26.2.2024

T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ
GELENEKSEL 2. GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI


YARIŞMANIN AMACI VE TANIMI
Gençler arasında yöresel kültür, tarih ve sanat bilincini artırmak, bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak, gençlerin birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?
Yarışamaya daha önceki yıllarda dereceye giren takım üyeleri müracat edemez.

Yarışmaya Kütahya ve ilçelerinde ikamet eden 17-21 (17 yaşından gün almış, 22 yaşından gün almamış) yaş arasında her eğitim düzeyinden genç, kendilerinin oluşturacağı üçer kişilik gruplar halinde katılabilirler. Grupta ismi verilen üç kişiden birinin yarışmaya katılamaması halinde, yerine katılmak üzere 1 yedek kişinin ismi verilecektir. Ödül için yarışmaya katılma şartı bulunmaktadır. Yarışmada herhangi bir ödül kazanılması durumunda ödül ister yedek ister asil olsun yalnız yarışmaya katılmış olan kişilere verilecektir. (Örneğin iki asil bir yedekten oluşan grupta yarışmaya katılamayan asil yarışmacı ödül alamaz.)

Yarışmada üç kişiden oluşacak gruplar, kendi aralarında birer takım kaptanı belirleyeceklerdir. Takım kaptanları yarışma sırasında sorulan sorularda cevabı yazma ve cevabı sözlü olarak iletme görevini üstlenecektir.

YARIŞMA BAŞVURUSU
1- Yarışma başvuruları 23 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasında www.kutahya.bel.tr sayfasında açılan başvuru sayfası üzerinden veya Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılacaktır.
2- Sistemde oluşabilecek bir aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar EK-1’de yer alan “Başvuru Formunu” doldurup Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gelerek şahsen yarışmaya başvurabilirler.
3- Başvuru süresi bittiğinde yapılan başvurular sistemden çekilerek bütün başvurular Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yarışmaya katılacak olan gruplar belirlenecektir. Yarışma ile ilgili olarak yarışmanın nerede, ne zaman düzenleneceği vb. bilgiler, www.kutahya.bel.tr sayfasından duyurulacaktır.
4- Yarışmalar katılımcı sayısına göre planlanacak olup yarışma takvimi kurul tarafından www.kutahya.bel.tr sayfasından duyurulacaktır.

YARIŞMANIN YAPILIŞI VE KURALLARI
Yarışma öncesi hazırlıklar

Yarışma; başvuruda bulunulan gruplar belli olduktan sonra muhtemel ön eleme turu, yarı final ve final olmak üzere üç turda yapılacaktır.

Yarışacak grupların yarışacağı gün ve saat internet sitemizde yayınlanarak duyurulacaktır ayrıca yarışmacıların kendi aralarında belirledikleri takım kaptanlarına bir gün önceden bildirilecektir.

Yarışmada belirtilen alanları kapsamak üzere soru havuzu oluşturulacaktır. Soru havuzunu oluşturmaya Düzenleme Kurulu yetkilidir. Sorular çoktan seçmeli (4 şıklı) olup, yarışmalarda öncelikle gruplara sorular yöneltilecek, grupların cevapları alınacak akabinde doğru cevap, salon ve katılımcı gruplara ilan edilecektir.

Yarışma günü takımların, eleme yarışmasına başlamadan 15 dakika önce, Final yarışmasına başlamadan 30 dakika önce yarışma yerinde hazır olmaları gerekmektedir.

YARIŞMA KURALLARI
1- Katılımcı sayısının fazla olması halinde ön eleme yapılacaktır. Ön elemede katılımcılara test şeklinde genel kültür sınavı uygulanacaktır. (10 grup ve daha az katılımda ön eleme yapılmayacaktır.)
2- Gerekli görüldüğü takdirde yapılacak ön elemede genel kültür alanında 50 soruluk test yapılacaktır. Bu sınavda her doğru cevap iki (2) puan olacaktır. Test sonucunda ilk 10 grup yarı finale kalacaktır
3- Yarı final ve Final turunda katılımcı gruplara Kütahya yöresinin coğrafi özellikleri, tarihi, edebiyatı, kültürel ve sosyal hayatı, sanatı, şehir dokusu ve mimarisi ile ilgili sorular sorulacaktır.
Yarı final turunda 20 soru sorulacak olup eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar altın soru uygulaması yapılacaktır. Yarı finalde başarılı olan ilk 5 grup finalde yarışmaya hak kazanacaktır. Final turunda yarışmacılara 20 soru sorulacaktır. Eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar altın soru uygulaması yapılacaktır. Belirtilen soru sayısı tamamlandığında puanlar Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından hesaplanacak ve kazanan grup ilan edilecektir.
4- Takımlara yukarıda belirtilen alanlardan, çoktan seçmeli (4 şıklı) sorular yöneltilecek ve her bir sorunun cevaplanması için verilen süre 45 saniye olacaktır.
5- Yarışmada sırasında sorular sesli olarak sunucu tarafından okunacak aynı zamanda projeksiyona yansıtılacaktır.
6- Takımlar yarışmadan önce “takım sözcüsünü” belirleyecek olup sözcü olan yarışmacı takım adına sözcülük yapacak, soruların cevabını yazacaktır.
7- Sözcü cevapları 45 saniye süre içinde okunaklı bir biçimde yazacak ve moderatörün talimatıyla cevabı salona ve jüriye gösterecek, yine moderatörün talimatıyla cevabını indirecektir.
8- Moderatörün ‘süre doldu’ talimatından sonra cevap yazılamayacak, yazılmış olsa bile geçerli sayılmayacaktır. Moderatör talimat vermeden sözcü cevabını göstermeyecek ve indirmeyecektir.
9- Yarışma esnasında takımlar, cep telefonu, akıllı saat veya benzeri bir iletişim ve herhangi bir bağlantı cihazı kullanmayacak, görevli personel ve izleyicilerle diyalog kurmayacaktır. Bu tarz davranışlar ‘kopya’ olarak nitelendirilecek ve buna mahal veren takımlar diskalifiye edilecektir.
10- Yarışmacıların, diğer takımlara saygılı davranmaları, her türlü yanıltıcı ve rahatsız edici davranıştan kaçınmaları zorunludur.
11- Sorunların ve belirsizliklerin çözümüne; gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerine Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline veya ertelenmesine karar verebilir.

5. DEĞERLENDİRME
Yarışmanın değerlendirilmesinde, yarışma sırasında uyulması gereken kurallarla birlikte, takımların sorulan sorulara vermiş oldukları doğru cevaplar temeldir. Yarı final ve Final turunda bütün sorular 5 puan üzerinden değerlendirilecektir.

6. DÜZENLEME KURULU
Yıldırım AKGÜL
Arzu DUMAN
Emine GEDİK
Kürşat Nusret ERDEN
Bahadır KURT

7. YÜRÜTME KURULU
Hatice AÇIKGÖZ
Merve KARA
Aleyna ÇOLAK

7. YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Tarihi: 23 Şubat- 04 Mart 2024
Yarı Final: 7 Mart 2024 Perşembe
Final Tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi
Yarışma Yeri: Kütahya Belediyesi Meclis Salonu

8. ÖDÜLLER
1. 15.000
2. 12.500
3. 10.000

9. BİLGİ VE İLETİŞİM
Tel: 0 (274) 999 19 43 Dâhili: 1900

BAŞVURU FORMU