T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

02.10.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

1. Dönem, 6. Olağan - Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Dilek ASLAN ve Mustafa DEMİRTAŞ’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

-İlimiz merkez Siner Kocahöyük Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27. Aktarma Cetveli konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (p) fıkrası gereğince 16 no.lu hattın ücret tarifesinde değişiklik yapılması konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1389 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

-İsimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi gereğince Kent Konseyi Kurul kararı konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

-Belediye meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 175 sayılı kararıyla kabul edilen yeraltı çöp konteynerleri konulu meclis kararının yürürlükten kaldırılması konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Meclis Üyelerinden Mahmut ÖZTAŞ, M. Naci PEKCAN ve Ercan MERCAN’ın Meclis Başkanlığına vermiş oldukları “Meclis Gündeminin 6. Maddesinin fiyat tespit komisyonu aracılığıyla makul bir şekilde fiyat artışı ve müstecirlerimizin bu fiyat artışını kabul etmeleri durumunda ihale yapılmaksızın kiracılıklarının devam etmeleri” konulu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda; Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL’ın red oylarıyla gündeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

-Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın Üniversite öğrencilerinin toplu taşıma ücretlerine özel bir indirim yapılması konulu önergesinin gündeme alınarak gündemin 30. maddesi ile birleştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

-Meclis Üyelerinden Avukat İlyas SİVRİ’nin Andız Taşımacılık Kooperatifinin yolcu taşıma güzergahında değişiklik yapılması konulu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Enver ERDOĞAN’ın red oyuna karşılık gündeme alınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

-Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın Belediye mülklerindeki kira sözleşmelerine madde ilave edilmesi konulu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ’ın red oylarıyla gündeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

- Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın Yer altı çöp konteynerleri konulu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, AhmetULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR,
Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ’ın red oylarıyla
gündeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

- Meclis Üyelerinden Av. İlyas SİVRİ’nin Yoncalı ve Ilıca Kaplıcalarının daha sağlıklı hale getirilmesi konulu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ’ın red oylarıyla gündeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

-Meclis Üyelerinden Osman ZEYBEK, Sami KAPLAN, M. Naci PEKCAN,  Elif DEMİRELLİ’nin 12 Temmuz 2019 tarih 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinin 9. Maddesi h bendi gereğince Belediye binamızda bir an evvel sıfır atık kapsamında uygulamaların başlatılması konulu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- Meclis Üyelerinden Av. İlyas SİVRİ’nin Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinde Makrodan Mikroya inceleme konulu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN’ın red oylarıyla gündeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme;

1-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "....Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince Ömer KÖSE’ nin Belediye Başkan Yardımcılığına atanmasının meclisin bilgisine sunulması.

2-İlimiz sınırları içerisinde bulunan Porsuk havzası, Gediz Murat Dağı bölgesinde altın arama çalışmalarının içme sularına ve toprak kirliliğine sebep olabilecek etkilerinin araştırılması çalışmalarını yürütmek üzere personel görevlendirilmesinin meclisin bilgisine sunulması.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 270

Belediyemiz 2020 - 2024 yıllarına ait Stratejik Plan konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi 2020-2024 yıllarını kapsayan ve ekte sunulan stratejik planının aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Osman ZEYBEK’in ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 271

            Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’ın yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesi "Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır." hükmü gereğince;

            İlimiz çini sektörü üzerinden UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına kabul edilmiş olup, bu kapsamda 14 Ekim 2019 - 16 Ekim 2019 tarihleri arasında Japonya'nın Kanazawa şehrinde gerçekleştirilecek olan  "2019 UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı - El Sanatları ve Halk Sanatları Alt Ağı Toplantısı" na Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’ın görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının Belediyemizce ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI'nın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.          

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 272

Kütahya Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

              Kütahya Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağının daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 273

Kütahya Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

         Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen Kütahya Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 274

Mülkiyeti Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait, Belediyemize tahsisli ilimiz merkez Alayunt Mahallesi 3264 ada, 150 parsel numaralı taşınmazın tahsis haklarımızın devri ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkarılması, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ile protokol imzalanması, ihale aşamasından öncesi ve sonrası için gerektiğinde anlaşma, şartname ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyesi İlyas SİVRİ' nin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 275

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait ilimiz merkez muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi e bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi ve bununla ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

A R S A L A R

Sıra

No.

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Tescil tarihi

Durumu

1.

Evliya Çelebi

2321

8

Arsa

494,00

29.09.2010

Bitişik Nizam

3 Kat

2.

İnköy

109

4

Arsa

876,00

05.03.2015

Ayrık Nizam

2 Kat

3.

Ilıca - Avdan

114

4

Arsa

361,00

02.09.2002

Ayrık Nizam

2 Kat

4.

Ilıca – Avdan

144

4

Arsa

297,00

02.09.2002

Ayrık Nizam

2 Kat

5.

Yoncalı

335

10

Arsa

2010,13

02.09.2002

Ayrık Nizam

2 Kat

 

K O N A K

Sıra

No.

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Tescil tarihi

Açıklama

1.

Pirler

105

17

Bahçeli Kerpiç Ev

257,03

25.01.2016

Ali Yılmaz Evi

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 276

İlimiz merkez Enne Mahallesi ve Parmakören Mahallesi tapulama harici taşlık arazi ile İlimiz Merkez İnköy Mahallesi 5488, 5489 parsel numaralı ham toprak vasıflı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi gereğince Belediyemizce devir/satın alınması ve bununla ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi hükümleri gereğince Belediyece devir/satın alınması ile ilgili hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 277

Yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturma konusunda Belediyemize büyük katkılar sağlayacağı düşünülen Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına (UCLG-MEWA) üye olunması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu kapsamda Belediyemize büyük katkılar sağlaması düşünülen UCLG-MEWA üyeliği belediyemiz için önem arz ettiğinden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına (UCLG-MEWA) 2020 yılında üye olunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 278

Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan mahallelerin 7269 sayılı Tabii Afetler

Kanunu’nun 2. maddesi gereğince afete maruz bölgelerin tespit edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Belediye sınırları içerisinde tespit edilen ve aşağıda gösterilen bölgelerin Afete Maruz Bölgeler olarak kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

1.DERECE YANGINA HASSAS BÖLGELER

 

  S.n

Mahalle Adı

S.n

Mahalle Adı

S.n

Mahalle Adı

 

1

Balıklı Mahallesi                   

12

İstiklal Mahallesi                       

23

Perli Mahallesi

 

2

Cedid Mahallesi                     

13

Börekçiler Mahallesi                  

24

Sofu Mahallesi

 

3

Cemalettin Mahallesi             

14

Hamidiye Mahallesi                   

25

Ağaçköy Mahallesi

 

4

Gazikemal Mahallesi             

15

Zığra Mahallesi                          

26

Alayunt Mahallesi

 

5

Hacı Azizler Mahallesi          

16

Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi

27

Aydoğdu Mahallesi

 

6

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi

17

İkizhöyük Mahallesi                  

28

Bölcek Mahallesi

 

7

Maruf Mahallesi                    

18

Kırgıllı Mahallesi                       

29

Çalca Mahallesi

 

8

Mecidiye Mahallesi               

19

Kirazpınar Mahallesi                  

30

Göveçci Mahallesi

 

9

Paşam Sultan Mahallesi         

20

Kumarı Mahallesi                      

31

Siner Mahallesi

 

10

Pirler Mahallesi                    

21

Okçu Mahallesi                         

32

Civli Mahallesi

 

11

Saray Mahallesi                    

22

Parmakören Mahallesi

 

2.DERECE YANGINA HASSAS BÖLGELER

 

3.DERECE YANGINA HASSAS BÖLGELER

   S.n

Mahalle Adı

S.n

Mahalle Adı

 

    S.n

Mahalle Adı

   S.n

Mahalle Adı

1

Servi Mahallesi 

10

Maltepe Mahallesi

 

1

30 Ağustos Mahallesi

   10

Zafertepe Mahallesi

2

Sultanbağı Mahallesi     

11

İnköy Mahallesi

 

2

Ali Paşa Mahallesi

   11

Müderris Mahallesi

3

Gaybiefendi Mahallesi   

12

Yeni Bosna Mahallesi 

 

3

Yıldırım Beyazıt Mahallesi

   12

Fatih Mahallesi

4

Meydan Mahallesi   

13

Andız Mahallesi

 

4

Okmeydanı Mahallesi

   13

Dumlupınar Mahallesi

5

Osmangazi Mahallesi  

14

Geven Mahallesi

 

5

Evliya Çelebi Mahallesi

   14

Cumhuriyet Mahallesi

6

Bahçeli Evler Mahallesi     

15

Yoncalı Mahallesi

 

6

75. Yıl Mahallesi

   15

Ziraat Mahallesi

7

Vefa Mahallesi     

16

Enne Mahallesi                     

 

7

100. Yıl Mahallesi

   16

Yenidoğan Mahallesi

8

Gültepe Mahallesi     

17

Ilıca Kaplıcaları (mücavir alan)

 

8

Yunus Emre Mahallesi

   17

Akkent Mahallesi

9

Fuat Paşa Mahallesi            

18

İshak Seydi Mahallesi      

 

9

M. Akif Ersoy Mahallesi

                           

 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 279

Kütahya Katı Atık Yönetimi ve Enerji A.Ş. arasındaki imtiyaz sözleşmesi fesih edildiğinden dolayı ve kentsel dönüşüm kapsamında şehrimizin temizlik işleri ile Belediyemiz Müdürlüklerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan araçların alınması, 2019 yılı T Cetveline ilave edilmeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2019 yılı içerisinde alımı planlanan aşağıda çeşitleri ve adedi belirtilen araçların 2019 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

TAŞIT CETVELİ 

S.No

Araç Adı

Adet

 

S.No

Araç Adı

Adet

1-

 Büyük Vakumlu Yol Süpürme Aracı

3

 

8-

 Hafif Ticari Araç

14

2-

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

12

 

9-

 Su Arazözü

3

3-

Vinçli Çöp Arabası

2

 

10-

Kombine Yol Süpürme Aracı

2

4-

Liftli Tank Aracı

2

 

11-

 Çift Kabin Kamyonet

2

5-

Mini Çöp Kamyonu

1

 

12-

 Damperli Kamyonet

1

6-

Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı

1

 

13-

 El İle Kumandalı Akülü Tip Vakumlu Süpürge

2

7-

Minibüs

4

 

14-

 Geri Dönüşüm Aracı

1

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 280

İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 166 ada, 124 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi 166 ada, 124 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ; "Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir " şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 281

İlimiz merkez Dumlupınar Mahallesi, 1356 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Dumlupınar Mahallesi 1356 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ; " Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir. " şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda "yere kadar açılır kapanır sistem, üst çatısı da açılır kapanır sistem" olması şartıyla uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 282

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 533 ada, 107 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

           İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 533 ada, 107 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ; " Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir. " şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 283

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 673 ada, 449 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Meydan Mahallesi 673 ada, 449 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; " Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir." şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda " Dükkanlar arası tuğla duvar örülmemesi" şartıyla uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 284

İlimiz merkez Zafertepe Mahallesi, 110 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Zafertepe Mahallesi, 110 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; " Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir. " şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda " Yere kadar açılır kapanır sistem, üst çatısı da açılır kapanır sistem " olması şartıyla uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 285

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 318 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi'nde Enne Barajı'nın kuzeyinde imar planı bulunmayan sahada Park alanı lejandlı saha düzenlenmesine yönelik ilave imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 286

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2041 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Park alanına dönüştürülmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 287

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.1 pafta, 2359 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.1 pafta, 2359 ada, 1 parsel alanının ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 288

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 49 pafta, 858 ada, 10-11 parsel ve 1765 ada, 234 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Teknolojik Bina (Kumanda Binası) Şalt Tesislerine birleşik olarak yapılabilmesi, bunun dışındaki yapılar için Şalt Tesisleri bölümü çevresinde 6.50 m. yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 289

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4a pafta, 3953 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4a pafta, 3953 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 290

İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi, 1405 ve 1416 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konut alanının düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 291

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 96 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Nazım imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 292

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 numaralı adaların olduğu bölgede, Belediye Meclisimizin; 07.09.2017 tarih, 243 sayılı ve 01.03.2019 tarih, 65 sayılı kararlarıyla kabul edilip onaylanan, 2794 işlem numaralı imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 293

İlimiz merkez Servi Mahallesi 82 ada, 41 parsel numaralı taşınmaz alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Servi Mahallesi 82 ada, 41 parsel numaralı taşınmaz İmar Planında Bitişik Nizam 6 katlı T2 lejantlı konut ve adanın kuzey batısındaki 10 metrelik yoldan cephe alacak şekilde cephe işareti bulunan alanda kalmaktadır. Söz konusu cephe işareti kaldırıldığı takdirde imar adasında yapılaşma dokusu değişeceği için talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 294

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 570 ve 571 parsel alanlarında yol alanı olarak imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yeni Bosna Mahalle yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu 570 ve 571 parsellerin bir bölümünde 7 metre genişliğinde olacak şekilde yol alanı düzenlenmesine yönelik; 1/1000 İlave Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

            İmar planının yürürlüğe girmesine müteakip; Yeni Bosna Mahallesi 570 ve 571 parsel alanındaki 7 metrelik yolun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 295

İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi 561 ada, 13, 29 ve 32 parseller alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi 561 ada, 13, 29 ve 32 parseller alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 296

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, 101 parsel alanında bulunan Sağlık Tesisi Alanının Millet Bahçesi Alanına dönüştürülmesi; park alanının yol alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 297

İlimiz merkez Siner Kocahöyük Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Kocahöyük Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 298

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27. Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki cetvelde belirtilen, Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi “06.05.07.04 Sosyal Tesisler” tertibinden 7.000.000,00 TL tenzil edilerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü Bütçesi “06.01.04.90 Diğer Taşıt Alım” tertibine 7.000.000,00 TL’nin ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 299

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (p) fıkrası gereğince 16 no.lu hattın ücret tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı meclis üyelerinden Ruhsen KUMDALI’nın vermiş olduğu önerge ile birleştirildiğini belirtip bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ile yurtlar bölgesi arasında çalışmakta olan 16 no.lu hattın ücretinin; ikameti Kütahya Merkez sınırları içerisinde olan öğrenciler için 1,00 TL’den 0,75 TL’ye düşürülmesine, ayrıca aynı hat için ikameti Kütahya Merkez sınırları içerisinde olan öğrenciler için aylık 30,00 TL sınırsız abonman ücreti belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 300

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1389 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 301

İsimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (n) bendine istinaden isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi, Şehrimiz Akkent Mahallesi'nde bulunan Toki 627 Konut ve 345 Konut siteleri içerisinde bulunan site içi yollara isim verilmesi ile ilgili konularının daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 302

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi gereğince Kent Konseyi Kurul kararı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi 25 Haziran 2019 tarihinde yaptığı ilk genel kurul toplantısında; Başkan, Yürütme Kurulu, Meclis ve Çalışma Gruplarını oluşturarak faaliyetlerine başlamıştır.

 

             Genel kurul toplantısından sonra, Meclis ve Çalışma Gruplarına gönüllü katılımlar olmuş ve Kent Konseyi’nin faal üye sayısı 367’ye ulaşmıştır. Kent Konseyi Başkanı Ali KAYA'nın Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 02/10/2019 tarihli ve 22241 kayıt no.lu dilekçe ile, geçen üç aylık sürede Kent Konseyi Meclislerinin ve Çalışma Gruplarının yaptıkları çalışmaları ve önerilerini bir rapor halinde Belediye Başkanlığına sunmuştur. Raporun 1. sayfasında Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun öncelikli olarak Belediye Meclisinin gündemine alınarak müzakere edilmesini istediği konular, diğer sayfalarda ise 147 maddeden oluşan önerileri bulunmaktadır.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesinin 3. bendinde “Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.” hükmüne istinaden;

            Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun meclisimize sunmuş olduğu kurul kararı Belediye Meclisimizce müzakere edilmiş olup;

            Kent Konseyi Yürütme Kurulunun almış olduğu öncelikli konuları ve 147 maddeden oluşan, ekte belirtilen diğer önerilerin konularına göre tasnif edilerek gereği yapılmak üzere ilgili Müdürlüklerimize havale edilmesine ve ilgili Müdürlüklerimizce gerekli işlemlerin yapılmasına ve gerekli görülen konularında daha sonraki Belediye Meclis toplantısı gündemine alınarak müzakere edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 303

Belediye meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 175 sayılı kararıyla kabul edilen yeraltı çöp konteynerleri konulu meclis kararının yürürlükten kaldırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

03/05/2016 tarih ve 175 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen,  04/09/2018 tarih ve 243 sayılı kararla tashih edilen Belediye Meclis kararlarının yürürlükten kaldırılarak iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 304

Andız Taşımacılık Kooperatifinin yolcu taşıma güzergahında değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu güzergah değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oylamaya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 305

12 Temmuz 2019 tarih 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinin 9. Maddesi h bendi gereğince Belediye binamızda bir an evvel sıfır atık kapsamında uygulamaların başlatılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu yönetmelik hükümleri kapsamında gereken uygulamaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR