19.2.2024

T.C.
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI SINAV SONUCU


Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılan Memur Alımı Sınav Sonuçlarına göre atamaya esas başarı listesi ve başvuru dilekçe örneği ekte yer almaktadır. Asıl adayın istenilen belgeler ile birlikte 11.03.2024 günü mesai bitimine kadar Kütahya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:83 Merkez/KÜTAHYA) şahsen başvurması gerekmektedir.

Atamaya Esas Başarı Listesine göre asıl adaydan istenilecek belgeler:

1- Başvuru dilekçesi
2- Diploma aslı veya noter tasdikli örneği veya barkotlu mezuniyet belgesi
3- Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi (Asılları ibraz edilecektir.)
4- Sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü hastaneden)
5- 4 Adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)
6- Adli sicil kaydı belgesi (E-devletten barkotlu)
7- Askerlik durum belgesi (E-devletten barkotlu)
8- 2022 Yılı KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu)

Ek:
1- Atamaya Esas Başarı Listesi için tıklayınız.
2- Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.


Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “İdarece yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan ve gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.” hükmü gereğince belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.