10.2.2017

Belediye Meclisi’nin 02.02.2017 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi "Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağına Ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge"