T.C.

KÜTAHYA BELEDİYESİ

MUSTAFA HAKKI YEŞİL KÜTÜPHANESİ

 

         1980 yılında Mustafa Hakkı Yeşil’in kitaplarını Kütahya belediyesine bağışlaması ile kurulmuştur. Kütüphanemizin temel koleksiyonu, Mustafa Hakkı Yeşil’in bağışlamış olduğu eserlerden meydana gelmekle birlikte yıllar içinde belediyemizin destekleriyle daha da zenginleşerek, yerli, yabancı, nadir eserler ve referans kitaplarıyla çağdaş kütüphanecilik anlayışıyla sosyal bilimler alanında araştırmacılara verilen hizmetlerle bir ihtisas kütüphanesi mahiyeti kazanmıştır.

         Mustafa Hakkı Yeşil tarafından zengin kitap koleksiyonunun Kütahya Belediyesine bağışlanması ile 1980 yılında Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi adıyla kurulmuştur. Koleksiyonumuz, Mustafa Hakkı Yeşil’in bağışlamış olduğu eserlerden meydana gelmekle birlikte yıllar içinde belediyemizin destekleriyle daha da zenginleşerek el yazması, yerli, yabancı, nadir eserler ve referans kitaplarıyla sosyal bilimler alanında bir ihtisas kütüphanesi mahiyeti kazanmıştır. Kütüphanemizde halen katalog kayıtlarımız Yordam Programı kullanılarak yapılmaya devam etmektedir.

         Kütüphanemizin bir adet müracaat salonu bulunmakta olup yalnızca kütüphane kaynaklarımızdan yararlanılması için düşünülmüştür. Kütüphanemizde kitaplarımızdan yararlanma amaçlı fotokopi hizmeti verilmektedir. Yazma ve ödünç verilmesi mümkün olmayan orijinal kaynaklarımız okuyucunun isteğiyle dijital olarak hazırlanarak istifadeye sunulmaktadır.

        Belediye Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi, 2009 da taşındığı 2 katlı yeni binasında hizmet vermektedir. Yazma eserler, Osmanlıca - Türkçe süreli yayınlar, Mustafa Yeşil özel arşivi, Nadir eserler bölümü ve başvuru kaynaklarından ibaret 5 Bölümden oluşmaktadır.

   Yazma Eserler Bölümü:Yazma eserlerimizin sayısı 530 adettir. Yazma eserler ağırlıklı olarak dini ilimler, edebiyat ve tarih konularını içerir. Kitap, müsvedde, risale, cönk, haşiye, istinsah nüsha gibi farklı formlardaki yazma eserlerin tamamı Bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yazmalardan faydalanmak isteyen araştırmacılara bilgisayar ortamındaki görüntüleri verilmektedir. 

    Süreli Yayınlar: Yayın hayatının vazgeçilmezi olan süreli yayınlar belirli aralıklarla yayımlanan mecmua, dergi, gazete gibi yayınlardan meydana gelmektedir. Kütüphanemizdeki süreli yayınlarımızın pek çoğu Osmanlıca kaynaklar olup, son dönem Osmanlı ve ilk dönem Cumhuriyet dönemini içermektedir.

    Mustafa Yeşil Özel Arşivi: Arşiv;resmi dairelerin, çeşitli müesseselerin veya kişilerin işlerini yürütürken, muamelesi tamamlanmış ve muhafazası icap eden vesikaların düzenli bir şekilde, belirli kaidelere göre bir araya getirilerek saklandığı yerdir. Kütüphanemizde bulunan arşiv iseMustafa Yeşil’in toplamış olduğu Klasik Osmanlıca-Türkçe olarak yazılmış çeşitli belgelerden oluşmaktadır. Arşivi teşkil eden malzemenin, dönemin olaylarının kesinliğini belirten dokümanlardan oluşması, geçmişte yapılmış faaliyetler hakkında orijinal ve birinci elden bilgi veren kaynaklar olmasından dolayı Mustafa Yeşil arşivi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu arşivde Kütahya ile ilgili birçok fotoğraf da mevcuttur.

     Nadir Eserler: Taş baskı, nüsha baskıları tek ya da az olan, yerine yenisinin getirilmesi çok güç veya olanaksız olan yayınlardır. Araştırmacılar, kütüphanemizden bu tür yayınların bilgisayar ortamına aktarılmış formlarını alarak faydalanabilirler.

    Başvuru Kitapları: Bilgi için ilk başvurulan temel kaynak eserlerden oluşan bir bölümümüzde Müracaat salonumuzda okuyucularımızın hizmetindedir.    

     DANIŞMA HİZMETİ (REFERANS):

            Kütüphanemizde kaynaklarımızın çoğunun eski, nadir ve basımlarının olmaması gibi nedenlerden dolayı yerine konulamaz özellikleri olmasından dolayı güvenliklerinin layıkıyla sağlanması ve yıpratılmamaları gerekliliği nedeniyle kapalı raf sistemi uygulanmakta ve sadece ödünç bölümündeki kaynaklar ödünç verilmektedir. Okuyucunun istediği el yazmaları ve nadir eserler dışındaki her kaynaktan müracaat salonunda yararlanılabilmektedir. Ödünç bölümündeki kaynaklardan ise üyelik yapılarak faydalanılabilinir.

            Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi Osmanlıca yanında Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ağırlı olmak üzere 29 farklı dilde İstanbul, Ankara gibi Büyük merkezlerde bulunabilecek pek çok kaynağı barındırmasından dolayı da özel öneme sahiptir.Kaynaklarımızın 10.000’e yakının Osmanlıca olması ve yine farklı dillerde kaynaklarımızın çokluğundan dolayı meslek yetilerine sahip donanımlı personelin bulunması okuyucuya rehberlik ve destek sağlanması açısından Anadolu’da bulunan birçok kütüphane içerisinde kütüphanemizi gerçekten önemli ve faydalanılabilir kılmaktadır.

 

 

 

T.C.

KÜTAHYA BELEDİYESİ

GÜLTEN DAYIOĞLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

19.10.2009 tarihinde Kütahyalı kıymetli çocuk edebiyatı yazarı Gülten Dayıoğlu ve Kütahya Belediyesinin katkılarıyla kurulmuş olup Millet Bahçesinde hizmet vermektedir.

Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi koleksiyonu şimdilik 2125 adet çocuk ve gençlik kitabıyla okuyucunun faydalanılmasına sunulmuş olup, her geçen gün zenginleşmeye devam etmektedir.

Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesinde Ödünç kitap alabilmek için nüfus cüzdanı ve adres bilgileri kaydedilerek üyelik yapılmaktadır. Üyelik kaydının adres ve okul durumundaki değişikliklerin tespit edilebilmesi ve ödünç takibinin yapılabilmesi için her sene yenilenmesi gerekmektedir.

 Üyelik şartlarına uygun olarak açık raf sistemiyle çocuklarımız istedikleri kitapları raflardan seçerek ödünç alabilmektedir. Bulunduğumuz tarih itibarıyla çocuk kütüphanemizin üye sayısı 5000 dır.

Kitaplarımızın katalog bilgileri bilgisayar ortamında kütüphane programına kaydedilmekte ve katalog taraması bilgisayardan yapılmaktadır.

 

 

Adres: Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi

          Balıklı Mahallesi Kanaat Sokak No: 8 Kat: 2-3

          (Ziraat Bankası arkası işporta pazarı) KÜTAHYA

          Tel: (0274) 224 14 84 - 3

Adres: Kütahya Belediyesi Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi

          Evliya Çelebi Mahallesi Şembel Cad. MİLLET BAHÇESİ

          KÜTAHYA

          Tel: (0531) 221 17 05