1116 - Sekreter:1126
1114 - Sekreter:1124
1127 - Sekreter:1126
1113 - Sekreter:1125
İç Denetçi 2801
Müdür 1103
Sekreter 1100 - 1102
Odacı ve Şoför Odası 1106
Evlendirme Memurluğu (0274) 225 16 44
Basın Kalem 1130 - 1133
Basın Hizmetleri 1134
Medya Hizmetleri 1132
Müdür 1601
Kalem 1600
Sistem 1607
Yazılım 1616
Donanım 1603
Müdür 1401
Şef 1402
Kalem 1400
İhale Bürosu 2000
Demirbaş Taşınır 1403
Satın Alma, Fatura 1404
Müdür 1521
Kalem 1520
İhale 1526
Kiralama 1522
Taşınmazlar 1523
Harita 1524
Kamulaştırma 1525
Müdür 1851
Kalem 1850
Müdür 1201
Kalem 1200
Tekniker 1205
Mühendisler 1203 - 1206 - 1208
Mimar Mühendis 1207
Odacı 1202
Santral 0 (274) 225 10 79
Müdür 1141
Şef 1144
Kalem 1140
Avukat 1142
Avukat 1143
Müdür 1501
Kalem 1500
Çap Servisi 1502
Kentsel Dönüşüm 1503
Planlama - KUDEB 1504
Müdür 1701
Kalem 1700
Memur Özlük İşleri 1702
İşçi Özlük İşleri 1703
Müdür 2501
Kalem 2500
Çamlıca Kır Lokantası ve Orman Köşkleri (0274) 242 24 12
Misafirhane (0274) 224 21 76
Döner Gazino (0274) 226 29 08
Telefon (0274) 223 60 32
Fax (0274) 223 21 69
Müdür 1901
Kalem 1900
Memur 1902 - 1903
Müdür 3101
Müdür Yardımcısı 3102
Kalem 3100
Bordro 3110
Emlak Şefi 3122
Emlak 3123 - 3124 - 3125
Genel Tahakkuk 3127
İlan Reklam (Mühür) 3118
İlan Reklam (Tahakkuk) 3121
Müdür 2451
Birim Telefon (0274) 231 49 85
Müdür 2301
Kalem 2300
Büro 2303
Müdür 1221
Kalem 1220
Mali Hizmetler Uzmanı 1222 - 1223 - 1224
Veri Hazırlama ve Raporlama 1226 -1227 - 1229
Kent Bilgi 1228
Numarataj 1230
Müdür 2201
Kalem 2200
Su Şebeke 2203
Kanalizasyon 2202 - 2206
Elektrik 2204
Harita 2205
Su ve Kanalizasyon ARIZA 185 - 0530 353 59 06
Müdür 2101
Kalem 2103
T Plaka 2103
H Plaka 2102
S Plaka 2103
Araç Takip 2100
Kart43 2113
Müdür 2451
Kalem 2450
Ruhsat 2452
Müdür 1301
Kalem 1300
Ruhsat 1302
Proje Kontrol 1303
İskan 1304
Yapı Denetim 1305
Kaçak İnşaat 1306
Müdür 1171
Meclis Kalemi 1172
Gelen - Giden Evrak 1170
Encümen 1173
Fax (0274) 223 60 44
Çözüm Masası 3001 - 3002 - 3003 -3004
Müdür 2601
Amir 2602
Zabıta Komiser 2600
Belde A.Ş. Tel: 216 07 18 Faks: 224 36 62
Simpaş Tel: 212 10 04 Faks: 212 10 06
Kişgem (0274) 231 17 74
Kestaş (0274) 225 13 35
Zemin Kat 2900
1. Kat 2901
2. Kat 2902