BELEDİYE MECLİSİNİN 19.11 .2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere (5.dönem 10.olağan toplantısı, 2 inci birleşimi, 1 inci oturumunu) 19/11/2013 SALI günü Saat 19.00'da, Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN, 2-H.OĞUZ SEÇEN,3-HALİL TOKLU,4-SÜLEYMAN ÇİMENLER,5-AYNUR KOÇUK MERCAN, 6-İSMAİL BAŞBUNAR,7-SERHAN DAYANÇ,8-RAŞİT ARKAÇ,9-HİLMİ MİTHAT DELEN,10-AYLİN GİRGİN OĞUZ,11-MEHMET CELAL DALKILIÇ,12-ERCAN ÖZÇINAR, 13-MEHMET BACACI,14-HALİT OĞUZ ATAKAN, 15-YILMAZ TOKERİM,16-SEVGİ BAKIRSÖZER, 17-ABDULLAH USTALAR,18-İBRAHİM YİĞİT,19-HASAN BASRİ HÜRATA, 20-FARUK ÖZLEBLEBİCİ,21-AZİZ AYDIN,22-EROL ALPERTÜRK,23-HASAN HÜSEYİN SELVİ,24-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Üyelerin çoğunluğunun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: 2014 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki komisyon raporunun okunmasından ve bütçe hakkında yapılan açıklama ve müzakerelerden sonra Meclis Başkanı konuyu oya sundu ve; -5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu ve; 2014 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 187.000.000,00.-TL; 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 198.600.000,00.-TL;2016 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 209.500.000,00.-TL sı ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. -14 maddeden ibaret Bütçe kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Gider Bütçesinin her maddesi ayrı ayrı okunup oya sunuldu her maddesi ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Gelir Bütçesinin her maddesi ayrı ayrı okunup oya sunuldu her maddesi ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması toplamları üzerinden okundu, ad okunmak suretiyle oya sunuldu ve; FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI 2014 YILI 2015 YILI 2016 YILI BORÇLANMA 12.500.000,00 TL 11.000.000,00 TL 9.000.000,00 TL oy birliği ile kabul edildi. BORÇ ÖDEME -5.850.000,00 TL -7.400.000,00 TL -7.800.000,00 TL oy birliği ile kabul edildi. NET BORÇLANMA 6.650.000,00 TL 3.600.000,00 TL 1.200.000,00 TL oy birliği ile kabul edildi. Harcama Programları üçer aylık dönemler itibarıyla; EKONOMİK KODLAMA OCAK- ŞUBAT- MART NİSAN-MAYIS-HAZİRAN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL EKİM-KASIM-ARALAIK TOPLAM I II III IV AÇIKLAMA ORAN TUTAR ORAN TUTAR ORAN TUTAR ORAN TUTAR TOP.TUTAR 1 PERSONEL GİDERLERİ 25 5.312.758,00 25 5.312.758,00 25 5.312.758,00 25 5.312.758,00 21.251.032,00 2 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ 25 1.148.968,25 25 1.148.968,25 25 1.148.968,25 25 1.148.968,25 4.595.873,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 25 13.895.123,75 25 13.895.123,75 25 13.895.123,75 25 13.895.123,75 55.580.495,00 4 FAİZ GİDERLERİ 25 595.350,00 25 595.350,00 25 595.350,00 25 595.350,00 2.381.400,00 5 CARİ TRANSFERLER 25 1.876.125,00 25 1.876.125,00 25 1.876.125,00 25 1.876.125,00 7.504.500,00 6 SERMAYE GİDERLERİ 25 19.817.675,00 25 19.817.675,00 25 19.817.675,00 25 19.817.675,00 79.270.700,00 9 YEDEK ÖDENEK 25 4.104.000,00 25 4.104.000,00 25 4.104.000,00 25 4.104.000,00 16.416.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00 187.000.000,00 Ayrıca Harcama Programları yukarıda görüldüğü gibi üçer aylık dönemler halinde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62.Maddeleri gereği kabul edilen bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek,üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN Mehmet Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI