1.12.2014


İ L A N
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN


Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere (1.dönem, 7.olağan toplantısı ikinci birleşimini) 24/11/2014 PAZARTESİ günü Saat 18.00' de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.G Ü N D E M /
1-2015 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi.