T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Tarihi

06.03.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 3.Olağan,1. Birleşim,1. 2.ve 3. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı,

- Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarihli ve 44 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Amblem/Logosuna T.C. kısaltmasının eklenmesi ve kuruluş yılını ifade eden 1871 tarihinin araştırılması,

-SİMPAŞ Turizm Anonim şirketinin ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a kredi çekme yetkisi verilmesi,

- Kütahya Belediyesi mücavir sınırları içerisinde faaliyet gösteren Ticari Taksi şoförlerinden 65 yaş üzerinde çalışan vatandaşlarımızdan SRC belgesi şartı aranmaması,

- Şehir içi ulaşım sağlayan otobüs hatlarından 14 numaralı hattın, Sera AVM önünden son sefer saatinin 23:00 olarak düzenlenmesi,

- Vatan müdafaası için canlarını feda eden İlimiz nüfusuna kayıtlı aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması maksadıyla park, bahçe, cadde ve sokaklara kahraman şehitlerimizin isimlerinin verilmesi,

- Kütahya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan şehrimizin Termal Turizm Merkezleri olan Ilıca ve Yoncalı yerleşkelerinde Hemşerilerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından yerleşkelerin uygun olan bölgelerinin incelenip İl Jandarma Komutanlığı ile görüşülerek Güvenlik Kabinleri koyulması,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

1-Kütahya ve Karaman Belediyeleri arasında Kardeş Şehir İşbirliği Protokolü’nün Meclisin bilgisine sunulması. 

2-Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’ın yurt dışı görevlendirilmesinin Meclisin bilgisine sunulması.

3-Etüt Proje Müdürü Mehmet ZENCİ'nin ve Proje Asistanı Sedat ASLANTAŞ'ın; Belediye Meclis Üyemiz Elif DEMİRELLİ'nin ve çini sanatçısı Mehmet YILDIRIM'ın yurt dışı görevlendirilmesinin Meclisin bilgisine sunulması.

4-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 2. fıkrası gereğince Birim müdürlüğüne yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması. 

 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 82

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4335 ada, 9 parsel numaralı 3.567,31 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait 927,41 m2'lik hissenin Milli Eğitim Bakanlığına Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Milli Eğitim Bakanlığı'na Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıllığına tahsis edilmesine, tahsisle ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 83

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Belediyemize kesin tahsisi olan ilimiz merkez İnköy Mahallesi 162 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Akkent Kültür Merkezi'nin 64,50 m2lik kısmının kullanım hakkının Kütahya Müftülüğüne verilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi hükmü gereğince gerekli olan tüm tamirat, tadilat, bakım-onarım ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın, sigorta vergisi vb. giderlerinin Kütahya Müftülüğünce karşılanması, her türlü sorumluluğun Kütahya Müftülüğünde olması kaydı ile amacına uygun olarak 5 yıl süre ile kullanım hakkı verilmesine, kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 84

T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 85

T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T.C Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağı’nın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 86

T.C. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 87

T.C. Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 88

T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 89

T.C. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 90

T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 91

T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 92

T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 93

Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararı ile yürürlüğe giren, gelir tarifesindeki 11.2.7 no.lu maddesinin "Tüm Kullanım Sınıflarında Kullanılan Açık Alan Ücreti (TL/m2)" olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararı ile kabul edilen Gelir Tarifesinin 11.2.7 no.lu maddesindeki "Tüm Kullanım Sınıflarında Açık Alan Ücreti (TL/m2)" metnine "Kullanılan" ibaresi eklenerek, "Tüm Kullanım Sınıflarında Kullanılan Açık Alan Ücreti (TL/m2)" şeklinde değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 94

İlimiz Gaybiefendi Mahallesi Cuma Pazarındaki tuhafiye esnafının Kütahya Belediyesi Hizmet Binası arkasındaki Çinigar Caddesi ile Haber Sokak arasında bulunan alana taşınması ile tuhafiye esnafının boşalttığı alanın da otopark olarak değerlendirilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Gaybiefendi Mahallesi Cuma Pazarındaki tuhafiye esnafının Belediyemizin yapmayı düşündüğü düzenlemeler tamamlanıncaya kadar Kütahya Belediyesi Hizmet Binası arkasındaki Çinigar Caddesi ile Haber Sokak arasında bulunan alana ve Haber Sokağın bir kısmına taşınması, Cuma Pazarı alt kısmında bulunan tuhafiye esnafının boşalttığı alanın da otopark olarak değerlendirilmesi ve esnafımızın taşınması konusunda kura vb. iş ve işlemlerin yapılması ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 95

Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 75 sayılı kararı Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonuna havale edilen, Mustafa KALYON tarafından yazılan Kütahya'da Selçuklu, Germiyan ve Osmanlı Eserleri isimli kitabın basımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince 500 adet basılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 96

Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih, 49 ve 76 no.lu kararları ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havalesi yapılan Okmeydanı ve Dumlupınar Mahallelerinin bölünerek yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Valilik kanalı ile gönderilen yazışmalardan anlaşıldığına göre Mahalle bölünmesi (yeni muhtarlık kurulması) devlete ekstra yük getireceği günümüz teknolojik çağında hizmetlerin birçoğunun elektronik ortamda sağlandığı, Okmeydanı Mahallesinin bölünmesi ile Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi alt kısmının nüfus yoğunluğunun mahalle bölünmesini gerektirecek boyutta olmadığından ilgili talebin önümüzdeki yıllarda oluşacak duruma göre değerlendirilmesine ve ilgili talebinin reddine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 97

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 7 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 7 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 98

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 88 pafta, 613(17) ada, 19 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 88 pafta, 613(17) ada, 19 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 99

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I pafta, 116 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I pafta, 116 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 100

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 83 pafta, 623 ada, 173 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 83 pafta, 623 ada, 173 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 101

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 547 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 547 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 102

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 1836 ada, 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 1836 ada, 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 103

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta, 47 ada, 90 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 104

19.12.2019 tarihinde Mimarlar Odası Kütahya Temsilciliğinin Danışma Kurulu toplantısı doğrultusunda alınan kararlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şeklinde plan notuna dönüştürülmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 105

İlimiz merkez Andız Mahallesi 139 ada, 8 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih, 324 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğinin iptal edilerek, değişiklikten önceki Belediye Hizmet Alanı (TAKS:0.50, KAKS:2.00, Yençok:16.50 m. 4 kat, Serbest Nizam) haline getirilmesi yönündeki nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 106

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4577 ada, 1 numaralı parsel alanının doğusunda imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İnköy Mahallesi, 4577 ada, 1 numaralı parsel alanının içerisinde bulunan halihazırdaki yolun devamlılığını sağlayacak şekilde adanın doğusundaki Park Alanında 7 metre genişliğinde yaya yolu düzenlenmesi, azalan park alanı karşılığında aynı miktarda, 285 m2 büyüklüğünde Park Alanının, yaya yolu olarak düzenlenen alanın doğusunda, kuşuçumu 260 metre uzaklıkta imar planı bulunmayan alanda düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 107

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 358 sayılı kararıyla onaylanan Vazo Kule-Seyir Terası-Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesis Alanı lejandlı imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 358 sayılı kararı ile onaylanan Vazo Kule-Seyir Terası-Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesis Alanı (TAKS, KAKS aranmayacaktır. Yençok: Hava Mania Kotu) şeklindeki imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine,

Ayrıca 2013 yılında imzalanan protokolün oluşan yeni duruma göre imzalanması ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 108

İlimiz merkez İshak Seydi Mahallesi yerleşik alanının belirlenerek imar planı yapımı için ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, İdaremiz tarafından imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılması, devir-teslim işlemleri ile iletilen söz konusu imar planlarının uygulanması,

Ayrıca, İshak Seydi Mahallesi kadastral sınırları içerisinde uygulamalarda problemlerin yaşanmaması için, 1-Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kütahya, 2-Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü/Müze Müdürlüğü Kütahya, 3-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 4-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 5-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara Kurum ve Kuruluşlarından bilgi alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 109

İlimiz merkez Seyitömer Kavşağı-Yoncalı arası yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Eski Yoncalı yolu ile Yoncalı arasında imar planındaki 20 metre genişlikteki yol alanında refüj bölümlerinin plana aktarılarak uygulanması, Seyitömer Kavşağı ile eski Yoncalı yolu arasında imar planı bulunmayan kesimde, halihazırdaki yol alanı dikkate alınarak, refüjlü 20 metre genişlikte yol alanı düzenlenmesine yönelik ilave nazım ve uygulama imar planının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 110

İlimiz merkez Yoncalı kuzey kesimi İlave Uygulama İmar Planı plan notlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planına göre yapılaşmaların daha kolay gerçekleştirilebilmesi için Yoncalı kuzey kesimi İlave Uygulama İmar Planı plan notlarında Aile Pansiyonu Alanlarına ilişkin mevcut plan notunun yeniden düzenlenerek; söz konusu plan notunun: “Aile Pansiyonu Alanları minimum parsel cephesi 40 metre, minimum parsel derinliği 40 metre, minimum parsel büyüklüğü 2.000 m2 koşullarıyla ifraz edilebilir.” şeklinde düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 111

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 ada, 132 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 ada, 132 ve 90 parsel bölgesinde mülkiyet sınırları ve halihazır durum dikkate alınarak imar hatlarının düzenlenmesi; 132 parsel alanında Kapalı Spor Tesisleri Alanı (KAKS: 1.50, TAKS aranmayacaktır, Yençok: 20.00 m.) lejandlı alan ve yol alanı düzenlenmesi; 90 parsel alanında Trafo alanının düzenlenmesi; Trafo alanı ile Kapalı Spor Tesisleri Alanı arasındaki imar hattının her iki tarafında 3'er metre yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 ada, 132 parsel numaralı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi hükmü gereğince, yapılacak maliyet hesabına göre en fazla onbeş yıla kadar olacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla kira karşılığı yapımı vb. ile ihale edilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 112

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 192 no.lu ada bölgesinde mevcut imar planına göre uygulamaların yapılabilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İdaremizce uygun görülen Şembel Deresi taşkın kontrol projesi güzergahındaki kanal alanının dışında kaldığından; Bölcek Mahallesi, 192, 151, 159, 160, 186 no.lu adalarda daha önce Belediye Meclis kararları ile getirilen yapı yasağı, inşaat-iskan ruhsatı verilmemesi vb. kısıtlamaların kaldırılarak; söz konusu adalarda mevcut imar planına göre uygulamaların yapılabilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 113

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 102 no.lu ada, Meydan Mahallesi, 533 no.lu ada, Balıklı Mahallesi, 90 no.lu ada, Mecidiye Mahallesi, 29 no.lu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hamidiye Mahallesi, 775 no.lu adanın batısında bulunan otopark alanında yol alanı olarak uygulanacak bölümün imar planında işaretlenerek uygulanması; ayrıca Servi Mahallesi, 102 no.lu adanın güneyinde bulunan otopark alanının yol alanına dönüştürülmesi ve Meydan Mahallesi, 533 no.lu adanın batısında bulunan otopark alanında 5 m. genişlikte yol alanları düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Balıklı Mahallesi, 90 no.lu ada ve Mecidiye Mahallesi, 29 no.lu ada Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları koruma amaçlı imar planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanında kaldığından söz konusu adalar bölgesindeki otopark alanlarının yol alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 114

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 214 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 5686 sayılı kararıyla tashihatla uygun görüldüğü şekilde; Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 214 parsel alanında Kültürel Tesis Alanı (TAKS: 0.30, KAKS: 3.00, Yençok: 5.50 m.) lejandlı alan düzenlenmesi; “214 parselde yeraltında otopark yapılacaktır. Yapılacak otopark aynı zamanda kendi parsel sınırları dışında yol alanı altında düzenlenebilir. Parselin tamamı ticari olarak ilgili Belediyesince ruhsatlandırılabilir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN'ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 115

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5400, 2565, 2514, 2517, 2518 parseller bölgesinde onaylanan İlave İmar Planı ve Değişikliği ile ilgili olarak; Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/206 esas 2020/29 sayılı kararının uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/206 esas, 2020/29 sayılı kararına istinaden; Belediye Meclisimizin 03.01.2019 tarih 22 sayılı kararı ile onaylanan 5400 parsel alanında Kültürel Tesis Alanı (Arkeoloji ve Maden Müzesi) lejandlı sahanın Nazım ve Uygulama imar planlarının yürürlük plandaki şekliyle uygulanmasının devam etmesine;  2565, 2514, 2517 ve 2518 sayılı parsellerde Nazım ve Uygulama imar planlarının iptaline (imar plansız hale getirilmesine) ;

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kütahya İli Porsuk ve Felent Çayları Projesi ile ilgili olarak Rekreasyon Alanının batısından başlayarak 1/1000 Uygulama İmar Planında Arkeoloji ve Maden Müzesindeki 25 metrelik yola kadar devam eden Felent Projesi Alanında Belediye Meclisimizin 02.02.2017 tarih 56 sayılı kararı ile uygun görülen Yapı Yasağı Uygulamasının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 116

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında,  değerlendirilmiştir. Aşağıda açıklanan imar plan değişikliğinde parsel alanında yapılan imar planı değişikliği ile ilgili olarak herhangi yoğunluk artışı olmamaktadır.

            Lala Hüseyin Paşa 1746 ada, 101 parselde 06.11.2019 tarih 325 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilerek bu tarihten önceki imar planının uygulanması, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada 101 parsel Ticari Tesisler, Otel Tesisleri, Turizm Tesisleri ve Özel Eğitim Tesisleri Alanı, TAKS:0.40,  Emsal: 2.00, hmax: serbest lejandlı olarak düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 117

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3929 ada, 6 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında,  değerlendirilmiştir. Hayvan Pazarı Tesisleri Alanı sosyal teknik altyapı alanlarından değildir.

            Bölcek Mahallesi 3929 ada, 6 parsel Spor Sahası Ek Tesisleri Alanından; Belediye Hizmet Alanı (depolama tesisi yapılabilir) Emsal:2.00, TAKS aranmayacaktır, Yencok:9.50 m,  olarak düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000  Uygulama İmar Planı  değişikliği ve 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 118

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi (Merkez Kampüsü) Karşısı alt geçit bölgesinde Kirazpınar Mahallesinde Belediye Meclisimizin 02.02.2020 tarih 22 sayılı kararıyla onaylanan imar planlarına askı süresinde gelen itirazlar konusu ve Karayolları kamulaştırma alanından dolayı imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 17.02.2020 tarih ve E:44921 sayılı yazıları ile "Üniversite Karşısı Kavşak Alanı Bölgesinde Karayolları Kamulaştırma sınırları Müdürlüğümüze iletilmiş ve İmar Planı çalışmalarında kamulaştırma sınırlarına uyulması, yönetmelikte belirtilen çekme mesafelerinin imar planlarında uygulanması, 'Karayolları Kenarında Yapılacak ve açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uyulması gerekmektedir" şeklindedir. Aktif yeşil alan miktarında artış olacak, nüfus yoğunluğunu etkilemeyecek şekilde; ilgi yazıda iletilen Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi (Merkez Kampüsü) Karşısı alt geçit bölgesinde Karayolları Kamulaştırma Sınırlarının imar planlarına aktarılması ve Karayolları Kamulaştırma sınırlarına göre kavşak alanı bölgesinde ticaret adaları, Tick adası ve park, pasif yeşil alan, yol alanlarının düzenlenmesi, imar planında belirtilen 30 metrelik yol alanının güneyinde TİCK, yol ve park alanlarının düzenlemesi yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 119

20.02.2020 tarih, 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikler konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 120

Fen İşleri Müdürlüğünün 17.02.2020 tarih, E.354 sayılı yazısıyla, Alipaşa, Bölcek, Dumlupınar, Okçu, İnköy ve Akkent Mahallelerinde; cadde ve sokaklarda yapılan, refujlü yol, kavşak, kaldırım ve otopark düzenlemelerinin; imar planı yönüyle değerlendirilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 121

İlimiz merkez Siner ve Ağaçköy Mahallelerinde, halihazırdaki 1. Organize Sanayi yolu bölgesinde, imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1. Organize Sanayi Bölgesi giriş kesiminde taşıt trafiği izlerinin kaydırılarak uygulanması, 22 metrelik yolun güneye doğru genişletilerek 26 metre olarak belirlenmesi, kavşak alanlarının düzenlenmesi, Siner Mahallesi yerleşik alanının olduğu bölgedeki; pasif yeşil alan ve ağaçlandırılacak alanda yol alanı belirlenmesi, park alanlarında, yol alanları düzenlenmesi ve NATO akaryakıt boru hattı alanı (askeri alan) belirlenmesiyle azalan park alanına karşılık,  ağaçlandırılacak alanda aynı miktarda park alanı ayrılması yönlerindeki uygulama imar planı ve değişikliği, ilgili nazım imar planı ve değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 122

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 92 ada, 1 parselde uygulama imar planındaki plan notunun iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi, 92 ada, 1 parselde uygulama imar planında Ayrık Nizam - 4 kat, T2, TAKS: 0.40, KAKS: 1.40 lejandları belirlenmiştir. Bölgedeki uygulamalar göz önüne alınarak, ada için yer alan “min. ifraz: 3.000 m2, 12 ve 10 metrelik yola cepheli” plan notunun iptal edilerek, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuata göre uygulama yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 123

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 23 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kamu Eğitim Hizmetleri Alanı, Sağlık Alanı, Park alanı; tarafındaki imar hattının sabit tutularak, 23 parseldeki İdari- Ticari -Spor- Sosyo Kültürel v.b Tesislerinin genişletilerek, 14 metrelik yolun 12 metre olarak düzenlenmesi, 5 metre bahçe mesafesinin tasarlanması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43. MADDESİ:

Karar No: 124

İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi, 1509 parselin kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ağaçköy Mahallesi 1509 parselin kuzeyinde plan değişikliği talep edilen alan imar planlarında; park alanında kalmaktadır. Bahse konu bölgede Spor sahası ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Ağaçköy Mahallesi 1509 parseldeki 480 m² park alanının, Park ve Spor Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 44. MADDESİ:

Karar No: 125

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 232 ada, 3 parselin doğusu ve bitişiğindeki alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda söz konusu Siner Mahallesi 232 ada, 3 parseldeki İlkokul-Ortaokul alanı, doğusunda halihazırdaki okul duvarına göre daraltılarak, bu alanın bitişindeki yol ve park alanını da içerecek şekilde, 3242 m² Park ve Spor Tesisleri Alanı düzenlenmesi, nazım imar planında da bu alanın açık ve yeşil alan belirlenmesi, yönlerindeki nazım ve uygulama imar planı ve değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 45. MADDESİ:

Karar No: 126

T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 46. MADDESİ:

Karar No: 127

46- Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarihli ve 44 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Amblem/Logosuna T.C. kısaltmasının eklenmesi ve kuruluş yılını ifade eden 1871 tarihinin araştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 47. MADDESİ:

Karar No: 128

SİMPAŞ Turizm Anonim şirketinin ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a kredi çekme yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz şirketinin, yapacağı ticari faaliyetler için çekilecek kredilerdeki tüm iş ve işlemlerin Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK onayı ile yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 48. MADDESİ:

Karar No: 129

Kütahya Belediyesi mücavir sınırları içerisinde faaliyet gösteren Ticari Taksi şoförlerinden 65 yaş üzerinde çalışan vatandaşlarımızdan SRC belgesi şartı aranmaması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 49. MADDESİ:

Karar No: 130

Şehir içi ulaşım sağlayan otobüs hatlarından 14 numaralı hattın, Sera AVM önünden son sefer saatinin 23:00 olarak düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis üyelerince Meclis Başkanlığına verilen "Şehir içi ulaşım sağlayan otobüs hatlarından 14 numaralı hattın, Sera AVM önünden son sefer saatinin 23.00 olarak düzenlenmesi hakkındaki"  önerge meclis üyelerince müzakere edilmiş ve söz konusu sefer saatinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün ilgili paydaşlarla çalışma yaptıktan sonra gelişen duruma göre karar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 50. MADDESİ:

Karar No: 131

Vatan müdafaası için canlarını feda eden İlimiz nüfusuna kayıtlı aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması maksadıyla park, bahçe, cadde ve sokaklara kahraman şehitlerimizin isimlerinin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 51. MADDESİ:

Karar No: 132

Kütahya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan şehrimizin Termal Turizm Merkezleri olan Ilıca ve Yoncalı yerleşkelerinde Hemşerilerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından yerleşkelerin uygun olan bölgelerinin incelenip İl Jandarma Komutanlığı ile görüşülerek Güvenlik Kabinleri koyulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis Üyelerince Meclis Başkanlığına verilen  "Kütahya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan şehrimizin Termal Turizm Merkezleri olan Ilıca ve Yoncalı yerleşkelerinde Hemşerilerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından yerleşkelerin uygun olan bölgelerinin incelenip İl Jandarma Komutanlığı ile görüşülerek Güvenlik Kabinleri koyulması hakkında önerge" meclis üyelerince müzakere edilmiş olup; konunun ilgili müdürlüklerimizce çalışma yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR