerde, resmi ve özel kuruluşlarda ve Bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanımızın görevlendirdiği veya vekâlet tayin ettiği durumlarda Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcılarına imza yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketler, üyesi olduğu diğer birliklerde, Resmi ve Özel Kuruluşlarda ve Bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanımızın görevlendirdiği veya vekalet tayin ettiği durumlarda Belediye Meclis Üyesi veya Belediye Başkan Yardımcısına imza yetkisi verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 107

Tapu ve Kadastro İşlemlerinde Belediyemizi temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ ın yetkilendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ ın yetkilendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 108

İmar Kanunu gereği satışı söz konusu olan parseller ile mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan taşınmaz işlemleri için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yapılacak işlemlerin hızlandırılması, müracaat sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi ve yukarıda bahsi geçen tüm işlemler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK' a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 109

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 1461 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan 2923 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 110

Türkiye ve AB arasında şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında TTG/045 referans numaralı proje kapsamında Kurumumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalama hususlarında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

TTG/045 referans numaralı proje kapsamında kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya  Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ ın görevlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 111

Kütahya Belediyesi olarak başta Avrupa Birliği Fonları olmak üzere Bakanlıklara, Zafer Kalkınma Ajansına, Büyük Elçiliklere ve bunların dışında hibe ve kredi sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara proje sunmak, sözleşme imzalamak ve proje adına her türlü uygulama kararı almak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ a yetki verilmesi, Belediye Başkanının olmadığı durumlarda ise Başkan Yardımcısı Salih ÖZDEN’ e veya İlyas BAHAR’ a veya Abdullah DAMCI’ ya yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Başkanının olmadığı durumlarda ise Belediye Başkan Yardımcısı Salih ÖZDEN' e veya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas BAHAR’ a veya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah DAMCI' ya yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.    

 

              GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 112

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Etik Komisyonu oluşturulmasına, Etik Komisyonunda görev yapmak üzere;

1-Mehmet ÖZKARA

2-Ahmet ACAR

3-Osman ZEYBEK

4-Ercan MERCAN

5-Ruhsen KUMDALI' nın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 113

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu oluşturulmasına, Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Enver ERDOĞAN,

2-Melih ASLAN,

3-Osman ZEYBEK,

4-Selim KAPLAN,

5-Kemal KAYIHAN' ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

               GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 114

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Estetik Komisyonu oluşturulmasına, Estetik Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

1- Serda BAL YILDIZ,

2-Yusuf SÖKMEN,

3-Elif DEMİRELLİ,

4-Dilek ASLAN,

5-Ruhsen KUMDALI' nın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 115

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Belediye Varlıkları Tespit Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Belediyemizin taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarını, mali yapısını ve personel durumunu tespit etmek amacıyla 11 kişilik  Belediye Varlıkları Tespit Komisyonu  oluşturulmasına;

            Belediye Varlıkları Tespit Komisyonunda;  

            1-İlyas BAHAR

            2-Abdullah DAMCI 

            3-Mehmet ÖZKARA

            4-Ruhsen KUMDALI

            5-Mahmut ÖZTAŞ

            6-Ahmet GÜVEN

            7-Mehmet Naci PEKCAN

            8-İlyas SİVRİ

            9-Mehmet Erdem ÖZDOĞAN

           10-Serkan ÖZTUNA

           11-Enver YURT' un 

görevlendirilmelerine, üç aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlayarak hazırlayacakları raporu  Başkanlık Makamına sunulmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  

Belediye Meclis Başkanı, gündemin 3. Maddesini, Belediye Meclisimizin 17.04.2019 tarihinde yapılacak ikinci birleşim toplantısında görüşülüp karara bağlanmasını belirterek, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip 1. Birleşimi kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR