T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                                                 

 

 

Meclis Tarihi

03.07.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

1. Dönem, 1.Olağanüstü, 1. Birleşim, 1. ve 2. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet
ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR,
Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman
ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN,
Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ,
Ruhsen KUMDALI, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL.

 

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçelerinin olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Mehmet Naci PEKCAN ve Kemal KAYIHAN’ nın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

         

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 193

 

Belediye Meclisimizin 10.04.2019 tarih ve 115 sayılı kararı ile, Belediyemizin taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının, mali yapısını ve personel durumunu tespit etmek amacıyla kurulan Belediye Varlıkları Tespit Komisyonu raporunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Varlıkları Tespit Komisyonu raporunun, AK Parti Gurubunun ve CHP Gurubunun muhalefet şerhleri  ile birlikte, komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda;  

CHP gurubu Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Erçin AÇIKEL ve Ruhsen KUMDALI' nın red oylarına karşılık,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

1. oturuma 15 dakika ara verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 194

 

2019 yılı Kurban Bayramında satılacak olan küçükbaş, büyükbaş padok fiyatları, serbest hayvan giriş fiyatı, işgaliye harcı ve nakliye bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2019 yılı Kurban Bayramında Canlı Hayvan Pazar Yerinde satılacak olan küçükbaş havyan ve büyükbaş hayvan padok fiyatları, serbest hayvan giriş fiyatları, işgaliye harcı, canlı hayvan tartımı ve nakliye bedellerinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

HİZMET TÜRÜ

2019 YILI

PADOK FİYATLARI

Kapalı Alan

400,00 TL

Açık Alan (Küçükbaş Hayvanlar İçin)

1.Kısım Açık Alan

300,00 TL

2.Kısım Açık Alan

250,00 TL

SERBEST GİRİŞLER

Büyük Baş Hayvan için

6,00 TL

Küçük Baş Hayvan için

3,00 TL

İŞGALİYE HARCI

Her m2 için günde

 0,60 Krş.

NAKLİYE GİRİŞ BEDELİ

Her Bir Giriş İçin

5,00 TL

CANLI HAYVAN TARTIM

Her Bir Canlı Hayvan İçin

7,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 195

 

Belediye Encümeninin 25.06.2019 tarih ve 830 sayılı kararıyla Belediye Meclisimize havale edilen Kardeş Belediyemiz olan Kars Susuz İlçe Belediyesine protokol çerçevesinde yapılan Sosyo Kültürel merkezine ait kalan hakedişin ödenip ödenmemesi ile Fen İşleri Müdürlüğünün ilgili ekonomik kodunun açılarak, ilgili ekonomik koduna aktarma yapılıp yapılmaması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kars Susuz Belediyesi'ne söz konusu hibenin 2020 yılında yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR