T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                                                 

 

 

Meclis Tarihi

10.06.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

1. Dönem, 3.Olağan,1 Birleşim,1. ve 2. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Hatice YAKAR’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin g bendi (Şartlı bağışları kabul etmek) gereğince; İlimiz merkez, Mecidiye Mahallesi’nde, tapunun 10 pafta, 33 ada, 12 parselinde kayıtlı, Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi’nin, bağışının kabul edilmesi ve bununla ilgili tüm iş ve işlemleri ile birlikte anlaşma, sözleşme, protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

-Kütahya Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Belediye Hizmet Binası projesinin ve bu projenin ihale ve yapım süreçlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin araştırılması amacıyla Belediye Meclis Üyeleri Arasından 5 (beş) kişilik araştırma ve ihtisas komisyonu kurulması konusunun müzakeresi.

-Kütahya Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Parmakören 1453 Konut Projesinin ve bu projenin ihale ve yapım süreçlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin araştırılması amacıyla Belediye Meclis Üyeleri Arasından 5 (beş) kişilik araştırma ve ihtisas komisyonu kurulması konusunun müzakeresi.

-Kütahya İli Gediz İlçesi Karaağaç Köyü sınırları içinde siyanürle altın çıkarılması konusunun müzakeresi.

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

1- Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’ın yurt dışına görevlendirilmesi konusunun meclisin bilgisine sunulması,

2- Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekilimiz Mehmet ZENCİ’nin yurt dışına görevlendirilmesi konusunun meclisin bilgisine sunulması,

3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 2. fıkrası gereğince Birim müdürlüğüne yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması,

4- Belediye Meclis Üyemiz Hatice YAKAR’ın yurt dışına görevlendirilmesi konusunun meclisin bilgisine sunulması,

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 161

Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih ve 119 sayılı kararı ile Yönetmelik Hazırlama ve İnceleme Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Müdürlüklerine ait görev, yetki, sorumluluk ve çalışma yönetmeliklerinin yeniden elden geçirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Meclis Kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte,  Meclis Kararı ile daha önce kabul edilen Müdürlüklere ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 162

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Alayunt ve Kumarı Mahallelerinde yapılacak olan, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca bilirkişi üye seçimleri yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 3. maddesi gereğince kadastrosu çalışmaları için Alayunt ve Kumarı Mahallelerinde görev almak üzere Bilirkişi olarak aşağıda adı soyadı belirtilen mahalle halkından kişilerin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Alayunt Mahallesinde Bilirkişi

olarak görev almak üzere

 

Kumarı Mahallesinde Bilirkişi

olarak görev almak üzere

Sıra No

Adı Soyadı

Sıra No

Adı Soyadı

1

Osman Kılavuz

1

Mehmet Şahin

2

Hüseyin Şen

2

Ali Osman Tanlıkolu

3

Hamza Cömert

3

Osman Bayram

4

Bekir Kaya

4

Ahmet Şeker

5

Halil İbrahim Şen

5

Osman Aydın

6

Ömer Cömert

6

Cemil Şahin

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 163

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Pirler Mahallesi 109 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 72,30 m2’lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi hükümleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne 5 yıl süreliğine tahsis edilmesi ve bununla ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 164

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait İlimiz Yıldırım Beyazıt ve İnköy Mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendine gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Arsa ve Tarlalar

S.

N.

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Tescil Tarihi

İmar Durumu

1

Yıldırım Beyazıt

1474

26

arsa

1.779,98

24.11.2014

Ticaret + Konut Ayrık Nizam

2

İnköy

-

2920

tarla

4.496,98

17.12.2015

Ticaret – Akaryakıt – Lpg

3

İnköy

-

2922

tarla

9.750,00

17.03.2011

Ticaret – Akaryakıt – Lpg

4

İnköy

-

2931

tarla

2.220,00

22.04.2010

Ticaret – Akaryakıt – Lpg

5

İnköy

-

2932

tarla

2.437,60

17.08.2011

Ticaret – Akaryakıt – Lpg

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No:165

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait İlimiz İnköy Mahallesinde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi  vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi,  Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve İller Bankası A.Ş. ile gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda;

Ak Parti Gurubu Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN’nın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

Arsalar

S.

N.

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

Tescil Tarihi

İmar Durumu

1

İnköy

4868

1

Arsa

3.240,38

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

2

İnköy

4868

2

Arsa

3.240,40

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

3

İnköy

4869

1

Arsa

3.392,33

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

4

İnköy

4869

2

Arsa

4.426,54

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

5

İnköy

4870

1

Arsa

3.377,91

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

6

İnköy

4870

2

Arsa

4.441,63

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

7

İnköy

4870

3

Arsa

3.222,47

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

8

İnköy

4870

4

Arsa

3.468,58

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

9

İnköy

4871

1

Arsa

3.493,44

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

10

İnköy

4871

2

Arsa

3.933,39

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

11

İnköy

4871

3

Arsa

6.446,08

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

12

İnköy

4872

1

Arsa

5.820,26

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

13

İnköy

4872

2

Arsa

3.569,36

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

14

İnköy

4872

3

Arsa

3620,76

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

15

İnköy

4873

1

Arsa

4.310,30

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

16

İnköy

4873

2

Arsa

4.594,83

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

17

İnköy

4873

3

Arsa

2.966,15

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

18

İnköy

4873

4

Arsa

3.309,40

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

19

İnköy

4874

1

Arsa

4.488,48

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

20

İnköy

4874

2

Arsa

6.955,71

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

21

İnköy

4874

3

Arsa

4.249,30

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

22

İnköy

4874

4

Arsa

3.918,29

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

23

İnköy

4875

1

Arsa

4.222,33

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

24

İnköy

4875

2

Arsa

4.173,90

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

25

İnköy

4875

3

Arsa

6.213,14

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

26

İnköy

4875

4

Arsa

3.304,16

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

27

İnköy

4875

5

Arsa

3.484,38

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

28

İnköy

4875

6

Arsa

3.579,27

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

29

İnköy

4876

1

Arsa

2.677,48

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

30

İnköy

4876

2

Arsa

2.797,46

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

31

İnköy

4876

3

Arsa

3.622,74

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

32

İnköy

4876

4

Arsa

2.782,74

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

33

İnköy

4876

5

Arsa

3.275,91

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

34

İnköy

4877

1

Arsa

3.127,48

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

35

İnköy

4877

2

Arsa

3.593,35

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

36

İnköy

4877

3

Arsa

4.320,85

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

37

İnköy

4877

4

Arsa

3.004,35

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

38

İnköy

4878

1

Arsa

3.544,82

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

39

İnköy

4878

2

Arsa

3.544,82

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

40

İnköy

4879

1

Arsa

5.561,49

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

41

İnköy

4879

2

Arsa

5.100,07

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

42

İnköy

4879

3

Arsa

5.446,87

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

43

İnköy

4880

1

Arsa

3.006,59

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

44

İnköy

4880

2

Arsa

3.834,40

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

45

İnköy

4880

3

Arsa

3.657,73

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

46

İnköy

4881

1

Arsa

3.744,21

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

47

İnköy

4881

2

Arsa

3.466,29

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

48

İnköy

4881

3

Arsa

5.191,32

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

49

İnköy

4881

4

Arsa

6.435,80

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

50

İnköy

4881

5

Arsa

3.296,89

12.09.2018

ticaret + konut ayrık nizam

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 166

Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih ve 493 sayılı kararıyla üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden çalışmalarının yetersiz olması, ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda Belediyemize herhangi bir katkı sağlamamasından dolayı istifa edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden, çalışmalarının yetersiz olması, ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda Belediyemize herhangi bir katkı sağlamamasından dolayı Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden istifa edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, Ak Parti Gurubu Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 167

Merkezi Ankara'da bulunan Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına ve işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Merkezi Ankara'da bulunan Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına ve işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda, Ak Parti Gurubu Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 168

Şehrimiz muhtelif mahallelerindeki isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ve Fatih Mahallesi Cincinönü Sokak isminin iptal edilerek İlhan Sokağa dâhil edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konuların daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 169

Belediyemiz Gelir Tarifesinde ki Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Satış Bedelleri ile İşletme İştirakler Müdürlüğü Salon Kiralama ücret tarifelerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 297 sayılı kararı ile kabul edilen 2019 yılı Belediye Gelir Tarifesinin;

          - 30.3.3. maddesinde yer alan 1 ton Plent Altı asfalt bedeli (Bitüm Hariç) ile 30.3.5. 1 ton mıcır bedelinin aşağıda belirtildiği şekliyle güncellenmesine;

Fen İşleri Müdürlüğü

2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi (TL)

30.3.3.   1 ton Plent Altı asfalt bedeli (Bitüm Hariç)

59,00 TL

30.3.5.   1 ton mıcır bedeli

29,00 TL

         - 8.3.1. Salon Kiralama maddesine Kırgıllı Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi yeni salon kiralama ücretlerinin gelir tarifesine ilgili maddelerinin ilave edilmesine ve aşağıda belirtilen şekliyle uygulanmasına;

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi

YENİ (SALON KİRALAMA)

8.3.1.4    Kırgıllı Mh. Sosyo Kültür Merkezi (Hafta İçi Gündüz-Gece)

150,00 TL

8.3.1.5    Kırgıllı Mh. Sosyo Kültür Merkezi (Hafta Sonu Gündüz)

175,00 TL

8.3.1.6    Kırgıllı Mh. Sosyo Kültür Merkezi (Hafta Sonu Gece)

200,00 TL

          işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 170

Belediye Meclisimizin 02.10.2018 tarih,  258 sayılı kararıyla İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 523 ada, 17-58 no.lu parsellerde onaylanan, 2899 işlem no.lu imar planı değişikliğindeki, 1.25 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.10.2018 tarih, 258 sayılı kararıyla 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 17, 58 no.lu parsellerde onaylanan 2899 işlem no.lu imar planı değişikliğindeki 1.25 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilerek, söz konusu parsellerde imar planı değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 171

Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih, 133 sayılı kararıyla; İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1389 ada, 1 no.lu parsel ile 1426 no.lu ada da onaylanan imar planı değişiklikleri konusunda Milli Emlak Genel Müdürlüğünden uygun görüşün alınması kaydının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih, 133 sayılı kararıyla; 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1389 ada, 1 no.lu parsel ile 1426 no.lu ada da onaylanan 2941 işlem no.lu imar planı değişiklikleri konusunda; Milli Emlak Genel Müdürlüğünden uygun görüşün alınması kaydının iptal edilerek, söz konusu 2941 işlem no.lu imar planı değişikliklerinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 172

Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 215 sayılı kararıyla onaylanan, İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618, 2619 no.lu adalar bölgesindeki ilave imar planına, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 215 sayılı kararıyla onaylanan, Hacıazizler Mahallesi, 2618, 2619 no.lu adalar bölgesindeki ilave imar planına, aşağıda açıklanan imar planı değişiklikleri dışında, askı süresi dahilinde yapılan diğer itirazların reddine;

Orman alanlarında; konut, ticaret, eğitim, sağlık, ibadet yeri, sosyo kültürel, bha, spor tesisleri, park v.b herhangi bir kentsel alan imar planlarında düzenlenmemiştir. Kentsel alanlar arasında ulaşım, teknik altyapı hizmetlerinin götürülmesi için, orman alanlarında, sadece yol alanları planlanmıştır. Söz konusu yol alanlarının iptal edilerek, orman alanlarına dönüştürülmesi, yol izlerinin işaretlenmesi, 22. maddenin “Orman alanlarında yol alanları için, izin ve irtifak haklarının alınması gerekmektedir.” şeklinde düzenlenmesi, Hacıazizler Mahalle Yerleşik Alanlarının çevresinde bulunan, Ayrık Nizam - 2 kat,Yençok:7.00, TAKS:0.25 -KAKS:0.60 lejandlı toplam 12 adet imar adasında; (diğer mahalle yerleşik alanları çevresinde de planlandığından) TAKS: 0.25, KAKS: 1.05, Ayrık Nizam – 4 kat lejandlarının düzenlenmesi, yönlerindeki ; uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 173

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 174

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu ada dahil bölgedeki imar adalarında Ayrık Nizam lejandı bulunduğundan, kentsel doku karakteri bozulacağından, bahçe alanları azalacağından, bahse konu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 175

İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A12B4B, J24A12B3A pafta, 0 ada, 3047 no.lu parsel alanına birleşik, kadastro harici alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu, 0 ada, 3047 no.lu parsel alanına birleşik, kadastro harici alanda Belediye Hizmet Alanı ( Kamyon Garajı) düzenlenmesine yönelik imar planlarının hazırlanması için; İdaremiz tarafından; 1-D.S.İ. 34. Şube Müdürlüğü, Kütahya 2-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kütahya 3-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kütahya 4-Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 5-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü, 6- OEDAŞ İl İşletme Müdürlüğü; şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planı yapımına esas görüşlerin alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 176

İl Trafik Komisyonu’nun İlimiz merkez Dumlupınar Mahallesi ve Vefa Mahallesi Köprüsünün bulunduğu bölgedeki kararı, İnköy Mahallesi yerleşik alanına yol bağlantısının sağlanması kararı ve İnköy Mahallesi TOKİ bölgesinde kavşak ve yol alanında yeniden düzenleme yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 177

Otopark Yönetmeliğinde belirtilen imar planı sınırları içerisinde kalan alanlardaki yerleşmelerin, otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge otopark alanı oluşturmaya yönelik, imar planı revizyonları veya değişikliklerinin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 178

İlimiz merkez Geven Mahallesi, 101 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu, Geven Mahallesi, 101 ada, 1 no.lu parsel alanında; Sera Alanı (TAKS:0.05, Hmax:6.50 m) olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından; 1-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 2-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 3- Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, 4-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 5- Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara, 6-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara, şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 179

İlimiz merkez Geven Mahallesi, 118 ada, 12 no.lu parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu, Geven Mahallesi, 118 ada, 12 no.lu parsel alanında; Sera Alanı (TAKS:0.05, Hmax:6.50 m) olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-Türk Telekom İl Müdürlüğü Kütahya, 5-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya, 18-Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara 19-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 180

İlimiz merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, 487, 489 ve 490 no.lu parsel alanlarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşüne göre kamu yararı kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yenibosna (Bosna-i Cedit) Mahallesi 487, 489 ve 490 no.lu parselleri kapsayan toplam 117.972,56 m2' lik alanda; Ticaret Alanlarının yapılabilmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince ''Kamu Yararı Kararı'' alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 181

İlimiz merkez Andız Mahallesi, 156 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 182

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5 pafta, 156 no.lu parsel alanının imar planlarına dahil edilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 183

İlimiz merkez Geven Mahallesi, 116 ada, 26 no.lu parsel alanı ile ilgili müracaat konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 184

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 2782 ada, 20 no.lu parsel alanı ile ilgili müracaat konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 185

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 335 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Oturuma 15. Dakika ara verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 186

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 187

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 318 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 318 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu park alanının doğu kesiminde 20 m.'lik yol düzenlenmesi; güney kesiminde Turizm Tesis Alanı, TAKS: 0.35, E: 1.50, Yençok: 30.50 lejandlı sahalar düzenlenmesi; turizm tesis alanı parsel alanlarının belirlenerek, planda gösterildiği şekilde uygulanması; azalan park alanı ve artan yoğunluğa karşılık park alanının batısındaki 120 m.'lik yol alanında Park alanı ve Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahalar düzenlenmesi; 15, 20, 40 m.'lik yol alanlarının düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Yoncalı Mahallesi, 318 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın, 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi (e) bendi hükmü gereğince kiralama, satış, kira karşılığı yapım vb. işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 188

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 84 pafta, 628 ada, 130 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 84 pafta, 628 ada, 130 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 4/5'nin noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 189

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin g bendi (Şartlı bağışları kabul etmek) gereğince; İlimiz merkez, Mecidiye Mahallesi’nde, tapunun 10 pafta, 33 ada, 12 parselinde kayıtlı, Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi’nin, bağışının kabul edilmesi ve bununla ilgili tüm iş ve işlemleri ile birlikte anlaşma, sözleşme, protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin g bendi gereğince (Şartlı bağışları kabul etmek) Gözüm Şeyh Sultan Tekke ve Türbesi bağışının kabul edilmesine, türbe, tekke vasfının korunarak, restitüsyon ve restorasyon projelerinin, harita değişiklik krokilerinin hazırlatılması, ilgili kurumlardan proje ve uygulama yardımlarının talep edilmesi,  restorasyon uygulamasının yapılması, ziyarete açılması vb. işlemleri ile birlikte anlaşma, sözleşme, protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 190

Kütahya Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Belediye Hizmet Binası projesinin ve bu projenin ihale ve yapım süreçlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin araştırılması amacıyla Belediye Meclis Üyeleri Arasından 5 (beş) kişilik araştırma ve ihtisas komisyonu kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir."  hükmü uyarınca, 5 kişilik,  Belediye Hizmet Binası Projelerini ve Projeler Doğrultusunda Yapılan Uygulamaları İncelemek için Araştırma ve İhtisas Komisyonu oluşturulmasına ve bu komisyonda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1- İlyas BAHAR,

2- Süleyman ÇANKAYA,

3- Bilal YURTTAŞ,

4- Ahmet GÜVEN,

5- Ruhsen KUMDALI' nın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 191

Kütahya Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Parmakören 1453 Konut Projesinin ve bu projenin ihale ve yapım süreçlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin araştırılması amacıyla Belediye Meclis Üyeleri Arasından 5 (beş) kişilik araştırma ve ihtisas komisyonu kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir."  hükmü uyarınca, 5 kişilik,  1453 Konutların Projelerini ve Projeler Doğrultusunda Yapılan Uygulamaları incelemek için Araştırma ve İhtisas Komisyonu oluşturulmasına ve bu komisyonda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1- Abdullah DAMCI,

            2- Yusuf SÖKMEN,

            3- Bilal YURTTAŞ,

            4- Mahmut ÖZTAŞ,

            5- Erçin AÇIKEL' in

            seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 192

Kütahya İli Gediz İlçesi Karaağaç Köyü sınırları içinde siyanürle altın çıkarılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Uşak, Manisa, İzmir, Aydın, Bursa, Balıkesir, Sakarya ve Ankara'nın nehir ve topraklarını bir daha temizlenemeyecek şekilde zehirleyecek ve ekosistemi yok etme riski bulunan siyanur ile altın madeni arama işletmeciliğinin durdurulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED Raporunun iptal edilmesi için açılan davalara, Kütahya Belediyesi olarak müdahil olunması ve bu konuda kamuoyu oluşturulmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis 1.Başkan Vekili, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Salih ÖZDEN                              Özgür MUSLU                             Seda SANCAKTAR

Meclis 1. Başkan Vekili                            Katip                                                  Katip