11.5.2016

Logo Yarışması Katılımcı Formu

KÜTAHYA BELEDİYESİ
AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ANA TEMA : Gelenekten Geleceğe Kütahya

KONU VE AMAÇ:

Yarışmanın konusu, gelenekten beslenerek kendini geleceğe taşıyan, kuruluşun ve kurtuluşun yaşandığı, Osmanlı, Selçuklu ve İslam medeniyetine dair tarihi ve kültürel değerleri yansıtan, Kütahya ile özdeşleşmiş vazo, çini, termal, su gibi simgeleri barındıran, çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşam standartlarına sahip ve örnek bir şehir olma yolunda kendini sürekli geliştiren Kütahya’nın bu özelliklerini yansıtacak ve Belediye logosu olarak kullanılacak özgün bir amblemin/logonun tasarlanmasıdır.


YARIŞMA KOŞULLARI:

1- Yarışma herkesin katılımına açıktır.

2-Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilirler.

3- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4- Yarışmaya Kütahya Belediyesi'nin değerlendirici, seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.

5- Tüm çalışmaların “Kütahya Belediyesi ” ibaresiyle birlikte değerlendirilmesine dikkat edilecektir.

6-Logo, Kütahya’mızı en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici , basit ama çarpıcı nitelikte olmalıdır.

7- Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm.yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir.
Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış şekilde 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD'ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir.

8- Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20x20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

9- Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır.

10- Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.

11- Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

12- Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır.

13- Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

14- Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

15- Yarışma; Eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya Belediyece her aşamasında iptal edilebilir.

16- Kütahya Belediyesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

17- Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Kütahya Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan Kütahya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

18- Ödül kazanan tasarımı Kütahya Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Kütahya Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.

19- Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

20- Yarışma sonunda birinci seçilen eser Belediye logosu olarak belirlenecek ve dereceye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.

21- Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

22- Seçici kurulca (üç) logo eseri seçilecektir.
23- Seçici kurul tarafından seçilen 3 logo eseri Kütahya Belediyesi resmi web sitesinde oylamaya sunularak 1'inci belirlenecektir.

SON BAŞVURU:
Yarışmaya son katılım15/07/2016 Cuma günü, saat:17:00 mesai bitimine kadardır.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ:
* Tasarımlar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 15/07/2016 Cuma günü, saat: 17:00 mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim edilecektir.Kargo ve postayla gönderilen zarfının üzerine Abmlem/logo tasarım yarışması yazılacaktır. Yarışma sekretaryası Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

ADRES:
KÜTAHYA BELEDİYESİ
Ali Paşa Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Evliya Çelebi İş Merkezi No:22
Merkez/KÜTAHYA
TEL : (0274) 223 60 12
FAX: (0274) 226 16 99

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
* Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır. Değerlendirmeye değer eser bululunmaması halinde ilan edilmeyecektir.


SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
* Kütahya Belediyesi resmi internet sitesinden yapılan anketin sonuçları 10 (on) iş günü içinde Kütahya Belediyesi resmi internet sitesi (www.kutahya.bel.tr ) üzerinden açıklanacaktır.


ÖDÜLLER:
* Yarışma sonucunda bir adet logo; Kütahya Belediyesi resmi logosu olarak tayin edileceğinden 1’inci olan esere 20.000 TL ödülü verilecektir. İkincilik ve üçüncülüğe layık görülen tasarımlar için katılım belgesi takdim edilecektir.


TELİF HAKLAR:
* Katılımcı, dereceye giren eserinin Belediye logosu olarak ve süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Kütahya Belediyesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.

* Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kütahya Belediyesi, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.


YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Başlangıç Tarihi : 16/05/2016
Yarışma Son Teslim Tarihi : 15/07/2016
Seçiçi Kurulu Değerlendirme Süresi : 16/07/2016 - 12/08/2016
Web Sitesi Son Anket Tarihi : 13/08/2016 - 22/08/2016
Sonuçların İlan Edilmesi : 05/09/2016


YARIŞMAYI YAPAN KURUM:

ADI : KÜTAHYA BELEDİYESİ
ADRES : KÜTAHYA BELEDİYESİ
Ali Paşa Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Evliya Çelebi İş Merkezi No:22
Merkez/KÜTAHYA

YARIŞMAYA KATILANLAR, YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIRLAR.