23.1.2023

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞMAKTA OLAN MEMURLAR İÇİN YAPILACAK OLAN
2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında, 2023 yılında mahalli idareler personelinin görevde yükselme sınavı yapılacaktır.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) inci fıkrası ile Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca Görevde Yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi aranacak şartlar tabloda belirtilmekte olup, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Duyuru ve Başvuru” başlıklı 11’inci maddenin (2) nci fıkrası, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca da ilan edilen boş kadrolar için başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvurabilecektir. Görevde Yükselme Sınav Konuları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yayımladığı duyuru metninde ve aşağıda belirtilmiştir. Bu duyurunun internet adresi aşağıdadır.
https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/haberler//09012023_gorevde-yukselme-ve-unvan-deg.-ust-yazimiz-20230109095149.pdf

Söz konusu sınava ilişkin son başvuru tarihi ilgili Yönetmelikler gereğince 01 Şubat 2023 olup, adayların Görevde Yükselme Sınavına girmek için başvuracakları kadroyu dilekçede belirterek dilekçe ile birlikte Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu 01 Şubat 2023 günü mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere T.C. Kütahya Belediyesi Dilekçe Kayıt birimine teslim etmesi gerekmektedir. 01 Şubat 2023 tarihinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.(Örnek Dilekçe – Tüm Müdürlüklerimize gönderilmiştir)
*Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu için tıklayınız. (Mutlaka bu form dilekçe ekinde gönderilecektir.)

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik internet adresi aşağıdadır.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200702-7.htm

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin İnternet adresi aşağıdadır.
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11244&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Bu ilan T.C. Kütahya Belediyesi kurumsal web sitesinde ve ilan panosunda yayımlanmıştır. İlanen duyurulur.