28.10.2015

İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 10.olağan Meclis toplantısını 03/11/2015 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.


G Ü N D E M /

1- 2016 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi,

2- 2016 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi,

3- 2016 Mali Yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi,

4- Belediye Meclisi’nin 06.10.2015 tarih ve 392 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde bulunan çamaşırhanenin üniversite öğrencilerine ücretsiz olması konusunun müzakeresi,

5- Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin “i” bendi “Şehit, asker, gaziler, polis ve kamu personellerinden görevi başında öldürülenlerin cenazeleri ücretsiz olarak defnedilmesini sağlamak” ve Yönetmeliğin 3. Maddesi “Mezar İnşaatçıları, mezar inşaatı yapabilmeleri için Belediye Meclisinin belirlediği ücreti her yapacağı mezar için peşin ödemek zorundadır” hükmü gereğince fiyat tarifesinin belirlenmesi ve 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi,

6- 2016 Yılı geçici işçi vizeleri konusunun müzakeresi,

7- Belediyemiz Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan 159 Blok 1 ve 2 nolu dairelerde, kardeş ülkelerden gelen üniversite öğrencilerinin barınması için ücretsiz tahsis konusunun müzakeresi,

8- Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 384 sayılı kararı ile Tarih ve Kültür Komisyonuna havale edilen Kütahya’mızın adını duyurmak ve tanıtımını yapmak üzere; “Kütahya İli Tıbbı Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı”, “Kütahya’nın İlk Milletvekillerinden Yusuf Cemil Bey’in Kütahya Günlükleri”, “İlk Mekteplere Çocuk Şarkıları”, “Dumlupınar Nutukları” ve “Milli Yardım Defteri” kitaplarının basılması konusunun müzakeresi,

9- Belediyemiz ve İş Kur işbirliği ile yapılacak olan dezavantajlıları meslek edindirme kursları kapsamındaki dar gelirli 250 kursiyerimizin fakir yemeğinden yararlanması konusunun müzakeresi,

10- Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 333 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Kullanılmış Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nin” iptal edilmesi ve hazırlanan “Kütahya Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönergesi’’ taslağı konusunun müzakeresi,

11- İlimiz Çalca Mahallesi 5 pafta 427 parselde Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 2014/1218 esas sayılı kararınca parsel alanında imar planı iptali konusunun müzakeresi

12- İlimiz Okçu Mahallesi, 4353 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi

13- İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1247 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14- İlimiz Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 8 nolu ada alanında, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- İlimiz Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 118, 119 ve 120 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16- İlimiz Siner Mahallesi, 16.Ö.3 pafta, 146 ada, 1 nolu parsel alanında, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

17- Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 348 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel bölgesinde yapılan 2545 ve 2545_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

18- İlimiz Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 612 ada, 11 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19- İlimiz Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parselde (eski 1471 parsel) ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

20- İlimiz Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21- İlimiz Bölcek Mahallesi, J23b10a1d pafta, 3945 ada, 20-26 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22- İlimiz Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 168 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23- İlimiz Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

Kamil SARAÇOĞLU
Belediye Başkanı