Meclis Tarihi

05.08.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

1. Dönem, 4.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 Bilgilendirme;

1- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olmak üzere Başkanlık Makamının Oluru ile ‘Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi (STKM)’ kurulmuştur. Kurulan birimin Belediye Meclisimizin bilgilerine sunulması,

2- Belediyemizin de kurucu ortakları arasında yer aldığı I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Teşekkül Başkanlığı’nın görevinin sona erdiği, yatırımcılardan oluşan Yönetim Kurulu’nun göreve geldiği bilgisinin meclise sunulması,

3-Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 191 sayılı meclis kararı ile Parmakören 1453 Konut Projesinin ve bu projenin ihale ve yapım süreçlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin araştırılması amacıyla kurulan Araştırma ve İhtisas Komisyonu raporunun müzakeresi,

4-Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 190 sayılı meclis kararı ile Kütahya Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Belediye Hizmet Binası projesinin ve bu projenin ihale ve yapım süreçlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin araştırılması amacıyla kurulan Araştırma ve İhtisas Komisyonu raporunun müzakeresi,

Konularında Meclis Üyelerine bilgilendirme yapıldı.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-Evliya Çelebi Mezarlığı’nın 90 – 92 ve 94’üncü adaların normal defin alanı olarak belirlenmesi ve ayrıca merkezde bulunan Ahierbasan, Hıdırlık, Sultanbağı, Ahievren ve Musalla Mezarlıklarının defin kapasitesi konusunun müzakeresi,

-İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren Özel Halk Otobüslerinin biniş fiyat tarifelerinde artış yapılması konusunun müzakeresi,

-Hezar Dinari Kültür Merkezinin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nün, Kütahya Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce hizmet binası olarak kullanılmak üzere takas talebi konusunun müzakeresi,

-Belediye Kütahyaspor kulübüne ve Kütahya Belediyespor kulübüne nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi,

-İlimiz Osmangazi Mahallesinde bulunan S.S Kütahya Çini ve Seramik Ustaları ve İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin bulunduğu bölgedeki imar yoluna “Sanatkarlar” sokağı isminin verilmesi konusunun müzakeresi,

-Kütahya Merkez Nüfusunun %10’nu engelli bireyler oluşturmakta olup bu bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar konusunun müzakeresi,

Hakkındaki önergelerin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 196

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Saray Mahallesi 14 ada, 23 parsel numaralı mer'i imar planında ‘sağlık tesisi alanı’ olan taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne sağlık hizmetlerinde (Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu vb.) kullanılmak üzere 5 yıl süreliğine tahsis edilmesine, 5 yıl sonunda tekrar değerlendirilmesine ve bununla ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 197

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, (eski 4322 parsel) 3929 ada, 7 parsel numaralı 39.283,67 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne verilen kullanım hakkının iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, (eski 4322 parsel) 3929 ada, 7 parsel numaralı 39.283,67 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne verilen kullanım hakkının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 198

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi  vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

ARSA VE TARLALAR

Sıra

No.

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(M2)

Tescil Tarihi

Durumu

1.

Otuz Ağustos

1423

8

Arsa

2.727,97

15.06.2006

Düğün Salonu ve Ticari Tesisler

2.

Yıldırım Beyazıt

2583

9

Arsa

5.675,00

17.09.2001

Düğün Salonu ve Ticari Tesisler

3.

Maltepe

483

13

Arsa

631,42

21.12.1972

Bodrumlu İki Katlı Konut ve Arsası

4.

Siner

96

1

Arsa

7.790,00

10.11.1988

Akaryakıt İstasyonu, Otobüs Garajı, Bakım, Yıkama, Yağlama Tesisleri

5.

Saray

17

18

Arsa

107,65

03.12.2007

Konut Adasında

6.

Yıldırım Beyazıt

1512

15

Arsa

231,00

22.03.2019

Konut Adasında

7.

Gelinkayası

103

138

Tarla

10.302,11

22.03.2002

Plansız Alanda

8.

Gelinkayası

103

151

Tarla

11.916,52

22.03.2002

Plansız Alanda

 

İ Ş  Y E R L E R İ

Sıra

No.

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Kat – B.B.

Yüzölçümü

(M2)

Tescil Tarihi

1.

Lala Hüseyin Paşa

2345

1

İşyeri

1 – 17

22,00

20.02.2007

2.

Lala Hüseyin Paşa

2345

1

İşyeri

1 – 18

22,00

20.02.2007

3.

Lala Hüseyin Paşa

2345

1

İşyeri

1 – 19

22,00

20.02.2007

4.

Lala Hüseyin Paşa

2345

1

İşyeri

1 – 20

22,00

20.02.2007

5.

Lala Hüseyin Paşa

2345

1

İşyeri

1 – 21

23,00

20.02.2007

6.

Lala Hüseyin Paşa

2345

1

İşyeri

1 – 22

139,98

20.02.2007

7.

Lala Hüseyin Paşa

2345

1

İşyeri

1 – 23

602,90

20.02.2007

8.

Lala Hüseyin Paşa

2345

1

İşyeri

1 – 24

31,99

20.02.2007

9.

Yıldırım Beyazıt

4329

8

Deposu olan işyeri

ZEMİN - 13

821,00

24.05.2012

                   

 

                GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 199

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 20.N.4 pafta, 536 ada, 127 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 20.N.4 pafta, 536 ada, 127 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için “kat maliklerinin 4/5'nin noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ahmet GÜVEN, İlyas SİVRİ, Erçin AÇIKEL ve Kemal KAYIHAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 200

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta 1106 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.1 pafta, 1106 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için “kat maliklerinin 4/5'nin noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ahmet GÜVEN, İlyas SİVRİ, Erçin AÇIKEL ve Kemal KAYIHAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 201

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 1843(804) ada, 73 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 1843(804) ada, 73 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için “kat maliklerinin 4/5'nin noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ahmet GÜVEN, İlyas SİVRİ, Erçin AÇIKEL ve Kemal KAYIHAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 202

Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 168 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Şehrimiz muhtelif mahallelerinde ki isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ve Fatih Mahallesi Cincinönü Sokak isminin iptal edilerek İlham Sokağa dâhil edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Zafertepe Mahallesi 160, 162, 188, 246 adalar arasında kalan isimsiz sokağa (Belediyemizde çalışmakta iken iş kazası sonucu yaşamını yitiren personelimiz) “İbrahim ATALAY” isminin verilmesine,

                -İlimiz Ağaçköy Mahallesinde isimsiz bulunan sokağa “Baharlar Sokak” isminin verilmesine,

                -İlimiz Fatih Mahallesi Cincinönü Sokak isminin iptal edilerek İlham Sokağa dahil edilmesine,

İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 203

İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı, Gaybiefendi Mahallesi muhtarlık binasında bulunan Sosyo Kültür Merkezi salon kiralama ücret tarifesinin 2019 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile Fitness salonlarının ücret tarifelerinin güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sosyo-Kültür Merkezi

2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi
(KDV Dahil)

Gaybiefendi Mahallesi Sosyo-Kültür Merkezi Hafta İçi (Gündüz/Gece) Kiralama

350,00 TL

Gaybiefendi Mahallesi Sosyo-Kültür Merkezi Hafta Sonu (Gündüz/Gece) Kiralama

410,00 TL

Fitness Salonları

(30 Ağustos/Atakent/Akkent)

2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi
(KDV Dahil)

Tek Giriş

10,00 TL

3 Aylık Üyelik Bedeli (Tam)

200,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 204

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi gereğince; Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 205

İlimiz merkez Turgutlar yolunun doğusu ile İnköy Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı arasında kalan alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya,  3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-Türk Telekom İl Müdürlüğü Kütahya, 5-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya,  9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya, 18-Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara 19-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara olmak üzere adı geçen Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 206

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 1097, 1098, 1117 ve 1118 no.lu parsel alanlarının bulunduğu bölgede, yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 207

İlimiz merkez İnköy Mahallesinde imar planında Spor Tesisleri Alanının bulunduğu alandan, kuzeyindeki yeni TOKİ’lerin bulunduğu bölgeye ulaşımı sağlayan yol alanlarının düzenlenmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 208

İlimiz TOKİ’lerin bulunduğu bölgeden, İnköy Mahallesi yerleşik alanına yol alanlarının düzenlenmesine yönelik imar planı ve değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 209

İlimiz merkez Yenibosna Mahallesinde 487 ile 489 no.lu parsel alanlarının bulunduğu bölgede, halihazırda bulunan yol alanının, imar planlarına aktarılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 210

İlimiz merkez İshak Seydi Mahallesi, 123 ada, 16 no.lu parsel alanında mevzii imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu nedenlerle; İshak Seydi (Gevrekseydi) Mahallesi 123 ada, 16 no.lu parseli kapsayan toplam 16.516,08 m2'lik alanda; Turizm Tesis Alanlarının yapılabilmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince ''Kamu Yararı Kararı'' alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 211

İlimiz merkez Andız Mahallesi, 156 ada, 1 parselde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 212

İlimiz merkez Andız Mahallesi, 104 ada, 113 no.lu parsel bölgesinde yol alanlarının düzenlenmesine yönelik imar planı ve değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 213

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 3114 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 214

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3530 ada, 209 parsel alanının batısındaki alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 215

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2646 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 216

İlimiz merkez Zığra Mahallesi J24A06C4A - J24A06C4B ve J24A06C3A paftalarındaki TCDD alanı ile imar yolu arasında kalan park alanlarının iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu nedenle söz konusu parsel alanlarının bulunduğu bölgedeki, nazım ve uygulama imar planlarındaki park alanlarının iptal edilmesi ve bitişiğindeki TCDD - Demiryolu sahası alanı ile ilgili koşulların uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 217

İlimiz merkez Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 4540 ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 218

İlimiz merkez Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 4540 ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 219

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 17 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 220

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47, 634 no.lu adalar bölgesinde, Belediye Meclisimizin; 05.06.2018 tarih, 178 sayılı ve 02.08.2018 tarih, 221 sayılı kararlarıyla onaylanan, 2872 ve 2872_İSD işlem no.lu imar planı değişikliklerinin, Kütahya İdare Mahkemesinin, 2018/599 esas, 2019/112 karar no.lu kararıyla iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda, Belediye Meclisimizin; 05.06.2018 tarih, 178 sayılı kararının ve bu kararla onaylanan 2872 işlem no.lu imar planı değişikliklerinin,  Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih ve 221 sayılı kararının ve bu kararla onaylanan 2872_İSD işlem no.lu imar planı değişikliklerinin; iptal edilerek, söz konusu alanda imar planı değişikliklerinden önceki nazım ve uygulama imar planlarının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 221

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 117 ada, 1 no.lu parsel alanının doğusunda imar planındaki park alanında ve 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 12 no.lu parsel alanının güneyindeki alanda; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 222

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 137 no.lu parsel alanının bulunduğu bölgede, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 223

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1254 ada, 1 no.lu parselde imar planında yer alan sağlık koruma bantlarının iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1254 ada, 1 no.lu parselde bulunan 3 ve 5 'er metrelik Sağlık Koruma Bantlarının iptal edilmesi, yürürlükteki uygulama imar planlarındaki; Ayrık Nizam – 3 kat, 3 metre ön ve yan bahçe mesafesi, T2, TAKS:0.40, KAKS:1.20 vb. kriterlerin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 224

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2651 ada, 1 no.lu ve Hamidiye Mahallesi 773 ada, 28 no.lu parsel alanlarında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 225

Uygulama imar planlarında yer alan yol alanlarındaki uygulamalar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planlarında, taşıt yolu olarak belirlenen yollarda ve diğer yollarda, kaldırım, taşıt trafiği sahası, refüj vb. sahalarının; ilgili koşullara göre halihazırdaki bina, teknik altyapı ve üst yapı tesisleri vb. durumları, göz önüne alınarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 226

Belediye Meclisimizin; 02.08.2018 tarih, 215 sayılı ve 10.06.2019 tarih, 172 sayılı kararlarıyla onaylanan, Hacıazizler Mahallesi, 2618, 2619 no.lu adalar bölgesindeki ilave imar planı ve değişiklikleri konusunda, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar ve müracaatlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parsel alanlarında söz konusu 2 katın 4 kata çıkartılması yönündeki itirazların reddine,

            2 kat olarak askıdaki planın devamı yönünde müracaat eden, çevrelerinde de daha önceden 2 katlı konut alanı şeklinde onaylı mevzii imar planları bulunan, 2618 ada, 206, 212, 214 no.lu parsel alanlarında; parsel bazında uygulama yapılabilmesi için, 31.12.2019 tarihine kadar talep olması halinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddelerine dayanılarak; parsel alanının en az % 43' ünün; kamu eline bedelsiz geçmesi, Belediyeye bedelsiz hibe edilmesi koşullarıyla, parselasyonlarının yapılabilmesi, Belediyeye hibe edilen bölümlerin 18. madde imar uygulamasına dahil edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 227

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1423 ada, 8 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1423 ada, 8 no.lu parsel alanında Ticaret Alanı (TAKS:0.60, E=1.50, 4 kat – 16.00 m. ) lejandlı alanın düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama ve ilgili nazım imar planı değişiklikleri uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 228

14.06.2019 tarih, 30801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Porsuk ve Gelinkaya Kaynakları Koruma Alanları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 229

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 74 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 230

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 335 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, 05.02.2021 tarihine kadar inşaata başlanmaması halinde; imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu plan değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 231

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c pafta, 308 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, 05.02.2021 tarihine kadar inşaata başlanmaması halinde; yukarıda açıklanan imar planı değişikliğinin iptal edilerek bu plan değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 232

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 318 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 233

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 234

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K2 pafta, 281 ada, 4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 235

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1b pafta, 3944 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ahmet GÜVEN, İlyas SİVRİ ve Kemal KAYIHAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 236

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c pafta, 3944 ada, 1 parsel güneyinde Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan 2879 ve 2879_A no.lu ilave imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ahmet GÜVEN, İlyas SİVRİ ve Kemal KAYIHAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 237

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Mevcut Küçük Sanayi Sitesi Alanı J23b10a3a-b, J23b10b4a-b paftalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, İlgili katılım bedelinin belirlenmesi vb. konularda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 43. MADDESİ:

Karar No: 238

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 197 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 44. MADDESİ:

Karar No: 239

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 45 pafta, 208 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 45. MADDESİ:

Karar No: 240

Belediyemiz İştiraki olan, Belde El Sanatları Turizm AŞ'nin şirket  ana sözleşmesinin 3. maddesi olan ‘Şirket amaç ve konusunun’ değiştirilmesi hususunda, ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ ile ‘Sağlık Hizmetleri’ alanlarının ana sözleşmeye   eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ana Sözleşmenin 3. madde Tadil Tasarısının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 46. MADDESİ:

Karar No: 241

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden Özel Güvenlik Şirketi kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye istinaden kurulacak olan Personel ve Özel Güvenlik Şirketi için alınacak Bakanlar Kurulu Kararına esas teşkil etmek üzere gerekçe raporu doğrultusunda Personel çalıştırmaya dayalı işler için Kütahya Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. kurulmasına, Belediyemizin %100 hisse ile kurucu üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçe de tertip açılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 47. MADDESİ:

Karar No: 242

Evliya Çelebi Mezarlığı’nın 90 – 92 ve 94’üncü adaların normal defin alanı olarak belirlenmesi ve ayrıca merkezde bulunan Ahierbasan, Hıdırlık, Sultanbağı, Ahievren ve Musalla Mezarlıklarının defin kapasitesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ayrıca merkezde bulunan Ahierbasan, Hıdırlık, Sultanbağı, Ahievren ve Musalla Mezarlıklarında defin kapasitesini doldurduğu için yeni definleri durdurarak sadece daha önceden defin edilmiş 1. derecedeki yakınının (anne, baba, eş ve çocuk) olması şartı ile defin edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 48. MADDESİ:

Karar No: 243

İlimizde şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren Özel Halk Otobüslerinin biniş fiyat tarifelerinde artış yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Denetimli Özel Halk Otobüslerinde ki ücret tarifelerinin aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasına, zamlı tarifenin 15/08/2019 tarihinden itibaren uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

S. No

15/08/2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Tarife

1

Tam Bilet

2.50 TL

2

Üniversite Öğrencisi

2.00 TL

3

Lise Öğrencisi

1.80 TL

4

Tek Kullanımlık Bilet

3.00 TL

5

Aktarma Ücreti

0.75 TL

6

Yoncalı ve Ilıca

5.00 TL

7

16 no’lu Hat Öğrenci Fiyat Tarifesi

1.00 TL

8

Avans Biniş(Kullanılan Tarifeye Ek Olarak)

0.25 TL

 

 

GÜNDEMİN 49. MADDESİ:

Karar No: 244

Hezar Dinari Kültür Merkezinin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nün, Kütahya Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce hizmet binası olarak kullanılmak üzere takas talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Arada doğan 24.742,28 TL. bedel farkının Hazineye ödenmesi kaydıyla takas edilmesine, bahsi geçen taşınmazların Belediyemiz adına tescillerine müteakip tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi  vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 50. MADDESİ:

Karar No: 245

Belediye Kütahyaspor kulübüne ve Kütahya Belediyespor kulübüne nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Belediye Kütahyaspor Kulübüne 400.000,00 TL (Dörtyüzbin Türk Lirası) ve Kütahya Belediyespor Kulübüne 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 51. MADDESİ:

Karar No: 246

İlimiz Osmangazi Mahallesinde bulunan S.S Kütahya Çini ve Seramik Ustaları ve İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin bulunduğu bölgedeki imar yoluna “Sanatkarlar” sokağı isminin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Osmangazi Mahallesinde bulunan S.S Kütahya Çini ve Seramik Ustaları ve İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin bulunduğu bölgedeki imar yoluna “Sanatkarlar” sokağı isminin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 52. MADDESİ:

Karar No: 247

Kütahya Merkez Nüfusunun %10’nu engelli bireyler oluşturmakta olup bu bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Engelli bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları, Erişilebilirlik, Ulaşım, Eğitim, Sosyal Hayata Katılım hususlarını içeren önergenin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR