Lala Hüseyin Paşa Vakfı Adına kayıtlıdır. Lala Hüseyin Paşa, II.Selim'in Lalası olup, onun Padişahlığı ile 1566 da Kütahya Valisi, daha sonra aynı yerde 1566-1568 arasında Anadolu Beylerbeyi olmuştur.

Karşısında hamamı ile, geniş bir avlu içinde, ağaçlar arasındadır. Tek kubbeli, beş bölümlü son cemaat yerine sahip, avlusunda iki şadırvanı, haziresi, tuğla minaresi vardır. Malzeme Kesme taştır.

Minarenin gövde ve pabucunda tuğla kullanılmıştır. Pabuç sıvalıdır. Gövdede rozet, çarkıfelek detayları, kaydırmalı kuşakları, şerefe altının balık sırtı ve mukarnasları dikkati çeken minber de taştır.

Yivi sütunlara oturtulmuş, süpürgelik kemeri ve ajurlu kaidesi ile klasik ölçüleri aksettirir.

Pandantiflerde kubbe eteğinde, göbekte ve kuzey duvarının iç tarafında madalyon istifli yazı kompozisyonları ve Sureler yer almaktadır.

Minberin yanında ki pencere üstünde ''Eshabı kehf'' gemisi istifi ile saraçlı - keçeli kapı örtüsü dikkat çekicidir. Mimar Sinan'a maledilen yapı XVI. yy. Osmanlı Mimarisinin klasik özelliklerini taşımaktadır.

Bahçede Talip Paşa'nın mezarının bulunduğu yerde, sonradan yıkılan sübyan mektebinin bulunduğu bilinmektedir. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir.