19.11.2015

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 36 bin TL hibe desteği verilecektir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin; girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

Engelliler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilecektir. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecek. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir.

Proje başvuru rehberi ve formlar; Kurumumuz resmi web sitesinde (www.iskur.gov.tr) adresinde yayımlanmıştır. Projelerin son teslim tarihi 30 Aralık 2015 olup bu tarihe kadar hazırlanan projelerin Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekecektir. Ayrıca proje hazırlayacak engelli bireylerin proje detayları hakkında İl Müdürlüğümüze başvurmaları önerilmektedir.

Hazırlanacak projeler; sırasıyla İl Müdürlüğümüz; İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından incelenecektir. Nihatinde kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Proje kapsamındaki hibe destekleri şunlardır: 2.000.-TL(en fazla) kuruluş işlemleri desteği, 4.000.-TL. işletme gideri desteği, kuruluş desteği: en fazla 30.000.-TL. kuruluş desteği olmak üzere toplam destek tutarı 36 bin TL'dir.