T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

22.11.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

1. Dönem, 7.Olağan,. 2.Birleşim, - Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Enver ERDOĞAN, Dilek ASLAN, Sami KAPLAN, Kemal KAYIHAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 345

Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 308 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu okundu ve; 
            2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 418.500.000 TL;
            2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 423.275.000 TL;
            2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 388.800.000 TL;

olarak yapılan, ayrıca Zabıta Müdürlüğü bütçesinin Özel Güvenlik Hizmeti ekonomik kodunda bulunan 850.000,00 TL ödeneğin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin ilgili koduna  aktarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
             BÜTÇE KARARNAMESİ  /
            -  14 maddeden ibaret Bütçe Kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri gereğince kabul edilen ve aşağıda belirtilen 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. fıkrası gereğince ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

KODU

Birim Adı

Fonk

Fonksiyonel Açıklama

Bütçe Komisyonu 2020 Yılı B-Kesinleşen Bütçe

Yapılan Oylama Sonucu

I

II

III

IV

46

43

2

2

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01.1.1

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HIZMETLERI

5.108.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

5

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01.3.1

GENEL PERSONEL HIZMETLERI

68.870.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

10

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

   

5.205.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

01.3.9

DIĞER GENEL HIZMETLER

5.165.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

10.1.2.05

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler

40.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.3.9

DIĞER GENEL HIZMETLER

763.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

24

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.3.9

DIĞER GENEL HIZMETLER

1.438.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

25

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

08.3

YAYIN VE YAYIM HIZMETLERI

736.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

30

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

06.2

TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

12.151.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

   

124.198.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

04.4.3

İNŞAAT IŞLERI HIZMETLERI

124.098.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

10.1.2.05

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler

100.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

32

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

   

2.280.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

08.1

DINLENME VE SPOR HIZMETLERI

2.279.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

10.1.2.05

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler

1.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

33

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

06.1

İSKAN İŞLERI VE HIZMETLERI

2.050.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

34

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01.1.2

FINANSAL VE MALI IŞLER VE HIZMETLER

42.838.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

35

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

   

10.197.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

04.9.9

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN EKONOMIK IŞLER VE HIZMETLER

10.196.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

10.1.2.05

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler

1.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

36

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06.2

TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

20.630.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

37

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

03.2

YANGINDAN KORUNMA HIZMETLERI

5.897.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

38

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

08.9.9

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN DINLENME, KÜLTÜR VE DIN HIZMETLERI

6.665.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

39

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

08.1

DINLENME VE SPOR HIZMETLERI

8.801.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

40

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

10.7

SOSYAL GÜVENLIĞI BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HIZMETLER

4.238.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

41

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.3.9

DIĞER GENEL HIZMETLER

18.119.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

42

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

   

49.155.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

05.2

ATIK SU YÖNETIMI HIZMETLERI

13.324.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

06.3

SU TEMINI İŞLERI VE HIZMETLERI

35.831.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

43

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01.9.9

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN GENEL KAMU HIZMETLERI

378.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

44

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

05.1

ATIK YÖNETIMI HIZMETLERI

14.538.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

45

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

   

6.187.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

04.5.9

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN ULAŞTIRMA HIZMETLERI

6.087.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

10.1.2.05

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler

100.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

46

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

07.4

HALK SAĞLIĞI HIZMETLERI

2.467.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

47

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

   

3.344.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

03.9.9

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN KAMU DÜZENI VE GÜVENLIK HIZMETLERI

3.173.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

04.9.9

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN EKONOMIK IŞLER VE HIZMETLER

171.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

48

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

01.9.9

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN GENEL KAMU HIZMETLERI

910.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

46

43

2

49

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

   

1.337.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

10.1.2.05

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler

50.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

         

10.9.9

SINIFLANDIRMAYA GIRMEYEN SOSYAL GÜVENLIK VE SOSYAL YARDIM HIZMETLERI

1.287.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

       

GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI

418.500.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

KODU

Gelir Türü

Bütçe Komisyonu 2020 Yılı

B-Kesinleşen Bütçe

Yapılan Oylama Sonucu

I

II

III

IV

1

     

VERGI GELIRLERI

34.750.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

2

     

SOSYAL GÜVENLIK GELIRLERI

0

Oy birliği ile kabul edildi

3

     

TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI

69.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

4

     

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER

2.200.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

5

     

DIĞER GELIRLER

204.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

6

     

SERMAYE GELIRLERI

201.570.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

8

     

ALACAKLARDAN TAHSILAT

0

Oy birliği ile kabul edildi

9

     

RED VE İADELER (-)

1.020.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

11

     

Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri

0

Oy birliği ile kabul edildi

       

GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI

510.500.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

1

     

İÇ BORÇLANMA

-92.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

2

     

DIŞ BORÇLANMA

0

Oy birliği ile kabul edildi

3

     

LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

0

Oy birliği ile kabul edildi

4

     

NET BORÇLANMA

0

Oy birliği ile kabul edildi

5

     

NET FİNANSMAN

0

Oy birliği ile kabul edildi

       

FİNANSMANIN(AÇIĞIN/FAZLALIĞIN)EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

-92.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

2020 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM ADI: KÜTAHYA BELEDİYESİ 

TEKLİF TİPİ: (TL)

I

EKONOMİK KODLAMA

OCAK-ŞUBAT- MART

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

EKİM-KASIM-ARALIK

TOPLAM
TUTAR 

YAPILAN OYLAMA SONUCU

Açıklama

Oran

Tutar

Oran

Tutar

Oran

Tutar

Oran

Tutar

1

Vergi Gelirleri

25%

8.687.500,00

25%

8.687.500,00

25%

8.687.500,00

25%

8.687.500,00

34.750.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

3

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

25%

17.250.000,00

25%

17.250.000,00

25%

17.250.000,00

25%

17.250.000,00

69.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

4

Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

25%

550.000,00

25%

550.000,00

25%

550.000,00

25%

550.000,00

 2.200.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

5

Diğer Gelirler

25%

51.000.000,00

25%

51.000.000,00

25%

51.000.000,00

25%

51.000.000,00

204.000.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

6

Sermaye Gelirleri

25%

50.392.500,00

25%

50.392.500,00

25%

50.392.500,00

25%

50.392.500,00

201.570.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

9

Red Ve İadeler

25%

-255.000,00

25%

-255.000,00

25%

-255.000,00

25%

-255.000,00

-1.020.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

TOPLAM

 

104.625.000,00

 

104.625.000,00

 

104.625.000,00

 

104.625.000,00

510.500.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

2020 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI:

KÜTAHYA BELEDİYESİ 

TEKLİF TİPİ: (TL)

I

EKONOMİK KODLAMA

OCAK-ŞUBAT- MART

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

EKİM-KASIM-ARALIK

TOPLAM
TUTAR

Yapılan Oylama Sonucu

AÇIKLAMA

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

ORAN

TUTAR

1

Personel Giderleri

25%

10.381.000,00

25%

10.381.000,00

25%

10.381.000,00

25%

10.381.000,00

41.524.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

2

 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

25%

1.496.500,00

25%

1.496.500,00

25%

1.496.500,00

25%

1.496.500,00

5.986.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

3

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

25%

37.288.750,00

25%

37.288.750,00

25%

37.288.750,00

25%

37.288.750,00

149.155.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

4

Faiz Giderleri

25%

8.990.750,00

25%

8.990.750,00

25%

8.990.750,00

25%

8.990.750,00

35.963.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

5

Cari Transferler

25%

3.653.000,00

25%

3.653.000,00

25%

3.653.000,00

25%

3.653.000,00

14.612.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

6

Sermaye Giderleri

25%

34.764.500,00

25%

34.764.500,00

25%

34.764.500,00

25%

34.764.500,00

139.058.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

7

Sermaye Transferleri

25%

250,00

25%

250,00

25%

250,00

25%

250,00

1.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

8

Borç Verme

25%

250,00

25%

250,00

25%

250,00

25%

250,00

1.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

9

Yedek Ödenekler

25%

8.050.000,00

25%

8.050.000,00

25%

8.050.000,00

25%

8.050.000,00

32.200.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

TOPLAM

 

104.625.000,00

 

104.625.000,00

 

104.625.000,00

 

104.625.000,00

418.500.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR