T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                                         

Meclis Tarihi

02.05.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

1.Dönem, 2.Olağan,1.Birleşim, 1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- Mevcut Küçük Sanayi Sitesi alanında bulunan parsellerin ifraz koşullarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği.

- İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parsel alanında imar planı değişikliği.

- İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi Yerleşik Alanının batısından kanalizasyon hatları için yol alanı yapımı talebi.

-  Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi İşletmesine bağlı bulunan veya bağlanacak olan tesislerin, fiyatların güncellenmesi, tarifeye konulması, çıkarılması vb. konularında yapılacak tüm işlemler için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.

- Kütahya Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği’nin genel yetki ve karar başlığı altında bulunan 5-a) maddesi “Kütahya Belediyesi Servis araçlarının sayısını belirlemeye (tahdit getirmeye veya plaka izni verilmesini geçici olarak durdurmaya) yetkilidir.” hükmü gereğince; ilimizde faaliyet gösteren servis araçlarının tahdit, tahsis bölgesel tahsis konularında ve bununla ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi.

- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapmasına ve sözleşme imzalaması için Belediye Başkanına, Belediye Meclisi’nce Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve 4688 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince yetki verilmesi.

- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.04.2019 tarihinde yapılan toplantısında dükkânların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi hususunda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesine göre revize edilmesi.

- İlimiz Merkez, Parmakören Mahallesi, yerleşik alan kuzeyinde kalan yaklaşık 51ha. Alanın Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak belirlenmesi.

- İlimiz Merkez, Işıkkara Mahallesi, 123 ada, 513 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği.

- İlimiz Merkez, Işıkkara Mahallesi, 123 ada, 517 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği. 

- İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi, 5488 no.lu parsel alanında imar planlarının iptal edilmesi.

- İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi, 5488 no.lu parsel alanının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi.

- İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi, 5489 no.lu parsel alanında imar planlarının iptal edilmesi.

- İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi, 5489 no.lu parsel alanının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi.

- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesi gereğince İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak spora ve sporcuya destek olmak için, gösterdiği gayretlere yardımcı olmak amacıyla İlimizi temsil eden Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Kütahyaspor Kulübüne 50.000,00 TL nakdi yardım yapılması.

- 01.06.2019 tarihinden itibaren cenaze defin ve ilimiz sınırları içine yapılacak nakil hizmetlerinin belediyemiz tarafından ücretsiz olarak yerine getirilmesi.

            - Belediyemiz bünyesinde kurulacak Engelsiz Yaşam Merkezine engellilerimize danışma ve yönlendirme faaliyetlerine yerine getirebilecek Belediyemiz bünyesinden uygun vasıfta bir kişinin görevlendirilmesi.

- Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin 3/b maddesinin h fıkrasına göre İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapılan Gıda (Alışveriş Kartı) yardımının 2019 yılı Haziran ayından itibaren, Hilal Kart (Alışveriş Kartı) adı altında ve yapılan yardımın %50 oranında artırılarak devam etmesi.

- İkametgâhlarını Kütahya’ya aldıran ve ailesi Kütahya da ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere Belediyemize başvurmaları halinde ulaşım, kırtasiye, gıda, su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda İkamet Kart uygulamasının gerçekleştirilmesi.

- 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi gereğince Belediyemizin, yetkili sendikalar ile Sosyal Denge Sözleşmeleri yapabilmesi için Sayın Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi.

- Belediye Meclis toplantılarının canlı yayınla izlenebilmesi.

- Geriye dönük borçların açıklık kazanması için Belediye Meclis Üyeleri arasından komisyon kurulması ayrıca önceki dönemde Kütahya Belediyesinin ve sahip olduğu iştiraklerin yaptığı faaliyetlerin ve hesap kontrollerinin Bağımsız Denetim Kurumunca denetlenmesi.

- Belediyemizde Engelsiz Yaşam Birimi oluşturulması ve Belediyemizde uygun vasıftaki bir personelin görevlendirilmesi,

konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

1- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olmak üzere “Kadın ve Çocuk Danışma ve Dayanışma Birimi” kurulması,

2- Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olmak üzere “AR-GE, Proje Hazırlama ve Değerlendirme Birimi” kurulması,

3- Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olmak üzere “Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi (UMER) Birimi” kurulması,

4- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olmak üzere “Engelli Hizmetleri ve Koordinasyon Birimi” kurulması,

konuları Belediye Meclis Başkanı tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 117

Belediyemiz 2018 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Belediyemiz 2018 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 118

Belediyemizce Kütahya ve Pecs İşbirliğinin Kültür ve Yaratıcılık ile güçlendirilmesi kapsamında çalışma ziyaretinde bulunmak üzere, Belediye Başkan Yardımcımız Salih ÖZDEN, Belediye Meclis Üyemiz Serda BAL YILDIZ, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekilimiz Mehmet ZENCİ’nin Macaristan'ın Pecs şehrine görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı Kütahya ve Pecs İşbirliğinin Kültür ve Yaratıcılık ile Güçlendirilmesi başlıklı ve TTGS / 045 referans numaralı proje kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere, 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Macaristan'ın Pecs şehrine görevlendirilmelerine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 119

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi b) bendi “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak...." hükmü gereğince; Belediyemiz Müdürlüklerine ait görev, yetki, sorumluluk ve çalışma yönetmeliklerinin yeniden elden geçirilmesi ve bununla ilgili ihtisas komisyonu kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

5 kişilik Yönetmelik Hazırlama ve İnceleme ihtisas komisyonu oluşturulmasına, bu komisyonun çalışmalarını 1 ay içerisinde tamamlamasına;

          Yönetmelik Hazırlama ve İnceleme Komisyonunda görev almak üzere;

           1-Salih ÖZDEN

           2-Mehmet ÖZKARA

           3-İlyas SİVRİ

           4-Dilek ASLAN

           5- Selim KAPLAN‘ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 120

Yoncalı Dübecik Kaplıcaları Yönetim Kurulunda Belediyemizi temsil etmek üzere; Belediyemiz Tüzel Kişiliği Temsilcisi Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın asil üye olarak görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Belediyemiz Tüzel Kişiliğini Temsilen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın asil üye olarak görevlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 121

Belediyemizce mevcutta her hafta Pazar günü, Pazartesi Sebze Pazarının olduğu yere kurulan Açık Oto Pazarının eski yeri olan Galericiler Sitesinde, Bereket Caddesi ile 50. Sokak arasında kalan bölgeye taşınması/kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

İlimizde her hafta Pazar günü, Pazartesi Sebze Pazarının olduğu yere kurulan Açık Oto Pazarının; eski yeri olan, Galericiler Sitesi Bereket Caddesi ile 50. Sokak arasında kalan alanda kurulmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 122

 İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 85 ada, 31 parsel numaralı taşınmazın ve çevresinde bulunan 85 ada, 24-25-26 parsel numaralı taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 15. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince Belediyemizce kamulaştırılarak satın alınması için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

İlimiz Merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 85 ada, 31 parselde bulunan ve Klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olan Dârül-Kurra'nın görünür hale getirilmesi amacıyla söz konusu eserin bulunduğu Alipaşa Mahallesi 85 ada, 31 parsel numaralı taşınmazın ve çevresinde bulunan 85 ada, 24-25-26 parsel numaralı taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 15. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince  Belediyemizce kamulaştırılarak satın alınması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 123

03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 4. maddesi gereğince;  biri inşaat mühendisi olmak üzere, en az 3 kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu oluşturulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

5 kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına;

            Kıymet Takdir Komisyonunda görev almak üzere;

            1- SÜLEYMAN ÇANKAYA

            2- YUSUF SÖKMEN

            3- ENVER YURT

            4- DİLEK ASLAN

            5- MAHMUT ÖZTAŞ’ın seçilmelerine;

işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 124

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, Belediye Sosyal Tesisleri içerisinde C-148 no.lu bloğun 1.katında bulunan dairenin; 5393 sayılı Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince, süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla, Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bedelsiz kullanım hakkı verilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendine (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.) istinaden doğal dokuyu bozmadan, gerekli olan tüm tamirat, tadilat, bakım-onarım ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın, sigorta vergisi vb. giderlerinin Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılanması, her türlü sorumluluğun Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında olması kaydı ile amacına uygun olarak, 5 yıl süre ile bedelsiz kullanım hakkı verilmesine, kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 125

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 221 ada, 1 parsel alanında imar plan değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Siner Mahallesi 221 ada, 1 parseldeki su deposu alanında, Ayrık Nizam 4 katlı TAKS:0.25 KAKS:1.05 olacak şekilde konut alanı düzenlenmesi ve artan yoğunluğa karşılık Siner Mahallesi Yerleşik Alanlarına ait imar planlarındaki 22 metrelik yolun güneyindeki Ağaçlandırılacak Alanda, park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişiklikleri ve nazım imar Ppanı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 126

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4185 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Söz konusu Parmakören Mahallesi 4185 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz imar planında; Belediye Hizmet Alanı lejandlı alanda kalmaktadır. Bahse konu Belediye Hizmet Alanının doğusundaki bitişik alanda, konut alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda 18. madde imar uygulaması yapılıp parselasyon planları hazırlandığında, söz konusu konut alanındaki 4185 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın yola olan cephe uzunluğu, sehven yeterli miktarda düzenlenememiştir. Bu sebeple Belediye Hizmet Alanı ile konut alanı arasında 5 metrelik yol alanı düzenlenmesi ve azalan Belediye Hizmet Alanı kadar alanın, kuzeyindeki yol alanına doğru genişletilerek düzenlenmesi, Plan notu olarak; “Belediye Hizmet Alanının mülkiyeti tamamen Belediyemize geçtikten sonra 5 metrelik yol tarafından imar hattından 5 metre, 8 metrelik yol tarafından imar hattından 2 metre genişlikte olacak şekilde, yol alanı olarak kamuya terki edilecektir.” ibaresinin oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 127

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, J23b04b, J23b05a paftalar da Rezerv Yapı Alanı bölgesindeki Nazım İmar Planlarının ve Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/165 sayılı kararı doğrultusunda,  Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih,  296 sayılı kararıyla onaylanan, Kül Döküm Sahası yapımına yönelik nazım imar planı değişikliği ile uygulama imar planlarının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Parmakören Mahallesi, J23b04b, J23b05a paftalarda;

Belediye Meclisimizce uygun görülen, Cezaevi İnfaz Kurumu Alanı, Cezaevi İnfaz Kurumu Alanı (İlave Tesisleri), Cezaevi İnfaz Kurumu Alanı (Lojman ve Sosyal Tesisleri) nazım imar planları haricindeki, Rezerv Konut Alanları, Sosyo – Kültürel Merkez, Özel Sağlık – Eğitim Alanı, Kentsel Sosyal – Teknik - Altyapı Rezerv Alanları, Ticaret, park ve yol alanlarından oluşan, rezerv yapı alanının içerisindeki, 124 ha.lık sahada, nazım imar planının iptal edilmesine;

02.01.2018 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararının, Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 296 sayılı kararıyla onaylanan, Kül Döküm Sahası yapımına yönelik nazım imar planı değişikliğinin, uygulama imar planlarının ve güneydeki park alanı imar planlarının (50.8 ha. lık sahada); iptal edilerek alanın imar plansız haline getirilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 128

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parselde imar planı değişikliği talebini de kapsayan, Camii, Dini Tesis lejandlı alanlarda yapılabilecek tesislerle ilgili, Kütahya İmar Planları Plan Hükümleri ve Notlarına ilave madde eklenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Siner Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parselde imar planı değişikliği talebini de kapsayacak şekilde, İmar planlarındaki Cami, Dini Tesis alanlarında yapılabilecek tesisler ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki İbadet Yeri'nde yapılabilecek tesisler hususunda, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde İbadet Yerinde yapılabilecek tesisler, imar planlarındaki Cami, Dini Tesis lejandlı alanlarda, yapılabilir.” şeklinde, Kütahya İmar Planları Plan Hükümleri ve notlarına ilave madde eklenmesine yönelik; uygulama imar planı değişikliği ve nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 129

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 26 no.lu parselde, 30 Ağustos Mahallesi, 561 no.lu adanın batı ve güneyinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 26 no.lu parselde, 3 ve 5' er metre yapı yaklaşma mesafeli, Ayrık Nizam, KAKS:1.50, TAKS:0.40, Yençok; 21.00 metre, lejandlarıyla TİCK (Ticaret+Konut) Alanının düzenlenmesi, “bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz, ifraz yapılamaz.” plan notunun oluşturulması, azalan Belediye Hizmet Alanına karşılık, 30 Ağustos Mahallesi, 561 no.lu adanın batı kesimindeki ağaçlandırılacak alanda, 5' er metre yapı yaklaşma mesafeli, TAKS: Aranmayacaktır, Yençok; 4 kat- 16.00 m., E(KAKS)=2.00, lejandlarıyla, Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi, artan yoğunluk karşılığında 561 no.lu adanın güneyindeki ağaçlandırılacak alanda park alanı ayrılması; yönlerindeki, uygulama imar planı değişiklikleri ve ilgili nazım imar planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 130

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 36 no.lu ada bölgesinde ve 30 Ağustos Mahallesi, 586 no.lu ada güneyinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Siner Mahallesi, 36 no.lu ada bölgesinde imar planlarında yer alan, 3' er metre yapı yaklaşma mesafeli, İbadet Yeri Ek Tesisleri (TAKS:Aranmayacaktır, KAKS: 2.00, Hmax: Serbest) Alanının, park alanında, 12 metrelik yola cepheli olacak şekilde ve genişletilerek, 3' er metre yapı yaklaşma mesafeli, İbadet Yeri Ek Tesisleri (TAKS:Aranmayacaktır, KAKS: 2.00, Yençok: Serbest) lejandlı olarak düzenlenmesi; azalan 279 m2 lik park alanının karşılanması amacıyla, 30 Ağustos Mahallesi, 586 no.lu ada güneyinde, ağaçlandırılacak alanda park alanı ayrılması yönlerindeki, uygulama imar planı değişiklikleri ve nazım imar planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

(Gündemin 14.maddesinde verilen aranın ardından 15.madde ile 2.oturum başladı)

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 131

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47, 634 no.lu adalar bölgesinde, Belediye Meclisimizin; 05.06.2018 tarih, 178 sayılı ve 02.08.2018 tarih, 221 sayılı kararlarıyla onaylanan,  2872 ile 2872_İSD işlem no.lu imar planı değişikliklerinin Kütahya İdare Mahkemesinin, 2018/599 esas, 2019/112 no.lu kararıyla iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 132

İl Emniyet Müdürlüğünün 01.04.2019 tarih, 81269/ 58 sayılı yazısında açıklanan, imar planlarında Karakol Alanlarının ayrılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 133

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1389 ada, 1 no.lu parsel ile 1426 no.lu ada da imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

1389 ada, 1 no.lu parselde; TAKS, KAKS aranmadan, kitle ölçülerinin maksimum olarak, bahçe mesafelerinin ise minimum olarak uygulanması, konut kullanımının zemin ve bodrum katlarda yapılmaması kayıtlarıyla, “TİCK alanında; binanın taban alanı maksimum 18.90 x 30.00 m. ölçülerinde uygulanacaktır, kapalı çıkma yapılamaz, yönetmelikteki ticaret kullanımı oranıyla ilgili minimum olarak; zemin katta ve bodrum katların mevzuata uygun ilgili bölümlerinde ticaret kullanımının yapılması zorunludur, çatı piyesi, çatı bahçesi, teras çatı, mansard çatı vb. yapılamaz, yan adalarda uygulanan kırma çatı tipi, uygulanacaktır, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz, ifraz yapılamaz.” plan notlarıyla, 3'er ve 5' er metre yapı yaklaşma mesafeli, Ticaret + Konut (TİCK), Yençok: 8 kat (24.50 m.) lejandlı alanın düzenlenmesi,

1426 no.lu adanın güney bölümündeki ağaçlandırılacak alanda; azalan Belediye Hizmet Alanının karşılanması için, orman sınırıyla birleşik olacak şekilde; 5' er metre yapı yaklaşma mesafeli, TAKS: 0.40, KAKS:1.00, Yençok: 3 kat – 12.00 m. lejandlı Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi, artan yoğunluğun karşılanması için de park alanı belirlenmesi; yönlerindeki, Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve ilgili nazım imar planı değişiklikleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden uygun görüşün alınması kaydıyla, uygun görülmüş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 134

İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 96 ada, 9-41 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 96 ada, 9-41 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunduğu, söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kaldığı. Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 96 ada, 41 parselin doğu kesiminde yol alanı düzenlenmesi; 9 ve 41 parsel alanına T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapılaşma) lejandı eklenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.03.2019 tarih ve 5205 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 135

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 136 pafta, 798 ada, 21 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Hamidiye Mahallesi, 136 pafta, 798 ada, 21 parsel alanında imar planında Huzurevi Tesisleri Alanı lejandlı saha bulunmaktadır. Halihazırda mülkiyet sınırları dışında kalan ağaçları kapsayacak şekilde Huzurevi Tesisleri Alanının güney kesimde 10 metrelik yola doğru genişletilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 136

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 308 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Söz konusu parsel alanında emsal aynı kalmak kaydıyla yapı yüksekliğinin 40 m. (12 kat) olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. İmar planlarımızda mevcut Yoncalı yerleşim alanının bulunduğu bölgedeki Turizm Tesis Alanlarında yapı yüksekliği maksimum 11.50 m. (3 kat) şeklindedir. Daha yüksek yapılaşmalara imkan verecek şekilde düzenlenen Yoncalı kuzey kesimi Turizm Tesis Alanları imar planında ise yapı yüksekliği 30.50 m.'dir. Mevcut Yoncalı yerleşim alanındaki yapı yüksekliği düzeninin bozulmaması açısından; Yoncalı Mahallesi, 308 ada, 6 parsel alanında bulunan Turizm Tesis Alanında yapı yüksekliğinin 40 m. (12 kat) olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 137

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 1461 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan 2923 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

 Söz konusu imar planı yapılan sahada daha önce ruhsatlı bina yapılmış olması, ağaçlandırma, bahçe düzenlemeleri ve bahçe duvarlarının vb. yatırımların yapılmış olması nedenleriyle, uygulamada problemlerin olmaması için; Okçu Mahallesi, 7 pafta, 1458, 1459, 1460, 1461 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 14 sayılı; 06.03.2018 tarih, 76 sayılı; 07.02.2019 tarih, 43 sayılı kararları ile onaylanan imar planı ve değişikliklerinin Belediye Meclis kararlarıyla birlikte iptal edilerek; söz konusu alanda bu düzenlemelerden önceki imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 138

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67-74 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Parsellerin tevhid edilmesi halinde imar durumunda belirlenen arka bahçelerin korunması kaydıyla; Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67 ve 74 parsellerin güneydoğu cephesindeki 5 m. yapı yaklaşma mesafesinin 3 m.' ye düşürülmesi ve 1.5 m. çıkma yapılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 139

Mevcut Küçük Sanayi Sitesi alanında bulunan parsellerin ifraz koşullarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Adnan Menderes Bulvarı ile Tavşanlı Karayolu arasında bulunan Mevcut Küçük Sanayi Sitesi alanındaki parsellerin ifraz koşullarının düzenlenmesine yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır. Kütahya Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ve Notları Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 277 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğiyle düzenlenmiştir. Kütahya Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ve Notlarının parsel genişlikleriyle ilgili 12. maddesinde Küçük Sanayi Bölgelerinde 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde Bitişik nizamda 6 m.'den, blok başlarında yan bahçe mesafesi + 6 m.'den, ayrık nizamda yan bahçe mesafeleri toplamı + 6 m.'den az olamaz hükmü bulunmaktadır. Uygulamada problemlerin yaşanmaması amacıyla; imar planlarında daha önce ifraz koşulları, parsel ve bina genişlik ölçüleri belirlenmiş adalar hariç olmak üzere; Kütahya Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ve Notlarının parsel genişlikleriyle ilgili 12. maddesinde “Adnan Menderes Bulvarı ile Tavşanlı Karayolu arasında bulunan Mevcut Küçük Sanayi Sitesi alanında ifraz yapılması halinde parsel genişlikleri 5 m.'den, blok başlarında ise yan bahçe mesafesi + 5 m.'den az olamaz.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 140

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

            İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

 Karar No: 141

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi Yerleşik Alanının batısından kanalizasyon hatları için yol alanı yapımı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi Yerleşik Alanının batısından kanalizasyon hatları için yol alanı yapımı talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 142

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi İşletmesine bağlı bulunan veya bağlanacak olan tesislerin, fiyatların güncellenmesi, tarifeye konulması, çıkarılması vb. konularında yapılacak tüm işlemler için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi İşletmesine bağlı bulunan (Sosyal Tesisler, Döner Restorant, Çamlıca Restorant, Hizmet Binası Restorant, Kır Kahvesi) veya bağlanacak olan tesislerin, ticaretini yapmış olduğumuz ürünlerin, maliyetlerinin sürekli değişkenlik arz etmesi sebebiyle fiyatların güncellenmesi, tarifeye konulması, çıkarılması vb. gibi işlemlerde Belediye Meclisimizin kararı doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Ancak Belediye Meclisimiz toplantılarının belli günlerde olmasından dolayı, piyasa koşullarına uyum sağlanmasında gecikmeler yaşanmakta ve işletmeler gelir kaybına uğramakta olup;

Yapılacak işlemlerin hızlandırılması amacıyla yukarıda bahsi geçen tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 143

Kütahya Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği’nin genel yetki ve karar başlığı altında bulunan 5-a) maddesi “Kütahya Belediyesi Servis araçlarının sayısını belirlemeye (tahdit getirmeye veya plaka izni verilmesini geçici olarak durdurmaya) yetkilidir.” hükmü gereğince; ilimizde faaliyet gösteren servis araçlarının tahdit, tahsis bölgesel tahsis konularında ve bununla ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

İlimizde faaliyet gösteren servis araçlarının tahdit, tahsis, bölgesel tahsis konularında ve tüm hususlarda Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 144

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapmasına ve sözleşme imzalaması için Belediye Başkanına, Belediye Meclisi’nce Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve 4688 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapılması ve sözleşme imzalanması için Belediye Başkanına, yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 145

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.04.2019 tarihinde yapılan toplantısında dükkânların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi hususunda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesine göre revize edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakat’ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir şeklinde ki koşulun belirtilen alanlarda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesine göre revize edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 146

İlimiz Merkez, Parmakören Mahallesi, yerleşik alan kuzeyinde kalan yaklaşık 51ha. Alanın Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

 İlimiz, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi sınırları içerisinde, Parmakören Mahallesi yerleşik alanının kuzeyi ile yeni yapılan Ceza İnfaz Kurumu arasında kalan, imar planı bulunmayan, tapulama harici taşlık arazinin 508.412.202 m²'lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre; konut alanları, ticaret alanları ve ilgili sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması amacıyla müracaatta bulunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 147

İlimiz Merkez, Işıkkara Mahallesi, 123 ada, 513 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

İmar planı değişikliği ile; Işıkkara Mahallesi, 123 ada, 513 no.lu parsel alanının Özel Sağlık Tesisi Alanı (TAKS:0.40, KAKS:2.00, Yençok:21.00 metre) olarak düzenlenmesi, ilgili Nazım İmar Planı ve Çevre Düzeni Planında da plan değişikliklerinin yapılması uygun görülmüş olup, onaylanmak üzere konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesine,

  Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan İlimiz merkez Ilıca – Işıkkara mahallesi, 123 ada, 513 parsel numaralı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (e) bendi "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek" hükmü gereğince Hazine’den satın almaya, irtifak kurmaya ve satın alma işlemlerinin tamamlanmasından sonra kiralama, satış, kira karşılığı yapım vb. işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 148

İlimiz Merkez, Işıkkara Mahallesi, 123 ada, 517 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi’ne ait olan İlimiz merkez Ilıca – Işıkkara Mahallesi, 123 ada, 517 parsel numaralı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (e) bendine (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince kiralama, satış, kira karşılığı yapım vb. işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 149

İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi, 5488 no.lu parsel alanında imar planlarının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Bahse konu alanda, bütüncül olarak imar planlarının değerlendirilmesi için, söz konusu İnköy Mahallesi, 5488 no.lu parsel alanı ile etrafındaki toplam yaklaşık 65 hektarlık alanda, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 150

İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi, 5488 no.lu parsel alanının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İlimiz, Merkez İlçesi sınırları içerisinde 12 adet bölge ve dereleri içeren Riskli Alanlar belirlenmiştir. Toplamda yaklaşık 500 hektar büyüklüğündeki söz konusu Riskli Alanlar Bakanlar Kurulu'nun 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı kararıyla onaylanmış ve 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belediyemizce, bahse konu Riskli Alanların tamamında yerinde dönüşümün yapılamayacağı; yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ve kentsel sosyal teknik altyapı alanları ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla;

İlimiz, Merkez İlçesi, İnköy Mahallesi sınırları içerisinde, 5488 parsel no.lu, 585.249,69 m²'lik taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre; konut alanları, ticaret alanları, sanayi alanları ve ilgili sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması amacıyla müracaatta bulunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmtiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 151

İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi, 5489 no.lu parsel alanında imar planlarının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Bahse konu alanda, bütüncül olarak imar planlarının değerlendirilmesi için, söz konusu İnköy Mahallesi, 5489 no.lu parsel alanı ile etrafındaki toplam yaklaşık 45 hektarlık alanda, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 152

İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi, 5489 no.lu parsel alanının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi sınırları içerisinde, 5489 parsel no.lu, 318.140,81 m²'lik taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre; konut alanları, ticaret alanları, sanayi alanları ve ilgili sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması amacıyla müracaatta bulunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 153

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesi gereğince İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak spora ve sporcuya destek olmak için, gösterdiği gayretlere yardımcı olmak amacıyla İlimizi temsil eden Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Kütahyaspor Kulübüne 50.000,00 TL nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

İlimizi temsil eden, Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Kütahyaspor Kulübüne 50.000,00 TL (EllibinTürkLirası) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 154

01.06.2019 tarihinden itibaren cenaze defin ve ilimiz sınırları içine yapılacak nakil hizmetlerinin belediyemiz tarafından ücretsiz olarak yerine getirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;  

01.06.2019 tarihinden itibaren cenaze defninin ve ilimiz sınırları içine yapılacak cenaze nakil hizmetlerinin belediyemiz tarafından ücretsiz olarak yerine getirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 155

Belediyemiz bünyesinde kurulacak Engelsiz Yaşam Merkezine engellilerimize danışma ve yönlendirme faaliyetlerine yerine getirebilecek Belediyemiz bünyesinden uygun vasıfta bir kişinin görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Belediyemiz bünyesinde Başkanlık Makamının 03.05.2019 tarih ve E.794 sayılı oluru ile Engelli Hizmetleri ve Koordinasyon Birimi kurulmuş olup, görme engellilerimizin danışma ve yönlendirme faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Belediyemiz bünyesinden uygun vasıfta bir kişinin görevlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin 3/b maddesinin h fıkrasına göre İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapılan Gıda (Alışveriş Kartı) yardımının 2019 yılı Haziran ayından itibaren, Hilal Kart (Alışveriş Kartı) adı altında ve yapılan yardımın %50 oranında artırılarak devam etmesi konusu,

06.05.2019 tarihinde yapılacak 2. Birleşim meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 156

İkametgâhlarını Kütahya’ya aldıran ve ailesi Kütahya da ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere Belediyemize başvurmaları halinde ulaşım, kırtasiye, gıda, su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda İkamet Kart uygulamasının gerçekleştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

İkametgâhlarını Kütahya’ya aldıran ve ailesi Kütahya’da olup da İlimiz de okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere Belediyemize başvurmaları halinde ulaşım, kırtasiye, gıda, su, gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi gereğince Belediyemizin, yetkili sendikalar ile Sosyal Denge Sözleşmeleri yapabilmesi için Sayın Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Gündemin 28. maddesiyle birleştirilerek müzakere edilmesine karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43. MADDESİ:

Karar No: 157

Belediye Meclis toplantılarının canlı yayınla izlenebilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

06.05.2019 tarihinden itibaren meclis toplantılarının, Kütahya Belediyesi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 44. MADDESİ:

Karar No: 158

Geriye dönük borçların açıklık kazanması için Belediye Meclis Üyeleri arasından komisyon kurulması ayrıca önceki dönemde Kütahya Belediyesinin ve sahip olduğu iştiraklerin yaptığı faaliyetlerin ve hesap kontrollerinin Bağımsız Denetim Kurumunca denetlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Gelir - Gider Hesabında geriye dönük borçların açıklamaları, 2018 yılı kesin hesabına ait Plan ve Bütçe Komisyonunun raporuna ilişkin değerlendirmesinden sonra ihtiyaç hasıl olduğunda Bağımsız Denetçi tarafından da denetlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 45. MADDESİ:

Belediyemizde Engelsiz Yaşam Birimi oluşturulması ve Belediyemizde uygun vasıftaki bir personelin görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Gündemin 39. maddesiyle birleştirilerek müzakere edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Belediye Meclis Başkanı, gündemin 3. maddesini, Belediye Meclisimizin 17.04.2019 tarihinde yapılacak ikinci birleşim toplantısında görüşülüp karara bağlanmasını belirterek, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip 1. Birleşimi kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR