1.12.2014

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemizde istihdam edilmek üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işyeri hekimi alınacaktır.
Özel Şart;
- İşyeri Hekimliği Sertifikası sahibi olmak.
İlgilenenlerin aşağıdaki formata uygun olarak hazırlayacakları özgeçmişlerini de belirtir dilekçe ile istenilen belgeleri şahsen Kütahya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Adres : Kütahya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İrtibat Telefonu : 0274 223 6012 (Dahili 152-153-154-155)
Fax :0 274 223 60 44
E-Posta: ismailkucuksari@kutahya.bel.tr
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
Kurumunuzda, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işyeri hekimi olarak çalışmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …./…./2012
İMZA
Adı Soyadı : ………………….……..…………..
Doğum Yeri ve Yılı : ……………………………..
T.C.Kimlik No : …………………………………..
Tel : 0 (……..) ……….……………………………
GSM : 0 (……..) ………………………….………
e-posta : …………………...................................

YAZIŞMA ADRESİ : ……………………………………………………………....……………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
EKLER:
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2- Diploma fotokopisi.
3-İşyeri Hekimliği Sertifikası fotokopisi..
4-Özgeçmiş